Çalışma Kitapçıkları

Milli Edebiyat Dönemi Çalışma Kitapçığı 4

1.Fecr-i Ati nesri ile Milli Edebiyat nesrini dört maddede karşılaştırınız.

2.Milli Edebiyatçıların amaçlarından dördünü yazınız.

3.Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyatçılar içinde yer almamıştır?

A)Ziya Gökalp

B)Ali Canip Yöntem

C)Tevfik Fikret

D)Ömer Seyfettin

E)Mithat Cemal Kuntay

4.Şiirlerini saf şiir anlayışıyla yazmasına ve milli meselelere yaklaşımıyla  Milli Edebiyata yakın olmasına rağmen bir şiir hariç diğer şiirlerini aruz ile yazan şairimiz kimdir?

5.Milli Edebiyat Dönemi hikayelerinin özelliklerinden beşini yazınız.

6.Milli Edebiyat Dönemi yazarları ile ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

√ Kalem adlı mizah dergisinde, Kirpi takma adıyla yazılar yazan yazar ………………………………………….dır.

√ Ömer Seyfettin, …………………………………………….. adlı hikayesinde Safevi hükümdarı Şah İsmail’e elçi olarak gönderilen Muhsin Çelebi’nin Türk’ün cesaretini, gururunu ve milleti uğruna yaptığı fedakarlıkları anlatır.

√………………, Birinci Dünya Savaşı’nda sağ kolunu kaybettiği için topluma, hayata küsmüş Ahmet Celal ve Türk köylüsü anlatılır.

√ Yakup Kadri’nin mensur hikayeleri ……………………………………… ve ……………………………………. adlı kitaplarda toplanmıştır.

√ Reşat Nuri yurt içi seyahatlerini ……………………………………………….. adlı kitabında toplamıştır.

√ ……………………………….., mütareke yıllarında İzmir’in işgalini protesto eden mitinglerde ateşli konuşmalar yapmış, Fatih ve Kadıköy mitinglerinde Sultanahmet Miting’inde yaptığı konuşmalarla halk üzerinde derin etki bırakmıştır.

√ Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ………………………. isimli romanı, Jön Türklerin Paris’teki hayatını ve Avrupa medeniyetini çeşitli yönleriyle tanıtır.

√ Fuat Köprülü asıl ününü ……………………………… alanındaki araştırmalarıyla kazanmıştır.

√  Türk Yurdu adlı dergi ……………………………… akımının oluşmasında etkili olmuştur.

√ Milli Edebiyat akımının öncüsü sayılan, hece ölçüsü ve halk diliyle yazan şairimiz …………………………………..dur.

 

Milli Edebiyat Dönemi Çalışma Kitapçığı 4 Cevaplar

1.Fecr-i Ati nesri ile Milli Edebiyat nesrini dört maddede karşılaştırınız.

-Fecr-i Ati nesri ağır bir dille yazılmışken Milli Edebiyat nesri, dönemine göre sade bir dille yazılmıştır.

-Fecr-i Ati nesrinde sanat yapma amacı öne çıkarken Milli Edebiyat nesrinde düşünceyi aktarmak önemsenmiştir.

-Fecr-i Ati nesri Arapça ve Farsça tamlamalarla örülüyken Milli Edebiyat nesrinde genellikle bu tamlamaların kullanılmasından kaçınılmıştır.

-Fecr-i Ati nesrinde toplumu bir siyasi düşünceye yönlendirme amacı yokken Milli Edebiyat nesrinde topluma milliyetçiliği aşılama amacı vardır.

2.Milli Edebiyatçıların amaçlarından dördünü yazınız.

-Anadolu’yu yönelerek halk kültürünü araştırmak ve tanıtmak

-Konuşma dilindeki kelimelerle yazı dilini zenginleştirmek

-Türkçülük düşüncesini aydınlara ve halka aşılamak

-Ortak bir yazı Türkçesi oluşturarak dil birliğinin oluşmasına katkıda bulunmak

3.Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyatçılar içinde yer almamıştır?

A)Ziya Gökalp

B)Ali Canip Yöntem

C)Tevfik Fikret

D)Ömer Seyfettin

E)Mithat Cemal Kuntay

4.Şiirlerini saf şiir anlayışıyla yazmasına ve milli meselelere yaklaşımıyla  Milli Edebiyata yakın olmasına rağmen bir şiir hariç diğer şiirlerini aruz ile yazan şairimiz kimdir?

Yahya Kemal Beyatlı

5.Milli Edebiyat Dönemi hikayelerinin özelliklerinden beşini yazınız.

Realizm akımının etkileri görülür.

Gözlem önem kazanmıştır, tasvirler gerçekçidir.

Anlatım, akıcı ve sürükleyicidir.

Konular toplum yaşamından, kimi zaman tarihi olaylardan alınmıştır.

Bu dönem hikayelerinde tipler, dış görünüşleriyle çehre ve davranışlarıyla anlatılmıştır.

Milli duyarlılığı öne çıkaran konular sıkça işlenmiştir.

6. Milli Edebiyat Dönemi yazarları ile ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

√ Kalem adlı mizah dergisinde, Kirpi takma adıyla yazılar yazan yazar …Refik Halit Karay….dır.

√ Ömer Seyfettin, ……Pembe İncili Kaftan….. adlı hikayesinde Safevi hükümdarı Şah İsmail’e elçi olarak gönderilen Muhsin Çelebi’nin Türk’ün cesaretini, gururunu ve milleti uğruna yaptığı fedakarlıkları anlatır.

√……Yaban…, Birinci Dünya Savaşı’nda sağ kolunu kaybettiği için topluma, hayata küsmüş Ahmet Celal ve Türk köylüsü anlatılır.

√ Yakup Kadri’nin mensur hikayeleri …Erenlerin Bağından…… ve ……Okun Ucundan……. adlı kitaplarda toplanmıştır.

√ Reşat Nuri yurt içi seyahatlerini Anadolu Notları….. adlı kitabında toplamıştır.

√ …Halide Edip Adıvar….., mütareke yıllarında İzmir’in işgalini protesto eden mitinglerde ateşli konuşmalar yapmış, Fatih ve Kadıköy mitinglerinde Sultanahmet Miting’inde yaptığı konuşmalarla halk üzerinde derin etki bırakmıştır.

√ Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun …Bir Sürgün. isimli romanı, Jön Türklerin Paris’teki hayatını ve Avrupa medeniyetini çeşitli yönleriyle tanıtır.

√ Fuat Köprülü asıl ününü edebiyat araştırmaları…… alanındaki araştırmalarıyla kazanmıştır.

√  Türk Yurdu adlı dergi Milli Edebiyat…… akımının oluşmasında etkili olmuştur.

√ Milli Edebiyat akımının öncüsü sayılan, hece ölçüsü ve halk diliyle yazan şairimiz Mehmet Emin Yurdakul..dur.

 

Milli Edebiyat Dönemi Çalışma Kitapçığı 4’ü word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Milli Edebiyat Dönemi Çalışma Kitapçığı 4

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap