Testler

Yazı Türleri Test 3 (8.Sınıf Türkçe)

YAZI TÜRLERİ TEST 3 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Eteğinde Ortanca Çeşme’nin bulunduğu Albat Dağı’ndan bir ejderha çıkmış ve insanları susuz bırakmış. İnsanların çaresizliğini gören şehrin beyi, eline iki yanı keskin bir kılıç almış ve bu ejderhayı öldürmeye gitmiş. Kılıcını iki eliyle ve enine tutmuş. Burnundan alevler saçarak gelen ejderha yutuvermiş. Beyin enlemesine tuttuğu iki tarafı keskin kılıç ejderhayı ağzından, kuyruğuna kadar ikiye ayırıvermiş. Ardından bey konağına dönmüş ve bahçesindeki havuzu sütle doldurtmuş, vakit geçirmeden havuza girmiş. Havuzdaki süt, ejderhanın beye bulaşan zehri nedeniyle bir anda kesilip çökelekleşmiş, bey de bu sayede ejderhanın zehrinden kurtulmuş.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Roman
B) Efsane
C) Hikâye
D) Tiyatro

2. -Yer ve zaman belli değildir.
-Sıra dışı olay ve kişilere yer verilir.
-İyilerin zaferi, kötülerin yenilgileriyle sonuçlanır.
-Bir ibret dersi verir.
Yukarıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı
B) Hikâye
C) Fıkra
D) Masal

3. Simitçi, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte iskeleye vardı. Vakit yitirmeden tezgâhını açtı, etrafa mis gibi simit kokusu yayıldı. Bu kokuya dayanamayan kimi yolcular taze simit alıp acele adımlarla vapura bindiler. Bu sırada simitçinin dikkatini iki büklüm olmuş bir ihtiyar çekti. Simitçi, bu ihtiyarla sohbet etmeye başladı, sohbet ilerledikçe bu ihtiyarın yıllar önce kendi köylerinden geldiğini öğrendi. Kısa sürede bütün simitlerini satan simitçi, ihtiyarla birlikte neşe içinde evinin yolunu tuttu.
Bu parçadaki olay, yer, zaman ve kişiler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

OlayYerZamanKişiler
AVapurun kalkmasıDeniz kenarıÖğlenSimitçi, ihtiyar
BSimitçi ile ihtiyarın tanışmasıİskeleSabahSimitçi, ihtiyar
CYolcuların simit almasıŞehirAkşamüstüSimitçi, ihtiyar
DSimitçi ile ihtiyarın eve gitmesiMahalleSabahSimitçi

4.Asker arasında iyi bir bey vardı. Adı Uluğ Ordu Bey idi. Akıllı bir erdi. Gördü ki bu yerde çok çok ağaç var. O ağaçları kesti, üzerlerine yatıp geçti. Oğuz Kağan sevindi, güldü ve “Sen burada bey ol, senin adın Kıpçak olsun.” dedi. Yine ilerlediler. Onsan sonra Oğuz Kağan, gök tüylü, gök yeleli erkek kurdu tekrar gördü. Gök Kurt, Oğuz Kağan’a “Şimdi sen asker ile burada atlan, atlanıp halkı ve beylerini götür, ben önden yürüyüp sana yol göstereceğim.” dedi. Tan ağardığında Oğuz Kağan gördü ki erkek kurt askerin önünde yürümektedir. Sevindi, ilerledi.
Bu metinde aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Destan
B) Masal
C) Hikâye
D) Roman

5. Bu yazı türünde, yaşanmış veya yaşanabilir nitelikteki olaylar ve konular anlatılır. Kişilerin yaşamı, ruhsal ve fiziksel özellikleri ayrıntılı şekilde işlenir. Bu tür eserlerde ana olaya bağlı olarak anlatılan olaylar vardır.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman
B) Anı
C) Efsane
D) Masal

6. Kıştı, dört buçukta karanlık bir gece başlıyordu. Tramvaydan inince elimde getirdiğim birkaç konserve kutusunu nasıl taşıyacağımı düşünüyordum. Tramvaydan inenler arasında küçük bir çocuk gördüm. İnce sesiyle “Haberler!” diye bağırıyordu. Lambaların aydınlattığı sokakta koşan sarı, zayıf bir çocuktu. Elimi omzuna koydum. Ona paketlerimi götürmesini söyledim. Bana “Gazete satıyorum hanım teyze!” karşılığını verdi.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yazar, olayın kişilerinden biridir.
B) Yaşanmış bir olay anlatılmıştır.
C) Olay geniş zaman kipiyle anlatılmıştır.
D) Gözlemden yararlanılmıştır.

7. Akşam olmuştu. Hasan Bey kendini son derece yorgun hissediyordu. Bu sırada karşısına memleketine gidecek bilet parası olmadığını söyleyen bir delikanlı çıktı. Hasan Bey tanımadığı bu delikanlının isteğini geri çevirdi ve ona “Evladım, gücün kuvvetin yerinde, taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Bir gün çalışsan memleketine gidecek kadar para kazanırsın.” dedi.
Bu metinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Şahıs
B) Olay
C) Yer
D) Zaman

8. Yazarları ve eserlerini yakından izlerim. Onların eserlerini sıkı bir şekilde okurum. Onlar hakkında yazılar yazarım. Yazılarımda okuduğum eserlerin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarım. Olumsuzlukları belirterek  yazarların eksikliklerini gidermesine katkı yaparım. Ayrıca okurların eserleri daha iyi anlamasına yardımcı olurum.
Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Eleştiri
C) Fıkra
D) Deneme

9. Yazıyı kaleme aldığım şu dakikalar itibariyle ortalık şike iddialarıyla yıkılıyor. Haberi duyduğumuzda “Bunun arkası fos çıkar; Türkiye’de şike yapıldığını herkes bilir, ama kimse ispat edemez.” diye düşündükse de geçen saatler itibariyle meselenin ciddi olduğu hissedildi. Kulağı delik gazeteci arkadaşlar endişeli bir tonda “Yığınla dinleme, kamera kaydı vesaire varmış; hepsini belgelemişler.” diye konuşmaya başladılar. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu yakında hep birlikte göreceğiz.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Makale
B) Eleştiri
C) Fıkra
D) Masal

10. Gazete ve dergilerde yayımlanan, daha çok bilimsel konularda yazılan bir yazı türüdür. Bilimsellik ağır bastığı için anlatıma duygular karıştırılmaz. Bu yazılarda bir düşünce kanıtlanır, yapılan araştırmanın sonuçları ortaya konur. Belgelerden, istatistik sonuçlarından vb. yararlanılır.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme
B) Makale
C) Sohbet
D) Eleştiri

11. Aşağıdakilerin hangisi eleştirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Sanatın ve edebiyatın ölçülerine bağlı kalınarak yazılması
B) Okuru yetiştirmek için yazılması
C) Bir eseri değerlendirmek için yazılması
D) Sanatın ve edebiyatın gelişimine katkı sağlaması

12. Aşağıdaki metin türlerinden hangisi öğretici metinlerden biri değildir?
A) Roman
B) Eleştiri
C) Fıkra
D) Deneme

13. Aşağıdakilerin hangisi denemenin özelliklerinden biri değildir?
A) Eleştirel bakış açısıyla yazılması
B) Ağırlıklı olarak öznel anlatımdan yararlanılması
C) Belli bir konu sınırlamasının olmaması
D) Öğretici metinlerden olması

14. “Makale, deneme, fıkra ve eleştiri” metin türlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öznel anlatımla yazılmaları
B) Bir olayı anlatmak için yazılmaları
C) Düşünce yazısı olmaları
D) Araştırma sonuçlarına bağlı olarak yazılmaları

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.B, 4.A, 5.A, 6.C, 7.C, 8.B, 9.C, 10.B, 11.B, 12.A, 13.A, 14.C

yaziturleritest3-8.sinifturkce
Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap