Testler

Yazı Türleri Test 6

YAZI TÜRLERİ TEST 6

1.İnsanlık tarihi kadar eski olan tiyatro ile en son sanat olan sinema arasındaki ayrılık, insan ile makine-adam arasındaki ayrılığa benzetilebilir. Birinde canlı insanlardan oluşmuş bir grupla karşılaştığı hâlde, ötekinde seyircinin karşısında, canlı insan değil, cansız bir şey, film vardır. İki sanatı iyice ayıran bu olay, onlardan her birine ayrı bir özellik verir. Film, her parçası ayrı ayrı ve tekrar tekrar denenerek hazırlanmış, bitmiş bir makinedir. Filmde bütün tehlikeler ortadan kaldırılmıştır. Hâlbuki her sanatın canı tehlikededir. Tiyatroda canlı insan olduğu için tehlike daima hazırdır.
Bu parçada aşağıdaki metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Makale

B) Gezi
C) Fıkra
D) Öykü
E) Roman

2. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda bilgi vermek ya da bir tezi savunmak amacıyla yazılan dergi ve gazete yazılarıdır. Yazar ileri sürdüğü görüşleri kendince kanıtlar. Amacı bilgiyi okura en kısa yoldan ve en doğru biçimde vermektir. Bu yüzden söz oyunlarına başvurmaz, sanatlı söyleyişlerden uzak durur. Hemen her konuda yazılan bu yazılarda anlatım, yalındır, nesnel bir nitelik taşır.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı
B) Eleştiri
C) Makale

D) Sohbet
E) Deneme

3. Fıkrayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Gazete ve dergi yazısıdır.
B) Çoğunlukla güncel konularda yazılır.
C) İleri sürülen görüşler kanıtlanır.
D) Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır.
E) Senli benli bir üslupla yazılır.

4. Yazarın, çoğunlukla güncel bir konuyu, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır. Gazetecilikle birlikte yaygınlaşıp gelişmiştir. Bu tür yazılarda dil doğaldır. Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Sohbet
C) Deneme

D) Eleştiri
E) Makale

5. Dünyamızı nasıl insansız düşünemezsek insanı da kitapsız düşünemeyiz, diyeceğim. Beyninde düşünce kıvılcımının parladığı andan beri insan, düşündüğünü ve duyduğunu türlü biçimlerle eline ne geçirdiyse onlara geçirmekten kendini alamamıştır. O gün bugün, insan yazıyor, yazdığını okutuyor. Yıllar, yüzyıllar geçiyor, bu arada kimi kitap unutuluyor, kimi kitap hatırlanıyor. Doğanlardan çok ölenler var. Ama yaşayanlar arasında, her beğeniden, her düşünceden insana arkadaşlık edecek kadar tükenmek nedir bilmeyenler de çok. Bana öyle geliyor ki, yaratıcısı söylemiyor ama, Robanson Crusue’nun en büyük acısı, adada kitapsız kalmak olmuştur.
Bu parçada aşağıdaki metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Öykü
B) Fıkra
C) Makale

D) Eleştiri
E) Deneme

6. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda deneme yazarları arasında sayılamaz?
A) Ahmet Haşim
B) Nurullah Ataç
C) Suut Kemal Yetkin
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

7. Bir yazarın kendi isteğine göre seçtiği herhangi bir konuda kesin yargılara varmadan kişisel düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir üslupla anlattığı yazılara … denir. Bu türün ilk örneklerini Fransız yazar … verdiği için kurucusu da o kabul edilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) deneme-Montaigne

B) roman-Rabelais
C) makale-J.J.Rousseau
D) deneme-Rabelais
E) fıkra-Franz Kafka

8. Fethinin bu beş yüzüncü yılında İstanbul, sana bakıyorum. İçimde ecdadımın 29 Mayıs 1453’teki gurur ve heyecanı var. Bakıyorum ve baktıkça bu beş asır içinde sana hiçbir şey vermediğimize inanmıyorum. Masmavi bir gökyüzü altında yaslandığın kıyılara dünyanın en güzel siluetini biz verdik. Sana Haliç’in öbür yakasından bakıyorum, Üsküdar’dan bakıyorum, Eyüp’ten bakıyorum, şahane kubbelerinle narin minarelerinin güneş batarken çizdiği levha karşısında gurur duyuyorum. Hangi kayser sarayı, hangi dikilitaş, hangi hipodrom sana bu asıl heybeti verebilirdi?
Bu parçada aşağıdaki metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Fıkra

B) Makale
C) Eleştiri
D) Öykü
E) Roman

9. Deneme ve fıkra ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Öğretici metin türlerindendir.
B) Sohbet üslubu içinde yazılır.
C) İleri sürülen görüşler kanıtlanmaz.
D) Güncel konularda yazılan, kısa, günübirlik yazılardır.
E) Edebiyatımıza Batı edebiyatından geçmiştir.

10. Abartma huyumuzu bilirsiniz. Artık ne kadar hapşıran, tıksıran, öksüren insan varsa hepsi domuz gribi endişesiyle hastaneye koşuyor. Sağlık Bakanı da tüy dikti. Mecbur kalmadıkça yurt dışına çıkmayın dediği için yüksek ateşli hastaların hemen çetelesini tutmaya başladık. Kaç vaka var? Bunun sayısını uzman doktorlar değil, mahalli haberciler bildiriyor.
Dil, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Güncel bir konudan söz edilmektedir.

B) İleri sürülen tezler ispatlanmıştır.
C) Sohbet üslubu içinde kaleme alınmıştır.
D) Fıkraya özgü nitelikler taşımaktadır.
E) Yazarın kişisel görüşlerini yansıtmaktadır.

11. Makale ve fıkra ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Her ikisi de öğretici metin türüdür.

B) Makalede görüşler kanıtlanır, fıkrada kanıtlanmaz.
C) Her ikisi de gazete yazısıdır.
D) Her ikisi de edebiyatımıza Batı edebiyatından geçmiştir.
E) Fıkrada sıcak bir anlatım, makalede ise süslü, sanatlı bir anlatım vardır.

12. Bir konuda okura bilgi vermek amacıyla bilimsel bir üslupla yazılan yazılara … denir. Bu yazılar çoğunlukla gazetelerde veya dergilerde yayınlanır. Bir yazarın herhangi bir konu hakkındaki kişisel düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan hoş bir üslupla yazdığı, kısa, yoğun, günübirlik gazete yazılarına ise… adı verilir. Bu yazı türlerinin her ikisi de öğretici metin türleri içinde yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Fıkra-deneme

B) Deneme-makale
C) Makale-deneme
D) Makale-fıkra
E) Fıkra-makale

13. Övülmek her kişi için, hele tuttuğu işi kendine gerçekten dert edinmiş her kişi için, gerekli bir azıktır. Özenerek ortaya koyduğumuz şey beğenilsin, benzerlerimizi ilgilendirsin isteriz. Pazara götürdüğü mala alıcı bulamayan adamın için ne oluverir, bir düşünün! Bu dünya pazarında hepimiz bir malın satıcısıyız; alıcı çıkmadı mı, şöyle kurularak: “Anlamazlar ki!” deriz ya, bakmayın, gene boynumuz bükülmüştür, gene öz güvenimize bir kurt düşmüştür.
Bu parçada aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Makale
B) Sohbet
C) Röportaj

D) Haber yazısı
E) Anı

14. Sığ bir yerinden Gediz’i aşınca Şükrü Cıder’in çiftliğindeyiz. Yüzlerce kadın, erkek, genç ve yaşlının çalıştıkları pamuk tarlalarından türküler geliyor. Zeybek türküleri söylüyorlar bir ağızdan. Çapalar hiç durmadan pamuk tarlalarının köklerini dövüyor, kabartıyor. Genç çiftçi, yanaklarını ve ensesini örten sarı bürgüsünü kasketinin üstünde düğümlerken konuşmaya başlıyor: “Geçen yıl, diyor, tütüne bel bağlamıştık. Ne çare ki, tütün işçilerimizin emeklerini bile tam manasıyla karşılamadı. Onun için bu yıl bütün ova, olanca gücünü pamuğa verdi.”
Bu parçada aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Haber yazısı
B) Sohbet
C) Deneme

D) Eleştiri
E) Röportaj

15. Herhangi bir yapıt, kişi ya da düşüncenin olumlu ve olumsuz yönleriyle ortaya konduğu yazılardır. Bu tür yazılarda yazar, ele aldığı eseri hem öz hem yapı yönünden açıklar, başarılı ve başarısız ya da değerli ve değersiz yönleri gösterir. Bu tür yazıların temel amacı eseri her yönüyle ortaya koymak, eserle ilgili olarak okura ve yazara yol göstermektir. Bu tür yazılarda nesnel bir nitelik takınılacağı gibi öznellik de söz konusu olabilir. Nesnellik bu tür yazıların inandırıcılığını güçlendirir.
Bu parçada sözü edilen öğretici metin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Sohbet
C) Deneme
D) Eleştiri
E) Makale

16. Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metin türlerinden biri değildir?
A) Fıkra
B) Makale
C) Günce

D) Sohbet
E) Deneme

17. Bu kitap, resim sanatının geçirdiği evreleri ve akımları dönemin sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamıyla birlikte ele alarak derli toplu bir biçimde sunuyor. Resim sanatı tarihi ile ilgili en önemli kültürel ve tarihi olayların özetlenmiş bir biçimde anlatılıyor kitapta. Ayrıca zengin görsel malzemesiyle de dikkat çekiyor bu kitap. Kitapta 150 resim yer alıyor. Ancak kitapta bazı sanatçılar için ayrılan özel bölümler, diğer sanatçıların önemsiz kişiler olduğu gibi bir izlenime neden oluyor.
Bu parçada aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Fıkra

B) Sohbet
C) Deneme
D) Eleştiri
E) Makale

18. Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılardır. Bu tür yazılarda çoğunlukla herkesi ilgilendiren konular seçilir. Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir. Yazar, sorulu-cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir. İçtenlik, samimilik, doğallık bu yazı türünü diğer türlerden ayıran en önemli özelliklerdir.
Bu parçada sözü edilen öğretici metin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale

B) Sohbet
C) Fıkra
D) Eleştiri
E) Deneme

19. Bu kitap, dil üzerine deneysel bir çalışma olarak da yorumlanabilir. Georges Perec, Fransızca’nın en çok kullanılan sesli harfi olan “e”yi kullanmadan yazmış, Cemal Yardımcı tarafından da hiç “e” harfi kullanılmadan çevrilmiş. “E” harfinin yok olduğu bir dünyada kaybolan bir adamı konu alan kitap, sözcük oyunlarıyla, şiirsel anlatımı ve Perec’in romanlarından eksik olmayan sivri dilli anlatımıyla dikkat çekiyor.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgü niteliler ağır basmaktadır?
A) Makale
B) Sohbet
C) Röportaj

D) Haber yazısı
E) Eleştiri

20. Bu yazılar bir konuşma havası içinde senli benli bir üslupla yazılır. Bilimsel ve ciddi bir üslup yoktur onlarda. Yazar karşısındakine kendi düşüncelerini kabul ettirmek için zorlamaz. O, daha çok kendi kişisel düşüncelerini ileri sürer. Tam bir konuşma havası vardır bu yazılarda.
Bu parçada sözü edilen öğretici metin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Sohbet
C) Günce

D) Eleştiri
E) Hatıra

Edebiyatsultani.com
CEVAPLAR
: 1.A, 2.C, 3.C, 4.A, 5.E, 6.D, 7.A, 8.A, 9.D, 10.B, 11.E, 12.D, 13.B, 14.E, 15.D, 16.C, 17.D, 18.B, 19.E, 20.B

yazi turleri test 6 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap