Testler

Ekler Test 6

EKLER TEST 6

1.Aşağıdakilerden hangisinde yapım eki almış birden fazla sözcük vardır?
A) Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.

B) Derinden derine ırmaklar ağlar.
C) Ey suyun sesinden anlayan bağlar
D) Ne şair yaş döker ne âşık ağlar
E) Tarihe karıştı eski sevdalar

2. Bu vatan, toprağın kara bağrında
    Sıra dağlar gibi duranlarındır.
Bu dizelerde hem yapım hem de çekim eki almış kaç sözcük vardır?
A) 1 B) 2      C) 3         D) 4         E) 5

3. Aşağıdakilerden hangisinde “-ıcı/-ici” eki alan sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Yıkıcı sözleriyle onu kendisine soğuttu.
B) Bakıcı, bugün evimize gelmedi.
C) Delici aletlerle bu kağıtları deliver.
D) Geçici işlere fazla önem verme.
E) Kesici aletle oynamak çok tehlikelidir.

4. “Yapım ekleri, kök ya da gövdelerde ses düşmesi, ses değişimi meydana getirebilir.”
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde buna uygun bir kullanım vardır?
A) Seni hasta yatağında bırakamam.

B) Dinlenmek için rahatça bir yer buldu.
C) Evde kedi beslemeye başlamış.
D) Bayramın ikinci günü bize uğrasın.
E) Aydın kişiler, soru sorulmasını beklerler.

5. “Peyami Safa, kullandığı eşyaları insan yerine koyarak onlara kişilik vermiştir.”
Bu cümlede çekim eki almış kaç sözcük vardır?
A) 1       B) 2           C) 3         D) 4          E) 5

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ın/-in” eki farklı görevde (işlevde) kullanılmıştır?
A) Yolcuların beşi trene yetişemedi.
B) Bu kolay sorular, yılların sorularıdır.
C) Zavallı kediciğin ayağı kırılmıştı.
D) Bugün yine gözlerin kanlanmış.
E) Gelenlerin hepsi tanıdıktı.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-a/-e” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Gönderdikleri hiçbir füze hedefine varamamıştı.
B) Spor yaparken kolunda bir yara açıldı.
C) Yapılan toplantılara hep katıldı.
D) Kuşlar göle varmak için kanat çırptı.
E) Şair bu şiirini sonraki kitabına almış.

8. Geçmiş yüzyılların(I) ünlü eserlerini(II) sürekli okuması, onlara(III) benzer eser üretmesi(IV) önemlidir(V).
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla çekim eki vardır?
A) I.-II.
B) II.-III.-IV.
C) III.-V.

D) I.-III-V.
E) I.-II.-III.

9.Öğretmenim bana: “Kütüphanemdeki bilimle ilgili tüm kitapları okudum.” dedi.
Bu cümlede kullanılan (-m) ekleri kaç değişik işlevde kullanılmıştır?
A) 1      B) 2       C) 3         D) 4          E) 5

10. Aşağıdakilerin hangisinde yapım eki almış birden fazla sözcük vardır?
A) Doğru gidenin başı duvara çarpar mı?
B) Doğru söyleyene canım feda olsun.
C) Dinsizin hakkından imansız gelir.
D) Dil sükût ederse baş selamet bulur.
E) Dilden gelen elden gelse fukara bahtiyar olur.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır?
A) Bir lamba yanıyor hafif ve sarı.
B) Turnalar yuvalarını hemen terk etmez.
C) Bir ruhun gölgesi saklı göklerde.
D) Yosun kokusu bile yabancı geliyor bize.
E) Çimenler, sapsarı papatyalarla dolmuştu.

12. Ya mevcut kelimelerde bir noksanlık(I) var
Ya benim duygularım(II) karmakarışık (III)
Ya gövdem büyük(IV) ya bu dünya dar
Ya da ruhum(V) başka bir âleme âşık
Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi aynı türden bir ek almıştır?
A) I. ve III.
B) IV. ve V.
C) II. ve IV.

D) I. ve V.
E) III. ve V.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır?
A) Apartmanın çöpünü her zaman kapıcı atacaktı.
B) Arabası yolda kalan adam tamirci arıyordu.
C) Bizim evde babam daima yapıcı eleştiri yapıyor.
D) Yeni evimize cam taktırmak için camcı arıyorum.
E) Askerdeki ağabeyim bu hafta evci çıkacak.

14. Aşağıdakilerin hangisinde hem tamlanan eki hem ismin -i durum ekini almış bir sözcük vardır?
A) Akşamları hep erken yatardı.
B) Nedense hava gittikçe kararıyor.
C) Konuşmasını beğendiniz mi çocuklar?
D) Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
E) Çocuğun mavi gözlerine hayran kaldı.

15. Aşağıdakilerin hangisinde “-im” eki tamlayan eki görevindedir?
A) Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
B) Ben bir servi boylu yârdan ayrıldım
C) Evvel bağban idim dostun bağında
D) Talan vurdu ayva nardan ayrıldım
E) Çok ağladım mecnun gibi çöllerde

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yapım eki kullanılmamıştır?
A) Bu köpük denizi, bu renk ormanı

Düşlerin böyle mi olur harmanı
B) Köpüren su, duran su
Köpük köpük dizlerime vuran su
C) Böyle yalın hasret, böyle art arda
Çırpınıyor ellerim aynalarda
D) Gözüm senden yoksun geçen yıllarda
Bu mavi masmavi parıltılarda
E) Ey yola burcu burcu düşen dağ
Düşlerimi yıllardır bölüşen dağ

17. “Her yaşlının bakıma ihtiyacı vardır.” “-ım” eki, aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki işleviyle kullanılmamıştır?
A) Mahalledeki bazı evlere yıkım emri geldi.
B) Dün kitapçıdan aldığım roman kayboldu.
C) Mahalli seçimler, nisanda yapılacak.
D) Ben okula gitmek için yirmi adım atmıyorum.
E) 20 Nisan, Ali’nin doğum günüymüş.

18. Ağlama yâr ağlama
Mavi yazma bağlama
Mavi yazma tez solar
Yüreğimi dağlama
Numaralı sözcüklerdeki “-ma” eklerinden hangisi ya da hangileri diğerlerinden farklı bir görevdedir?
A) I.-III.
B) Yalnız I.
C) III.-IV.

D) Yalnız II.
E) Yalnız IV.

19. “Türkçede kelimelere önce yapım eki, sonra çekim eki gelir.”
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Matematik dersinden iyi not almalıyım.

B) Çocuk annemsiz yapamam, diye ağlıyordu.
C) Arabaya yapılan bakım bize pahalıya mal oldu.
D) Kendi çapında özgün bir eserdi.
E) Büyükçe bir ev arıyorduk.

20. Aşağıdakilerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır?
A) Dilden gelen elden köleler padişah olurdu.
B) Aşk başta karar etse akıl baştan firar eder.
C) Akıllı düşmandan korkma, deli dosttan kork.
D) Garibe bir selam, altın yerine geçer.
E) Elin tuttuğu kuşun kuyruğu kısadır.

21. Aşağıdakilerin hangisinde “-de” durum ekini almış sözcük ek eylem alarak cümlenin yüklemi olmuştur?
A) Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek
B) Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek!
C) Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!
D) Sen de geçebilirsin yârdan, anadan, serden…
E) Senin de destanını okuyalım ezberden…

22. I. Bilgili insanların bilgiçlik taslaması uygun değildir.
Varlıklı bir aileden geldiği için bu toplantıda vardı.
III. Yolumuzun üzerinde yorulmuş bir adam dinleniyordu.
IV. Gezmekten insana zarar mı gelir; nerede gezerse gezsin.
V. Atımı suladım, arkadaşlarıma bu yarışta büyük fark atacağım.
Numaralı cümlelerden hangisinde aynı kökten türetilmiş sözcükler vardır?
A) I. B) II. C) III.       D) IV.       E) V.

23. I. Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
Her yıl biraz daha benimsediğim.
III. Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
IV. Nerden çıktı bu cenaze, ölen kim?
V. Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar
Numaralı dizelerden hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır?
A) I.         B) II.          C) III.         D) IV.       E) V.

24. “Son gün olmasın dostum, çelengim top arabam.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yapım eki almamış sözcük
B) Olumsuzluk eki
C) Fiil çekim eki
D) İyelik eki
E) İsim yapım eki

25. I. Akşamları beni bir hüzün sarardı.
Ufuk değil sanki gözlerimiz kanardı.
III. Bu kederle ruhumuz yanardı.
IV. Gül, bülbülün kanıyla kızardı.
V. Bu akşam da hava erken karardı.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır?
A) I.         B) II.          C) III.         D) IV.       E) V.

26. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine eylem türetme eki getirilemez?
A) Keser
B) Bağ
C) Sula
D) Gör
E) Süz

27.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki olan bir sözcük kullanılmıştır?
A) Kar yağdığı gün okula geç kalmıştım.
B) Üç katlı bir ev almıştı çocuğuna.
C) Mimar, havuzu plana dahil etti.
D) Tüm evi temizlemek üç saatimi aldı.
E) Beni anlayan hiç kimse yoktu.

28. “Yaz ayların ciddi yazılar yazamam, yazmaya kalktığımda yazılarım, sıcağın etkisiyle mizah ağırlıklı olur.”
Bu cümlede aşağıdaki eklerden hangisi yoktur?
A) Hâl eki
B) Çoğul eki
C) Eşitlik eki

D) İyelik eki
E) Tamlayan eki

29. “ Ünlü ile biten bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir yapım eki getirilince araya yardımcı bir ünsüz girer.”
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir durum vardır?
A) Onun babacan tavırları hepimizi etkiledi.

B) Akşamleyin geri dönmek üzere ayrıldı.
C) Elmaları yerken kütür kütür ses çıkıyordu.
D) Alanında uzman olduğu belli oluyor.
E) Bizi dinlemeye devam edin, sayın dinleyiciler.

CEVAPLAR: 1.A, 2.A, 3.B, 4.C, 5.E, 6.D, 7.B, 8.E, 9.C, 10.C, 11.D, 12.C, 13.C, 14.C, 15.A, 16.A, 17.B, 18.D, 19.B, 20.E, 21.C, 22.A, 23.B, 24.E, 25.C, 26.A, 27.A, 28.C, 29.E

 

ekler test 6 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap