Testler

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 3

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 3

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Mahalledeki başıboş köpekleri toplayıp şehir dışına götürdüler.
B) Bir sen varsın yeryüzünde bir de ben varım.
C) Ama rengarenk gökkuşağı da yağmurdan sonra çıkar.
D) Zerafet göze batmak değil, akılda kalmaktır.
E) Başkaldırmış denizle dövüşe dövüşe boğulanı gördün mü?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ayır-” fiilinden türetilen kelimelerle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Türkçe dersinde çocuklara ayraç işaretinin kullanıldığı yerleri öğretti.
B) Kitap fuarından aldığım ayraçları saklamışlar.
C) Analitik ayraçların örnekleri arasında Fehling ayıracı ve Tollen ayracı sayılabilir. 
D) Gerçekler ayrıntıda saklıdır, derler.
E) Gerçeklerin ayrımına varman için daha neler gelmesi gerekiyor başına?

3Gökyüzünde ay görününce, bülbül, gül fidanına gidip göğsünü dikene dayadı. Bütün gece göğsü dikende öttü, buz gibi billur ay da sarkıp onu dinledi. Bütün gece öttü, diken göğsünden içeri girdi ve can kanı vücudundan çekildi.

Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A)bülbül
B) dikene
C) içeri
D) vücudundan
E) ay

4. Ama, daha diken gülün yüreğine değmemiş, gülün yüreği de beyaz kalmıştı; çünkü gülün yüreğini ancak bir bülbülün yüreğindeki kan kızartabilirdi.
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimeyle tür bakımından özdeş kelime aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Ama bülbülün sesi hafifledi, kanatları titremeye başladı, gözüne bir perde geldi, şarkısı gitgide soldu, soldu, boğazına bir şey düğümlenir gibi oldu.

B) Bütün vücudu coşkuyla ürperdi ve yapracıklarını soğuk sabah havasına serdi.
C) Yankı onu kırlardaki eflatun mağarasına taşıdı, uyuyan çobanları düşlerinden ayırdı; ırmağın sazları üzerinden esti, onlar da haberi denize götürdü.
D) Ama bülbül yanıt vermedi; çünkü uzun çayırların içinde, yüreğinde diken, cansız yatıyordu.
E) Sonra şapkasını giyip elinde gülle koşa koşa profesörün evine gitti.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlacın görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Ne aşklar ne sevdalar büyüttüm içimde ben.
B) Ya baklava ya da bülbül yuvası alır mısın eve gelirken?
C) Dostluğumuzu burada bitiriyorum ve bir daha seninle görüşmüyorum.
D) Turuncu spor ayakkabısı ve lacivert eşofmanıyla kaldırımda yürüyordu.
E) Eski ama kaliteli bir masaydı bu, dedemden miras kalan.

6.  (I) Çocuklar her akşam okuldan çıktıktan sonra gidip devin bahçesinde oynarlardı. (II) Ötede beride iri güzel çiçekler çayırın üzerinden yıldızlar gibi bakardı. (III) İlkyazda pembeli incili çiçekler açıp, güze bol bol meyve veren on iki de şeftali ağacı vardı. (IV) Kuşlar ağaçlara dizilip  tatlı tatlı öyle ötelerdi ki çocuklar dinlemek için oyunlarını bırakırlardı. (V) Birbirlerine, “Burada ne kadar eğleniyoruz!” diye bağrışırlardı.
Yukarıdaki paragrafta numaralı cümlelerin hangisinde özne-yüklem ilişkisine göre çatı bakımından farklı bir fiil kullanılmıştır?
A) I             B)II            C) III            D) IV              E) V

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatısına göre nesne almamış bir fiil kullanılmamıştır?
A) Duvarın küçük bir deliğinden çocuklar içeri girivermişler, ağaçların dallarında oturuyorlardı.
B) İnsan yaşamı boyunca bir kişiyi sever. Önceki ve sonrakiler; birer arayış, kaçış ya da aldanıştır.

C) Kuşkusuz ki en büyük ön yargı, etrafımızdaki herkesi insan sanmamızdır.
D) Düşüncelerin en derini başını yastığa koyduğun an başlar.
E) Ne kadar çok iyi kitapla tanışırsan, birlikte olmaktan zevk aldığın kişilerin sayısı o kadar azalacaktır.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögelerine ayrılışı yanlış verilmiştir?
A) Daralıp kaldınsa /sabret;/ çünkü /sabır/ genişliğin anahtarıdır.
B) Büyüyünce / anlıyorsun /hayatın zorluğunu.
C) Keşke büyümeseydim dediğimiz günler / o kadar çok/  oluyor ki…
D) Yoruluyoruz / her şeyden, bizi anlamadıklarından, sürekli kendilerini haklı görmelerinden.
E) Ama / bazen / görmezden / gelmek / lazım / çünkü / onlar / görülecek kadar değeri olmayan insanlar.

9. “Bize aslında kim olduğumuzu gösteren şey, yeteneklerimizden çok seçimlerimizdir.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) isim-sıfat-zarf-zamir
B) zarf-zamir-isim-sıfat
C) isim-zamir-zamir-zarf
D) zarf-zamir-zamir-zarf
E) isim-zamir-sıfat-zarf

10. Herkesi öldürüyoruz sevgili dostum! Kimini kurşunlarla, kimi sözlerle, kimini yaptıklarımızla, kimini de yapmadıklarımızla.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Birden fazla belgisiz zamir kullanılmıştır.
B) Hitap bildirin bir kelime grubu vardır.
C) Adlaşmış sıfat fiile örnek olan kelimeler vardır.
D) Fiilden fiil yapım eki alan bir kelime kullanılmamıştır.
E) Fiilden isim alan birden fazla kelime vardır.

11. Halide Edib Adıvar’ın toplumsal dokuyu güzel bir şekilde yansıtan eserlerinden birisi de Döner Ayna isimli eseridir. Bu eserde Cumhuriyet sonrası Türk toplumunun toplumsal çarpıklıklarını görebilme imkanına sahip olmaktayız.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimede bulunan ekler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) hal eki-iyelik eki-isimden isim yapım eki
B) çokluk eki-iyelik eki-hal eki
C) yapım  eki-çekim eki
D) çokluk eki-tamlayan eki-hal eki
E) çokluk eki-ilgi eki-iyelik eki

12. Hanife’nin ağabeyi onların peşini bırakmaz ve en sonunda kardeşini bulur. Katırcı Mürsel ve arkadaşları eroin kaçakçılığı yapmaktadırlar. Macit bütün bu olanlara son verir ve kardeşini Mürsel denen bu adi adamın elinden kurtarır. Mürsel’i kanuna teslim eder. Mürsel hak ettiği cezayı bulmuştur.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “Peşini” kelimesinde sırasıyla iyelik eki ve hâl eki kullanılmıştır.
B) Birleşik kelimeye örnek olan birden fazla kelime kullanılmıştır.
C) Cezayı kelimesinde iyelik eki kullanılmamıştır.
D) “Bulmuştur” kelimesi birleşik zamanlı bir fiildir.
E) Bağlama grubu vardır.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır?
A) En ağırı da şudur ki: Biri hakkınızda bir fikre kapılınca, onu tersine inandırmanız imkansızdır.
B) Konuşup konuşmamak bir şeyi değiştirmeyecekse susmamak için bir neden yoktur.
C) Olmadığın biri olarak sevilmektense olduğun biri olarak nefret edilmek daha iyidir.
D) Birçok kitap, insanın kendi kalesinin içindeki bilinmeyen odaların anahtarları gibidir.
E) Ben dünyadan ziyade kafamın içinde yaşayan bir insanım.

14. Türk romancılığında modern anlatımın en iyi örneklerini veren Yusuf Atılgan, psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temalarını eserlerinde çok güzel bir şekilde işlemiştir. Anayurt Oteli isimli eseri de bu anlamda en önemli eserlerinden birisidir.
Yukarıdaki paragrafta bulunan tamlamaların türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) belirtili isim tamlaması-belirtisiz isim tamlaması-sıfat tamlaması
B) sıfat tamlaması-sıfat tamlaması- sıfat tamlaması
C) belirtisiz isim tamlaması-sıfat tamlaması-belirtisiz isim tamlaması
D) belirtisiz isim tamlaması -belirtisiz isim tamlaması-belirtisiz isim tamlaması
E) belirtisiz isim tamlaması-sıfat tamlaması-sıfat tamlaması

15. Zebercet yaşamış olduğu hayatı sorgulamaya başlar. Anne babasıyla yaşamış oldukları eski ramazanların ne güzel günler olduğunu düşünmeye başlar. Geçmiş günlerin daha güzel günler olduğunu oysa şimdi hayatını mahvettiğini düşünür.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yedi kelimede kaynaştırma harfi kullanılmıştır.
B) Sıfatın miktarını bildiren bir kelime kullanılmıştır.
C) Öznesine göre etken çatılı fiiller vardır.
D) İsim fiil ve sıfat fiile örnek olan kelimeler vardır.
E) Üç kelimede yumuşama vardır.

16.  (I) William Faulkner’ın Ses ve Öfke’si sıkışmış duyguları çok harika bir şekilde aile bireylerinin bilinç akışları ile vermiştir. (II) Bilinç akışı tekniğinin en güzel şekilde uygulandığı bir eserdir, diyebiliriz bu esere. (III) Bir ailenin yok olmasını anlatması yönüyle ‘’Yaprak Dökümü’’ romanını çağrıştırmaktadır. (IV)Kitabın kahramanlarından birisi olan Benjamin zihinsel özürlü bir çocuktur. (V) O dönemde zihinsel özürlü olmak aşağılanma gerekçelerindendir. (VI) Bundan dolayı Benjamin’in lanetli olduğu düşünülür ve ismi bile değiştirilir.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. ve VI. cümlelerde edat grubu kullanılmıştır.
B) II. cümle yapısına göre birleşik cümledir.
C) III. cümle zarf tümleci-belirtili nesne-yüklemden oluşmaktadır.
D) IV. ve V. cümle özne-zarf tümleci-yüklemden oluşmaktadır.
E) VI. cümlede edat ve bağlaç kullanılmıştır.

17. (I) Hayallerin bu darmadağınık baskısı altında, geçmişin sıkıntılı hayalleriyle, saadetinin tatlı önsezisi ile zavallı adam susar, sanki kendi kendine mırıldanıyormuş gibi sadece dudaklarını kımıldatır. (II) Donmuş saadet gülümsemesi, yüzünden silinmez. (III) Jandarmalar susar, düşünürler, başlarını önlerine eğmişlerdir. (IV) Sonbahar sessizliği içinde soğuk, tatsız bir sis, topraktan üçünün ruhuna işler. (V)  Gözleri önünde bir hapishane duvarı gibi gerilip de ona, iradesinin sınırlarını gösterdiği zamanlarda hızlı akan, geniş, sarp kıyılı nehirleri, geçilmez ormanları, uçsuz bucaksız bozkırları düşünmek insana tatlı gelir.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede birden fazla yüklem vardır ve bu yüklemler çatısına göre etken fiildir.
B) II. cümlede özne isim fiil grubundan oluşmuştur.
C) III. cümle nesnesi ortak sıralı cümledir.
D) IV. cümlede isim ve sıfat tamlamaları kullanılmıştır.
E) V. cümlede tamlayanı bir ikileme olan sıfat tamlaması vardır.

18. Hayal gücü, sabah erken erken gökyüzünde şafağın pembeliği daha inmeden, ıssız, sarp kıyıdan geçen bir insanın küçük bir leke olarak yürüyüp geçtiğini çizer. Sel yatağının iki yanında taraça halinde yükselen direklik ulu çamlar, her insana sert sert bakar, sert sert homurdanır: Kökler, kocaman taşlar, dikenli fidanlar yolunu keserler. Ama o, bedence kuvvetli, ruhça cesurdur. Ne çamlardan, ne taşlardan, ne yalnızlığından, ne de her adımını tekrarlayan o kuvvetli yankıdan korkar.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) İsimden isim yapım eki almaları
B) Hal eki almaları
C) İyelik eki almaları
D) Fiilden isim yapım eki almaları
E) Fiilden fiil yapım eki almaları

19. Yazın bu küçük mahalle kahvesinin bahçesine sık sık gittiğim için, karayelin, tipinin çılgınca savrulduğu akşam, içeriye girdiğim zaman yadırganmadım. Kahve, sapa bir yerdeydi. Yapraklarını dökmüş iki söğüt ağacı ile üzerinde hala üç dört kuru yaprak sallanan bir asmayı kar öyle işlemişti ki, bahar akşamları, yaz geceleri pek sevimli olan bahçenin mora kaçan beyaz bir ışıkla dibinden aydınlık haldeki güzelliğine, girerken şöyle bir göz attığım halde, camın kenarına yerleşip de buğuları silince uzun zaman daldım, hem sevdalandım. Bu mor ışık o kadar çabuk koyulaştı ki, kahve daha ışıkları bile yakmamıştı.
Yukarıdaki paragrafta fiilimsilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) On iki tane fiilimsi kullanılmıştır.
B) İkiden fazla bağ fiil kullanılmıştır.
C) Sıfat fiillerin sayısı beşten fazladır.
D) İsim fiil kullanılmamıştır.
E) Cümlelerden birinde herhangi bir eylemsi kullanılmamıştır.

20. Kahve, ışıklarını yakınca dışarıdaki karın ışığı söndü. İçeriye göz attım. Sekiz kişi ya var, ya yoktu. Küçük kapağının içinden alevler atarak yanan sac sobanın sağ tarafının neredeyse kıpkırmızı kızaracağını biliyor, bekliyordum. Yanımda tavla oynayanlar vardı. Bir zaman onlara daldım. Ara sıra camı silerek alnımı camlara yapıştırıp dışarıyı seyrettim.
Yukarıdaki paragrafta yapılarına göre kelimelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Birden fazla birleşik fiil vardır.
B) “kapağının” kelimesinde yapım ve çekim ekleri vardır.
C) “ışıklarını” kelimesi sırasıyla iyelik eki ve hal eki almıştır.
D) “oynayanlar” kelimesinde ikiden fazla ek ve kaynaştırma harfi vardır.
E) Hece düşmesine uğramış isim ve fiil türünde kelimeler vardır.

CEVAPLAR:1.D, 2.C, 3.C, 4.A. 5.C, 6.E, 7.B, 8.E, 9.D, 10.D, 11.B, 12.D, 13.A, 14.C, 15.E, 16.D, 17.C, 18.D, 19.A, 20.C

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Dil-Bilgisi-Tarama-Testi-3

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap