Testler

EKPSS ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE DENEME SINAVI 7

2020 EKPSS ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE DENEME SINAVI 7

1.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?
A) Altın madeni hangi ilimizde bulunmaktadır?
B) Annem evi temizlerken muhakkak sirke kullanırdı.
C) Gördüğün iyilikleri kesinlikle unutma.
D) Bu mevsimde fıstık fiyatları yüksek olur.
E) Bu kalemden bir adet de bana alır mısın?

2.”Kopmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Biz nedense geçmişimizi sevmiyor, unutuyor, kopuyoruz.
B) Çalışmaktan belim koptu.
C) Daha on altısında bile değilken en yakın insanından, annesinden koparak çıkıp gitmişti evden.
D) İçeride feryatlar koptu.
E) Ağacın dalları fırtınada koptu.

3. I.Kötü bir tüfekle ava çıkmamalısın.
II. Kötü hava koşullarında yola çıkmakla iyi etmedik.
III. Kötü söyleme eşine zehir katar aşına.
IV. Dükkândaki kötü sandalyeleri hurdacıya verdi.
“Kötü” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?
A) 1-3   B) 2-3    C) 2-4   D) 3-4   E) 1-4

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım söz konusudur?
A) Bu gençlik dilini yabancı dillerin boyunduruğundan kurtaracaktır.
B) Diyelim ki sınava gelirken kimliğini kaybettin, ne yaparsın?
C) Bu karanlık gecenin bir sabahı olur mu Haluk?
D) Kelebeklerin kozasından çıkması gibi bir şeydi bu.
E) Virüsten korunmak için bazı tedbirler alındı.

5. (1) Başkalarında olduğu gibi benim hayatımda da ters giden şeyler var, bunlar geçer. (2) Çünkü hayatın kendisi de dahil her şey geçicidir. (3) Bugün kendinize bir iyilik yapın ve farklı bir şeyler yaşayın. (4) Hiç giymediğiniz bir giysiyi giyin örneğin. (5) Yüzünüzü tıpkı bir ayçiçeği gibi güneşe döndürün.
Numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren tavsiyede bulunma söz konusudur?
A) 1      B) 2      C) 3         D) 4      E) 5

6. “Safranbolu’nun doğa sporlarına elverişli kanyonları, dünya mağaracılık literatürüne girmiş mağaraları ve yaylaları en az tarihî evleri kadar görülmeyi hak ediyor.” cümlesinde aşağıdaki anlamlardan hangisi vardır?
A) Karşılaştırma
B) Koşula bağlılık
C) Benzetme
D) Neden-sonuç
E) Amaç-sonuç

7.
Ben bir köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım

Ben bir bahçe suluyordum gönlümden
Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden
Ne güller fışkırır çilelerimden
Siz çiçek getirin yalnız çiçek getirin
Dünyanın bütün çiçeklerini
Bu şiirde “çiçek” sözleri ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aileler
B) Öğrenciler
C) Öğretmenler
D) Güller
E) Sıkıntı

8.
Önce türkülerimizi öğren,

Seni büyüten ninnilerimizi belle,
Gidenlere yakılan ağıtları…
Her sözün en güzeli Türkçemizde,
Diline takılanları ayıkla,
Yabancı sözcükleri at 
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi öğütlenmemiştir?
A) Kültürel değerleri öğrenmek
B) Yabancı sözcükleri dilden çıkarmak
C) Halk şiirini bilmek
D) Türkçeyi dünya dili yapmak
E)  Ninnilerini öğren.

9.
En azından üç dil bileceksin

En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin
En azından üç dil
Birisi ana dilin
Elin ayağın kadar senin
Ana sütü gibi tatlı
Ana sütü gibi bedava
Ninniler, masallar da cabası…
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Yerel dillerin iyi öğrenilmesi gerektiği
B) Birden fazla dilin iyi öğrenilmesi gerektiği
C) Eğitimin yabancı dille yapılması gerektiği
D) Her dilde eser verilmesi gerektiği
E) Ana dilin, ana sütü kadar tatlı olduğu

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A) kitapçı
B) çerezci
C) tamirci
D) satıcı
E) boyacı

11. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmuştur?
A) telefonda
B) yağmurluktan
C) sütçülük
D) yağurdum
E) korkmuyoruz

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük soyut isimdir?
A) Umudunu asla kaybetmemelisin.
B) Parlak elmaslar kaça satıldı?
C) Şehrimiz böceklerin istilasına uğradı.
D) Bu gemiyle beş ülke daha dolaşacağız.
E) Yarışmaya kazanan öğrencilere saat hediye edildi.

13. Aşağıdaki sözcük gruplarının hangisi isim tamlaması değildir?
A) kaya parçası
B) traktör lastiği
C) asansör düğmesi
D) telefonun sesi
E) keskin bıçak

14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat tamlamasıdır?
A) Uzun boylu çocuğun biri karşımda duruyordu.
B) Kazmanın ucu bayağı  körelmişti.
C) Su şişesini niye çöpe attınız?
D) Kedinin kuyruğunu tuttu.
E) Ona bir fermuarlı mont almışlar.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır?
A) Tut şunun ucunu, taşıyalım abi.
B) Kalemlerinden bazılarını Şeyma’ya verdim.
C) Bana bir masal anlatır mısın baba?
D) Kahvaltıda ondan da yedin mi?
E) Bu atı nerden bulmuşlar?

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.E, 4.B, 5.C, 6.A, 7.B, 8.D, 9.B, 10.A, 11.D, 12.A, 13.E, 14.E, 15.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap