Testler

Fiilimsiler Test 11 (8.Sınıf Türkçe)

FİİLİMSİLER TESTİ 11 (8.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Ateş düştüğü yeri yakar.
B) Güne göre kürk giyinmek gerek.
C) Ak gün ağartır, kara gün karartır.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük fiilimsi değildir?
A) Dün çalışkan öğrencilere ödülleri verildi.
B) Kuruyan ağaçların yerine yenileri dikilecek.
C) Görünmez kaza dedikleri budur işte.
D) Amcamlar, gün doğmadan yola çıktı.

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi farklı görevde kullanılmıştır?
A) Görünen köy kılavuz istemez.
B) Paça ıslanmadan balık tutulmaz.
C) Su akarken testiyi doldurmalı.
D) Su bulanmayınca durulmaz.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmamıştır?
A) Çocuğun şarkı söyleyişini beğendim.
B) Otobüsün gelmemesi bizi endişelendirdi.
C) Yöneticiyle görüşmek için geldim buraya.
D) Dünkü konserde tanıdık insanlarla karşılaştım.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma, -me” ekini alan sözcük isim fiil değildir?
A) Ağaçları budama tam bir saatimi aldı.
B) Teneffüse çıkma zamanı yaklaşıyor.
C) Eşyaları indirme öğleye kadar sürdü.
D) Benimle konuşma bir daha bu konuyu.

6. Fiillere gelen “-iş, -me, -mek” ekleri isim-fiil türetir. Ancak bazı isim-fiiller zaman içinde fiilimsi özelliğini büsbütün yitirerek bir varlığa kalıcı isim olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
A) Çocuklar kırlarda uçurtma uçuruyorlar.
B) Kardeşim çalışmak için odasına gitti.
C) Köyde herkes yağmur yağmasını bekliyor.
D) Pencereden karın yağışını seyrediyorum.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?
A) Ünlü şairin yeni çıkan kitabını büyük bir merakla okudum.
B) Şair, dizelerinde okuyucularına aydınlık günleri müjdeliyor.
C) Bir gazete, o kitabı okunacak kitaplar listesinin başına yazmış.
D) Duyguyla yoğrulmuş şiirlerden oluşuyormuş şairin o kitabı.

8. Bazen sıfat-fiilin nitelediği isim düşer. Bu durumda sıfat-fiile adlaşmış sıfat-fiil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimleşmiş bir sıfat-fiil vardır?
A) Acele yürüyen, yolda kalır.
B) Atılan ok geri dönmez.
C) Veren eli herkes öper.
D) Akacak kan damarda durmaz.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmamıştır?
A) Yeni çıkan kitapları hemen alırım.
B) Görünmez kaza dedikleri böyle bir şeydir.
C) Hava kararınca kentin bütün ışıkları yandı.
D) Listede okunacak kitapların adları yazılıydı.

10. Göl kenarlarına serpilmiş köylerden, zeytin ağaçları ile bezenmiş yamaçlardan geçip sırtını surlara dayayan İznik’e geldik. Kente girerken tanıdık yüzler karşıladı burada bizi.
Parçada kaç sıfat-fiil kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3       D) 4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiildir?
A) Daha yakından tanıdık artık biz onu.
B) Hiç gitmedik bugüne kadar o yaylaya.
C) Konuşmasında bildik konulardan söz etti.
D) İyice anladık ondan bize fayda olmadığını.

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde farklı türden bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Ummadığın taş baş yarar.
B) Dost dostun eğerlenmiş atıdır.
C) Sivilce kurcalanınca çıban olur.
D) Vakitsiz öten horozun başını keserler.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmamıştır?
A) Arşiv odasından, personel dosyasını alıp geliyorum.
B) Havalar soğudukça ağaçların yaprakları sararıyor.
C) Yanmış alanları helikopterle bir de havadan izlediler.
D) Adamın biri çevresindekilere durmadan bir şeyler anlatıyor.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiilin birer örneği vardır?
A) Kitap okurken tüm ön yargılarımdan sıyrılmaya çalışırım ben.
B) İnsan çalışırken en küçük bir gürültüye bile tahammül edemiyor.
C) Akşam saatlerinde başlayan yağmur şiddetini gittikçe artırıyor.
D) Gezerken karşılaştığım güzel yerlerin fotoğrafını çekmek çok eski bir alışkanlıktır bende.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır?
A) Havalar ısınınca sahil kentleri hareketleniyor.
B) Satıcılardan biri durmadan konuşuyordu.
C) Bu sporcuyu herkes öve öve bitiremiyor.
D) Çocuklardan biri hıçkırarak yanımıza geldi.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Okullar kapanınca denize gideceğiz.” cümlesindeki altı çizili kelimeyle aynı görevde bir kelime kullanılmıştır?
A) Kuruyan ağaçların hepsini kesmişler.
B) Arkadaşımı tanıdıkça daha çok sevdim.
C) Onun şarkı söyleyişini beğeniyorum.
D) Konuşmasında bildik konulardan söz etti.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir?
A) Çocuklar dondurma almaya gittiler.
B) Çocukları bahçede kısa sürede toplama kolay bir iş değildir.
C) Evden ayrılma zamanı geldi artık.
D) Arkadaşımızın köye gitme düşüncesi yoktu.

18. Görmediği gün aynı pınardan doldurup testimizi
       Kırlara açılırız çıngıraklarımızla.
       Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni,
       Kuzular bize söyler yılların geçtiğini,
Yukarıdaki şiirin hangi dizesinde farklı fiilimsiler kullanılmıştır?
A) 1.     B) 2.     C) 3.       D) 4.

19. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Göz görmeyince gönül katlanır.
B) Çıkmadık candan ümit kesilmez.
C) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
D) Bozulan bağa korkuluk gerekmez.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Bence olumlu düşünmekten kimseye zarar gelmez.
B) Hiç kimse başarısızlıktan korkmamalıdır.
C) Personelinizi hedefini belirlemiş kişilerden seçiniz.
D) Zorluklara göğüs geren kişiler yaşamda her zaman başarılı olur.

21. Bir düşünceye bağlanıp kalmaktan hoşlananlar, düşüncelerini değiştirip farklı limanlara yelken açanları hoş karşılamazlar.
Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?
A) düşünceye
B) açanları
C) değiştirip
D) kalmaktan

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.A, 4.D, 5.D, 6.A, 7.B, 8.A, 9.C, 10.D, 11.C, 12.C, 13.C, 14.D, 15.A, 16.B, 17.A, 18.A, 19.A, 20.B, 21.A

fiilimsiler testi 11 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap