Testler

Sözcük Yapısı Test 6

SÖZCÜK YAPISI TEST 6

1.Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmamıştır?
A) Yağmur hep böyle yağacak mı hatıralara
B) Şimdi hangi kıyılarda gemiler demir alıyor
C) Bugün ağla çocuğum, yarın ağlayamazsın
D) Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya
E) Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil

2.Türkçede birleşik eylemler isim soylu sözcüklerle yardımcı eylemlerden oluşur.
Aşağıdakilerin hangisinde buna uymayan bir birleşik fiil kullanılmıştır?
A) Köylerde çalışanların durumunu eserlerine konu ederdi.
B) Düğünlerde kına yakma geleneği yüzyıllardır olagelmiştir.
C) Bundan önce yapılması gereken çok iş var zannederim.
D) Dört aydır görmediği oğlunun ne yaptığını merak ediyordu.
E) Çocuklar pencereden sarkmış, sokaktan geçenleri seyrediyorlardı.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlilik fiili kullanılmamıştır?
A) Neden bana öyle davrandığını bir türlü anlayamadım.
B) Anlatmak istedim, ama beni hiç dinlemedi.
C) Burada daha fazla kalabilir miyim acaba?
D) Onu düşünmeden edemezdi, ama bunu belli etmezdi.
E) İstesem de diyemem sana ne düşündüğümü.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimleşmiş birleşik fiil kullanılmıştır?
A) Rica ederim benimle bağırarak konuşmayın.
B) Şu torbayı eve kadar götürüver, annem bunu bekliyor.
C) Sena’nın bu davranışını arkadaşları  hoş gördü.
D) Yaşayadurduğumuz birçok olaya dikkat bile etmeyiz çoğu zaman.
E) Paylaşabileceğimiz onca güzellik varken niçin kavga edelim.

5. (I) Yelin oynaştığı küçük bir toz parçası gözüne kaçtı. (II) Eliyle gözünü ovuşturdu. (III) Küçük toz parçasının göz kapağının altında ince bir acıyla dolaştığını duyumsuyor, gözü sulanıyor ve görme yetisi hızla azalıyordu. (IV) Sağlam gözünü kullanarak çeşmeye gitti, yüzünü yıkadı. (V) Ne yaptıysa başaramadı onu çıkarmayı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmıştır?
A) I.         B) II.       C) III.        D) IV.       E) V.

6.Fiilden türemiş bir ismin yer almadığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daha sayıları öğrenemedi mi bu çocuk?
B) Kayak zor ve pahalı sporlardan biriydi eskiden.
C) Genç yaşta İngilizceden çeviriye başladı.
D) Üç beş kişi böyle güzel bir dergiyi nasıl çıkardı?
E) Er geç problemlerini çözüp mutlu olacaktır.

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmamıştır?
A) En güzel aylar büktü belimizi
B) Türküyü kurşuna dizebiliyor musunuz?
C) Hiçe saydılar beni, kalbimi öldürdüler.
D) Dönemem o eve artık, kararlıyım.
E) Hep bu saatlerde dizlerim sızlar, belim ağrır.

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir yolla yapılmıştır?
A) Ana dilini iyi bilmeyenin yabancı dil öğrenmesi neye yarar?
B) Bu yol az ileride ana yola çıkar.
C) Konuları ana hatlarıyla öğrenseniz yeter bana.
D) Her yazı belli bir ana düşünce etrafında oluşturulur.
E) Aylarca süren yolculuktan sonra ana karaya çıkmışlardı.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmamıştır?
A) Söyle doğrusunu, gel inkâr etme
B) Güldüğüm de oldu ağladığım da
C) Lal olsun dillerin söyleme ya da
D) Yeter gayri kerem eyle gel yârim
E) Gün gelir Veysel’i bağrına basar

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Bu yol kilometrelerce kıvrım kıvrım uzar gider.
B) İnce ince yağan yağmurun altında saatlerce yürüdük.
C) Bir köşede gizli gizli bir şeyler yiyordu.
D) Sonuca adım adım yaklaştığımızı hissediyordum.
E) Bunun bir ölüm kalım savaşı olduğunun farkında değildi.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük kullanılmamıştır?
A) Bu çayı beyefendinin odasına bırakır mısınız?
B) Biraz da beni dinleseniz nasıl olur?
C) O, ilkokul yıllarından beri şiire özel bir yakınlık duyardı.
D) Deniz kıyısındaki parkın kenarında oturmuş, çocukları izliyordu.
E) Biçerdöverler haziran ayında Çukurova’nın yolunu tutar.

12. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklı sözcüklerden oluşmuştur?
A) Ne düşünüyorsan açık açık söyle de ona göre tavır belirleyelim.
B) Her tarafta irili ufaklı bir yığın kuş, biteviye uçuyordu.
C) Dışarıdan, hıçkıra hıçkıra ağlayan çocukların sesleri geliyordu.
D) Kapıyı açıp içeri giren delikanlıyı, müdür ve müdür yardımcıları uzun uzun süzdü.
E) Boyacı çocuk, arabanın içinden kendini çağıran şapkalı adamın yanına ürkek ürkek yaklaştı.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılan sözcük yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Trenin büyük vagonlarından birinin penceresi yoktu.
B) Buharlı tren, geldiğini haber verir gibi bağırdı.
C) Hasan, kurulu bir makine gibi, elinde ayran testisi, yol boyunca koştu.
D) Gözlerini, açık camlara dikip ayran alacak var mı diye baktı.
E) Yolcular arasında bu eski, teneke maşrapadan su içecek çıkmadı.

14. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Sende güzelliği selamlıyor, bak
B) Ay rengi sessizliğin ötesindeydi
C) Bir sır gibi ömründen sızdırılmış akşamlar
D) Bu sesler şivesi olmuştur nazın
E) Daha kuvvetlidir bu korku benden

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki, türemiş bir sözcüğe eklenmiştir?
A) Karanlıktan, yüzünü kamçılayan kar ve rüzgârdan korkuyordu.
B) Ocakta küllenen bir odun parçasıyla aydınlanan evine kapağı atmak istiyordu.
C) Ayakkabıları çamura saplanmış, bu yüzden yalın ayak yürümek zorunda kalmıştı.
D) Çapaklı gözlerini karanlığı delmek ister gibi açtı.
E) yerdeki su birikintilerine vuran ışıklar, yüzüne tatlı bir görüntü veriyordu.

Geceleyin (I) bir ses böler uykumu (II)
İçim ürpermeyle (III) dolar, nerdesin
Arıyorum (IV) yıllar var ki ben onu
Âşıkıyım beni çağıran (V) bu sesin
16. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) I.      B) II.      C) III.       D) IV.        E) V.

17. Aşağıdakilerin hangisinde farklı şekilde yapılmış bir birleşik fiil kullanılmıştır?
A) Bir insanın bugünkü hâli gelecekteki davranışlarını kestirmemize ışık tutar.
B) Hatıralarımızla mutlu olmamız kimseyi rahatsız etmez.
C) Bunu kabul etmem, biliyorsun değil mi?
D) Çocuğu ölünce sıkıntıdan verem oldu kadıncağız.
E) Her gönül, ihtiyarlıkta bir zevk hayal eder.

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde türemiş sözcük kullanılmamıştır?
A) Çık benim şair tabiatım, çık orta yere
B) Çal söyle benim derdimi sevdalı sesinle
C) O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör
D) Son ozanı ben olayım bu özlemin
E) Nice aşklar nice arkadaşlıklar gördüm

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.B, 4.C, 5.E, 6.E, 7.E, 8.A, 9.B, 10.B, 11.D, 12.D, 13.E, 14.D, 15.E, 16.D, 17.A, 18.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap