Testler

Sözcükte Anlam Test 10 (7.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terimdir?
A) Çocuklar balkondan geçenlere bakıyordu.
B) Ayla, iki yıldır müzik eğitimi alıyor.
C) Üçgenlerin iç açılarının toplamı kaçtır?
D) Bu köprü geçen yılki depremde yıkılmıştı.

2.
I. Çukura düşen arabayı çıkardık.
II. Öfkesini yine senden mi çıkardı?
III. Çocuğunu masanın üstüne çıkardı.
IV. Bu ara ile yılı değil ayı bile çıkaramayız.
“Çıkarmak” kelimesi, numaralanmış cümlelerin hangisinde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1     B) 2       C) 3      D) 4

3.
Dere boyu kavaklar
Açtı yeşil yapraklar
Ben yâre doyamadım
Doysun kara topraklar.
“Boy” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde dörtlükteki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Boyu uzun öğrenciler basketbol takımına alındı.
B) Bugün kordon boyu çok sakindi.
C) Dolabın boyu yüz doksan beş santim olacak.
D) O ağacın boyu kaç metreydi?

4. Aşağıdaki altı çizili kelime gruplarından hangisi deyim değildir?
A) Artık ağzıyla kuş tutsa ona inanmam, diyordu.
B) Hayatının sonbaharında bir köşeye çekilip başını dinlemek istiyordu.
C) O cana yakın, o çocuk yüzüyle dört yanına bakınca, sanki bütün varlık masumlukla aydınlanırdı.
D) Hava çok sıcak olduğundan Ahmet’in sırtı terliyor.

5.
I. Hafta sonu için güzel bir plan yapmıştık, ne var ki bu planımız bozuldu.
II. Bu yoldan gitsem hedefime daha çabuk varabilirdim, ancak bir aksilik oldu.
III. O, ne de olsa çalışkan, bize yardım eder.
IV. Bu konuda çok bilgili, ama bu bilgilerini kullanmak istemiyor.
Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi, ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) I     B) II     C) III      D) IV

6. I. Bu binaların yapımında hazır beton kullanılıyor.
II. Nitelikli sanatçı ucuz başarıları kovalamaz.
III. Çiftçi bir ailenin tek çocuğuydu İsmet.
IV. Yayladaki çileklerin farklı bir tadı vardı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) I     B) II      C) III       D) IV

7. 
I. Çevrede bundan başka boş ev yoktu.
II. Senin çevren geniştir, bana yardım et.
III. Yol için çevredeki ağaçları kesmişler.
IV. Sanat çevreleri bu filme çok tepkili.
“Çevre” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I-II
B) I-III
C) III-IV
D) I-IV

8. “İleri” kelimesi, aşağıdakilerin hangisinde “henüz gelmemiş zaman, gelecek” anlamında kullanılmıştır?
A) Yolun ilerisi çok bozukmuş.
B) Şu sandalyeyi biraz ileri çekin.
C) İleri milletler seviyesine nasıl çıkabiliriz?
D) Yaptıklarımız, ileride yapacaklarımızın teminatıdır.

9. “Nimet Hanım’ın heyecanı azalmamış fakat dili çözülür gibi olmuştu.” cümlesindeki deyim ile aynı anlamda olan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil dökmek
B) Dili açılmak
C) Dili dolaşmak
D) Dil uzatmak

10. “Kabarmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “böbürlenmek, gururlanmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Bu kumaş çabuk kabardı.
B) Bu olayı duyunca delikanlının yüreği öç alma duygusuyla kabarır.
C) İhtiyarın zayıf damarları kabarmış kıllı elleri dizlerinin üstündeydi.
D) Kumandan, atını şahlandırarak hurra hurra diye kendisini alkışlayan keyifli halka boyun kırarak kabarıyordu.

11.  “Dayanmak” sözcüğünün kullanıldığı cümle ile yay ayraç içinde verilmiş olan anlamı aşağıdakilerin hangisinde uyuşmamaktadır?
A) Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam, sanki sızmış gibi görünüyor. (Bir yere yaslanmak, kendini dayamak)
B) Bu gemi fırtınaya iyi dayanır. ( Zarar görmemek, varlığını korumak, hasar görmemek)
C) İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar. (Bir iş sonunda birinin veya bir şeyin üzerinde kalmak)
D) Kazılmış mezarın önüne geldiklerinde daha fazla dayanamayıp oracığa çöktü. (Güç bir duruma katlanmak, çekmek, sabretmek, tahammül etmek)

12. Kişiler arasındaki iletişimin sağlıklı sonuçlar verebilmesi için, iletişim eylemine (I) bütüncül bir yaklaşım sergilemek gerekir. Yalnızca, sözlerle kurulan bir iletişim tarzının yavan (II), sıkıcı ve en önemlisi de yetersiz olacağı açıktır. Konuşurken ve dinlerken sözlerin hangi beden hareketleriyle birlikte sunulduğu, hangi duygusal vurgu ve tonlamaların sözlere hâkim olduğu üzerinde dikkat kesilmeden istenen olumlu sonuçlar alınamaz. Doğru sonuçlar alabilmek için söze değil, sözün anlık duygusal değerine odaklanmak gerekiyor. Öte yandan konuşan kişi ile ilgili vaktiyle zihnimizde depolanan ön yargıları da iletişim anında baskılamak ve nesnel bir anlaşma veya en azından uzlaşma zemini aramakta sayısız yarar vardır.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı aşağıda verilmemiştir? 
A) fiil
B) tatsız
C) yargıç
D) peşin hüküm

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.B, 4.D, 5.C, 6.B, 7.B, 8.D, 9.B, 10.D, 11.C, 12.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap