EKPSS DENEME SINAVLARI

EKPSS ÖN LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 18

1.Dize kusurundan kendini kurtaramayan şairlerin şiirlerini oldum olası sevmem ben.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Sanatın işlevi, ben kendimi bildiğimden beri tartışma konusudur.
B) Sanatçı içeri girer girmez izleyiciler onu alkışlamaya başladı.
C) Bir zamanlar bu binanın yerinde büyük bir çocuk parkı varmış.
D) Belki insanlar hata yaptıklarının farkına varırlar da geri dönerler.
E) Bu çocuğun ele avuca sığmayan bir yapısı vardı.

2. Bir dost … ne kadar zorsa ve büyük fedakarlık gerektiriyorsa o dostluğu … da o kadar hatta ondan daha da zordur.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sözün gelişine göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) aramak-yakalamak
B) kaybetmek-seçmek
C) bulmak-önemsememek
D) seçmek-kazanmak
E) kazanmak-korumak

3. Bazı kitaplar, üzerinden yıllar geçse de gündemden düşmez; başyapıt olgusunu sürdürür. Bir İngiliz mimarlık tarihçisinin yazdığı bu kitap da yıllardan beri mimarlık ve arkeoloji öğrencileri için bir temel başvuru kaynağı niteliğinde.
Bu parçada geçen “üzerinden yıllar geçse de gündemden düşmemek” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Döneminin popüler kitaplarından olmak
B) Gündemi gereğinden fazla meşgul etmek
C) Güncel konuları ele almak
D) Zamanla daha iyi anlaşılmak
E) Her dönemde yeniliğini korumak

4. Dağ taş dolaşmakla kalmayan, arkeolojik kazıların altını üstünü getiren yazarın ilk kitabı bu. Fotoğraflarla zenginleştirilip renklendirilmiş olan bu kitapla Anadolu’da geziye çıkacak okurlar için geçmişle günümüz arasında köprü oluşturuyor yazar.
Bu parçada geçen “geçmişle günümüz arasında köprü oluşturmak” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarihle olan bağımızı kurmak
B) Geçmişteki olaylardan söz etmek
C) İnsanları birbirine yaklaştırmak
D) Tarihin birikiminden yararlanmak
E) Tarihi olayları güzelleştirerek anlatmak

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişinin kendisine yönelik eleştirisi daha ağır basmaktadır?
A) Bu kasabaya ilkokul yıllarımda da gelmiştim ama onun güzelliklerini fark edememiştim.
B) Kasaba halkı yirmi yıl öncesinde olduğu gibi yine sıcak karşıladı bizi.
C) Eskiden de çok sevmezdim macera filmlerini, şimdilerde de hiç izlemiyorum.
D) Kitaplardan öğrendiklerimi gündelik yaşama uygulamaya çalıştığım doğrudur.
E) Dostlarımla olan ilişkilerim her geçen gün daha da gelişti, daha da perçinlendi.

6. (I) İlk romanımı bundan yirmi dört yıl önce bir lise öğrencisi iken kaleme almıştım. (II) Sonra o ilk romanın da verdiği güçle peş peşe romanlar yazdım. (III) Bunu yaparken romanın enikonu dilsel bir ürün olduğunu hiç aklımdan çıkarmadım. (IV) İlk romanımdan sonuncusuna kadar onların hepsinin temeline insanı, duyarlılıkları, sevgiyi yerleştirdim. (V) Herkesin anlayacağı yalın bir dille olabildiğince içten bir söyleyişle yaptım bunu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, romanlarının içeriğiyle ilgili bilgi vermektedir?
A) I.        B) II.       C) III.         D) IV.        E) VI.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklı bir nitelik taşımaktadır?
A) Bu kitapta yer alan makalelerde yazar, çok ilginç konulara değiniyor.
B) Ünlü ressam, tablolarına büyük kentlerin kenar mahallelerini ustaca yansıtmış.
C) Ozanımız, şiirlerinde kırsal kesim insanının özlemlerini başarılı bir biçimde anlatmıştır.
D) Dört bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde heceyle yazılmış şiirler yer alıyor.
E) Öykülerdeki büyüleyici dil, okurun, kitabı bir solukta okumasını sağlıyor.

8. Gerçekler, yapıta dönüşme sürecinde yazarın düş gücüyle yeni bir görünüme bürünür.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Yazarın hayal dünyası, yeniden biçimlenerek eserlerin gizemli dokusuna siner.
B) Bellekteki soluk, ama güçlü anılar esere dönüştürüldüğünde sıradanlıktan kurtulur.
C) Yaşanmış olaylar, yazarca yeninden biçimlendirilerek esere yansıtılır.
D) Yazar, eserini ortaya koyarken sıradan olayları renklendirme peşindedir.
E) Yazarların, gerçekleri olduğu gibi esere dönüştürme diye bir kaygısı yoktur.

9. Gölün sığlıklarındaki nilüferlerin altın sarısı çiçekleri arasından yükselen kurbağa seslerine karşı kazların coşkulu vakvakları. Köyün delikanlıları sırtlandıkları serpme ağlarıyla nehir kıyısına ulaştı. Nehrin kuytu köşeleri gözlendi dikkatle. Ağ ustalıkla saçıldı, öğle yemeğine yetecek kadar balık avlandı. Ormandan toplanan odunla ateş yakıldı, közde nar gibi kızaran balıklar, kaymaklı tandır ekmeğine yeşil soğan eşliğinde sarıldı. Yemyeşil çimenler üzerine halılar serilip masmavi göğün altında kuş cıvıltıları eşliğinde öğle yemekleri yendi.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşitsel ögelere yer verilmiştir.
B) Gözlemlerden yararlanılmıştır.
C) Benzetmeye başvurulmuştur.
D) Niteleyici sözcüklerden yararlanılmıştır.
E) Düşünce örneklerle açıklanmıştır.

10. Kuş cıvıltıları eşliğinde şırıl şırıl akan dere kenarında ilerliyoruz. Yosunların kendine özgü acımsı kokusu kaplamış etrafı. Dere boyunca sıralanan çeşit çeşit meyve ağaçlarının dallarındaki meyveler tam olgunlaşma döneminde. Kızılcıklarsa yeni yeni kızarıyor. Tatları henüz ekşimsi. Anlaşılan, olgunlaşmaları için on on beş günlük bir süreye ihtiyaçları var.
Bu parçada ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?
A) Görme
B) Tatma
C) Dokunma
D) İşitme
E) Koklama

11. (I) Bu ozanımız, son iki yıldır hakkında en çok konuşulan, şiirleri hep gündemde olan bir şairdir. (II) Onun bu denli gündemde kalmasının bir rastlantı olduğuna hiç inanmıyorum ben. (III) Çünkü bu ozanımız, geçen yıl yayımlanan şiir kitabında kendine özgü bir şiir evreni kurmayı başarmıştı. (IV) Bir şairin şiirlerinin çok kişi tarafından okunması çok önemlidir. (V) Şiire özgü ana ögeler, ozanın bu kitabındaki şiirlerinde iyiden iyiye derinleşmişti. (VI) Bu sayede şiirlerinde iç dünyasıyla dış dünya arasında imgesel bir ortam yaratmıştı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II.    B) III.    C) IV.     D) V.     E) VI.

12. Olmaz olur mu hiç? Her kuşağın beğendiği, ilgilendiği konular farklıdır. Yazılarımı farklı kuşakların, farklı biçimlerde algılayabilmesi için güncel olaylardan yola çıkıyorum öncelikle. Ama o olayın ardındaki birikimi de yansıtıyorum. Böylece değişik kuşaklar, değişik yaklaşımlarla o yazıları okuyor. Genç kuşak okur, güncel bir konuyu, sorunu, kişiyi görüyor o yazıda. Eski kuşaktan biri de yeni bir konuyu, yeni bir adı, eskiye yapılan göndermelerle zenginleştirmemden memnun kalıyor. Böylece kuşaklar arası bileşkeyi bulmaya çalışıyorum. Bu özel yöntem sayesinde her kuşaktan okur kendi penceresinden bakarak yazılarımı zevkle okuyor.
Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir?
A) Yazılarınızda kendi yaşamınızdan kesitler de var mıdır?
B) Yazılarınızın her yaştan kişiye seslenmesi için özel bir çabanız var mı?
C) Yazılarınızı ağır biçimde eleştiren kişiler var mı?
D) Yazılarınızda genç okurlara yönelik öneriler var mı?
E) Yazılarınızda yıllardır işlemekten bıkmadığınız konular var mı?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi özelliğini yitirerek isimleşmiş bir sözcük vardır?
A) Yaz gelince evimizin karşısındaki yamaçlarda rengarenk çiçekler açar.
B) İlkbaharda çocuklar kırlarda ya da boş buldukları alanlarda uçurtma uçururlar.
C) Çocukluk yıllarımızda bu tepelere kır çiçekleri toplamaya gelirdik.
D) Dere boyunca sıralanan kavaklar birkaç gündür yeşile dönmeye başladı.
E) Yazın geldiğini ilk önce güzelim badem çiçekleri haber verir burada. 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı tümleç, özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?
A) Rıhtımda kaç gündür bekleyen büyük yolcu gemisi bu sabah kentten ayrıldı.
B) Bu kurumda çalışan insanlar bana olan güvenlerini hiçbir zaman kaybetmemişlerdir.
C) Kardeşine aldığı doğum günü hediyesini dolabının çekmecelerinden birinde iki haftadır bekletiyordu.
D) Sokakta oynayan çocukların çığlıkları televizyonda konuşan kişinin sesini tam olarak duymamı engelliyordu.
E) Büyük kentlerimizin kenar mahallelerinde farklı yerlerden gelen insanlar yaşamlarını bin bir güçlük içinde sürdürüyorlar.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Çalışma saatlerinin değiştirilmesini istiyor.
B) İşini iyi yapan kişileri çok severdi.
C) İş arkadaşlarını koruyan bir yöneticiydi.
D) Görüşme sırasında yeni projesinden söz etti.
E) Randevusuz başkanın odasına kimse giremez.

CEVAPLAR: 1.A, 2.E, 3.E, 4.A, 5.A, 6.D, 7.D, 8.C, 9.E, 10.D, 11.C, 12.B, 13.B, 14.E, 15.E

ekpssonlisansturkcedenemesinavi18 İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

admin

5 yorumlar

  • Hocam 13 doğru 2 yanlışım yani 12.50 netim var.5 ve 13.sorularım yanlış.5.soru neden D değil de A ve 13 .soru neden E değil de B anlatabilir misiniz? 42.lisans denemesi ne zaman çıkacak hocam?

  • 5.soruda güzellikleri fark edemediğini söyleyerek kendisini eleştiriyor. 13.soruda uçurt- fiili “-ma” isim fiil ekini almış, önceleri uçurtma sözcüğü isim fiilken zamanla bu özelliğini yitirerek isimleşmiştir.

Yorum yap