Testler

Yazı Türleri Test 9

YAZI TÜRLERİ TEST 9

1.Sevgili Milena, dün gece sen uykudayken uyanıverdim uykumdan. Hayır ağlamadım. Giderken demiştin zaten ağlamak bana hiç yakışmıyormuş. Ağlayacak olursan gökyüzüne bak demiştin. Baktım işte gökyüzüne. Yıldızlar, dizilişleriyle göz bebeklerini çizmişler. Siyah bir pelerinde açıvermiş iki ışıklı inci. Sabahı bekleyemedim. Güneş, uzak çatıların üzerinde ışıklarını oynaştırmadan çıkıverdim sokağa. Ne gördüm dersin Milena? Çiçekçi Bayan Rosa erkenden açıvermiş tezgâhını. Elinde sıcacık çay, yine biriktirmiş parmaklarını, öylece gülümsüyor.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinde alınmış olabilir?
A) Fıkra                                 

B) Eleştiri                   
C) Gezi yazısı
D) Mektup                           
E) Deneme

2. 4 Mart 1913
Dün akşam “Dar Kapı”nın elli sayfasını yeniden okudum. Bu kitabı ele alınca, her sayfasında tarif edilemeyecek kadar heyecanlanırım; ama konuşmalar, Alissa’nın mektupları, günlüğü, bana mükemmel görünüyorsa da –mümkün olduğu kadar başarılı- buna karşılık olayları birleştiren, bağlayan parçalar büsbütün yapmacıksız sayılmaz…
                                                  Andre Gide
Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Biyografi                      

B) Günlük                         
C) Mektup
D) Anı                               
E) Gezi yazısı

3. I. Bir kişinin görüş ve düşüncelerini günü gününe kaleme aldığı yazılardır.
Eskiden ruznâme adı verilen bu eserler, yaşanırken yazılır.
III. Her gün yazıldığı için kısa olan bu yazılar, yazarın hayatından izler taşır ve samimi bir dille kaleme alınır.
Yukarıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra

B) Deneme
C) Anı
D) Gezi yazısı
E) Günlük

4. Küçük bir Trakya kasabasında gidiyordum. Savaş burnumuzun dibindeydi. Sevdiklerimden birden kopuvermenin hüznü yüreğimde bir sızıydı. Bu yolculuktan hiç zevk duymuyordum. Tren çok eskiydi, yıpranmıştı. Ortada hüzünlü bir hava vardı. İçimi çekiyordum. Memleketimiz ne zaman, nasıl onarılacak, ne zaman uygar bir millete yakışır şekilde yolculuk edecektik? Beni böyle karamsarlığa iten düşünceler belki de içimdeki sıkıntılardı. Tren Haydarpaşa’da durdu. Fikret beni burada karşılayacaktı.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Fıkra

B) Eleştiri
C) Anı
D) Mektup
E) Deneme

5.… türü de günlük gibi kişinin yaşamından beslenir. Yalnız yaşanan olaylar günü gününe değil sonradan kaleme alınır. Yazarı, başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlem ve izlenimlerine dayanarak aktarır.
Bu parçada anlatılan edebiyat türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Deneme      

B) Biyografi                    
C) Otobiyografi
D) Hatıra                      
E) Otobiyografi

6.Aşağıdakilerin hangisinde tümüyle öğretici metin türlerine yer verilmiştir?
A) Makale-röportaj-anı-masal
B) Fıkra-destan-deneme-makale
C) Günlük-deneme-sohbet-makale
D) Eleştiri-tiyatro-fıkra-deneme
E) Öykü-röportaj-hatıra-mektup

7. Bir kişinin görgü ve düşüncelerini günü gününe kaleme aldığı yazılardır. Eskiden ruzname adı verilen bu yazılar, yazarın hayatından izler taşır ve samimi bir dille yazılır.
Yukarıda tanıtılan öğretici metin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra

B) Deneme
C) Anı
D) Gezi yazısı
E) Günlük

8. Herhangi bir yazarın, bir şairin, bir düşünürün, bir sanatçının kendi yaşam öyküsünü belli bir sıraya göre, çeşitli yönleriyle anlattığı eserlerdir.
Bu parçada anlatılan edebiyat türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Hatıra

B) Otobiyografi
C) Biyografi
D) Roman
E) Röportaj

9.Tanınmış kişilerin, devlet adamlarının, sanatçıların hayatını konu alan ve bunları roman tarzında işleyen edebiyat yazılarına … denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) sosyal roman

B) tahlil romanı
C) macera romanı
D) biyografik roman
E) töre romanı

10.Destanların ve halk hikâyelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halk ozanları tarafından yazılmaları

B) Manzum olmaları
C) Genellikle yaşanmış bir olaya dayanmaları
D) Evrensel olmaları
E) Tamamının müzik eşliğinde söylenmeleri

11. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin ortak özelliğidir?
A) Öznel anlatımla yazılmaları

B) Gözleme dayalı olmaları
C) Hayalle beslenmeleri
D) Bilgi vermek için yazılmaları
E) Yazarların yaşamı ile ilgili olmaları

12. Aşağıdakilerden hangisi yay ayraç ( ) içinde verilenle ilgili değildir?
A) Divan edebiyatında uzun hikâyelerin düzyazı şeklinde anlatıldığı türdür. (mesnevi)
B) Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayların ayrıntılı olarak anlatıldığı metinlerdir. (roman
C) Bir yazarın kendi yaşam öyküsünü anlattığı metinlerdir. (otobiyografi)
D) Olayların sahnede göstermeye dayalı olarak anlatıldığı metinlerdir. ( tiyatro)
E) Sonunda iyiler ödüllendirildiği, kötüler cezalandırıldığı metinlerdir. (masal)

13. Bir olay, bir rastlantı beni büsbütün coşturmuştu. Arabamıza binmek için kasabanın dışındaki bir meydanlığa çıktığımız vakit karşıki yoldan bir mızraklı alayının atlar üstünde bizden yana ilerlediğini gördük. Bu ilk gördüğümüz Anadolu askeri kuvvetlerinden bir birlikti ve uzun, ince kargıları ucunda çırpınan kırmızı bayrakları bize cepheden müjdeler getirir gibiydi. Çankırı’da tanıştığımız bir genç subay bize hayran hayran bakıp dururken: “Bu, Refet Paşa’nın süvari bölüğüdür.” dedi.
Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Anlatıma duygular katılmamıştır.

B) Kişisel yaşamı konu alan bir metinden alınmıştır.
C) Bilgi vermek amacıyla yazıldığı için bilgiler kanıtlama yoluna gidilmiştir.
D) Gazetede yayımlanan yazı türlerinin birinden alınmıştır.
E) İleri sürülen görüş örneklerle desteklenmiştir.

14. 1910’da Diyarbakır’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde Mülkiye Mektebi’nde ve Ankara Yüksek Ticaret Okulu’nda öğrenim gördü. Paris’te Paris Radyosu’nda Türkçe yayınlar sunuculuğu yaptı. II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla yurda döndü. 1954’te ağır bir hastalığa yakalandı, felç geçirdi. Tedavi için götürüldüğü Viyana’da 12 Ekim 1956’da 46 yaşındayken yaşamını yitirdi. Ankara’da toprağa verildi. Şiirlerini Ömrümde Sükût, Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel, Sonrası adlı kitaplarda topladı.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Makale

B) Eleştiri
C) Gezi yazısı
D) Otobiyografi
E) Biyografi

15.Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden değildir?
A) Gezi yazısı
B) Makale
C) Sohbet
D) Fıkra
E) Röportaj

16. Aşağıdakilerden hangisi kişisel yaşamı konu alan metinlerin ortak özelliğidir?
A) Nesnel anlatımla yazılmaları

B) Karşılaştırmalı anlatımla yazılmaları
C) Yaşanmış olaylardan hareketle yazılmaları
D) Bilgilerin kanıtlanarak verilmeleri
E) Hayallerle zenginleştirilmeleri

17. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Makale, ileri sürülen düşüncenin kanıtlandığı yazılardır.
B) Roman ve hikâyelerde bir olayın anlatılması esastır.
C) Günlük olayları konu edinmek için fıkra türünden yararlanılır.
D) İlk örneğini Montaigne’in verdiği denemede öznel anlatım ağırlıktadır.
E) Romanların hepsi önce gazetelerde bölümler hâlinde yayımlanır.

18. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Felsefî metinler, öğretici metinler grubuna girmektedir.
B) Tarihî metinlerde yalın ve açık bir anlatımdan yararlanılır.
C) Bilimsel metinler, bilimsel bulguları okura iletmek için yazılır.
D) Eleştirinin yararlı olması anlatımın öznel olmasına bağlıdır.
E) Anı, biyografi gibi kişisel yaşamı konu alan metinlerde dil, göndergesel işlevde kullanılır.

19. Aşağıdaki cümlelerde eleştirmen ile ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Eleştirmen, eserden yola çıkaran sanatçının kişiliğini ortaya koymalı, sanatçının kişisel zaaflarını da eleştirisine konu etmelidir.
B) Eleştirmen, sanatçının önceki eserleriyle ele aldığı eser arasında, o sanatçı ile başkaları arasında karşılaştırmalar yaparak düşündüklerini anlatır.
C) Eleştirmen, gördüğü ya da okuduğu eseri inceler, sanatçının ne yapmak istediğini, bu dileğinde ne dereceye kadar başarılı olduğunu araştırır.
D) Eleştirmen tutup da bıraksın bu işi o, bu çeşit eserler yerine şöylelerini yazsın, yarına kalmak istiyorsa şu yoldan gitsin demeye başladı mı çerçevesinden çıkarak akıl hocalığına soyunmuş olur.
E) Eleştirmen eser başarılı ise neden başarılı olduğunu, değilse kendince bunun sebeplerini göstermeye çalışır.

20. Varşova’da unutamadığım bir şey de Chopin’in kentin merkezinden 50 km kadar uzakta olan evinin bahçesiydi. Bu bahçede on bin tür çiçek varmış ve bu çiçekler, Chopin müziğini sevenlerin ne denli değişik ülkelerden geldiklerini simgeliyormuş. Polonya’da bir kült hâline gelen Chopin’in heykelinin bulunduğu bir Varşova parkında, yazın her Pazar bedava bir Chopin konseri veriliyordu. Güllerle çevrili bir alandı orası. Ortasında büyük bir havuz vardı. Chopin’in heykeli bir salkım söğüdün altındaydı. Hayranları banklara oturup ya da çimenlere uzanıp onun müziğini dinliyordu.
Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Gözlemlerden ve izlenimlerden yararlanarak yazılmıştır.

B) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.
C) Karşılaştırma yapılmıştır.
D) Öğretici metinlerden olay gezi yazısından alınmıştır.
E) Dil, göndergesel işlevi ile kullanılmıştır.

CEVAPLAR:1.D, 2.B, 3.E, 4.C, 5.D, 6.C, 7.E, 8.B, 9.D, 10.C, 11.D, 12.A, 13.B, 14.E, 15.A, 16.C, 17.E, 18.D, 19.A, 20.C

yazi turleri test 9 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap