Testler

İsimler Test 4

1.
Yaydan çıkan ok geri dönemez
Kimse kararımı değiştiremez
Ben daha başka ne söyleyeyim
Mesajımı almıştır o…

Okula giderken bu şarkıyı dinleyen Özge öğretmen önceki ders anlattığı isimler konusunun genel tekrarını bu şarkıyla test etmeye karar verdi. Şarkının sözlerini tahtaya yazarak öğrencilerin isimler konusuyla ilgili bir bilgiyi söylemelerini istedi ve öğrenciler bu dörtlükle ilgili şu bilgileri sıraladılar:

♦Ayrılma hâl eki almış bir isim, sıfat grubu içinde yer almıştır.
♦Tamlayanı düşmüş birden fazla belirtili isim tamlaması vardır.
♦Yapım eki almış bir isim vardır.
♦İyelik eki almış isimler vardır.
♦İsimlerin hepsi basit yapılıdır.

Buna göre öğrencilerin verdiği bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I-II-III
B) II-III-IV
C) I-II-IV
D) I-III-V
E) II-III-V

2.
Çabamı(I) göremiyor,
Hazıra(II) konuyor
Kıpırdamıyor,
Kalbimi(III) kırıyor ve
Büyüsü(IV) bozuluyor…
Numaralanmış sözcüklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük hem iyelik hem de belirtme hâl eki almıştır.
B) II. sözcük yönelme hâl eki almış basit bir isimdir.
C) III. sözcük tamlayanı düşmüş belirtili isim tamlamasıdır.
D) IV. sözcük kaynaştırma sesi almıştır.
E) IV. sözcük belirtme hâl eki almış basit bir isimdir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük küçültme adıdır?
A) Minicik elleri buz gibi olmuştu zavallı çocuğun.
B) Uyandığında karşı tepeciğin sisle kaplı olduğunu gördü.
C) Emekli olmadan köyünde büyücek bir ev yaptıracakmış.
D) Küçücük kartın içine neler neler sığmış, inanılır gibi değil.
E) Önüne konulan azıcık yemekle karnını doyurdu.

4.
Çözümü(I) bilimde bulamamıştım.
Şimdi bu çözümü hayatta(II) aramaya başladım.
Ümidim onu(III) çevremdeki insanlarda bulmaktı.
Ve böylece insanları gözlemeye(IV) koyuldum.
İnsan, bildiği şeyi bilmeye(V) son veremez.
Altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) (I) Belirtme hâl eki almış türemiş bir isimdir.
B) (II) Bulunma hâl eki almış basit bir isimdir.
C) (III) Belirtme hâl eki almış basit bir isimdir.
D) (IV) Yönelme hâl eki almış türemiş bir isimdir.
E) (V) Yönelme hâl eki almış türemiş bir isimdir.

5.
I. Devedikeni
II. Kahvaltı
III. Bülbülyuvası
IV. Bilgisayar
V. Tanksavar
Yukarıda numaralanmış birleşik isimler oluşumuna göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A) I      B) II   C) III   D) 4     E) V

6. “Çokluk ekleri, isimlere çokluk anlamı dışında farklı anlamlar katabilir. “
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?
A) Bir zamanlar seninle ne kadar da mutluyduk.
B) İnsanların vefasızlığını geç anladım.
C) Çocuklar sinemaya gider.
D) Organik ürünleri tüketmeye gayret ediyoruz.
E) Orada, tuhaf kuşlar ve derin uçurumlar vardır.

7. (I) Onun hayattan hiçbir beklentisi yoktur.
(II) Bu hafta sonu Uludağ’ın zirvesinde kamp yapacağız.
(III) Odanın ve salonun halılarını kaldırdım.
(IV) Bu korkunun üzerine cesaretle gitmelisin.
(V) Kabilenin başkanı boynundaki kolyeyi Çuka’ ya armağan etti.
Yukarıda verilen cümlelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Birinci cümlede birden fazla yapım eki almış bir isim bulunur.
B) İkinci cümlede bulunan özel isim birleşik yapılıdır.
C) Üçüncü cümlede tamlananı ortak belirtili isim tamlaması vardır.
D) Dördüncü cümlede soyut bir isim bulunur.
E) Beşinci cümlede bulunan topluluk ismi tamlayan görevindedir.

8. (I) Saray yakınlarında, yüksek kubbeli, yaldızlı bir kilise vardı.(II) Yaldızla boyanmış tuhaf resimlerle süslenmişti.(III)Tabanı da somaki mermer döşeliydi.(IV) Kilisenin ayrıca büyük paralar harcanarak yapılmış büyük bir erganunu vardı.(V)Biz kiliseyi seyrederken içeriden çok güzel nağmeler çıkıyordu. Adını bile duymadığımız bu çalgıyı da burada gördük.
Numaralanmış cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Birinci cümlede belirtisiz isim tamlaması vardır.
İkinci cümlenin yüklemi isim soylu türemiş bir sözcüktür.
Üçüncü cümlede belirtili isim tamlaması vardır.
Dördüncü cümlede tamlayan ile tamlanan arasına farklı sözcükler girmiştir.
Beşinci cümlede bir isim sıfat tarafından nitelenmiştir.

9.Yarım mil ötede Toygun Paşa’nın son kuşatmasından çılgın kışın hiddeti sayesinde kurtulan Zigetvar Kalesi, sönmüş bir yanardağ gibi, simsiyah duruyordu. Hava bozuktu. Ufku, küflü demir renginde, ağır bulut yığınları eziyor, sürü sürü geçen kargalar tam hisarın üstünden uçarken sanki gizli bir kara haber götürüyorlarmış gibi, acı acı bağırıyorlardı.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Özel isim
B) Cins isim
C) Türemiş isim
D) Birleşik isim
E) Topluluk ismi

10. ♦ İnsan elbisesine göre karşılanır, bilgisine göre uğurlanır.
♦ Kardeşim elinde cicili bicili bir paket vardı.
♦Gemiciler halatları sapasağlam bağladı.
♦Bu konuyla yakından ilgileneceğim.
♦ Gün boyu bu müziği dinledi.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş isimdir?
A) Bilgisine
B) Vardı
C) Yakından
D) Boyu
E) Halatları

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim yoktur?
A) Ağlayarak uyanışım hatırlattı bana, bir bayram sabahı.
B) Hani dünya sevmeye değerdi.
C) Yine de sana kıymayı göze alamadım.
D) Yok yok yalan deme sevgi denen gerçeğe.
E) Var sana bir defa daha bakma hakkım.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem isimden oluşmamaktadır?
A) İnsan, üç beş damla kan; ırmak, üç beş damla su.
B) Sinem, özüm ateş ile doludur.
C) Cennettir bizim memleketin yaylaları.
D) Hayattaki en büyük zenginlik sağlıktır.
E) Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cins isim olarak kullanılan sözcük, hem özel hem de cins isim olarak kullanılabilir?
A) Toplantıyı bu hafta İnci Hanım başlatacak.
B) Deniz bugün oldukça maviydi.
C) Ümit kokoreçten nefret eder.
D) Bu saçma düşünceleri Kaya’nın aklına kim sokuyor.
E) Gül sizinle neden oynamıyor.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm sözcükler isimden oluşmuştur?
A) Sevemiyorsan İstanbul’u benim gibi kaçalım yine bozkırlara.
B) Su verdiğin çiçekler küçük bahçemi süsler.
C) Gülbahar’ın elbisesi fıstık yeşiliydi.
D) Kaç sevdaya gözüm hep kördü.
E) Sen bir adım ben bir adım orta yerde buluşalım.


CEVAPLAR :
1C / 2E / 3B / 4C / 5B / 6A / 7D/ 8C / 9E / 10A / 11D / 12E / 13B / 14C

isimler test 4 İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

Tülay Karataş

3 yorumlar

Yorum yap