Testler

Sözcükte Anlam Test 22

1.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?
A) Altın  eşik, gümüş eşiğe muhtaç olur.
B) Her şeyin yenisi, dostun eskisi.
C) Çömlekçi suyu saksıdan içer.
D) Bir çöplükte iki horoz ötmez.
E) Denize düşen yılana sarılır.

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Roman yazmanın ne kadar zor bir uğraş olduğunu bilemezsiniz.
B) Dün akşam izlediğim filmin etkisinden kurtulamadım.
C) Erken bastıran kış, köylüleri zor durumda bıraktı.
D) Palyaçonun gösterisini çocuklar ilgiyle seyrediyordu.
E) Duvardaki tablolara hayran hayran baktık.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır?
A) Kimseyi üzmeyen, hoşgörülü, sevecen biriydi.
B) Soğuk havalar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
C) Gözlüğünü çıkarıp bana uzattı.
D) Evin duvarlarında değerli tablolar asılıydı.
E) Meteorolojiden yapılan uyarıları kimse dikkate almadı.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme söz konusudur?
A) Eskici dükkanında asma saat
Çelik bir şal atmış omuzlarına
B) Bendedir gülleri açmaz bahçeler
Üstünde kuş uçmaz bağlar bendedir
C) Anlattı erenler bir bahar değil
Aşkın ömründe bin bahar varmış
D) Göl sanırdık ne zaman dalsak ela gözlerine
Seyrederdik seni günlerce gülistan yerine
E) Son yolcunun gömüldü yolda son adımları
Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları

5. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin.
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntak
B) Kinaye
C) Teşbih
D) İğretileme
E) Mecaz-ı mürsel

6. Bir tek kelimeyle belirtebilecek bir kavramı, birden çok kelimeyle anlatmaya dolaylama denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır?
A) İnsanlık tarihi boyunca yapılan savaşların, hap kaybettirdiği unutulmamalıdır.
B) Ülkeler, aralarındaki sorunları barışçı yollardan çözmelidir.
C) Büyük önder, yaptığı devrimlerle ülkemizi çağdaş medeniyetler düzeyine ulaştırmıştır.
D) İnsanları eğitmek, kısa sürede olmuyor; bu, bir süreç gerektiriyor.
E) Kentlerimizdeki plansız yapılaşma insanın göz zevkini bozuyor.

7.  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
A) Ateş düştüğü yeri yakar.
B) Geç olsun da güç olmasın.
C) Kirpi, yavrusunu pamuğum diye severmiş.
D) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
E) Eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması yapılmıştır?
A) Holding, babasına da bir araba vermiş.
B) Akşam hava kararmadan çocuklar parktan döndüler.
C) İlçemizdeki konsere özellikle gençler büyük ilgi gösterdi.
D) Baharın ortalarına doğru göçmen kuşlar geri döndü.
E) Yağmur yağmaya başladıktan sonra köylülerin yüzü güldü.

9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kinaye söz konusudur?
A) Ateş düştüğü yeri yakar.
B) Dost ile ye iç, alışveriş etme.
C) Bugünün işini yarına bırakma.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.
E) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

10. Okullarımızda yetiştirdiğimiz pek çok fidan, yeterince kitap okumuyor.
Bu cümlede geçen “fidan” kelimesinde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezden gelme
B) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme
C) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma
D) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma
E) Söz arasında, bilinen bir duruma işaret etme

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?
A) Eski evlere yerleşmek, çok moda şimdi.
B) Burada hafta sonu açık antika pazarı kurulur.
C) Her tür kalem bulunur bu kırtasiyede.
D) Yorgun tekneler soluklanırdı bu kıyıda.
E) Köylerin arazisi çok dik yamaçlardan oluşuyor.

12. Hangi cümlede “geri” sözcüğü, “İleri ülkelerde demokrasi daha gelişmiştir.” cümlesindeki ileri sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
A) Yazının yarısı yarın yayımlanacak.
B) Saatim iki dakika geri kalmış.
C) Adam anlamsız bir şekilde başını geri çevirdi.
D) Kaybettiği parasını geri almaya çalışıyordu.
E) Geri kalmış şirketler reklama önem vermez.

13. I. Diyelim ki söylediklerin doğru, o zaman ne yapacağız?
II. İyi ki sana inanıp da yola çıkmamışım.
III. Ne yazık ki zamanında olay yerine varamadım.
IV. Varsayalım ki bütün işleri zamanında bitirdim, kazancım ne olacak bundan?
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) I. ve IV.
D) II. ve III.
E) III. ve IV.

14. Ödevlerini adamakıllı yapmadığından öğretmeni onu azarladı.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Her konuda fikrini açıklayan kişilere pek güvenmemek gerekir.
B) Yapılan yanlışlar, önü alınmaz sonuçlar doğurmuştu.
C) Kendisinden istenen resimleri evde unuttuğunu sonradan fark etti.
D) Otobüsün geç geleceğini, sanırım firma yetkilileri biliyormuş.
E) Fabrikadaki işçilerden bazıları işlerini gereği gibi yapmadığı için uyarıldı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
A) Tünelin ağzını kapatan kayayı oynatıp kımıldatmaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar.
B) Dere yatağında av arar, sonra ovaya gider orada dinlenirdik.
C) Tavukları yiyen yılanı, saklandığı yerden kimse çıkaramadı.
D) Yaşadığı kentten tatil için geldiği bu kasabaya yerleşmeye karar verdi.
E) Akşam akşam bizi biraz uğraştırdı, ama sonunda makineyi onardık.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bilmek” kelimesi “tanımak” anlamında kullanılmıştır?
A) Sanırım, gençlerden biri Çince biliyormuş.
B) Sizden başka sorumlu bilmem, tamam mı?
C) İzmir’in gezilecek yerlerini iyi bilirim.
D) Ana dilin konuşmayı dahi bilmeyen gençler var.
E) Arı bal alacak çiçeği bilir.

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.E, 4.A, 5.C, 6.C, 7.B, 8.A, 9.A, 10.D, 11.E, 12.E, 13.C, 14.E, 15.A, 16.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap