Çalışma Kitapçıkları

Deyimler ve Atasözleri Etkinliği 1 (5.Sınıf Türkçe)

1.Annem ütü yaparken kan ter içinde kaldı. O sırada kardeşim odaya girdi. Üstü başı kir, toz, çamur içindeydi. Annem kardeşimin hâlini görünce küplere bindi. “Şimdi canına okuyacağım!” dedi. Kardeşim, annemin boynuna sarıldı, iki yanağından öptü. Annemin o anda ağzı kulaklarına vardı. Kardeşime, “Şimdi gözüme girdin.” dedi.
Yukarıdaki parçada geçen deyimlerin altını çiziniz.

2.
Sirke baldan tatlıdır.

Gam olmadan nem olmaz.
Bedava emek, güvenme düşersin.
Duvarı varlığa, insanı darlığa yıkar.
Yukarıdaki atasözleri birbirine karışmış. “Yemek, gam, darlığa, emek, insanı, duvarı, olmadan, nem, bedava, baldan, tatlıdır, olmaz, varlığa, düşersin, sirke, güvenme, yıkar” sözcüklerinden yararlanarak atasözlerinin doğrularını yazınız.

3. “Dizlerine kapandı, yine de onu razı edemedi.” cümlesinde altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalvarmak
B) Mutlu olmak
C) Meraklanmak
D) Kandırmak

4. “Hem derse geç kalmıştı hem ödevleri eksikti ama hiç bozuntuya vermiyordu.” cümlesinde geçen deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu durumu kendine aşırı sıkıntı etmek
B) Türlü yollara başvurarak birini bir şeye razı etmek
C) Hoşa gitmeyen bir durumundan fark etmemiş gibi davranmak
D) Bu durumdan nasıl kurtulacağını düşünmek

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu “arkadaştan etkilenme” ile ilgili değildir?
A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş.
C) Körle yatan şaşı kalkar.
D) Sarı öküzün yanında yatan, ya huyundan kapar ya suyundan.

6. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluşlardan en üst derecede istifade etmek zorunludur.
Atatürk’ün bu sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Terlemeden, yorulmadan, oturduğumuz yerden çalışmak gerekir.
B) Uygar buluşlardan en üst seviyede yararlanarak çalışmak zorundayız.
C) Çalışmak, zamanın gereklerine göre uğraşmaktır.
D) Çalışmak, amaçsızca yorulup terlemek değildir.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “acemi çaylak” deyimiyle aynı anlama gelen bir sözcük vardır?
A) Yarın akşam ailecek teyzemlere misafirliğe gideceğiz.
B) Bu alanda kendini tecrübesiz görüyordu.
C) İçindeki eksik parçaları bu şekilde tamamlıyor.
D) Biz neredeyse karanlıkta önümüzü göremez hâle gelmiştik.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle şeklinde bir deyim kullanılmıştır?
A) O kadar kalabalıktı ki mağaza iğne atsan yere düşmez.
B) Bu hanım evladını da nereden buldunuz?
C) İkindiye doğru yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu.
D) Kırk yılda bir espri yapayım dedim, onu da beceremedim.

9. Aşağıdaki cümlelerin”İşlerin kötü gittiğine, düzelmeyeceğine, bu konuda da umut kalmadığına göre artık istenildiği gibi davranılabilir, ne olursa olsun” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Bu mesele daha fazla dal budak salmadan halledilmeli.
B) Battı balık yan gider.
C) Damdan düşer gibi söz söyleyince ortalık birbirine girdi.
D) Kim var kim yok geldi toplandı; derken her kafadan bir ses çıktı, kimi kâh nalına, kâh çivisine vurdu, kimi gemi azıya alıp birbiriyle yarıştı.

10. Aşağıdaki atasözlerinden zıt anlamlı olanların karşısına “Z”, yakın anlamlı olanların karşısına “Y” yazınız.
(   ) Damlaya damlaya göl olur. – Taşıma suyla değirmen dönmez.
(   ) Sakla samanı, gelir zamanı. – Ak akçe kara gün içindir.
(   ) İyilik yap denize at. – Merhametten maraz doğar.
(   ) Öfke baldan tatlıdır. – Öfke ile kalkan zararla oturur.
(   ) Körle yatan şaşı kalkar. – Üzüm üzüme baka baka kararır.

CEVAPLAR:
1.Annem ütü yaparken kan ter içinde kaldı. O sırada kardeşim odaya girdi. Üstü başı kir, toz, çamur içindeydi. Annem kardeşimin hâlini görünce küplere bindi. “Şimdi canına okuyacağım!” dedi. Kardeşim, annemin boynuna sarıldı, iki yanağından öptü. Annemin o anda ağzı kulaklarına vardı. Kardeşime, “Şimdi gözüme girdin.” dedi.
Yukarıdaki parçada geçen deyimlerin altını çiziniz.
2.
Öfke baldan tatlıdır.
Emek olmadan yemek olmaz.
Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
Duvarı nem, insanı gam yıkar.
3. A
4. C
5. B
6. A
7. B
8. A
9. B
10. Aşağıdaki atasözlerinden zıt anlamlı olanların karşısına “Z”, yakın anlamlı olanların karşısına “Y” yazınız.
( Z ) Damlaya damlaya göl olur. – Taşıma suyla değirmen dönmez.
( Y ) Sakla samanı, gelir zamanı. – Ak akçe kara gün içindir.
( Z ) İyilik yap denize at. – Merhametten maraz doğar.
( Z ) Öfke baldan tatlıdır. – Öfke ile kalkan zararla oturur.
(Y ) Körle yatan şaşı kalkar. – Üzüm üzüme baka baka kararır.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap