Çalışma Kitapçıkları

Sözcükte Anlam Etkinlikleri 2-8.Sınıf Türkçe

1. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlısını bulup cümle içerisinde yazınız.
uzun:
yukarı:
ağlamak:
ağır:
gece:
inmek:
unutmak:
korkak:
dar:

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldıklarını (nicel/nitel anlam) yazınız.
* Kötü sonuçlar doğurabilir.
* Onun kadar geniş bir insan görmedim.
* Kalın bir hırka alarak dışarı çıktı.
* Dar sokaklarda gezdim gece boyunca.
* Elbisesi oldukça kısaydı.
*Arkadaşınız ne kadar kalın kafalı.
*Annem şişman bir kadındı.
*Maharetli bir kadındır teyzem.

3. Aşağıda verilen cümlelerde anlatılanlar doğruysa karşısına D, yanlışsa Y yazınız.
*Doğru dürüst yakın anlamlı kelimelerdir.
*Rüya soyut anlamlı kelimedir.
*Işık soyut anlamlı bir kelimedir.
*Dünya-gezegen kelimeleri arasında özel ve genel anlam ilişkisi vardır.
*Kötü ve kara kelimeleri cümlelerde eş anlamlı olarak kullanılabilir.

4. Aşağıdaki ikilemeleri oluşumlarını yazınız.
Allah sana akıl fikir versin.
İri iri elmalar topladık ağaçtan.
Bu ağrı sızılar beni perişan etti.
Ufak tefek bir çocuktu amcamın oğlu.
Bu çiçeklerden demet demet aldım.
Mırın kırın etmeyi bırak da işine bak.
Ufak tefek bir çocuktu.

5. Aşağıdaki deyimleri ilgili cümlelerde verilen boşluklara yerleştiriniz.
şeytanın ayağını kırmak, yerli yersiz, pabucunu dama atmak, karnı zil çalmak, yedi canlı, yabana atmak, su koyvermek, yedi canlı, pot kırmak,

pabucu dama atılmak, rengi atmak, yağlı müşteri, yüz göz olmamak,

a. Amcam o kuyumcunun ……………………………………………………… dir.
b. Arkadaşınız hep …………………………………………… konuşuyor.
c. Hani benimle gelecektin …………………………………………………… değil mi?
d.Sonunda …………………………………………………….. trafiğe çıkmışsın.
e. O kadar çok ……………………………………… hangi birini düzelteyim.
f. Bazı insanlarla ……………………………………………………. gerekir.
g. İki gündür bir şey yemiyorum, ………………………………………….
h. Adama boşuna …………………………… demiyorlar. Birçok trafik kazası geçirmiş.
ı. Aylin’in dedikleri ………………………………….. gibi değil.
j. Kardeşim doğunca benim …………………………………………………………
k. Oğlunun trafik kazası geçirdiğini duyunca ……………………………………..

6. “Ne ekersen onu biçersin.” ata sözünü açıklayan bir paragraf yazınız.

7. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi anlamsal kuruluş yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A)Onun varı yoğu bendim.
B)Allah sana akıl fikir vermiş.
C)Abimden aylardır ses seda çıkmadı.
D)Her yerimi ağrı sızı sarmıştı.

8. “Selim’in bu ince davranışı hoşuma gitmişti.” cümlesindeki ince kelimesi aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
A)Elbisenin kumaşı oldukça inceydi.
B) Bu, ince işçilik gerektiren bir iştir.
C) Onu gidene kadar bekleyerek inceliğini gösterdi.
D) Kara kuru, iri gözlü ince bir adamdı.

9. “İnsan” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde dar anlamda kullanılmıştır?
A)Bu insandan yıllardır neler çekiyorum.
B) İnsanlar doğar, yaşar ve ölür.
C) İnsanlar başarısızlıklarının birçok sebebi vardır.
D) İnsanlığı nasıl bir gelecek bekliyor?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimeler arasında sesteşlik ilişkisi yoktur?

A) Gül, her zaman güler.
B) Ellere güvenip elini verme.
C) Karada yaşayan kara bir hayvandır bu.
D) Al sana boya, şu duvarı boya.

11. Zeliha’nın üzerindeki her şey dökülüyordu.

Bu cümledeki “dökül-” sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle karşıt bir anlam kazanır?
A)azaldı                      B) yıpranmıştı
C)yeniydi                   D)eskiydi

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
A)Onun sert bakışları hâlâ aklımdadır.
B)Derin düşünme, fazla yaşamazsın.
C)Dar elbise giymek bazı damar hastalıklarına davetiye çıkarıyor.
D) Ne kadar rahatsın, senin kadar geniş bir insan görmedim.

13. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yan anlamda kullanılmamıştır?
A)Kapının kolunu nasıl kırabildin?
B)Azı dişlerimi çektireceğim yarın.
C)Yatağın yüzünü hemen değiştirmelisin.
D) Çantanın gözünü kalemlerle doldurmuş.

14. a.Burada niçin kaldığını anlayamadı.
b.Siz de bu işten anlarsınız.
c. Sen zekisin, anlarsın.
d.Beni sevmeyeceğini daha o gün anlamıştım.
“Anlamak” kelimesi yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1          B)2           C)3               D)4

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmış bir sözcük vardır?
A) Karenin alanını hesapladık.
B) Bütün çocuklar okulun önünde toplandı.
C) Kitabın kaç sayfa olduğuna baktın mı?
D) Sabahleyin beni de alır mısın?

sozcukteanlametkinlikleri2-8.sinifturkce
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap