Testler

Sözcükte Anlam Test 4 (8.Sınıf Türkçe)

Kelimelerin cümlelerde kazandığı anlamla ilgili 20 soruluk testtir.

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 4 (8.SINIF TÜRKÇE)

1. Aşağıdakilerden hangisinde “koltuk” sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır?

A) Salondaki koltuklar çok eskimiş.
B) Koltuğa gömülmüş, gazete okuyor.
C) Arabanın koltukları deriyle kaplıydı.
D) Koltuk için değil, ülkemize hizmet için çalışıyoruz.

2. “Destek olmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) sıkı tutmak
B) elinden tutmak
C) gönül vermek
D) işini görmek

3. “Ak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Ak kanatlı kuşlar sökün etti ufuktan.
B) Gölde tatlı tatlı yüzüyor ak kuğular.
C) Ak saçlarım gençliğimin geçtiğini söylüyor.
D) Ak günlerin müjdesi mi bu güzel bahar?

4. “Artık” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bundan sonra” anlamında kullanılmıştır?

A) Sonucu gördün, artık çok çalışırsın.
B) Artık derse başlayalım.
C) Masadaki artıkları, serçeler topluyordu.
D) Artık eve gelmiştik.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bir arada
kullanılmamıştır?
A) İlim gençlikte dikilen, ihtiyarlıkta meyvesi alınan bir ağaçtır.
B) İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.
C) Göz iki, ağız tek, çok görüp az söylemek gerek.
D) Aptaldan öğüt alacağına akıllıdan tokat ye, daha iyi.

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir duyu organıyla algılanır?
A) Sabahın ilk saatlerinde yoğunlaşan sis birkaç saat sonra açıldı.
B) Bahar gelince Boğaz’daki erguvanlar tepeleri mor bir bahçeye dönüştürür.
C) Sonbaharın serin yağmur damlaları yüzüme vurdukça kendime geliyordum.
D) Kelebeğin kanadındaki şekilleri bir şeylere benzetmeye çalışıyorduk.

7. I. göz kulak olmak→gözetlemek

II. göz hapsine almak→gözetmek, korumak, bakmak
III.gözden uzak tutmak→önem vermemek, arka plan itmek
IV.gözünden kaçmak→görememek, dikkat edememek
Yukarıda numaralanmış deyimlerle anlamları eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerin doğru olabilmesi için hangi deyimlerin yer değiştirilmesi gerekir?
A) 1-2
B) 1-3
C) 2-3
D) 2-4

8. “Sessiz” sözcüğünün “Arkadaşım, sessiz bir çocuktur.” cümlesindeki anlamıyla kullanıldığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu evde sessiz bir ihtiyar oturuyor.
B) Kitabını sessiz okursan daha iyi anlarsın.
C) Çocuklar odada sessiz şekilde çalışıyordu.
D) Filmler ilk başlarda sessiz çekiliyormuş.

9. I. Adamın ağzında bakla ıslanmıyor, o kızgınlıkla çok ağır sözler söylüyor.
II. Başı darda kaldığı zamanlarda beni arardı.
III. Müdür geliyor, kendine biraz çeki düzen ver.
IV. Fazla göz önünde olma, seni çekemeyenler olabilir burada.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?
A) I. B)II. C)III. D)IV.

10. Hangi seçenekteki deyimler eş anlamlıdır?
A) Canı sıkılmak-küplere binmek
B) Baltayı taşa vurmak-çam devirmek
C) Çamur atmak-kuyusunu kazmak
D) Leke sürmek-elinden tutmak

11. “Sakın” sözcüğünün farklı bir anlamda kullanıldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sakın söylediklerimi unutmayın!
B) Sakın kimseye kapıyı açmayın!
C) Bu, sakın bulaşıcı hastalık olmasın!
D) Sakın kötü kimselerle arkadaş olmayın!

12. Güvercinler kanatlarını oynatmadan havada nasıl da dönüyor!
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Öğrenciler öğretmeni ziyarete gitmiş.
B) Kardeşim, ödevlerini hemen yaptı.
C) Amcası, halk danslarını iyi biliyordu.
D) Zeynep, kolunu hareket ettiremiyordu.

13. I. Küçük çocuk temiz ırmaktan su içmek için eğildi.

II. Sonraki kitabımda çocuk eğitimi konusuna eğileceğim.
III.O adam herkesin karşısında boyun eğerdi.
IV. Ormandan geçerken ağaçların dallarına çarpmamak için eğiliyorduk.
V. Yerde gördüğü ekmek parçasını almak için eğildi.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “eğilmek” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) 1-2
B) 2-3
C) 3-4
D) 4-5

14. Sanmayın ki bu sözlere hep kulağımı tıkıyorum.

Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinlemek istememek
B) Önemine inanmamak
C) Değer vermek
D) Merak etmemek

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?

A) Üst katta iki öğrenci mi oturuyor?
B) Arkadaşlarım yarın gelecekler.
C) Onunla iyi bir dostluğumuz var.
D) Millî oyuncu bir maçta kırk sayı atmış.

16. 1. güzel yapan

2. ne konusunun güzelliği
3. bir roman ya da şiiri
4. ne de akıcılığıdır
Yukarıdaki sözcük gruplarından anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 2-4-3-1
B) 3-2-4-1
C) 1-3-4-2
D) 3-1-2-4

17. “Erişmek istedikleri … olmayanlar, … zevk almazlar.” cümlesindeki boşluklar aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A) amaçları-tembellikten
B) hedefleri-çalışmaktan
C) idealleri-huzurdan
D) hedefleri-boş durmaktan

18. İkilemeyi oluşturan bazı kalıplaşmış sözlerin yerleri değiştirilemez.

Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Olayı yarım yamalak anlattı.
B) Ufaklı irili bütün kavunları sattı.
C) Her şey ayan beyan gözümüzün önünde gerçekleşti.
D) Okulunu ite kaka bitirdi.

19. 1.Köyde horozlar birbiri ardına ötüyor.

2.İşçiler bütün çabalarına rağmen sızıntıyı durduramamış.
3.Çocukların neşeli cıvıltısı sokağa canlılık getiriyordu.
4.O kadar sinirlenmişti ki dişlerini gıcırdatıyordu.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yansıma sözcük kullanılmıştır?
A) 1-2
B) 1-3
C) 2-4
D) 3-4

20. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi cümleye “mutlaka, eninde sonunda” anlamını katmıştır?
A) Merak etmeyin bu takım er geç kazanmaya başlayacak.
B) Seninle oturup bu konuyu uzun uzun konuşmalıyız.
C) Tayinimiz İstanbul’a çıkınca apar topar taşındık.
D) Bilim adamları bu olayı enine boyuna araştırıyorlar.

Edebiyatsultani.com
CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.D, 4.A, 5.B, 6.C, 7.A, 8.A, 9.A, 10.B, 11.C, 12.D, 13.B, 14.A, 15.C, 16.D, 17.B, 18.B, 19.D, 20.A

Sozcukte-Anlam-Test-4-8.Sinif-Turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap