Testler

Fiilimsiler Test 19 (8.Sınıf Türkçe)

1.(I) Tarihin belli bir döneminde yazılmış olan herhangi bir edebî eserin kendisinden önce yazılmış olandan etkilenmemiş olması düşünülemez. (II)Bu etkilenme biçimi bir taklitçilikten çok sanatçının; değişen ve
gelişen sosyal, siyasi, edebî durumları ne derecede duyumsadığıyla ilgilidir. (III) Bu çağrışımı sağlayan şeyin başında ise sanatçının içinde yaşadığı dönem ve o dönemin şartları gelmektedir. (IV) Yazarın içinde
yaşadığı dönemi içselleştirmesi veyahut algılayış biçimi, kaleme alacağı eserin gidişatına etki edecektir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi ekini alan sözcük zamanla isimleşmiştir?
A) I    B) II     C) III    D) IV

2. (I) Organ nakli zamana karşı bir yarıştır. (II) Nakledilecek organ vücuttan alındıktan sonra buzda ya da dolaşım sistemine bağlanarak organlara kan ve oksijen sağlayan ticari perfüzyon makinelerinde en fazla 12 saat saklanabiliyor. (III) Ayrıca pek çok organ yeteri kadar sağlıklı olmadığı için nakledilmeye uygun olmuyor. (IV) Zürih’teki çeşitli üniversitelerde ve hastanelerde çalışan bir grup araştırmacı, bu sorunlara çare olabilecek yeni bir perfüzyon makinesi geliştirdi.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir?
A) I    B) II     C) III    D) IV

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi olan sözcük bir ismi niteleme göreviyle kullanılmamıştır?
A) Sinekler, kondukları yerlerden besinlerimize patojen taşıma olasılıkları ve kesintisiz vızıltıları yüzünden yaşam alanlarımızda pek de görmek istemediğimiz canlılardan.
B) Sinekler, yaklaşan tehlikenin konumuna göre bacaklarının açısını değiştirerek istediği yönde kalkışa geçebilir.
C) Görüntüleme yeteneği sayesinde bir sinek çevresindeki hareketleri yavaş çekimde gibi görür ve yaklaşan tehlikeye karşı çok hızlı kaçış kararı alabilir.
D) Karasinek türünü de içeren gözlemlerde halterli sineklerin diğerlerinden beş kata kadar daha hızlı havalandıkları gözlendi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, bir isim tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır?
A) Terleme ile birlikte vücutta gerçekleşen su kaybı yüzünden kan hacmi de bir miktar azalır.
B) Dolayısıyla tüm dokulara kanla yeterli miktarda oksijen ve besin taşınabilmesi için kalp ve akciğerlerin çalışma temposunun artırılması gerekir, bu da yorgunluğa neden olur.
C) Sıcaklığı düşürmek için vücudun uyguladığı diğer bir ısı dengeleme yöntemi ise damarların genişlemesidir.
D) Sıcak havada artan vücut sıcaklığını düşürmenin en etkili yollarından biri terlemedir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi zaman bildirmektedir?
A) Terlemeyle birlikte cilde yakın konumdaki damarlar genişleyerek ısı transferinin gerçekleştiği cilt yüzeyine daha da yaklaşır.
B) Böylece kan cilde yakın bölümlere ulaştığında ısının bir  kısmı vücut yüzeyinden dışarı atılır.
C) Sıcaktan bunalmış bir insanın daha kırmızı görünmesinin nedeni budur.
D) Bu süreçte genişleyen damarlardaki kanı yeterince hızlı pompalayabilmek için kalbin çalışma temposu da artar.

6. (I) Gulf Stream’de sandalla tek başına avlanan yaşlı bir adamdı. (II) Tam seksen dört gündür bir tek balık bile tutamamıştı, ilk kırk günü küçük bir çocuk vardı yanında. (III) Ama kırk gün geçip de bir tek balık tutamayınca, çocuğun ailesi yaşlı adamın su götürmez bir salao, kısaca talihsizin talihsizi olduğunu söyledi, çocuk da onların sözüne uydu, daha ilk çıktığı hafta üç güzel balık tutan başka bir sandala geçti. (IV) Yaşlı adamın her gün boş tekne ile döndüğünü görmek çok dokunuyordu çocuğa; her seferinde onun oltalarını, serenini, zıpkınını, direğe  dolanmış yelkenini taşımak, yardım etmek için koşardı ona. (V)Yelken un çuvalı ile yamalanmıştı, sürekli bir yenilginin bayrağı gibiydi.
Yukarıda numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. ve III. cümlede sıfat fiiller, sıfat tamlaması oluşturmuştur.
B) II. ve V. cümlede fiilimsi kullanılmamıştır.
C) III. cümlede zarf fiil, zarf fiil grubu oluşturmamıştır.
D) IV. cümlede hem isim fiil hem sıfat fiil kullanılmıştır.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi bir söz grubundan oluşmamıştır?
A) Kullanımda olmayan tarihî dönemlere ait kelimeler de ölü kelime sayılır.
B) Marlo Morgan’ın, Bir Çift Yürek kitabında, bir grup Aborjinin, yani Avustralya yerlisinin peşine takılıp, Avustralya’nın uçsuz bucaksız düzlüklerinde, güya hayatın anlamını arayıp bulan Amerikalı bir modern kadının hikâyesi anlatılır.
C) Bu kadın; yazarın kendisi midir, anlattıkları gerçekten yaşanmış mıdır, hatırlamıyorum.
D) Hikâyenin ortalarında bir yerlerde, güneşten kavrulmuş, açlıktan ve susuzluktan dili damağına yapışmış, yalınayak başı kabak gezinip durmaktan perişan olmuş Amerikalı teyze, Aborjin kadınlarından birinin, ortalıktan kaybolduktan kısa bir süre sonra, kocaman yeşil bir yaprak üzerinde, iri üzüm tanelerine benzeyen tuhaf birtakım şeyler ile geri dönüşünü anlatır.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiile örnek sözcükler vardır?
A) Yaprağın üzerindekiler uzaktan üzüm tanelerine benzer ama yakından bakınca bunların üzüm tanesi falan olmadığı hemen anlaşılır.
B) Taşıyıcı işçi karıncalar, vücutlarının alt kısmını bir balon gibi şişirerek capcanlı birer bal kavanozuna dönüşebilecek özellikte yaratılmışlardır.
C) Süt içeriğindeki protein moleküllerinin minerallere tutunarak oluşturduğu kümelenmeler, üzerlerine düşen ışığı
tüm dalga boylarında saçılıma uğratır ve bu nedenle süt
beyaz görünür.
D)Karıncalar bir  yerde depolanması, bozulmadan saklanması için bir karıncanın ihtiyaç duyduğu en pratik, en kullanışlı, en ekonomik, en sağlıklı bir yöntemi nasıl bulmuştur?

9. (I) Sütte bulunan ve rengi proteinlerce maskelenen bir doğal pigment, üretilen peynirin sarı ya da turuncu tonlarda görünmesine yol açar. (II) Diğer yandan, bazı peynir üreticileri, üretim aşamalarında farklı pigmentler kullanarak daha koyu tonlarda ya da göz alıcı renklerde peynirler elde eder. (III)  Kabak, havuç ve ıspanak gibi bitkilerde de karşımıza çıkan beta karoten adlı doğal pigment, ineklerin tükettiği taze otlarda bolca bulunur. (IV)  Saf hâlde turuncu-kırmızı renge sahip olan bu pigment, yağda çözünen bir moleküldür.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede sıfat görevinde kullanılan fiilimsiler vardır.
B) II. cümlede isim fiil ve zarf fiil vardır.
C) III. cümlede sıfat fiiller, sıfat tamlaması yapmamıştır.
D) IV. cümlede zarf fiil olan sözcük durum bildirmektedir.

10. (I) Mevsimsel ton farklılıklarına ek olarak, bazı üreticilerin
peynir üretiminde kullanılan sütteki yağ tabakasını sıyırarak tereyağı üretmesi, dört yüzyıl kadar önce Birleşik Krallık’ta ek renklendirme yöntemlerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. (II)  Beta karoten içeren yağlı bölümü azalan açık tonlu ürünlerinin tüketicilere daha az çekici göründüğünü fark eden bazı çedar peyniri üreticileri, annatto adlı doğal renklendiriciyi kullanarak müşterilerini daha yağlı peynirleri olduğuna ikna etmeye çabaladı. (III)  Benzer renklendirici maddelerin günümüzdeki bazı peynir türlerinin üretiminde kullanılmaya devam edilmesi, tüketicilerin bu tonları daha çekici ve besleyici bulduklarının bir göstergesi sayılabilir. (IV) Bazı hayvanların sütünden elde edilen peynir türleri ise benzer aşamalardan geçse dahi sarı renk almaz.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede zarf fiiller kullanılmıştır.
B) II. cümlede isim fiil ve zarf fiil kullanılmış, sıfat fiil kullanılmamıştır.
C) III. cümlede isim fiil ve sıfat fiil kullanılmıştır.
D) IV. cümlede sıfat fiil vardır, isim fiil yoktur.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil zaman bildirmektedir?
A) Alışkanlıklar, aynı durum ve şartlar altında sıklıkla sergilenen ve planlanmadan, kendiliğinden gerçekleşen davranışlar olarak tanımlanabilir.
B) Londra Üniversite Koleji’nden Lally ve arkadaşları bir davranışın otomatikleşerek alışkanlık haline gelmesinin ne kadar süreceğini araştırdılar.
C) Hasta olunca sıklıkla başvurduğumuz antibiyotiklerin artık işe yaramama olasılığı insanlığın en büyük korkularından biri.
D) 2014’te Dünya Sağlık Örgütü’nün bir araştırmasında E. coli ve Staphylococcus aureus gibi en sık rastlanan bakteri türlerinde antibiyotik direnci görülme oranının yüksek olduğu ve antibiyotik direnci olan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara yakalananların ölüm riskinin, antibiyotik direnci olmayan
bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara yakalananlara
göre kimi durumlarda iki kat fazla olabildiği görülmüştü.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, bir isim tamlamasının tamlayanıdır?
A) Bu durum antibiyotiğe dirençli genlerin virüsler yoluyla başka insanlara geçmesine neden olabilirler.
B) Koşullar değiştiğinde bakterinin antibiyotiğe karşı direncini kaybetmesi ve bakteri popülasyonunun eski haline dönmesi de mümkündür.
C) Ancak bu süreç, direncin oluşma sürecinden çok daha yavaştır. D) Bu nedenle uzmanlar her ne kadar hastalıklarla mücadelede tamamen göz ardı edemesek de en azından antibiyotik kullanımını sınırlamamız ve yalnızca doktorların gerekli gördüğü durumlarda antibiyotik almamız gerektiğini belirtiyor.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır?
A) Kuşbaz Hüseyin Bey, her akşamüstü, insan ruhlu bu güzel kuşların her birinin kendi sevgilisiyle kendi odasına çekildiğini gör­meden içi rahat edip yemeğini yiyemezdi.
B)Ne yapsak acaba, ne yapsak… derdi ve bu endişelerle bütün gece gözüne uyku girmez; yatağının içinde sağdan sola, soldan sağa dönüp dururdu.
C) Bunun üzerine gelenlerden biri gülerek laubali bir tavırla ona yaklaştı.
D) Hüseyin Bey, bu sözleri söyleyerek kendisine elini uzatan genç düşman çavuşunu tanır gibi oldu fakat pek iyi hatırlayamadı.

CEVAPLAR: 1. D, 2.A, 3.D, 4.D, 5.B, 6.C, 7.C, 8.D, 9.D, 10.C, 11.C, 12.A

fiilimsilertest19-8.sinifturkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap