Testler

Fiilimsiler Test 12-8.Sınıf Türkçe

Eylemsilerle ilgili 20 soruluk testtir.

FİİLİMSİLER TEST 12 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Balta değmedik ağaç olmaz.
B) Dostun attığı taş baş yarmaz.
C) Ağrımayan baş yastık istemez.
D) Başa gelmeyince bilinmez.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Her medeniyetin ana çizgilerini yüklenen nesneler vardır.

B) Bu nesneler çok insan başlangıçta önemsiz bir ayrıntı gibi görünür.
C) Oysa bu nesneler toplumu derinden etkileyerek toplum vicdanında yer edinir.
D) Bir ulusun kültür ve sanat yaşamında önemli yeri olan bu zarif göstergelere sahip çıkmak gerekir.

3.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat fiil değildir?
A) Ummadık taş baş yarar.

B) Bitecek bir gün sıkıntılar.
C) Unutulmaz bir tatildi bu.
D) Kaybolmuş birer yolcuyduk ormanda.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi vardır?
A) Doğru söz yemin istemez.
B) Borç yiğidin kamçısıdır.
C) Dostun attığı taş baş yarmaz.
D) Balık baştan kokar.

5. (1) Kış güneşiyle eşsiz bir çehreye bürünür peribacaları. (2)Eski uygarlıklardan izler taşır volkanik vadiler. (3) Yürüyüş parkurları, gizemli tüneller ve oksijen yüklü taptaze bir hava karşılar orada sizi. (4) Zirveleri karla kaplı, masalsı vadileri görüp de hayran olmamak mümkün değildir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf fiil vardır?
A) 1       B) 2       C) 3                    D) 4

6. Bu yörede bozulmadan(1) günümüze ulaşmayı(2) başarmış(3) çok sayıda(4) eski köy evi var.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A) 1           B) 2           C) 3                   D) 4

7. Bazı fiilimsiler, fiilimsi özelliğini büsbütün yitirerek bir varlık ya da kavrama ad olur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Kitap almak için çarşıya gitti.

B) Yeni yerler görmek istiyorum.
C) Her sabah fırından ekmek alırım.
D) Gezmek insanın ufkunu açar.

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A) Boş boş oturmak canımı sıkıyordu.

B) Yorgundu, bir an önce uyumak istiyordu.
C) Arkadaşını görmek için az önce evden çıktı.
D) Yemek saatinde herkes ellerini yıkayıp masada toplanırdı.

9. Şayan, spor odasından futbol topu almak istemektedir. Fakat kapı kilitlidir. Kilidi, üzerinde zarf fiilin yazılı olduğu anahtar açmaktadır.
Buna göre Şayan, üzerinde hangi sözcüğün yazılı olduğu anahtarı kullanmalıdır?
A) Çalışarak

B) Öğrenmek
C) Öyküleyen
D) Dağınık

10. Sıfat fiilin kullanıldığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Havalar ısınınca pikniğe gideriz.

B) Donan gölün üzerinde yürüdük.
C) İnsan, düşünerek konuşmalı.
D) Çocuğun ağlayışını unutamam.

11. Bu fuar, çiçek toptancılarının kataloglarında bulunmayan (1), ticarileşmemiş (2) bitkileri görmek (3) için bir fırsat sunuyor çiçek tutkunlarına (4).
Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A) 1         B) 2             C) 3        D) 4


12
.Uludağ Kayak Merkezine alternatif olarak kurulan merkeze Kartalkaya adı verilmiş. On binlerce çam ağacı dikilip güzel bir orman oluşturulmuş. Çam ormanlarıyla kaplı korunaklı yamaçları sayesinde sert kuzey rüzgârlarından etkilenmeyen Kartalkaya’da, uzun süre kuru kalabilen kar tanecikleri, kış sporları için elverişli bir zemin oluşturuyor.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A) olarak

B) dikilip
C) etkilenmeyen
D) elverişli

13. Küre Dağları, sonbaharda farklı bir güzelliğe bürünüyor. Karstik arazi yapısı (1) dev kanyonların ve mağaraların oluşmasını (2) sağlıyor. Bu alanlar, el değmemiş (3) ormanlarla birleşince (4) benzersiz doğal peyzajlar ortaya çıkıyor.
Yukarıdaki numaralanmış kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A) 1           B) 2          C) 3      D) 4

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi yoktur?
A) Daha geniş bir eve taşınmayı biz de çok istiyoruz.
B) Çocuklar evin bahçesinde oynuyorlar.
C) Ben görmeyeli bu kent epey değişmiş.
D) Futbolcunun topa vuruşunu beğendim.

15. (1) Uludağ, ülkemizin en tanınan kayak merkezidir. (2) Modern kayak pistleri kadar eğlence yerleri ve otelleriyle de ünlüdür. (3) Lezzetli yemekleri, lüks otelleriyle farklı kentlerden kayakçıları kendine çeker. (4) Buraya gelen herkes bir daha gelmek için daha eve dönmeden planlar yapar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiilin birer örneği vardır?
A) 1           B) 2         C) 3         D) 4

16. Doğanın, tüm güzelliklerini sergilediği (1) Kırım, kendine özgü renklerle büyüler (2) ziyaretçilerini. Kırım’ı anlatan (3) iki renk söylenmesi (4) gerekse hiç kuşku yok ki doğru cevap kesinlikle mavi ve yeşil olur.
Yukarıdaki numaralanmış kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A) 1      B) 2      C) 3        D) 4

17. (1) İstanbul’dan bir tren kalkacak ağustos ayında. (2) Binbir Gece Masalları’nın coğrafyasında, o masalların şehirlerinde ilerleyecek. (3) Pek çok şehir, çöl, ova geçip Suriye’nin başkenti Şam’a ulaşacak. (4) O trende yol boyunca Binbir Gece Masalları anlatılacak.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf fiil vardır?
A) 1                B) 2            C) 3             D) 4

18. Müzikten artakalan zamanlarda gezmeyi çok seviyoruz. Arkadaş grubumuzla motosikletlere atlayıp doğaya çıkıyor; köyleri, yaylaları dolaşıyoruz.
Bu parçada geçen altı çizili fiilimsilerin türü, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) isim fiil-sıfat fiil-zarf fiil

B) sıfat fiil-zarf fiil-isim fiil
C) isim fiil-zarf fiil-sıfat fiil
D) sıfat fiil-isim fiil-zarf fiil

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koş-“ fiilinden türetilen sözcük fiilimsi değildir?
A) Spor yapmak için eve yeni bir koşu bandı almış.

B) Çocuklardan biri koşarak öğretmenin yanına geldi.
C) Sabahları bir süre koşmak sağlığa çok yararlıdır.
D) Gruplar hâlinde koşan çocuklardan biri düştü.

20. Yolculuk ettikçe uçakları daha da yakından tanıdım. Dünyanın büyük havalimanlarına giderek farklı uçakları izledim. Yüzlerce insanı sırtlayıp götüren bu mühendislik harikalarını kendi arkadaşlarım gibi gördüm.
Bu parçada kaç fiilimsi vardır?
A) 1            B) 2            C) 3          D) 4

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.B, 4.C, 5.D, 6.D, 7.C, 8.D, 9.A, 10.B, 11.D, 12.D, 13.A, 14.B, 15.D, 16.B, 17.C, 18.D, 19.A, 20.D

fiilimsiler-test-12-8.sinif-turkce

fiilimsiler test 12 8.sinif turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap