Çalışma Kitapçıkları

Dillerin Sınıflandırılması Çalışma Kitapçığı 1

1.Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
a. Dilin kullanılma amacı ve işlevi, kişilere ya da zamana göre değişmez.(  )
b. İnsanların dil dışındaki ögelerle iletişim kurması mümkün değildir.(  )
c. Lirik şiirlerde, nutuklarda, özel mektuplarda vb. dil, daha çok göndergesel işlevde kullanılır.(   )
d. Dilin kanalı kontrol işlevinde, iletişim kanallarını denetleme amacı güdülür.(  )
e. İletinin dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenmesi, dilin dil ötesi işleviyle ilgilidir.(  )

2. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
a.Tibetçe yapı bakımından ……………………… dillerdendir.
b. Arapça köken bakımından …………………….. dillerindendir.
c. Türkçe ……………………………… dil ailesindendir.
d. İngilizce yapı bakımından ……………………. dillerdendir.
e.Diller yapı bakımından …………………..,………………………,………………….olmak üzere üçe ayrılır.

3………………. diller arasında bulunan Arapça kökenine göre ………………… arasında yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çekimli-Bantu dilleri
B) Eklemeli-Ural-Altay dilleri
C) Tek heceli-Çin-Tibet dilleri
D) Eklemeli-Hint-İran dilleri
E) Çekimli-Hami-Sami dilleri

4.Diller sınıflandırılırken aşağıdaki unsurlardan hangisi dikkate alınmaz?
A) Irklar
B) Söz dizimi
C) Dilin kökeni
D) Sözcük yapısı
E) Ses sistemi

5. Batı Türkçesinin Çağdaş dönemindeki kollarını yazınız.

6.Kutadgu Bilig ve Divan ü Lügat-it Türk Türkçenin hangi döneminde yer almaktadır?Yazınız.

7.Türkçenin ilk yazılı metinleri nelerdir? Bu eser Türkçenin hangi döneminde yazılmıştır? Yazınız.

Dillerin Sınıflandırılması Çalışma Kitapçığı 1 Cevaplar

 1. Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
  a. Dilin kullanılma amacı ve işlevi, kişilere ya da zamana göre değişmez.(Y)
  b. İnsanların dil dışındaki ögelerle iletişim kurması mümkün değildir.( Y)
  c. Lirik şiirlerde, nutuklarda, özel mektuplarda vb. dil, daha çok göndergesel işlevde kullanılır.( Y  )
  d. Dilin kanalı kontrol işlevinde, iletişim kanallarını denetleme amacı güdülür.( D )
  e. İletinin dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenmesi, dilin dil ötesi işleviyle ilgilidir.(D )

  2. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  a.Tibetçe yapı bakımından …tek heceli………. dillerdendir.
  b. Arapça köken bakımından …..Hami-Sami…. dillerindendir.
  c. Türkçe ……..Ural-Altay……………. dil ailesindendir.
  d. İngilizce yapı bakımından ……..çekimli….. dillerdendir.
  e.Diller yapı bakımından …..tek heceli ….çekimli, eklemeli……….olmak üzere üçe ayrılır.

  3………………. diller arasında bulunan Arapça kökenine göre ………………… arasında yer alır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Çekimli-Bantu dilleri
  B) Eklemeli-Ural-Altay dilleri
  C) Tek heceli-Çin-Tibet dilleri
  D) Eklemeli-Hint-İran dilleri
  E) Çekimli-Hami-Sami dilleri

  4.Diller sınıflandırılırken aşağıdaki unsurlardan hangisi dikkate alınmaz?
  A) Irklar
  B) Söz dizimi
  C) Dilin kökeni
  D) Sözcük yapısı
  E) Ses sistemi

  5. Batı Türkçesinin Çağdaş dönemindeki kollarını yazınız.
  a. Türkiye Türkçesi
  b. Gagavuz Türkçesi
  c. Azerbaycan Türkçesi
  d. Türkmen Türkçesi

  6.Kutadgu Bilig ve Divan ü Lügat-it Türk Türkçenin hangi döneminde yer almaktadır?Yazınız.

  Karahanlı Dönemi

  7.Türkçenin ilk yazılı metinleri nelerdir? Bu eser Türkçenin hangi döneminde yazılmıştır? Yazınız.

  Göktürk Yazıtları. Göktürkler döneminde yazılmıştır.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap