Testler

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 1

EKPSS lisans Türkçe deneme sınavı sorularıdır.

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 1

 1. Okuduğumuz romanlardan, şiirlerden farkına varmadan bir şeyler öğreniriz. Öğrendiklerimiz bilgilerimizi artırıp düşünce, duygu ve hayal evrenimizi de zenginleştirir. Kısaca yazınsal yapıtlar, …… .
  Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülmelidir?
  A) dünya görüşümüze yön vermekten olabildiğince kaçınılmalıdır.

  B) bizi, yaşam gerçeklerine yaslandığı ölçüde etkiler.
  C) düşünce dünyamızı bilimsel yazılardan daha çok geliştirir.
  D) hem kalbimize hem aklımıza seslenerek bizi geliştirir.
  E) duygusal çağrışımlar uyandırarak bizi düşsel bir dünyaya taşır.
 2. (I) Yazınsal türler ile sanatçıların kişilikleri arasında bir ilişki vardır. (II) Kimi sanatçıda şiir kişiliği ağır basarken kiminde hikayeci, kiminde de romancı kişiliği ağır basar. (III) Sanatçı da kendinde hangi türe eğilim hissediyor ve kendini hangi türde daha yetkin ifade edebiliyorsa o türde eser ortaya koymak ister. (IV) Deneme benim kendimi en iyi anlatabildiğim, kendimi en özgür hissettiğim tür. (V) İçeriği yönüyle, benim yaşam biçimime, özgürlük anlayışıma denk düşer deneme. (VI) Bu yüzden de deneme yazmak bende bir tutku haline dönüşmüştür.
  Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragrafın numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlaması uygun olur?
  A)II. B)III. C) IV. D) V. E)VI.
 3. Yunus Emre’nin yetiştiği çevre üstüne yapılan tahmin ve yorumlar birbirini tutmaz. Şiirlerindeki üstünlüğe, düşüncesindeki genişlik ve derinliğe bakılırsa onun bir çoban veya çiftçi olduğu çok su götürür. Şüphesiz uzun bir süre şehirde oturmuş, yüksek öğrenim görmüştür. Ancak Yunus Emre, toprağa bağlı bir insandır.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
  A)Karşılaştırma
  B)Tanımlama
  C)Açıklama
  D)Örneklendirme
  E) Benzetme
 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan anlatıma örnek olamaz?
  A) Bu işi de eline yüzüne bulaştırma, dedi.
  B) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, demiştir.
  C) “Ben zaten borç batağındayım, arkadaş!” dedi.
  D) Onların da bize borçlu olduğunu söyledi.
  E) Bu işte bir bit yeniği var, dedi.
 2. Anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan, tek bir yargıyı açıkça ifade etmesidir. Bu anlatımdan birden çok yorum çıkmaz, herkes aynı şeyi anlar. Bu anlatımın olmadığı anlatımda “kapalılık” söz konusu olur.
  Bu parçada sözü edilen özellik hangisiyle adlandırılabilir?
  A) Yoğunluk      
  B) Doğruluk              
  C) Açıklık
  D) Yalınlık                 
  E) Duruluk
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin amacı belirtilmemiştir?
  A) Problemi gidermek adına bütün gece bilgisayarla uğraştı.

  B) Kardeşi iyileşsin diye Allah’a dua ediyor.
  C) Bildiklerini anlatmak üzere karakola gitti.
  D) Borçlarını ödeyebilmek için arabasını ve arsayı satmış.
  E) Ağır yaralandığı için hastaneye kaldırıldı.
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep-sonuç cümlesi değildir?
  A) Ödevlerini zamanında bitirmek için gece gündüz çalışıyor.

  B) Hızlı konuştuğunuz için ne dediğinizi anlayamadım.
  C) Yaz geldi diye karıncalar yuvalarından çıktı.
  D) Hava karardığından dolayı göz gözü görmüyordu.
  E) Katkılarınızdan ötürü bu güç durumdan kurtulabildik.
 5. (I) Ben sokağa çok yakın bir insanım, geceleri sabaha kadar yalnız başıma dolaştığım çok görülmüştür. (II) O saatten sonra zaten adınızın, kimliğinizin özellikleri kalkar. (III) Geceleyin kendini sokaklara vurmuş, her türlü felaketle karşılaşabilecek, herhangi bir figürsünüzdür artık. (IV) Beyoğlu, yalnızlığı seven herkesin kendini bulduğu sihirli bir havaya sahiptir. (V) Ben işte böyle uzun gece yolculukları yapan, tehlikeyi ve macerayı seven, Beyoğlu’nun tuhaf dehlizlerinden içeriye burnunu sokmaya bayılan bir ruh taşıyorum.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
  A) I.          B) II.        C) III.       D) IV.          E)V.
 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?
  A) Fabrikaların bacalarından zehir yayılmıyor değil.
  B) Şu hasta adama ne bakan ne eden var.
  C) Yıllardır o arkadaşımı görmüyorum.
  D) Biz de sizin çektiğiniz sıkıntıları anlamıyor değiliz.
  E) Sipariş verdiğim ürünle kargodan gelen aynı ürün değildi.
 7. Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu hâlde cümlenin anlamı olumludur?
  A) İnsanları kendine inandırmak kolay mı?

  B) Cezaya çarptırılanlar suçsuz değildiler.
  C) Mecbur muyum senin istediğin her yere gitmeye?
  D) Bir daha kolalı içecekler içmek yok.
  E) Bu virüse bir türlü çare bulamıyorlar.
 8. Öğrencilerin başarı durumlarında gözle görülür bir değişiklik yok.
  II. Bu çalışmadan ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık.
  III. Kelîle ve Dimne’yi gelişigüzel açtı, önce ayakta göz gezdirdi, sonra ne yaptığını pek bilmeden sedire yavaşça oturdu.
  IV. O, Türk edebiyatının olmazsa olmaz öykücülerindendir.
  V. Yetkililer trafik kazalarında belirgin bir azalmanın olduğunu söylüyorlar.
  Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözler yakın anlamlıdır?
  A) II-III B) I-IV    C) III-V    D) II-IV    E) I-V
 9. “Gözyaşlarımızdan utanmamalıyız; çünkü gözyaşlarımız çölleşmiş kalplerimize can veren yağmur damlalarıdır.”
  Yukarıdaki paragrafta geçen aşağıdaki bazı sözcüklerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
  A) “Gözyaşlarımız” sözcüğü gerçek anlamlıdır.
  B) “Utanmamalıyız” kelimesi mecaz anlamda değildir.
  C) “Çölleşmiş” kelimesi başka bir sözcüğün anlamca yerini tutmuştur.
  D) “Can veren” söz grubu deyim değildir.
  E) “Kalp” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır.
 1. Bunu bilmek içimi kederle dolduruyordu.
  II. Arı bal alacak çiçeği bilir.
  III. Ben arkadaşını bilmem, seni bilirim.
  IV. Yemek bilir, ütü bilir, her işin üstesinden gelir.

  V. Adayı karış karış bilir.
  Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “bilmek” sözcüğü “tanımak” anlamında kullanılmıştır?
  A) I-III

  B) II-V
  C) III-IV
  D) I-V
  E) II-IV
 2. Sonu sert ünsüzle biten sözcükler ünlü ile başlayan ek aldığında, ünsüz değişimine (yumuşama) uğrarlar.
  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala aykırıbir sözcük kullanılmıştır?
  A) Bazen yağmur olmak ister insan, yağmak ister sevdiğinin yüreğine.
  B) Oysa ben bütün vaktimi, bütün vaktimden daha çoğunu, yeryüzünün bütün vakitlerini sana ayırmak istiyorum.
  C) Artık dünküleri hatırlamaktan, yarınkileri istemekten vazgeçtim; şimdi, şu anda ne oluyor, o ilgilendiriyor beni.
  D) Yanlış üslup doğru sözün celladıdır.
  E) Söylediklerinizin değerini bilmeyen birine göstereceğiniz en güzel tavır, sessiz kalmaktır.
 3. Bende bunu yapabilecek kapasite var diyebiliyorsan ne mutlu sana!
  II. Kırıp dökmeye gerek yokmuş, sessizce kabullenip devam etmeyi öğrenmek gerekiyormuş.

  III. Yarım saattir onu durakta bekliyorum.
  IV. Birine tüm kalbinle güvenip bağlandığında ya ömürlük bir insan kazanıyorsun ya da ömürlük bir ders alıyorsun.
  V. Bin yıllık gözyaşıyla ağlamak istiyorum.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerin hangi ikisinde “ünlü daralması” vardır?
  A) I-II
  B) IV-V
  C) II-IV
  D) I-IV
  E) III-V

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.C, 4.D, 5.C, 6.E, 7.A, 8.D, 9.B, 10.B, 11.E, 12.D, 13.B, 14.B, 15.E

ekpsslisansdenemesinavi1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap