Testler

Şiir Bilgisi Test 3

ŞİİR BİLGİSİ TEST 3

1.Aşağıdakilerin hangisinde yarım uyak vardır?
A) Komşu kapısını usulca vurdum
Aç mıdır, tok mudur gizlice sordum
B) Dostum oldu, iyi günde anıldım
Dünya makamına, kandım, yanıldım
C) Adalet kalmadı hep zulüm doldu
Geçti şu baharı gülleri soldu
D) Aydınlat dünyamı zindan etme
Şu âşık yüreğimi viran etme
E) Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından
Ne olur, sana ulaşmak için kanadından…

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde redif yoktur?
A) Ardımda kalan yerler anlaşırken buharla
Önümüzdeki arazi örtülü şimdi karla
B) Ani bir üzüntüyle bir rüyadan uyandım
Tekrar o alev gömleği giymiş gibi yandım
C) Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri
Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri
D) Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım
Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım
E) Ey şimdi süzgün, rüzgârda dalgalı
Barışın güvercini, savaşın kartalı

3. Aşağıdakilerin hangisinde redif yoktur?
A) Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere
B) Gel seninle bir ahdaman kuralım
Bağlanalım bir karara varalım
C) Eser seher yeli sabaha yakın
Nazlı yâr uykuda uyarman sakın
D) Çek deveci develerin sulansın
Sulansın da dört bir yana bulansın
E) Yaz gelince badem açar çiçeği
Ağalar takınır hançer bıçağı

4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde redif kullanılmıştır?
A) Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene
Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gece.
B) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilerle
C) Hani kardeşlerin yeşil Nil, cömert Tuna
Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna
D) Çocuksu bir umut karışır tuza
Kıyıdan bir gölge uzar sonsuza
E) Gönüllerden damlamış ve taş olmuş, muhabbet
Bir anne kucağında anne kokan bir sohbet

5.
Bizim elde bahar olur, yaz olur

Göller dolu ördek olur, kaz olur
Yukarıdaki dizelerde yer alan uyak türü nedir?
A) Yarım uyak
B) Tunç uyak
C) Cinaslı uyak
D) Tam uyak
E) Zengin uyak

6. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde zengin uyak kullanılmamıştır?
A) Şüpheler bağrımda yara
Ellerim boş, yüzüm kara
B) Şaşırmışken sağı solu
Buldum sana giden yolu
C) Ansızı gözlerin dolarsa yaşla
Titreyen sesinle bir şarkı başla
D) Tohum saç bitmezse toprak utansın
Hedefe varmayan mızrak utansın
E) Şaşırdım kaldım nasıl atsam adım
Bulutlar sisler içinde usandım

7.
Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla bahar getirdim sana
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana
Bu şiirin uyak türü ve uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım-çapraz kafiye
B) Tam-çapraz kafiye
C) Zengin-çapraz kafiye
D) Tam-sarma kafiye
E) Zengin-sarma kafiye

8.
Sen de gider isen bizim illere 
Sana neler diycem dur seher yeli
Tanrı emanetim, bir selam yâre
Götür bir tenhada ver, seher yeli
Bu dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Düz
B) Çapraz
C) Sarma
D) Örüşük
E) Mani tipi

9.
Kardır yağan üstümüze geceden
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
Bu beyitteki kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zengin
B) Cinaslı
C) Yarım
D) Tunç
E) Tam

10. 
Kervan yürür peşi sıra düşemem
Yıldız akar uçsam da yetişemem
Bu beyitte kullanılan kafiye türü aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Cinaslı
B) Tam
C) Zengin
D) Tunç
E) Yarım

11.
Elvan çiçeklerden sokma başına
Kudret kalemini çekme kaşına
Beni unutursan doyma yaşına
Gez benim aşkımla yâr melil melil
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sade bir dil kullanılmıştır.
B) Redif kullanılmıştır.
C) Zengin kafiye kullanılmıştır.
D) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Düz kafiye örgüsü kullanılmıştır.

12.
Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
Bu beyitteki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zengin
B) Yarım
C) Tam
D) Tunç
E) Cinaslı

13.
Sabahtan uğradım ben bir güzele
“Var, git, hey vefasız kul!” dedi bana
“Celladın olurum, kıyamam cana
“Var, bunu böylece bil!” dedi baba.
Bu dörtlük ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düz uyak örgüsü vardır.
B) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Bir koşmadan alınmıştır.
D) Redif kullanılmıştır.
E) Zengin kafiye vardır.

14.
“Ne hasta bil beni ne de aç
 Yüreğimdeki paslı kilidi açacaksan sen aç”
Bu beyitteki kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam
B) Zengin
C) Redif
D) Cinaslı
E) Yarım

CEVAPLAR: 1.A, 2.E, 3.C, 4.D, 5.D, 6.B, 7.B, 8.B, 9.E, 10.E, 11.C, 12.A, 13.E, 14.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap