Testler

Yazım Kuralları Test 16 (8.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Sanatın bütün dallarının bir birine etkisinden söz etmek mümkündür belki ama ben bu soruya kendi çalışmam çerçevesinde cevap vermek istiyorum.
B)Bir tebessüm veya birkaç kelimeyle ifade edilen teşekkür hissi muhatabın tüm yorgunluğunu aldığı gibi, sonraki hizmetler için güçlü bir motivasyon sağlar.
C)İnsanların iç ve dış duyu organları ile çevreden aldıkları bilgilere göre yönlendirilmesi gibi, robotlar da sensörler vasıtasıyla çevreyi algılamakta, beyin görevini gören mikroişlemcileri ile algıladıklarını yorumlamakta, bilgisayar kodlarına dayalı geliştirilmiş yapay zekâ algoritmaları ile karar vererek hareket organlarını çalıştırmakta ya da durdurmaktadır. 
D)Belli bir işi, bıkmadan usanmadan devamlı olarak aynı nitelikte yapmak üzere tasarlanan mekanik robot kollarının elektronik sistemlerle kontrolü ve bilgisayar yazılımları ile kodlanması gerekir.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Otomotiv endüstrisinde otomatik boya yapan robotlar, insanların işlerini ellerinden almadılar; belki sağlıkları için zararlı olabilecek bir işi robotlar yaparken onları programlayacak, bakım ve onarımları yapacak yeni iş imkânları da sağladılar. 
B) Yapay zekadan kastedilen, geliştirilen bilgisayar yazılımları ile insanların konuşmalarını anlayıp karşılık verebilen, kısmen de olsa bazı meselelere çözüm üretebilen ve bu çözümleri uygulayabilme kabiliyetine sahip makine ve robotlar demektir. 
C)Sensörler vasıtasıyla algılama, hafızaya kaydetme, öğrenme, kaydedilen verileri değerlendirip karar verebilme ve sonuç çıkarabilme gibi kabiliyetler robotlara kazandırılacaktır.
D Konar göçer toplulukların müziklerinde ve dillerinde sadelik ve bireysel ifadenin ağırlıklı olması nedeni ile yerleşik kültürlerde edebiyatın da müziğin de belirli kalıplaşmalara evrildiği söylenebilir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Bundan sonra hastane ve okul kayıtları gibi çok büyük veriler içinden derin öğrenme yöntemleri ile anlamlı sonuçlar çıkarmaya yönelik yapay zekâ tabanlı bilgisayar yazılımları gelecekte çok daha önemli hale gelecektir. 
B)Bazı kitaplar, üzerinden yıllar geçse de gündemden düşmez; baş yapıt olgusunu sürdürür.
C)Avrupa’nın bilim ve teknoloji alanında ilerlemesini hazırlayan Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan üretimde makineleşme sürecinde, el emeğinin yerini makineler almaya başladı ve toplumun yapısı değişti ve bazı sancılar yaşandı.
D)Yapay zekâya dayalı teknoloji ile gelişmiş bilgisayar yazılımları ya da robotlarla, insanlar için sıkıcı, zor, tehlikeli, zahmetli ve uzun zaman alan işler çok daha kolaylıkla yapılabilir hale gelmektedir.

4. (I) İlk romanımı bundan yirmi dört yıl önce bir lise öğrencisi iken kaleme almıştım. (II) Sonra o ilk romanın da verdiği güçle peş peşe romanlar yazdım. (III) Bunu yaparken romanın eni konu dilsel bir ürün olduğunu hiç aklımdan çıkarmadım. (IV) İlk romanımdan sonuncusuna kadar onların hepsinin temeline insanı, duyarlılıkları, sevgiyi yerleştirdim.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Sanayide makinelerden elde edilen verilerin yapay zekâ teknikleri ile işlenmesi sonucu makinelerin arıza durumu kestirilip önceden tedbir almak mümkün hâle gelmiştir.
B)Salondaki yağlıboya tablolarla ilgilendi, birkaç tanesini aldı.
C)İnternette ziyaret ettiğiniz sayfalar, paylaştığınız mesajlara göre sizin beğenilerinizi ve zevklerinizi öğrenen yapay zekâ programları, arama motorları üzerinden kişiye özel alışveriş teklifleri ve tavsiyeleri sunabilmektedir.
D)Van Gogh, 1853 yılında Hollanda’nın küçük bir kasabasında doğmuş ve ilahiyatçı ve sanatçı kökleri olan bir ailede büyümüştür.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Eğer, genelde 6 saatten daha az uyuyorsanız siz de uyku eksikliği probleminden muzdarip olmaya başlıyorsunuz demektir
B) Amerika’da meydana gelen trafik kazalarının %20’sinin yorgun sürücülerden kaynaklandığını biliyor muydunuz?
C)Çalışmalar gösteriyor ki, az uyuyan insanların aşırı kilolu olma olasılığı daha yüksek. 
D)İnsanlar yorgun olduklarında, yeterince dinlendikleri zamanlara göre daha çok acıkıyorlar ve daha çok yemek yiyorlar.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Bir araştırma, 5 saatten daha az uyuyan kadınların kalp problemleriyle karşılaşma olasılıklarının, 8 saat uyuyanlara göre %40 daha fazla olduğunu gösteriyor. 
B)Biraz açık gözlülüğün hiç zararı olmayacağını düşünen uyanık hasta, doktoru görür görmez tanıdık bir ifadeyle gülümsedi ve “sizi tekrar görmek ne güzel” dedi.
C)İstanbul’un fethi ile İtalya’da başlayan Rönesans akımı; sanat, edebiyat ve bilim alanında Avrupa’da yeniden doğuş olarak adlandırılan bir dönemi başlatmıştı.
D)Günümüzde çok sayıda insan internet kullanıyor, dışarıda daha az vakit geçiriyor ve insanlarla daha az iletişim kuruyor.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Baobab ağaçlarını dikkat çekici kılan en önemli özellikleri, şişkin gövde yapılarından
ve küçük dallarından kaynaklanan ilginç görünümleri ve 2500 yaşına kadar yaşayabilmeleridir. 

B) Araştırmalar, Antarktika’daki yıllık buz kütlesi kaybının 40 yıl öncesine göre altı kat
arttığını gösteriyor.

C)Ancak bu maddi bedelin yanısıra dikkate alınması gereken önemli bir husus daha vardı: “Müşteri memnuniyeti.”
D)Somut olmayan kültürel miras, sözlü halk edebiyatı ürünleri; müzik, dans ve el sanatları gibi eyleme ve uygulamaya dayalı etkinlikler; doğa ve evrenle ilgili inanışlar ve nesilden nesile
aktarılan bilgilerdir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Pet şişelerin, kablo kaplamalarının, oyuncakların vs. üretiminde yararlanılan plastikleri hayatımızın birçok alanında çeşitli amaçlar için kullanıyoruz.
B) Araştırmacılar örümcek ipliklerinin yapılarını daha iyi anlamaya çalışıyorlar ve
cerrahi ipliklerden askeri kıyafetlere kadar oldukça geniş yelpazede kullanım potansiyeli taşıyan bu üstün özellikli malzemelerin endüstriyel boyutta kullanımını sağlamak için onları yapay yollarla üretme çalışmalarına devam ediyorlar. 

C) Yorgun doktorların hata yapma ihtimali, yeterince uyuyup normal mesai yaptıkları zamana kıyasla yedi kat daha fazla.
D) Uykusuzluğun vücutta ne gibi etkileri olduğuna dair en önemli bilimsel çalışmalardan biri Randy Gardner’ın 1964’te, henüz 17 yaşındayken 264 saat uykusuz kalması sırasında yapılmış.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Günde 5 saatten az uyuyan bir işçinin iş kazası geçirme olasılığı 7 saat uyuyan bir işçiye göre 2,7 kat fazla. 
B)Elektronik ve bilgisayar yazılımı sahasındaki gelişmeler dikkate alındığında, akıllı robotların sayısının 30 sene zarfında insan nüfusunu geçeceği ve bunların insanlarla aynı boyut ve şekilde olacakları ön görülmektedir.
C) Kapı kenarlarında, duvar köşelerinde ya da pencere diplerinde, kısacası evimizin bir çok yerinde davetsiz misafirlerle karşılaşabiliyoruz.
D) Çoğu zaman bir köşede ağını örmüş, avı için hazır bekleyen bu örümcekler yiyecek konusunda pek seçici olmadıklarından ne bulurlarsa onu yiyorlar. 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Sonuçlar kızlarda ve erkeklerde sosyal medya kullanımının yaş ilerledikçe arttığını,
ancak kızların sosyal medyayı erkeklerden daha fazla kullandığını gösteriyor. 

B) Gençler sosyal medya aracılığıyla yaşamlarına şahit oldukları kişilerle kendilerini
kıyaslama eğiliminde olabilir ve bu karşılaştırma sonucunda kendileri hakkında olumsuz
yargılar geliştirebilirler.

C)Sert fırça darbeleriyle yaptığı kalın boya dokusuna sahip resimler daha sonra dışavurumcu ressamlara ilham kaynağı olmuş ve kendisi modern resim sanatın öncü sanatçıları arasında sayılmış, resimleri en pahalıya satılan ressamlardan olmuştur. 
D)İnsanlarda gebeliğin on yedinci haftasında şekillenmeye başlayan parmak izi desenleri, eşsiz ve kalıcı olmaları sebebiyle 1920’lerden bugüne adli vakalarda kanıt olarak kullanılıyor.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Rembrandt, ressam olmak için okulu terkedip döneminin usta ressamlarının yanında çıraklık yaparak resim sanatının inceliklerini öğrenmiştir.
B) Ham maddesi çoğunlukla petrol olan plastikler doğada kendiliğinden parçalanarak yok olmuyor.
C) Üstelik plastiklerin üretimi sırasında doğaya zararlı kimyasal maddeler salınıyor.
D) Doğada çözünmeyen plastik kullanımının gittikçe artması çevre sorunlarını da beraberinde getiriyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Kesilme, aşınma, yanma, asit dökülmesi veya bazı deri hastalıkları nedeniyle zarar gören ya da kaybolan parmak izi yaklaşık bir ayda eski haline döner. 
B)Kediler dillerinin çıkıntılı yüzeyi sayesinde parazitleri ve yumurtalarını uzaklaştırır, dillerini bir fırça gibi kullanarak kürklerini temiz ve düzgün tutarlar. 
C) Kediler avlanırken peşine düştükleri hayvanın, onların kokusunu alıp durumu fark etmemesi için kendilerini temizler. 
D)Hollanda 1600’lü yıllarda Osmanlı devleti ile yakınlaşarak Akdenizde İspanyol baskısından kurtulmuş ve serbest ticaret imkanı ile dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmuştu.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)İpekli dokumalar, elbiseler, seramik ve çiniler, halı ve kilimler, müzik aletleri ve her çeşit değerli eşya Hollanda pazarında revac bulmuştu.
B)Yaşadıkları ortamın değişmesi, tanıdık insanlardan uzun süre ayrı kalmaları ya da eve başka
bir hayvanın daha gelmesi gibi durumlarda kediler strese girebilir. 

C) Para her zaman saadet getirmese de paranın insanların daha fazla olanağa sahip olmasını sağlamak ve yaşam alanlarının konforunu artırmak konusunda önemli rolü olduğunu biliyoruz. 
D)Bir miktar gaz, atmosfer içinde yükseldikçe üzerindeki toplam hava miktarı azaldığı için kendini giderek daha düşük basınçlı bir ortamın içinde bulur. 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan obezitenin temelinde de genetik etkenlerin yattığı söylenebilir. 
B) İnsanların geçmişe göre daha sağlıksız bir biçimde beslenmeleri ve daha az enerji harcamaları giderek daha kilolu hale gelmelerine neden oluyor.
C)Esas şaşkınlığım ise hava alanında geniş araç parklarının yanında küçük ve telle çevrili köpek parklarının varlığını görmemle oldu.
D)Bitkilerin yapraklarını dökmesi besin, enerji ve su ihtiyaçlarını azaltmalarına, dolayısıyla soğuk ve kuru havalarda hayatta kalmalarına yardımcı olur.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Çocuklu ailelerin de köpekleri vardı; çünkü ailelerin eskisi gibi çok sayıda değil tek veya aralarında arkadaş olmayacak kadar yaş farkı olan iki çocukları vardı ve bu çocuklar oynayacak, arkadaşlık edecek kimse bulamadıklarından yalnızlık çekmemeleri için köpek besliyorlardı.
B)Fatih Sultan Mehmet Han, “Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim.” diye ferman çıkarmış ve bunu kanunnamesine de yazdırmıştır. 
C)Meyvesiz ağaçların sıcaktan kurumasına meydan vermemek üzere her gün sulanmaları için işçilere para vakfedecek kadar çılgın Türkler bile görülmektedir.
D)Türklerin tabiat güzelliklerine o kadar hürmetleri vardır ki, bir ağaç bulunan yere bir ev yapacak olurlarsa damlarının en güzel zineti saydıkları bu ağaca kâfi bir boşluk bırakırlar.

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.B, 4.C, 5.B, 6.A, 7.B, 8.C, 9. 10.B, 11.C, 12.A, 13.D, 14.A, 15.C, 16.D 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap