Testler

Söz Sanatları Test 2

SÖZ SANATLARI TEST 2

1.”Yıllar yorgun ben yorgun”
Bu dizedeki edebi sanat, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Gül hazin, sümbül perişan, bağzarın şevki yok
B) Vermedi hiç hale uykusuna tiryaki
C) Gözün sadefinden nice dür dâne dökersin
D)Elde gül gibi metâ-ı aşk-ı dilber var iken
E) Aç leblerin meyhânesin ney gibi nâlân et beni

2. Gül hasretinle yollara dutsun kulağını
Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizâr
Bu beyitteki söz sanatı, aşağıdakilerden hnagisidir?
A) Kinaye
B) İstiare
C) Benzetme
D) Cinas
E) Tekrir

3. Kalbimden kalbine akan bir sesti
Akşam gölgesinde çağlayan o su
Sesini en tatlı yerinde kesti
Bizi sonsuza bağlayan o su
Bu dörtlükte kişileştirilen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ses
B) Akşam
C) Gölge
D) Çağlayan
E) Su

4. Beyaz mendiller vardı havada
Çalgılı gemiler balkonlarda açık seçik
Bir kız vardı yok gibi öyle güzel
Ne yerde ne gökte belki tuzda
Acısında ekmeğin dilim dilim buğusunda
Bu dörtlüğün üçüncü dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abartma
B) Cinas
C) Hüsn-i talil
D) Tekrir
E) Tezat

5. Sen ki gelesin meclise bir yer mi bulunmaz
Baş üzre yerin var
Bu dizelerde yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Leff ü neşr
B) Kinaye
C) Tecahül-i arif
D) Abartma
E) Aliterasyon

6. Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere
Onlardır ancak el verecek kimse sizlere
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Teşbih
B) Telmih
C) Cinas
D) Mübalağa
E) Tecahül-i arif

7. Durmadan çalkanan bir kızıl deniz
Bir damla yaş gibi duruyor sessiz
Vatan ufkundaki en güzel çeyiz
En şanslı süs baktım yarı çekildi
Bu dörtlüğün son dizesinde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı kullanılmıştır?
A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme
B) Bir sözcüğü, iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanma
C) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma
D) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama
E) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma

8. Kirpikleri uzundur yârin hayâle sığmaz
Eski meseldir âşık mızrak çuvala sığmaz
Bu dizelerdeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tezat
B) İrsal-i mesel
C) Cinas
D) Telmih
E) Teşbih

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şair, bir olguyu gerçek nedeninin dışında, daha güzel bir neden bağlamıştır?
A) İşaret bekliyorum, yağız atım eyerli
Yanarım sorarlarsa ne getirdin değerli
B) Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar
C) Denizler yokluğa davet eder de beni
Gidemem düşünerek geri döneceğim günü
D) Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden
Birçok seneler geçti dönen yok seferinden
E) Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilinmez ki giden sevgililer dönmeyecekler

10. Bu şiirde sevda sevda üstüne
Senelerdir veda veda üstüne
Yareli yüreğimde dağ dağ üstüne
Vakit nisan ortasında bir akşam
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?
A) Tekrir
B) Tezat
C) Telmih
D) İntak
E) Mecaz-ı mürsel

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tenasüp sanatına başvurulmuştur?
A) Meraklanma gönlüm dağlardan yüce
Bir gün değil, beş gün değil, her gece
B) Bilirim ben yerini, sormam sana nerdesin
Senin yurdun dağlarda, hep yükseklerdesin
C) Gün doğumundan gün batımına kızardı bahçe
Bir bir leylak, nergis, lale ve sümbül düştü
D) Bu bendeki bir dert ki anlatamam kimseye
Sardı tüm benliğimi, mecalim yok gülmeye
E) Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak
Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak

12. Rengin uçmuş, nen var sunam ah sunam
Söyle bana, emret sana can sunam.
Bu dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrsal-i mesel
B) Hüsn-i talil
C) İstiare
D) Cinas
E) Tariz

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tevriye sanatı vardır?
A) Koyup kaldırmada ikide birde
Kazan devrildi söndürdü ocağı
B) Bulutlara gömülü sedeften yüzün
Dünyanı kuşatmış destansı hüzün
C) Bir günüm geçmiyor seni anmadan
Derdine katlandım hiç usanmadan
D) Bir vapur yanaşırsa rıhtımına bin, açıl
Ve dinle kalbimi bak nasıl çarpıyor nasıl
E) Bir sabah gün doğarken aç perdelerini, bak
Kendini tadılmamış bir hazza bırak

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tecahül-i arif sanatı vardır?
A) Sokakta eskimiş bir çift ayakkabısıyla
Böyle bir çocuk gördün mü amca söyle?
B) Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi
Her sabah çocuklar size uçar
C) Öbür entaridedir şimdi o not defteri de
Va’diniz bûse mi vuslat mı unuttum ne idi
D) Ayrılık dönüşü olmayan nehir
Yalnızlık yıkılmış bomboş bir nehir
E) Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih-i beliğ vardır?
A) Ben güzel günlerin şairiyim
Saadetten alıyorum ilhamımı
B) Dün bir şal gibi dolandı boynuma
Bozkır ortasında renkler kuşağı
C) Düşün garip gecelerini bu şehrin
Düşün yalnızlıklar içinde beni
D) Zeytin gözlerinde ağır bir hüzün
Akşamları öyle masumdu yüzün
E) Yıllar değil bir ömür geçip gitse aradan
Senin acını bana göstermesin Yaradan

16. Ateş söner, kıvrım kıvrım sis kalır
Çeşme kurur, suya hasret tas kalır
Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Alnımda kırışıklar görenler sanmasın ki
Günlük yoksulluklarla, özlemlerle üzgünüm
B) Güller ki bütün mevsim usanmış kanamaktan
Güller ki bakıp yollara beklerdi hazanı
C) Döktüğü yaşları kurutmuş mudur
Kendini aldatıp avutmuş mudur
D) Nasıl hatırlamam yapayalnız kalırım da
Ellerini, köpükler kadar beyaz
E) Bulutsu yelesinde köpük köpük
Terler fışkıran bir attı gönlüm

17. Dilber gelince bezme yüzü güldü âşıkın
Bu dizede geçen “yüzü güldü” sözünde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme
B) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği durumu bilmez görünme
C) Bir sözü, gerçek anlamını ve mecaz anlamını sezdirecek biçimde kullanma
D) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma
E) Bir olgunun gerçek sebebini bir yana bırakıp onu başka bir neden bağlama

18. Kara dutum, çatalkaram, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Telmih
B) İstiare
C) Tariz
D)Teşhis
E) Hüsn-i talil

19. Sabahleyin kozasından bakan gelincikler sorar bu dünyaya:
– Ne dersin?
– Kanatlanıp uçalım mı?
– Çiçek olup açalım mı?
Yukarıdaki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntak
B) Tezat
C) Kinaye
D) İstiare
E) Teşbih

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde mübalağa sanatı vardır?
A) Geçti yaz günlerinin güzelliği
Açık pencereler, damlar, bahçeler
B) Elinde karanfil, yüzünde tebessüm
Kapımı çaldı bir akşam vakti
C) Güneş sönük kalır senin yanında
Öyle parlak ki ay senin alnında
D) İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı
Hatırlar bir gün bir camın bir camı açtığını
E) Ve üşüşür olgun başaklara
Akşamın dallarından serçeler

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.E, 4.E, 5.B, 6.C, 7.C, 8.B, 9.D, 10.A, 11.C, 12.D, 13.A, 14.C, 15.D, 16.B, 17.C, 18.B, 19.A, 20.C

soz sanatlari test 2 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap