Testler

Paragraf Test 14 (8.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TEST 14 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Yeşil dağlar arasında Manisa, akşamları morararak susar; ince rüzgârla dağılan ezan seslerinden sonra belde, derin bir sessizliğe dalar, karanlık basınca yamaçtaki evlerde cılız gaz lambalarının titrek ışıkları görülür.
Bu parçada, aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? (1998-LGS)
A) Öyküleyici
B) Betimsel
C) Açıklamalı
D) Karşılaştırmalı

2. Kış mevsiminden hiç hoşlanmam. Soğuğuyla, ulaşımıyla, yiyecek ve giyecekleriyle insana bir sürü sıkıntılar verir. Oysa yaz mevsimi öyle mi? Bir kere üşüme diye bir sorununuz donma diye bir korkunuz olmaz. Bunun için de kat kat giyeceklere gereksinmeniz yoktur. Yiyeceklerinizin büyük bir bölümü de yaz mevsiminin ürünleridir.
Paragrafta, aşağıdaki anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır? (1998-ÖO)
A) Betimleyici anlatım
B) Karşılaştırmalı anlatım
C) Öyküleyici anlatım
D) Özetleyici anlatım

3. Aşağıdakilerden hangisi bir anlatım yolu değildir? (1998-EML)
A) Hikaye etme (öyküleme)
B) Tasvir etme (betimleme)
C) Örnekleme
D) İnceleme

4. Lale, Türk kültüründe önemli yeri olan güzel bir çiçektir. O, yalnız bahçelerde yetiştirilmekle kalmamış; kumaşlardan işlemelere, örtülere, halılardan tahta, deri, sedef ve taş işlerine kadar her yerde süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. Özellikle çinilerdeki lale motifleri, çiçek zevki ve lale sevgimizin ölümsüzlüğünü gösteren zarif belgelerdir.
Paragrafın konusu nedir? (1998-DPY)
A) Türk kültüründe süslemenin önemi
B) Süsleme sanatında lalenin yeri
C) Lalenin eskiden beri yetiştirildiği
D) Çiniciliğimizde lale motifleri

5.
Bir güvercin kanadında koşuyorum.
Göklerin maviliğini,
Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime,
Ağaçların yeşilliği.
Bulutların ipek gölgesi
Çocukların yüzünde ışıldıyor.
Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? (1998-LGS)
A) Doğanın önemi
B) Çocuk sevgisi
C) Yaşama sevinci
D) Özgürlük isteği

6.
Eflatun’u okuyup anlamak çok kolaydır. Bu büyük düşünce ve sanat adamının kitaplarını bir roman okuyormuş gibi rahatlıkla ve keyifle okurum. Ama Eflatun üzerine yazılmış bir bilimsel eseri anlamak hiç de kolay değildir. Demir leblebi gibidir, yalnızca uzmanlara seslenir. Onların bile çoğunun anladığını sanmıyorum. Bu konudaki ölçü Cenap Şahabettin’in şu özdeyişindeki ölçü olmalıdır: “Eflatun kadar derin düşünmek, büyük annem gibi basit söylemek; düşünce derecelerinin yükseği budur.”
Paragrafın konusu nedir? (2000-ML)
A) Eflatun’un dili
B) Sade anlatım
C) Okuma zevki
D) Düşünmenin önemi

7.
Burda güneş
Orda yağmur
Güneşte de güzel dünya
Yağmurda da
Şükürler olsun Tanrı’m
Şükürler olsun sana
Verdiğin hayat pırıl pırıl
Şiirin teması nedir? (1998-DPY)
A) Doğa sevgisi
B) Mutluluk özlemi
C) Tanrı sevgisi
D) Yaşama sevinci

8.
Bir dünya düşünürüm
Öylesine günlük güneşlik
Orada her şey iyilik, güzellik, dostluk üstüne…
Bir dünya düşünürüm bir dünya
Aklın aydınlığında
Duygunun selinde yıkanmış.
Şiire hâkim olan duygu nedir? (1998-DPY)
A) Özlem
B) Sevgi
C) İmrenme
D) Coşku

9. Bazı işlerden olumlu sonuçlar elde edilmek isteniyorsa öncelikle o işle başlama gücüne ve girişimine sahip olmak gerekir. Daha sonra azimle ve sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam etmek, güçlükleri, tehlikeleri göze almak gerekir.
Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? (1998-ÖO)
A) Dikkatli ve ölçülü davranan insanlar başarılı olurlar.
B) Başarılı olmak isteyen kişiler, ilgilerine uygun işler yapmalıdırlar.
C) Başarmak için girişken ve cesur olmak gerekir.
D) Yararlı işler yapan kişiler başarılı olurlar.

10.
Evet yavrum, bu dünyada safa sürmek istersen…
Sen de örsün hakkını ver, kolda kuvvet var iken,
İş başında biri sana: “Kalk gidelim!” deyince
Ona de ki: “Bırak beni şimdi benim iş vaktim,
Ocağımdan başka yerde benim yoktur ümidim,
Önce çekiç, alın teri, ondan sonra eğlence!”
Şiirde asıl anlatılmak istenen düşünce nedir? (1998-ML)
A) Kötü arkadaş insanın işini engeller.
B) Mutluluk, zamanı iyi değerlendirenlerin hakkıdır.
C) İnsanlar ancak çalıştıkları zaman mutlu olurlar.
D) Boşa geçirilen zaman, insanı huzursuz eder.

11. İnsan nelerden huzur duyduğunu bazen bilemiyor. Güneşli bir günde çay kaşığının şıngırtısı çok kişinin dikkatini bile çekmemiştir. Mutluluğu hep büyük şeylerde aramak, bizi, farkında olmadan karamsarlığa itiyor. Bir kuşun ötüşü, bir kedinin miyavlayışı bile hayatın güzelliğini gösterir. Mutlu olmak için, var olanları değerlendirmek; olumsuzlukları lehimize çevirmek gerekir.
Paragrafın ana düşüncesi nedir? (2000-DPY)
A) İnsanın davranışları ruhsal durumu ile ilgilidir.
B) Bireyin mutluluk sebebi, toplumun da mutluluk sebebidir.
C) Küçük şeylerden de mutlu olunabilir.
D) Hayatın her anı insanı mutlu edecek kadar güzeldir.

12. Dost, insanın yalnızca iyi gününde olan değil, kötü gününde de yanında olan, sıkıntı ve üzüntüsünü paylaşıp özveride bulunabilendir.
Parçadaki düşünceye uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? (2000-DPY)
A) Dost kara günde belli olur.
B) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
C) Dostluk başka alışveriş başka.
D) Dostun attığı taş baş yarmaz.

13.
Her zaman tam karanlık değil gece
Kendimde denemişim ben,
Kulak ver, dinle…
Her acının sonunda bir pencere vardır,
Aydınlık bir pencere.
Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi, aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar? (2000-ÖO)
A) Kara haber tez duyulur.
B) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
C) Kara gün kararıp kalmaz.
D) Ay görmüşün yıldıza minnet yoktur.

14.
Sonsuza açılan pırıl pırıl gökyüzü ve üç yanımızı çevirerek enginle kucaklaşan denizler, dünyamıza maviyi armağan etti. Her iki unsurun sonsuzluk çağrışımı, mabetlerimizi maviye gark etmiştir. O kadar güçlü bir mühür olmuş ki bu mavi, sonunda Türk mavisi (turkuaz) olarak anılmaya başlanmış.
Paragraftan, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? (1997-FL/AÖL)
A) Türk mavisinin kaynağının gök ve deniz olduğu
B) Yurdumuzun yarımada olduğu
C) Özgürlüğümüzün sembolünün gökyüzü olduğu
D) Mavinin camilerimizi de süsleyen bir renk olduğu

CEVAPLAR: 1.B, 2.B, 3.D, 4.B, 5.C, 6.B, 7.D, 8.A, 9.C, 10.B, 11.D, 12.A, 13.C, 14.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap