Testler

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 7

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 7

1. Biliyordum ki sen bu tepeye çıkmayacaktın … yine de sana bir şans verdim.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) ama
B) ne var ki
C) buna rağmen
D) ne yazık ki
E) buna karşın

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük anlam genişlemesi yoluyla somut anlam kazanmıştır?
A) Bir ceviz ağacının dibinde dinleniyordu.

B) Akşamın loşluğunda gülümsüyordu deniz bize.
C) Eridim bir güzelin yüzünden
D) Dağlar yol verin de sevdiğime varayım.
E) Zaman, bir atlı gibi koşuyor bilinmeyene.

3. “Gerçek anlamda kullanılan ve somut olan bazı kelimeler mecaz anlamda kullanılarak soyutlaşabilir.”
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi bu açıklamaya örnek gösterilebilir?
A) Gamze Hanım tanıdığım en yufka yürekli insanlardan biridir.
B) Pencerenin kenarına oturup karların yağışını izledim.
C) Meyvelerin tadına bakmak için tabağı aldı.
D) Mahallemizde yol yapım çalışmaları devam ediyor.
E) Bu gece yıldızları daha net görebiliyoruz.

4. Nüfusu bizimkinden düşük olan Batılı ülkelerde bile kitap satışlarının bizden fazla olduğunu, Batılı ülkelerde basılan kitapların kısa sürede tükendiğini biliyorum.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Batılı ülkelerin eğitime önem verdiği

B) Ülkemizde kitap satışlarının ve okuma alışkanlığının Batı’dan düşük olduğu
C) Dünyada en çok Batı’da kitap okunduğu
D) Ülkemizde kitap fiyatlarının yüksek olduğu
E) Kitap okuma alışkanlığının okulda kazanılabileceği

5. (I) Yağmur ve eriyen kar suları, yolda derinliği yarım metreye varan yarıklar açmış. (II) Kayın ve kavak ağaçları arasına kara çamlar dağılmış. (III) Orman içindeki açık alanların bir kısmı elma ve kiraz bahçelerine dönüştürülmüş. (IV) Bu meyve bahçelerine geceleyin ayılar geliyormuş. (V) Ormanda yürürken bir ayıyla karşılaşmak sanki sıradan bir olay.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

6.
1.daha iyi değildir

2.bir şey koymazsa
3.hiç kimse senden
4.iyi değilsin
5.ama sen ortaya
6.sen de hiç kimsede
Yukarıdaki kelime gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 3-4-5-1-6-1
B) 6-4-5-2-3-1
C) 3-1-5-2-6-4
D) 1-6-1-5-3-4
E) 1-6-2-5-4-3

7. (I) Fransızcadan çevrilen bu kitap, bir dizi konferansın, sonradan yazıya dökülmüş olan metinlerini kapsıyor. (II) Okur, metinlerdeki akıcı konuşma dilinin, bu konferanslardan kaynaklandığını bu kitabı okurken görecektir. (III) Kitaptaki konuşmalarda, kuramcılığın gerektirdiği yöntemlerden yararlanılmış. (IV) Çeviride sanatçının kendi gözlemlerine ve yaşam deneyimlerine yer vermesi eserin nesnelliğine gölge düşürüyor. (V) Yine de bu kitap başarılı çeviriler arasında yerini almıştır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde olumsuz bir görüş dile getirilmiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.


8. (I) Her yaştan insana önerilebilecek gerçekçi bir öykü kitabı bu. (II) Öykülerde, yaşanmış olaylar aktarılmış. (III) Öyküleri okuyan hiçbir okurun, kitabı bitirdiğinde hayvan sevgisiyle dolmamış olması mümkün değil. (IV) Üstelik yalnızca kedi köpek türünden evcil hayvanlar değil, kirpiler, tilkiler bile okurun yüreğinde kendisine sevgi dolu bir köşe bulabilecek. (V) Bunun yanında kitaptaki bazı metinlerin hatalı basılması elbette hoş bir durum değil.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öykü kitabıyla ilgili söylenenlerin olumlu ya da olumsuz olduğu belli değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

9. Beş yılda bir halkımızı eve tıkar ve güzelce sayarlar. Her seferinde de bir yıkanmadır gider, “Biz koyun muyuz eve tıkılarak sayılacak? Bu işi yapmanın daha insanca ve bilimsel yöntemleri var…” diye. İnsanlar bu yakınmalarında yerden göğe kadar haklılar. Ne yapmak lazım? Bütün nüfusu, bilgisayarlarda merkezi bir sisteme kaydedersin. Ölenleri düşüp doğanları ekleyince toplam nüfusu şıp diye bulursun.
Bu parçaya göre insanlarımız aşağıdakilerin hangisinden şikayetçi olmaktadır?
A) Yetkililerin vurdumduymaz bir tavır sergilemesinden
B) Nüfus sayımının, bilimsel değil de ilkel yöntemle yapılmasından
C) Nüfus sayımının nasıl yapılacağıyla ilgili tartışmalardan
D) Nüfus sayımının yapıldığı günde sosyal hayatın durmasından
E) Ülkemizin teknolojik gelişmeleri çok geriden takip etmesinden

10. Tekil ve çoğul ismin kullanılmadığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu beklenti saatleri, daha bitirilme­miş bir yazının tezgâhlandığı saatlerdir.
B) Yazıya taze kan verecek tümceler hemen kâğıda dökülecektir.
C) Bu uyanmalar öyle her vakit şekerpare dakikalara meydan ve­recek nitelikte değildir.
D) Yazar şiirlerini hangi atmosferde yazmış?
E) Oraya vardığında bize bildirdiler.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
A) Çünkü, bir sır değildir, beni kendi yazılarımdan başkası coşturamaz.
B) Uzatmayalım, açlık çölünü aşınca mutfağa koşar küçük kahval­tıdan sonra Bostancı’nın yolunu tutarım.
C) Bizim için sen şair figürüydün.
D) Yazın ise is­tasyonun yanındaki çınarlı kahveyi yeğlerim.
E) Kış aylarında sığı­nağım Bostancı vapur iskelesindeki eciş bücüş kahvedir.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması yoktur?
A) Keyif adamı hayatın manasını hayatın kendisin­de arar.
B) Bu yolculuklarda Jale ile ortak bir sevincimiz vardır.
C) Keyif verici musikiyi, kaba heyecanlar verici macera edebiyatını, güldürücü ve dalak şişirici tiyatroyu ter­cih eder.
D) İçki, curcuna saz, kaba espri, sohbet, fıkra ve hikâye anlatmak zevki, kumar, dedikodu, otomobil ve kotra gezintileri, seyahatler ve ziyafetler hayatı­nı doldurur.
E) Epidemiyoloji, viroloji gibi bilim dalları yıllardır salgın senaryolarını gözden geçiriyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı tamlanandan sonra gelen bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde hangi ses yürekten çağırır seni bana?
B) Gemileri yaksalar da geleceğim sana, on iki ayın birisinde.
C) Bir bitimi var ama her nesnenin, aşka hudut çizilmiyor.
D) Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor.
E) Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?
A) Kimi, insan içine çıkmayı pek sevmez.

B) Parktaki çocuklardan bazıları kırmızı tişört giymişti.
C) Kocaman tabaktaki pastaların hepsini sen mi yedin?
D) Birçok kişi bu mevsimde aşı vurdurmak için hastaneye gider.
E) Sizin hiçbiriniz benim neler çektiğimi bilemezsiniz.

15.
Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;

Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

Yukarıdaki dörtlükte ulamayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I. dizede ulama yapılmıştır.

B) II. ve IV. dizelerde ulama yapılmıştır.
C) III. ve IV. dizelerde ulama yapılmıştır.
D) Yalnız III. dizede ulama yapılmıştır.
E) Tüm dizelerde ulama yapılmıştır.

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.A, 4.B, 5.E, 6.C, 7.D, 8.B, 9.B, 10.E, 11.C, 12.B, 13.C, 14.D, 15.D

ekpsslisansturkcedenemesinavi7

Yazdır

Yazar hakkında

admin

4 yorumlar

Yorum yap