Testler

Sözcükte Anlam Test 11 (7.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 11

1.Pazardaki insanlar yerde yatan adamın etrafında toplandılar.
“Etraf” sözcüğünün bu cümledeki anlamı, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde vardır?
A) Evin çevresinde çiçeğe durmuş meyve ağaçları vardı.
B) Takımın taraftarları erken saatlerde stada geldiler.
C) Otobüsün önünde oturanlar olayı daha iyi gördüler.
D) Yakınlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da mektup gönderdi.

2. * Bu soğuk, yavan sözler zevkini rencide ediyordu.
* Bu sıcakta bir şeyler içilip yenmeden çalışılmıyor.
* Geniş, bomboş bir salonun duvarında küf tutmuş iki tablo asılıydı.
* O gülümseyişte, herkesin hemen seçemeyeceği ince bir alay gizliydi.
Bu cümle kutusundaki altı çizili sözcüklerden hangileri gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
A) soğuk-sıcak
B) sıcak-geniş
C) soğuk-ince
D) geniş-ince

3. (1) Konuk öğrenciler oteldeki boş odalara yerleştirildiler.
(2) Boş kadrolara önümüzdeki aylarda atama yapılacak.
(3) Sabahtan beri boştum, keşke benden yardım isteseydin.
(4) Onun boş vaatlerinden herkes gibi biz de bıktık artık.
“Boş” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1     B) 2    C) 3      D) 4

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcükte benzerlik ilişkisi vardır?
A) Su bidonunun ağzını sıkıca kapattı.
B) İnsanlar erkenden sokaklara çıktı.
C) Yaz aylarında hava epey sıcak olur.
D) Sana daha önce de hediye almıştım.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük vardır?
A) Evin bahçesindeki çiçekleri suladık.
B) Her sabah erkenden tarlaya giderim.
C) Trene yetişemeyince biletlerimiz yandı.
D) Arkadaşlarla ağacın gölgesinde oturuyorduk.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde okumak sözcüğünün anlamı ile yay içindeki anlam uyuşmamaktadır?
A)  Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu. (bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek)
B) Gazete bile okumak istemiyorum. (yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek)
C) Çabuk dil öğrenmedi, okumak istemedi. ( bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin yanında veya yazılı şeyler üzerinde çalışmak, öğrenim görmek)
D) Salon boşalmaya başladı, biz şiirler okuyup dinliyoruz. (bir şeyin anlamını çözmek)

7. “Yetişmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “değmek, uzanıp dokunabilmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Bu sabah yolculardan biri uçağa son anda yetişti.
B) Boyu kısa olmasına rağmen sandalyeye çıkınca tavana yetişti.
C) Tören için istediğimiz kostümler tam zamanında yetişti.
D) Havalar erken ısınınca bu yıl karpuzlar da erken yetişti.

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Herkes devletin vatandaşlık bağı ile bağlıdır.
B) Bu yazarın öykülerinde akıcı bir anlatım var.
C) Sokak lambalarının ölgün ışığında yürüyorduk.
D) Hafta sonlarında dışarı çıkar, kitapçıları dolaşırdık bir zamanlar.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen” anlamında bir sözcük kullanılmıştır?
A) Bayram öncesi sınıfları süslemek oldukça kolaydı.
B) Ödevlerimi bitirdikten sonra sizinle gelebilirim.
C) Bu eşyaları yukarı taşımak için epey ter döktük.
D) Senin söylediklerinden pek bir şey anlamadım.

10. * Usta, elindeki çekiçle taş kırıyordu.
* Çocuklardan biri güreşirken kolunu kırmış.
* Dünkü konuşmasıyla dostlarını kırmış.
* Satışlar öyle iyi ki herkes para kırıyor bu sıralar.
“Kırmak” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1    B) 2     C) 3     D) 4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenmeyip küçümsemek” anlamında bir deyim vardır?
A) Bu güzelim tablolara burun kıvırmasına şaşırdık.
B) Onun, burnu havada bir insan olduğunu biliyorum.
C) Her işe burnunu sokma alışkanlığından kurtulamadı.
D) Onun burnundan kıl aldırmayan bir kişiliği vardır.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A) Çok çalışıp öğretmenin gözüne girmelisin.
B) Ben gelinceye kadar çantama göz kulak oluver.
C) En kısa zamanda doktora gözünü göstermelisin.
D) Evin planını bir daha gözden geçirmelisin.

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.D, 4.A, 5.C, 6.D, 7.B, 8.A, 9.A, 10.D, 11.A, 12.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap