Testler

Sözcük Türleri Test 12

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zamir görevinde kullanılmıştır?
A)O da böyle bir fikir ileri sürmüştü.
B) Öyle bir kar yağdı ki anlatmak imkânsız.
C) Zeliha, daha böylesini görmemiştir.
D) Elini öyle bir tuttum ki neredeyse kıracaktım.
E) Size yakışmıyor öyle konuşmak.

2. Aşağıdakilerden hangisinde “güzelce” sözcüğü, zarf görevinde kullanılmamıştır?
A) Güzelce yıkandı, tarandı, dışarı çıktı.
B) Güzelce bir evdi ama birazcık dardı.
C) Güzelce çalış, yoksa pişman olursun.
D) Güzelce uyumadan bu yorgunluk geçmez.
E) Evi güzelce temizle ki içimiz ferahlasın.

3.
Uykumun kaçtığı bazı (I) geceler

Düşünmemek için kötü (II) şeyler
Koşar (III) yıldızları seyrederim
Küçük (IV) penceremden
Gülümseyen bir (V) çocuk gibi
Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi, türü yönünden ötekilerden farklıdır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.     E) V.

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen pekiştirilmiş sözcüklerden hangisi, sözcük türü yönünden ötekilerden farklıdır?
A) Yapayalnız yaşamak zorunda kalmıştım.
B) Koskocaman bir ağacın altında saatlerce oturdu.
C) Masmavi denize bakıp geçmiş günleri andık.
D) Kapkara gözlerinin içinde sanki kayboluyordum.
E) Yemyeşil ormanlardan artık eser kalmadı.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nasıl” sözcüğü, sözcük türü yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Onun nasıl bir insan olduğunu ben bilirim.
B) Senin nasıl işlerle uğraştığın bilinmez.
C) Bizi nasıl yarınlar bekliyor, biliyor musunuz?
D) Gece gündüz bu kitabı nasıl okuyorsun anlamıyorum.
E) Onlar nasıl bir evde oturuyorlar?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?
A) Bu eşyaları yenileriyle değiştirelim.
B) Son müşteri de az önce kalktı masadan.
C) Çocuk, annesini görünce koşmaya başladı.
D) Neşeli, sevimli bir hâliniz vardı dün.
E) Masanın üstünü incecik bir toz kaplamıştı.

7. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme, görev yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Sınıfta kaldığını duyunca hüngür hüngür ağladı.
B) İhtiyar, evine doğru yavaş yavaş yürüyordu.
C) Yazılsın hatıralar birer birer, ömür defterime.
D) Birçok güzel bulmaca çözdüm uğraşa uğraşa.
E) Çocuk, türlü türlü bahaneler öne sürüyor.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kötü” sözcüğü, görev yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Kötü bir iş de olsa çalışmak zorundayım.
B) Dün kötü konuşmasaydın şimdi işimiz görülürdü.
C) Bu kötü arkadaşlardan hemen uzaklaş.
D) Böyle kötü bir müziği nasıl dinlersin?
E) Kötü günler artık geride kaldı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, türü yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Haberi alınca koşa koşa geldim.
B) Siz istedikten sonra seve seve giderim.
C) Bu söz üzerine adama, katıla katıla güldü.
D) O ne yapacağını kara kara düşünüyordu.
E) Alabildiğine açılmıştı iri iri gözleri.

10.
En(I)
son (II) şarkılarını dağıtarak rüzgara

Beyaz(III) boyunlarını uzattılar taslara
Bir(IV) damla suya hasret gideceklermiş meğer
Bir sebile döküldü bembeyaz(V) güvercinler
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi, görevi yönünden ötekilerden farklıdır?
A) I.      B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

11. “Kolay” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) O adamın kolay bir lokma olduğunu sanmayın.
B) Onu bulmanın kolayı evi güzelce aramaktır.
C) Sağlığı, ancak kolay işlerde çalışmasına izin veriyor.
D) Kolay soruları çözmek hoşuna gidiyordu.
E) Şimdiye kadar oynadıkları, hep kolay oyunlardı.

12. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili deyimlerden hangisi, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Anasının gözü bir adammış meğer bizim kapıcı.
B) Suya sabuna dokunmadan işi bitirdi.
C) Onun gibi tuzu kuru insanlar çoktu burada.
D) Kuş uçmaz, kervan geçmez dağlarda günlerce yol aldık.
E) Yürekler acısı bir hâli vardı zavallı çocuğun.

13.“Güzel” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) O, benden güzel bir söz duymak istiyordu.
B) Güzel görünmek için çabalar her kişi.
C) Ona dün güzel bir hediye almıştım.
D) O, eski fakat güzel bastonu çok beğendim.
E) Bu güzel evin genişçe bir bahçesi vardı.

14.
Önümde kaç (I) engel var, bilmiyorum

Bitirip şu (II) kuru (III), kara (IV) ekmeği
Göç etsem yâr (V) ellerine, diyorum
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisi, sözcük türü yönünden ötekilerden farklıdır?
A) I. B) II.    C) III.    D) IV.     E) V.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, sıfat görevinde değildir?
A) Süzme balı çok severiz hepimiz.
B) Bizim kütüphanede pek çok yazma eser var.
C) Bu asma köprü beş yıl önce yapıldı.
D) Burada arıtma tesisi kuracaklar.
E) Sıkma peynir, sofrasından hiç eksik olmazdı.

16. Aşağıdaki dizelerden hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Kimler geçmedi ki iki kapılı handan
B) Senin de saçların tarumar olur
C) Elbette olur ev yıkanın hanesi viran
D) Eyvah bu oyunda bizler yine yandık
E) Zira ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.C, 4.A, 5.D, 6.A, 7.E, 8.B, 9.E, 10.A, 11.B, 12.B, 13.B, 14.E, 15.D, 16.C

sozcuk  turleri  test  12 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap