Çalışma Kitapçıkları

Divan Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 3

1.Gazelin nazım birimi nedir? Yazınız.

2.Nefî hicivlerini hangi eserinde toplamıştır? Yazınız.

3. Şarkının en güzel örneklerini kim vermiştir? Yazınız.

4. Esrarını dil zaman zaman söyler imiş
Hengame-i gamda dastan söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrane
Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş
Yukarıdaki şiirin kafiye şemasını yazınız. Bu şiirdeki kafiye ve redifleri yazınız.

5.Su Kasidesi’nin kim yazmıştır? Bu kaside ne tür bir kasidedir? Belirtiniz.

6. İran edebiyatında yazılmış olan mesnevilerden biri de Leyla ve Mecnun mesnevisidir. Burada anlatılan hikayeyi Türkçe yazan 16.yüzyıl şairimiz kimdir? Yazınız.

7. Hüsn ü Aşk mesnevisini kim yazmıştır? Yazınız.

8. Dest bûsi arzusuyla ger ölürsem dostlar
    Kûze eylen toprağım sunun anunla yâre su
Yukarıdaki beyitte “s” sesleriyle hangi edebi sanat yapılmıştır? Yazınız.

9. Fuzuli Su kasidesini kim için yazmıştır? Yazınız.

10.Sultanü’ş Şuara unvanıyla bilin 16.yüzyıl divan şairimiz kimdir? Yazınız.

11. Gazel hangi ölçü ile yazılır?

12. Gazelin ilk ve son beyitlerine ne ad verilir? Yazınız.

13. Gazelin ilk ve son beyitlerine ne ad verilir? Yazınız.

14. Açıl bağun gül ü nesrini ol ruhsarı görsünler
     Salın serv ü sanavber şive-i reftarı görsünler
Yukarıdaki beyitte bulunan söz sanatlarını yazıp açıklayınız.

Divan Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 3 Cevaplar
1.Gazelin nazım birimi nedir? Yazınız.
beyit
2.Nefî hicivlerini hangi eserinde toplamıştır? Yazınız.
Siham-ı Kaza
3. Şarkının en güzel örneklerini kim vermiştir? Yazınız.
Nedim
4. Esrarını dil zaman zaman söyler imiş
Hengame-i gamda dastan söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrane
Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş
Yukarıdaki şiirin kafiye şemasını yazınız. Bu şiirdeki kafiye ve redifleri yazınız.
kafiye şeması: aaba
söyler imiş: redif
an: tam uyak
5.Su Kasidesi’nin kim yazmıştır? Bu kaside ne tür bir kasidedir? Belirtiniz.
Fuzuli yazmıştır. Kasidenin türü: naat.
6. İran edebiyatında yazılmış olan mesnevilerden biri de Leyla ve Mecnun mesnevisidir. Burada anlatılan hikayeyi Türkçe yazan 16.yüzyıl şairimiz kimdir? Yazınız.
Fuzuli
7. Hüsn ü Aşk mesnevisini kim yazmıştır? Yazınız.
Şeyh Galip
8. Dest bûsi arzusuyla ger ölürsem dostlar
Kûze eylen toprağım sunun anunla yâre su
Yukarıdaki beyitte “s” sesleriyle hangi edebi sanat yapılmıştır? Yazınız.
aliterasyon
9. Fuzuli Su kasidesini kim için yazmıştır? Yazınız.
Peygamber Efendimiz için
10.Sultanü’ş Şuara unvanıyla bilin 16.yüzyıl divan şairimiz kimdir? Yazınız.
Baki
11. Gazel hangi ölçü ile yazılır?
aruz
12. Gazelin ilk ve son beyitlerine ne ad verilir? Yazınız.
ilk beytine: matla
son beytine: makta
13.Divan şairlerinin şiirlerinde son bölümde yer alan takma adlarına ne ad verilir?
mahlas
14. Açıl bağun gül ü nesrini ol ruhsarı görsünler
Salın serv ü sanavber şive-i reftarı görsünler
Yukarıdaki beyitte bulunan söz sanatlarını yazıp açıklayınız.
Sevgili güle benzetilmiş ancak kullanılmamıştır. İstiare sanatı vardır.
Servi ağacının insana özgü nitelikler göstermesi kişileştirmedir.

Divan Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 3’ü indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

divan edebiyati calisma kitapcigi 3

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap