Testler

7.Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 1

7.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 1

Bazıları vardır, iltifatta bulunurken bile karşısındakinin kalbini kırmadan yapamaz. Savaş yüzünden serveti elinden giden bir adam, aynı savaş sayesinde zengin olan, yükünü tutan bir başka adamın mağazasından uzun zamandan beri alışveriş etmektedir. Duygudan çok, işten anlayan mağaza sahibi, yine alışverişe gelen bu eski müşterisine hesap çıkarırken : “Seksen lira, ama sizin için altmış lira olur. Zengin olmadığınızı biliyorum.” der.

Damdan düşercesine söylenen bu sözler, vaktiyle zengin iken şimdi yoksul olan adamın onuruna dokunur. Gerçi mağaza sahibi bu sözleri iyilik olsun diye söyler. Ancak müşterinin onuru kırılmıştır bir kere. Bunun üzerine eski müşteri, dükkândan çıkar ve bir daha da oraya ayak basmaz.
(İlk üç soru parçaya göre cevaplandırılacaktır.)
1.Müşterinin mağazadan bir daha alışveriş etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müşterilere iyi davranılmaması
B) Gururunun incinmesi
C) Mağaza sahibiyle anlaşamaması
D) Mağazadaki ürünleri pahalı bulması

2. Bu parçada geçen aşağıdaki sözlerden hangisi deyim değildir?
A) Kalbini kırmak
B) Elinden gitmek
C) Ayak basmak
D) İşten anlamak

3. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kötü niyetle olmasa da kimsenin kalbini kırmamak gerekir.
B) Yoksullara yardım etmek görevimizdir.
C) Zaman içinde zengin bir kişi, yoksul; yoksul bir kişi zengin olabilir.
D) İş sahipleri, müşterilerine güzel davranmalıdır.

4.
Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgar bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?
Destanını yapmış, kasideye kanmış.
Bir el ki; ahretten uzanmış,
Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler!
Yukarıdaki dizelerde kaç çekimli fiil vardır?
A) 5     B) 6    C) 7     D) 8

5. Görme ve işitme ögeleri üzerine kurulan . . . söz ve davranışlar birbirini tamamlar. Çünkü her şey seyircinin gözü önünde gerçekleşir. Bu yönüyle de somut bir özellik taşır bu tür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) hikâyede
B) tiyatroda
C) masalda
D) romanda

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Tenha sokaklardan geçip kalabalık meydana daldık.
B) Çok iyi tanırım, o az konuşup çok iş yapan biridir.
C) Çocukluğumun acı tatlı hatıralarına daldım bir an.
D) Mersin’e gidip gitmeme konusunda kararsız kaldım.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Selim, biran önce sevdiklerine kavuşmak istiyordu.
B) Birçok konuda ben de onun gibi düşünüyorum.
C) Bu testleri sınıftaki herkes çözüp de gelsin!
D) Ağabeyine bir takım elbise satın alacakmış.

8. Aşağıdaki eylemlerden hangisinin kişisi ötekilerden farklıdır?
A) Misafirleri ben gelene kadar meşgul etsin.
B) Bu acı haberi Petek’e arkadaşlarından biri söylesin.
C) Sekreter, gerekli kişilere hemen ulaştı.
D) Onun ne kadar yaramaz olduğunu bilemezsin.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil kullanılmıştır?
A) Şu elmaları toplayıp öyle dinlenelim.
B) Şu portakalı yiyebilir miyim?
C) Kitapları şuradaki çantaya koysam.
D) Sevgili öğrenciler! Bir saat mola verin.

10. Eskici günaşırı mahallemizde gezer, eski toplardı.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük cümleye hangi anlamı katmıştır?
A) her gün
B) zaman zaman
C) iki günde bir
D) günübirlik

11. Anlattıkları şeylerin niteliğine göre fiiller, kılış fiilleri (beklemek, almak), durum fiilleri (gülmek, oturmak), oluş fiilleri (kızarmak, olgunlaşmak) diye adlandırılır.
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki sözü edilen fiillerin tümü örneklendirilmektedir?
A) aramak, çekmek, sevinmek
B) büyümek, kırmak, uyumak
C) yeşermek, kalkmak, açılmak
D) kısmak, yazmak, aramak

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle ortaya konmuştur?
A) Bursa’da ayakta kalmayı başarmış, mimari şekil ve işlevleri bakımından birbirinden farklı atlı tarihî han bulunuyor.
B) Evet, kayıtlara göre bu hanların sayısı yirminin üzerindeymiş.
C) Kentin büyümesi, yolların genişlemesi, bakımsızlık sonucu bu sayı altıya düşmüş.
D) Bugün hanların birçoğu ilçe belediyesinin restorasyon çalışmaları ile yenileniyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemde zaman anlamı vardır?
A) Hemen bu binayı terk etmelisiniz.
B) Gönderdiğim mesaj ona birazdan ulaşır.
C) Elbisenizi bence kuru temizlemeye verin.
D) Keşke sen de bize katılsan.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber hem dilek kipiyle çekimlenmiş fiiller birlikte verilmiştir?
A) Bıçak yarası geçer, dl yarası geçmez.
B) Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.
C) Çalma el kapısını, çalarlar kapını.
D) Danışan dağ aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A) Kimse alışkanlığa veda etme cesareti göstermiyor.
B) Deha gerekeni, kabiliyet ise elinden geleni yapar.
C) Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.
D) Vatan savunmasının en ucuz ve emin yolu eğitimdir.

16. Aşağıdaki altı çizili eylemlerden hangisi dilek kipiyle çekimlenmiştir?
A) Yolcular uçağa tek tek alındı.
B) Bence bugün yağmur yağmaz.
C) İşçiler bu kolileri ikinci kata çıkarsın.
D) Bu park yeniden düzenlenecek.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin anlamı yanlış verilmiştir?
A) Ağızda bakla ıslanmamak: Sır saklamayı becerememek.
B) Barut kesilmek: Çok öfkelenmek, kızmak.
C) Bir dikili ağacı olmamak: Malı, mülkü bulunmamak.
D) Darda kalmak: Bir yere sıkışmak.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Ne yazık ki trende yer kalmamış.
B) Sende mi onun tatlı sözlerine kandın?
C) Oysaki burada iki gün daha kalacaktık.
D) Karanlık çöktü mü bu kulübede geceleriz.

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.A, 4.D, 5.B, 6.D, 7.A, 8.D, 9.B, 10.C, 11.B, 12.C, 13.B, 14.C, 15.A, 16.C, 17.D, 18.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap