Testler

Yazım Kuralları Test 10 (8.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Cumartesi sabahı onu bu kadar erken kaldırabilecek tek şey, köyün ıssızlığından biraz olsun kurtulmak olabilirdi ancak.
B) Yılların verdiği erken kalkma alışkanlığı tüm yaşlı insanlarda olduğu gibi onlarda da geri dönülmez bir biyolojik kanun hâline gelmiş olmalıydı.
C)Üstte hafif seyrelmiş saçları, ağzının üst yarısını kapatan siyah kalın bir bıyığı ve sırtında sanki hiç çıkarmadığı deri yeleğiyle ocakla masalar arasında mekik dokuyan bu adamın adını bilmiyordu
D) O giderken yanaklarına, ellerine kolanya sürdürdü.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Akrabalarından birinin evine günübirlik misafirliğe gitmişlerdi.
B) Her yerinden sesler gelen bu külüstür, sallana sallana ilerliyor; tam kapanmadığından içeriden bir elektrik kablosu bağlayarak tutturulmuş kapısı gıcırdıyordu.
C) Türk milletinin yaşadığı topraklarda Türkçe; komşu kavimlerin dillerini etkilemiş, onlardan da etkilenmiştir.
D) “Köylülere yakalanmasak bari.” dedi kendi kendine meydandan geçerken.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Ev sahibesi müthiş bir çabuklukla siniyi donatmış, sabahın köründe çıkagelen davetsiz misafire içtenlikle hizmet etmeye başlamıştı. 
B) Halk dilinde; yazı dilinde kullanılmayan fiiller, isimler ve pek çok eski Türkçe kelime yaşamaktadır. 
C) İnsanı birtakım kurallara dayandırma gayreti güden, insan ruhunun gizemli taraflarını, bilinçdışı alanlarını tanımaya, karanlık noktalara ışık tutmaya çalışan üçüncü bir uğraş alanı yoktur.
D) Yüzü çillerle dolu, sarı saçlı küçük kız muslukta ellerini özenle yıkadıktan sonra havluyla kurulayıp seslendi

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Konu metnin hammaddesi durumundadır.
B) Lavabodan ayrılmadan önce aynaya şöyle bir baktı.
C) Edebiyat sohbetlerinde Tevfik Fikret manzum olarak yazdıklarında, okuyucuya adı bildirilmeyen muhataplarına karşı keskin ifadeler kullanır.
D) Gözlerime bakıp da yapılan sahte bir gülücük yerine, yüzüme karşı gösterilen gerçek bir nefreti tercih ederim.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Annesinin ikiye bölüp ördüğü uzunca saçlarına bağlanmış iki kurdeleyi düzeltti, hızla oturma odasının tam
ortasında yer alan büyük, yuvarlak masanın altına yayılmış oyuncaklarına yöneldi.
B)Görünmez olduğumuzda bizi gören, saklandığımızda bizi bulan, onlarla konuşurken kendimizle de konuşabilir hale geldiğimiz dostlarımızı sevelim.
C) Labaratuardan çıkan test sonuçlarını görünce etekleri zil çaldı.
D)Haset kültürü ve acımasızlık, toplumdaki son sevgi kırıntılarını da yok ediyor.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Tolstoy umutsuzluk içindeyken hayatın anlamı sorusuyla başkalarının nasıl başa çıktığını sorguladı. 
B)Ruhun yaralarından kendilerine bir harita çıkaranlar, işaret yıldızı olarak sadece o yaraları takip edenler, ne kadar yürürlerse yürüsünler yolları hep uzun ve soğuk bir geceye, çocukluğa çıkar.
C) Yaşlanmakla birlikte bedenimizde meydana gelen değişimleri hissedemeyecek isek hayatın geçip gitmekte olduğunu ve kaçınılmaz sonun yaklaştığının nasıl farkına varacağız? 
D) Soyaçekim, ç
evre etkileriyle köklü olarak değiştirilemeyen özelliklerin, dişi ve erkeğin kromozomları aracılığıyla bir kuşaktan ötekine geçmesidir.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Zira bizi mutsuz eden şey olayların kendisi değil, bizim onlara verdiğimiz anlam.
B)Her türlü ayıbın ört bas olacağını sandığı bir uzak diyara alıp götürmüştür.
C) Bizi de içine alabilen bir hayat daha zengindir, tıpkı hayatı içimize aldığımızda bizim zenginleştiğimiz gibi.
D)Üretim çarkından çekilen ve tüketici olarak da yeterince dinamik bulunmayan yaşlılar, adeta toplumun kıyısına itiliyor.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Öz eleştiri yapmadan başarılı olan şair yoktur.
B) Yüz yıldır büyük bir coşku ile okunup söylenen marşımız, ilk mısrasından son mısrasına kadar milletimizin o dönemde içinden geçtiği korkunç günleri çok iyi tasvir etmiş; Türk milletinin geçmişten getirdiği gücünü ve karakterini fevkalade bir şekilde gözler önüne sermiştir.
C) Ekmeğini zeytin yağına banıp öyle lezzetli bir yiyişi vardı ki ben de gayrete gelmiştim onunla.
D)Çadırın içinde yaşlıca bir kadın, ocakta pişmekte olan bir tencereyi karıştırmakta, çocukları ise “Açız, açız!” diye ağlamaktadır.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Aslında soluk esmer yüzü balmumu gibi sararmıştı.
B)I. Dünya Savaşı’nda İttifak Devleri ile birlikte mağlup sayılan Osmanlı İmparatorluğu, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi’nin ağır hükümleriyle karşı karşıya kalmıştı.
C) Âkif, bir gece birden uyanır, kâğıt arar, bulamayınca kurşun kalemiyle yer yatağının sağındaki duvara marşın “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” mısrasıyla başlayan kıtasını yazar.
D)Bütün gücünü zorlayıp toplayarak nefes nefese, yavaş yavaş yürüyerek yorgun argın bir halde çadıra sokuldu ve arkasındaki unu indirdi.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Mehmet Âkif Ersoy’u tanıyanlar, bir insan olarak portresini çizerken onun içe kapanık, az konuşan, çoğu kez suskun ve hatta hicap duyan, yani utangaç birisi olduğunda birleşirler.
B) Mesleğinin ilk yılında ve evinden çok uzakta olan genç öğretmen her sarsıntıda şoföre bakıyor, direksiyon başında sızı vereceğinden korkuyordu.
C) Çocukluğun yaralarından özgürleşmenin, zorlukları alt ederek olgunlaşmanın binlerce yolu var.
D)Gece boyunca yazacağı marşın adının ne olacağını düşünen, dudağından dökülen ilk dizelerin vezinlerini düzeltmekle uğraşan Mehmet Âkif, artık hiç kıpırdamadan ufka bakmakta, tan yerinin ağarmasını beklemektedir.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Neden her gece erkenden yatağa girip uyuya kalıyordum?
B)Yalnız aydınlar değil, fakirlik ve zaruret içinde harap ve bitap düşmüş milletin her bir ferdi, bu şiirde kendisini
bulmuş; tarihte Türk olmanın kıvancını yaşamıştır.

C) Yaşadığı tüm zorluklara göğüs gererek çalışması, vatanı için hiç aksatmadan görev yapması, yazdıklarının tümünü gerçekten yaşayıp da yazmış olması, kendini hiç övmemesi ve övgüden de hoşlanmaması, sakin sessiz yaşamak istemesi, mütevazı ama zamanının çok ilerisinde bir insan olması, yaşadığı dönemdeki zorlukların üstesinden gelmiş olması, yani tüm hayatı benim için ilginçtir.
D) Olumsuz şeyler söylemek ya da yapmaktan vazgeçmek kendimizi daha mutlu hissettirir.

12. I. İkindi üstü, savaş biraz şiddetini kaybedince, silahı elimden attım, hemen bir miktar su yüklendim ve yardım etmek için ağır yaralı mücahitlerin arasına doğru yürüdüm.
II. Sanatın amacı zaten her şeyin şahdamarına yaklaşmak, onunla doğrudan bitişmek olduğuna göre neden ben romanımı, öykümü, şiirimi yazarken felsefeden yararlanmayayım ki?
III. Çanakkale Cephesi’ndeki savunma hattını hiç görmediği hâlde, Âkif’in tasvir ettiği savaş sahnelerini gerçeğinden ayırt etmek mümkün değildir.
IV. Mehmet Âkif Ersoy, Balkan Harbi’ni kaybeden ve Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmiş sayılan Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmaya yüz tuttuğu bir dönemde, yitirilen ümitlerin şiirini yazdıktan sonra Kurtuluş Savaşı’na katılmak için Anadolu’ya geçti.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?
A) II-IV
B) I-III
C) I-II
D) II-III

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Kahveci Muharrem ,yüzünde suçüstü yakalanmış gibi bir ifadeyle durakladı bir müddet.
B) Daha marşın ilk dizelerinde Türk milletinin yüzyıllar boyunca uğrunda savaştığı en yüce değerlerden biri olan bayrağa seslenen Mehmet Âkif, milletimizin Hakk’a, hakikate ve adalete inandığı için istiklale layık olduğunu dile getiriyor.
C) Çocuklarınızın değer verdiği alanları öğrenin ve ortak bir paylaşımınız olması için onun ilgi alanlarından birinde siz de gönüllü olun.
D) Hümanistik ve varoluşçu psikoloji, bir insanın içsel potansiyeline ulaşmanın ve o kişinin hayatında anlam meydana getirmenin önemini vurgulamaktadır.

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Mehmet Âkif Ersoy, fazilet sahibi ve güvenilir bir insan olarak bilindiği ve sözü altın değerinde bir şair olarak tanındığı bu ölümlü dünyadan, kendi istediği gibi, sessizlik ve kimsesizlik içerisinde geçip gitti.
B) Hayatlarımızı iyileştirmek için çabalamanın kendimiz ve çevremiz üzerinde nasıl bir domino etkisi yaratacağını görme fırsatını kendinizden ve sevdiklerinizden mahrum etmeyin.
C) Yaşlandıkça duruluyorlar, hayatları tek düzeleşiyordu.
D)Çalışan bir annenin bebeğine bakmak, ihtiyacı olan biri ile bilgimizi paylaşmak, yalnız birini ziyaret etmek, birini hatırlayıp halini hatırını sormak, zorluk içindeki birini cesaretlendirmek de bir çeşit cömertliktir.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Sevdiğimiz birini ya da evladımızı gördüğümüzde beynimizde neler oluyorsa cömert olduğumuz zamanlarda da beynimizde aynı ödül mekanizmaları harekete geçiyor.
B) Nermin, çevreye uyumlu, sıcak kanlı biridir.
C) Empati sayesinde başkalarının acıları ile bağlantı kurar ve onlara yardım etme motivasyonu hissederiz.
D) Milyonlar kazanmak gibi pozitif olaylar veya kaza sonrası felçli kalmak gibi talihsiz olaylar insanların uzun dönemdeki mutluluk seviyelerinde önemli bir etkiye sahip değil. 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Küçük kız, oturma odasının ortasındaki kadife örtüyle örtülü masanın altına girip yere oturarak orada gelişigüzel dağılmış durumdaki oyuncakları kendince bir düzene sokup masanın altından çıktı. 
B)İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Âkif Ersoy, dinî ve millî kimliğinin yanı sıra hayatı boyunca hiç taviz vermediği ahlak ve seciyesiyle de Türk milletinin gönlünde taht kurmuş büyük bir karakter abidesidir.
C) Bu akımın yayın organı Sıratımüstakim, daha sonra değişen adıyla Sebilürreşat dergisinin başyazarlığını yaptı.
D)
O canayakın, o çocuk yüzüyle dört yanına bakınca sanki bütün varlık masumlukla aydınlanırdı.

 

 CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.C, 4.A, 5.C, 6.D, 7.B, 8.C, 9.A, 10.B, 11.A, 12.C, 13.A, 14.C, 15.B 16.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap