EKPSS DENEME SINAVLARI

EKPSS ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE DENEME SINAVI 25

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağırlaşmak” sözcüğü “Büyük kentlerde hayat şartları ağırlaştı.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Yağmuru yiyince üzerindeki manto biraz ağırlaşmış.
B) Doktorların verdiği bilgiye göre hasta ağırlaşmış.
C) Ülkemizde son iki yılda, geçim şartları iyice ağırlaştı.
D) Artık yavaş yavaş teni sararıyor, hareketleri ağırlaşıyordu.
E) Öğleye doğru nemin de etkisiyle hava iyice ağırlaştı.

2. Dünyada birçok şeyle alay edilir, şaka yapılır ama şiirle asla!
Yukarıdaki cümleye, altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Öğrenciler sanıyorum birkaç saat içinde burada olurlar.
B) Gelmediğine göre herhalde çok önemli bir işi çıktı.
C) Belki bunları duymasa o kadar üzülmeyecekti.
D) Bir daha böyle bir geziye kesinlikle katılmam ben.
E) Toplantının başında oldukça önemli bir konuşma yaptı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri söz konusudur?
A) Bu ozanın şiirleri, özellikle genç kuşak okurlarca çok ilgi görüyor.
B) Kitapta yer alan öykülerde farklı konuların işlenmesi okuru heyecanlandırıyor.
C) Otuz beş öykünün yer aldığı kitapta sekizinci öykü, en başa alınsa daha iyi olurdu.
D) Sanatçı, bu eserindeki yazılarında da dil yanlışından kurtulamıyor.
E) Yazar, son öyküsünde imgelerle örülü bir dünya oluşturmak istemiş.

4. (I) Bu sanatçımız, daha çok, şair kimliğiyle tanınıyor edebiyat dünyamızda. (II) Ancak o, ülkede yaşanan toplumsal sorunlar karşısında da duyarlı davranıyor. (III) Güncel sorunlarla ilgili duygularını, düşüncelerini şiire dökmekle yetinmeyip yazılar da kaleme alıyor. (IV) Sonra, tarihe karşı da özel bir ilgisi var onun. (V) Tarihe duyduğu bu özel ilginin yanı sıra bir tarih öğretmeni olması, tarih kitaplarıyla sürekli haşır neşir olmasını sağlıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemin gerekçesi belirtilmiştir?
A) I.      B) II.     C) III.      D) IV.       E) V.

5. (I) Yazar, kitabının ikinci baskısında bazı değişiklikler yapmış. (II) İlk baskıdaki kapak resimlerini değiştirmiş. (III) Kitabın başına kitabın ilk baskısıyla ilgili eleştirilerden oluşan iki sayfalık bir yazı eklemiş. (IV) Ayrıca kitabın bu ikinci baskısının arka kapağında otobiyografisine de yer vermiş. (V) İlk baskıya oranla kitabın boyutlarını küçültmek, kitabı bir cep kitabı haline getirmekle de çok iyi etmiş yazar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yorum söz konusudur?
A) I.      B) II.     C) III.      D) IV.       E) V.

6. Günümüzde birçok genç şair, şiirde bir özenti içerisinde soyut şiir yazmaya çalışıyor. Bunu yaparken dille de oynuyor bu genç şairler. Bu durumda doğal olarak halkın onları anlaması da olanaksız hâle geliyor. Attila İlhan 1982 yılında yayımlanan bir yazısında bu durumu şöyle anlatıyor: “Epeydir Türk şairlerinin önemlice bir kısmı alafrangalık olsun diye soyut bir şiir geliştiriyor. Halk buna alışmamış, alışacağı da yok. Hele bu soyut şiir anlam ve çağrışım yükü sıfıra yakın uydurma kelimelerle yazıldı mı okura takılabilecek hiçbir kancası olmuyor.” Hiç kuşku yok ki bu sözlerin bir şair tarafından söylenmesi günümüz şairleri için önemli bir tespittir.
Bu parçada yazar söylediklerini inandırıcı kılmak için aşağıdakilerden özellikle hangisine başvurmuştur?
A) Alıntı yapma
B) Örnek verme
C) Tanımlama
D) Karşılaştırma
E) Betimleme

7. Hayal gibi uzanan zümrüt yeşili ormanlar kaplamış her yanı. Otobüsümüz dik yokuşu ağır ağır çıkıyor. İçeride müthiş bir sessizlik… Derken bir ses bozuyor bu sessizliği: “İnecek var!” Yolcuların bakışı bir anda o kişiye odaklanıyor. Şoför, minibüsün üstüne çıkıyor. Adamın sırt çantasını çözüp uzatırken yüzü hiç gülmüyor. Bu arada koltuklarında uyumuş olanlar uyanıyor bir bir. Ardından hiçbir şey olmamış gibi yola devam ediyoruz. Kimse kimseyle konuşmuyor.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenler ağır basmaktadır?
A) Öyküleme- betimleme
B) Tartışma- açıklama
C) Benzetme- örneklendirme
D) Açıklama-karşılaştırma
E) Betimleme-tanımlama

8. Çocuk kitaplarında  somutluktan, renk ve şekillerden yararlanmak gerekir. . . . Bunun içindir ki hangi yaş grubundan olursa olsun okuma bilinci kazanma süreci boyunca çocuklar, görselliğin gücüne daha fazla ihtiyaç duyarlar. Onlar için kitaplardaki resimlemeler ve tasarım, kitabın niteliğini etkiler. Çok güzel bir metin, kötü bir görsellik nedeniyle onların ilgisini çekmeyebilir. Görsel niteliğin artması, çocuklardaki estetik duyarlılığın da oluşmasını sağlar.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Kaldı ki çocukların en sevdiği derslerden biridir resim yapmak
B) Çocuklar en önemli bilgileri ilkokul yıllarında öğrenirler.
C) Çünkü çocukların dünyasında görsel algılama çok önemlidir.
D) Yaşanarak öğrenilen şeyler insanı derinden etkiler.
E) Bence bir çocuk için en önemli şey, eğlenmektir.

9. (I) Son birkaç yıl içinde yeniden, başarılı Türk filmlerine imza atıldığını görüyoruz. (II) Bunlardan bazıları katıldıkları çeşitli festivallerde ödül de aldı. (III) Bu durum, sinemamız için elbette sevindirici. (IV) Türk sineması yıllardan beri çok önemli sorunlarla boğuşmaktadır. (V) Bu sorunların en başında kuşkusuz ekonomik zorluklar gelmektedir. (VI) Bu aşılabilirse sinemamızın diğer sorunların üstesinden daha kolay gelebileceğine inanıyorum.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?
A) II.   B) III.    C) IV.   D) V.     E) VI.

10. (I) Musluklar kolay bozulabilen, ayrıca takılıp çıkartılan bir üründür. (II) Bu durum onların orijinal yerlerinden uzak düşebilme tehlikesini getiriyor. (III) Yapıldıkları maddenin eritilebilir ve yeniden kullanılır olması da onların oldukları gibi günümüze ulaşmasını zorlaştırıyor. (IV) Tarih içinde musluk yapımında çeşitli maden alaşımları, taşlar ve bezeme teknikleri kullanılmış. (V) Bu nedenle bugün pek çok tarihi yapıda yer alan musluklar ne yazık ki orijinal değil. (VI) Eritilmekten tesadüfen kurtulmuş musluk örneklerinin de hangi yapıda ve nasıl kullanıldığı bilinmiyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II.     B) III.      C) IV.      D) V.      E) VI.

11. (I) Shakespeare’in eserlerinde dört yüz yıl önce çizdiği karakterlerin karşılıklarını güncel yaşamda hemen buluruz. (II) Çevremize bir baksak Hamlet’teki bir karakter, tutkularıyla karşımızdadır. (III) Bir diğer karakter kıskançlığıyla karşı masamızda oturmaktadır. (IV) Othello’daki biri gülünç davranışlarıyla daha bu sabah gülümsetmiştir bizi. (V) Sokağa çıktığımızda yine aynı eserdeki çıkarcı kişiler hiç değişmemişçesine karşımızdadır.
Numaralanmış cümlelerden hangisi bu parçanın ana düşüncesi olmaya en uygundur?
A) I.    B) II.    C) III.     D) IV.      E)V.

12. Önemli konularda bilgisine güvendiğiniz kişilere düşüncesini sormalısınız. Sizin düşünemediğinizi o, onun da düşünemediğini bir başkası düşünüp sizi aydınlatabilir. Tartışarak ve konuşarak eksiklerinizi giderebilir, bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak doğruyu bulabilirsiniz. Hiç kuşku yok ki herkes bir şeyler bilir ama herkes her şeyi bilemez. Sizin bildiğinizden daha iyisini bilen biri ise mutlaka vardır.
Bu parçada anlatılmak istenene en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akıl için yol birdir.
B) Akıl para ile satılmaz.
C) Akıl kişiye sermayedir.
D) Akıl akıldan üstündür.
E) Akıl yaşta değil baştadır.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini soru yoluyla tutan bir sözcük yoktur?
A) Dükkânın önünde duran o kocaman paketlerin içinde ne varmış?
B) Hangi mahallede oturduğunu size de mi söylemedi?
C) Dün sana verdiğim gazete kuponlarını nereye koydun?
D) Sevgi temasını işleyen bu güzel şiiri hanginiz yazdı?
E) Masanın üzerindeki bu güzel kilimleri oraya kim koydu?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne ortaklığı söz konusudur?
A) Her ay edebiyat dergilerini alıyorum, baştan sona okuyorum.
B) Kitapta anlatılanları iyice kavramış, epey de etkilenmiş.
C) Misafirlere şöyle bir baktı, ardından konuşmasına başladı.
D) Salondaki yağlı boya tablolarla ilgilendi, birkaç tanesini aldı.
E) Biz sustukça üzerimize geliyor, bir türlü susmak bilmiyordu.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Çocuklar iki saatten beri sokakta oynuyor.
B) Balkondaki diğer çiçekte kurumuş soğuktan.
C) Evin karşısındaki parkta birkaç çocuk vardı.
D) Bitişikte yeni bir çocuk yuvası açıldı.
E) Karda kışta insanlar dışarıda kalmıştı.

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.C, 4.E, 5.E, 6.A, 7.A, 8.C, 9.C, 10.C, 11.A, 12.D, 13.B, 14.A, 15.B

ekpssortaogretimturkcedenemesinavi25 İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

admin

2 yorumlar

Yorum yap