Çalışma Kitapçıkları

ANLATIM BOZUKLUKLARI ETKİNLİKLERİ 1

ANLATIM BOZUKLUKLARI ETKİNLİKLERİ 1
1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluklarını bulunuz.
►Mecburen karakola gitmek zorunda kaldık.
►Son yazdığı romanına isim bulmakta bir hayli zorlanmış.
►Araba şu anda yola çıkmak üzere.
►Tatile ailesi ile birlikte çıkacaktı.
►Vakfımıza karşılıksız bağışta bulundu.
►Gitmeden önce beni arar mısın?
►Ben çok varlıklı, zengin biri değilim.
►Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı.
►Herkesi eleştirip tenkit etmek bize hiçbir yarar sağlamaz.
►Şirketteki mevcut ikilik günden güne büyüyor.
►Yaşanmış deneyimlerinden hareketle bu sonuca varıyor.
►Milli maçın oynanacağı gün yaklaştıkça ülkedeki heyecan gittikçe artıyor.
►Yanına gidiniz, konuşarak derdinizi anlatınız.
►Problemi çözmek için beş arkadaş üç saat süre ile uğraştılar.
►Belçika’daki kardeşiyle on yıl boyunca karşılıklı mektuplaştılar.
►Az kalsın balkondan düşeyazdı.
►Sınıfımızın boyu en kısa oyuncusu bendim.
►Arkadaşlarıyla bütün ders boyunca tartıştı.
►Bu olaya verilen tepkiler kişiden kişiye göre değişir.
►Acemi olan şoförle yolculuk yapar mı?
►Adam, kapının önünde duran kadının kulağına alçak sesle bir şeyler fısıldıyordu.
►En yakın arkadaşıyla aşağı yukarı iki üç yıldan beri görüşmüyor.

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde anlamca birbiriyle karıştırılan ve yanlış anlamda kullanılan sözcükleri bularak doğru şekillerini yazınız.
►Odayı ağır bir yemek kokusu kapsamıştı.
►Çok üzgün olmasına karşılık, bunu belli etmemeye çalışıyordu.
►Bu iki elbise arasında desen bakımından hiçbir ayrıcalık yoktur.
►Bu önemli haber bütün televizyon kanallarında yayımlandı.
►Babasına soru sorarken oldukça çekimser davranıyor.
►Öğrencilerin sınavda başarılı olması, derslerle ilgilenmelerine bağımlıdır.
►Bu tür bilimsel çalışmalar, dilimizin zenginleşmesine sebep olacak.
►Avukat, sanığın suçlu olduğunu savunuyor.
►Çömleğin üzerine yazılmış desenlere hayranlıkla baktı.
►Hırsız, kadının kolundaki çantayı zorla alıp kaçtı.
►Zor durumda çalışan işçilerin sağlık durumu aksadı.
►Bu tür tatbikatlarda ölüm şansı her zaman mevcut.
►Bugün bir buzdolabının ücretiyle beş yıl önce bir araba satın alınabilirdi.
►Kimi uyarıcı ilaçlar, sporculara yarardan çok zarar sağlamaktadır.
►Ormanda yetişen bir çam fidanını salonunuzdaki saksıya ekemezsiniz.
►Başarısızlığını düzensiz çalışmasına borçludur.
►Yangın merdiveninden inersek yakalanma şansımız nedir?
►Bunca yağmura karşılık barajlarda yeterince su birikmemiş.
►Bu iki olay arasındaki ayrıntıyı kimse hesaba katmıyor.
►Gülsen Hanım, saygılı kişiliğiyle çevresine örnek olmuştu.
►Aldığımız eski makineler artık işlemlerini yerine getiremiyor.
►Yaşantısının en zor günlerini sürgüne gönderildiği Alaska’da geçirdi.
►Toprağın oluşumunda başta gelen etkin, rüzgardır.

3.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde anlamca çelişen kelimeleri bularak yanlışı düzeltiniz.
►Aşağı yukarı tam üç ay önce benzer bir yazı daha çıkmıştı.
►Belki onun da gelmemesinin bir nedeni vardır mutlaka.
►Beni kesinlikle gördüğünü sanıyorum.
►Eminim ki bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek.
►Bu iş tam olarak bitti sayılır.
►Bu konuda anlatılanlar hiç kuşkusuz doğru olmalıdır.
►Bundan tam on yedi yıl kadar önce de böyle bir olay yaşamışlar.
►İstekleri, hiç şüphesiz onun kulağına gitmiş olabilir.

4.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan deyim ve atasözü yanlışlarını bulunuz ve cümlelerin doğru şekillerini yazınız.
►Şimdi anlatacaklarıma dikkatlice kulak kabartın.
►Kadıncağız öyle kötü bir adamla karşılaşmış ki dostlar başına.
►Bugüne kadar yaptığım bütün iyiliklere göz yumdu.
►Kardeşimin sevinçten etekleri tutuşmuştu.
►Ona yardım etmek istiyorsan elinden geleni ardına koyma.
►Çocukların gürültüsünden rahatsız olunca hepimizi kafasından savdı.
►Baştan tırnağa muayene olmuştu.
►Ay ışığında dut silkilmez.
►Bir koyundan iki deri çıkmaz.
►Haydi bakalım seç pirincin taşını.
►Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur, başım açıktır.
►Biti deve yapmayın, lütfen!
►Çok sevinçliydi, adeta etekleri tutuşmuştu.
►Yaramazlıklarıyla hemen öğretmenin gözüne girdi.
►Derdini söylemeyen ilaç bulamaz.
►Şimdi yan oturup doğru konuşalım.

5. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan mantık tutarsızlıklarını bulup düzeltiniz.
►Gelecek ayın önemli programlarından bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık.
►Önlem alınmazsa bu hastalık ölüme hatta kısmi felce sebep olabilir.
►Son turda atlet, arkasındaki yarışçıyı bir hamlede geçti.
►İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçları üzerine Atatürk ne demiş?
►Yiyecek bir lokma ekmeğimiz hatta yemeğimiz bile yok.
►Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkansız.
►Seninle sık sık hatta arada bir görüşmek isterim.
►Hükümet, 280’e karşı 210 oyla güvenoyu aldı.
►Okula gitmiyor, hatta hiç ders çalışmıyordu.
►Dişteki iltihaplanmalar tedavi edilmezse ölüme hatta romatizmaya yol açabilir.

6.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu bularak cümleyi düzeltiniz.
►Ağrısız kulak delinir.
►Onlara sık sık sevdiğini söylüyor.
►Bu olayla ilgili kısaca bildiklerini anlattı.
►Sırada bekleyen hastalar içinde ilk odaya ben girdim.
►Ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış ülkemizin belli bölgelerine kalkınmada öncelik tanınacak.
►Okulu bitirince doktor olarak doğduğu kasabada çalışmaya başladı.
►Yeni eve gelmiştim ki dışarıda bir patlama oldu.
►Eğitim, en etkili televizyonla verilir.
►Minibüs yoğun sis yüzünden karşıdan gelmekte olan kamyonla çarpıştı.
►Haber programları tekrar tekrar vurulan sivilleri gösteriyor.
►Yeni durağa gelmiştik ki otobüs de hemen geldi.

7.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde noktalama yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarını bularak cümleleri düzeltiniz.

►Yabancı dükkandaki eşyaları çok beğenmişti.
►Bebekler için, ağlamak, açlık ve korku gibi durumların en doğal ve tek anlatım biçimidir.
►Kadın şoföre otobüsün nereye gittiğini sordu.
►Genç sürücüye bir şeyler söylemiş.
►İhtiyar çobanla neler konuştunuz?

8.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlama yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Kaza yerine birçok askeri ve polis aracı geldi.
►Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de zamanıdır.
►Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından olumlu sonuçlar verdi.
►Bu ders belgisiz ve sayı sıfatlarını işleyeceğiz.
►Şiddetli yağış yüzünden tüm özel ve devlet okulları tatil edildi.
►Bu kasabada çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.

9.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde eklerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu bulup düzeltiniz.
►Her insan çevreyi korumak ve tabiatın kirletilmesini önlemek için gerekli duyarlılığı göstermesi gerekir.
►İstediğimiz, sınavları kazanmamızdır.
►Sınavı kazanmasının nedeni çok çalışmış olmasındandır.
►Problem patronun bizi bu konuda iyi aydınlatmamış olduğundan kaynaklanıyor.
►Bir ay içinde kamyon sürmesini öğrendi.
►İnsanlar aldatmasını çok iyi biliyor.
►Resim yapmasını severim.

10.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde özne eksikliği, yanlışlığı ve özne-yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Babamın sinirleri epeyce bozulmuş ve çok üzülmüştü.
►Bağıran bayana engel olunarak odadan çıkarıldı.
►Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve ikinci baskıya girecek.
►O resimlerinde mavi rengi kullanmış, bu sebeple çok çabuk satılmış.
►Hiçbiri planlı çalışmıyor, bu yüzden sınıfta kalacak.
►Herkes yaşlı kadının düştüğünü gördü; ama ona yardım etmedi.
►Önceki gün mahalle meydanında kimse kalmamıştı, evlerine kapanmıştı.
►Magazin programlarının kalitesi düşüyor, izlenmez oluyor.
►Kayısılar bu yıl erken çiçek açtılar.
►Hiçbir zaman kendini düşünmedi, ailesinin mutluluğu için çalıştı.
►Aradan yıllar geçtiler.
►Sinema salonunda bir siyah mantolu adam bir de ben kalmıştım.
►Herkes onu soruyor, onun öldüğüne inanmıyor.
►Ağaçlar bu mevsimde yapraklarını dökerler.

11.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümlecinin kullanılmamasından veya yanlış kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Bu olaya ancak o karar verir ve uygular.
►Gazetelerin yazdıklarına inanmıyor, okumaktan da geri kalmıyordu.
►Ceyda arkadaşını çok sever, sık sık armağanlar alırdı.
►Kızına asla kızmıyor; çünkü çok seviyor.
►Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı?
►Akşamları kütüphaneye gider, bir saat kitap okurdum.
►Size her konuda güveniyor ve yardım bekliyoruz.
►Anneler çocuklarına hep inanır, kolayca bağışlar.
►Romanlarında aşktan çok bahsetmişti; ama hiç yaşamamıştı.
►Oğluna sarıldı ve doyasıya öptü.
►İşçilere her fırsatta bağırıyor, sürekli aşağılıyordu.
►Kadının gözlerindeki yaşı silip yerine oturttu.
►Söylenenlere inanıyor ve her yerde savunuyordu.
►Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim.
►Kemal’in babası geldi, bir müddet sohbet ettik.

12.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde ek fiil ve yüklem eksikliklerinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını bularak düzeltiniz.
►Bakışları güzel; ama dostça değildi.
►Melahat çok şişman, boyu da uzun değildi.
►Yaşı küçük, boyu da uzun değildi.
►İfadesi düzgün, yalnız mimikleri anlamlı değildi.
►Tiyatroda sigara ve kabuklu yemiş yenmez.
►Semra, Ayça ve Şükran çok az veya hiç çalışmadan sınava girdiler.
►Bu konuda ben onu, o da beni etkilemek istemez.
►Kasiyer bir yandan para, bir yandan da paket yapıyordu.
►Bugünkü bahçe nöbetini sen, yarınki ise Seyran tutacak.
►Ne sen beni, ne de ben seni gördüm.
►Geceleri az, gündüzleri hiç uyumam.

Edebiyatsultani.com

Yukarıdaki etkinliği indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ANLATIM-BOZUKLUKLARI-ETKİNLİKLERİ-1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap