Testler

Cümlede Anlam Testi 7 (8.Sınıf Türkçe)

CÜMLEDE ANLAM TEST 7 (8.Sınıf Türkçe)

1.1.mükemmel
2.en
3.aydınlık
4.bir
5.için
6.çağ
7.silah
8.kelimedir
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 2-8-1-4-7-3-6-5
B) 3-4-6-5-2-1-7-8
C) 3-6-5-2-1-7-8-4
D) 3-6-5-2-1-7-8-4
E) 2-3-1-6-5-4-7-8

2. (1) Edirne’de İstanbul kalabalığını göremedim. (2) Yollar tenha; çarşıların görünüşü, eski İstanbul çarşılarının kalabalığı kadar bile değil. (3) Şehre girerken güzel, özenli yeni yapılar gözüme çarptı. (4) Şehirde ise eski Bursa evleri kadar güzel, tek katlı evler, yenilerin arasında tek tük karşınıza çıkıyor.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A) 1     B) 2       C)3       D)4

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmiş bir durum söz konusudur?
A) Sınavda zamana karşı yarışacaksınız.
B) Çağırırsanız ben de geziye gelirim.
C) Kısa sürede herkesin sevdiği bir kişi oldu.
D) Yağmur yağarsa ürünler zarar görür.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Bugün sizi daha iyi gördüm.
B) Köyümüzün içinden küçük bir dere geçerdi.
C) Her sabah erkenden işe giderdi.
D) Derslerine düzenli olarak çalışır.

5. Vatanda korkulu rüya içindeyiz, gerçek 
Fakat bu çok sürmez mutlaka şafak sökecek 
Ateş ve kanla siler bir gün ordumuz lekeyi 
Bu insana şen olan mütarekeyi
Birinci Dünya Savaşı yıllarında bir şairimiz tarafından yazılan yukarıdaki dörtlükte geçen “şafak sökecek” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
A) İyi günlerin geleceği
B) Kötü günler yaşandığı
C) Orduya güvenildiği
D) Anlaşmanın aleyhimize olduğu

6.Cömertlik; adaleti süsleyen, ona insancıl değerler katan bir çiçek olarak kaldıkça, hem cömert için, hem de cömertlikten payını alanlar için değerli bir kaynak olur.
Yukarıdaki cümlelerden hareketle “cömertliğin değerli bir kaynak” olması neye bağlanmıştır?
A) Çiçek olmasına
B) Adalete katkısına
C) Cömert kişilerin yetişmesine
D) İnsanları sevdirmesine

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
A) Köyün havası şehre göre daha temizdi.
B) Köyümün insanları cana yakındır.
C) Köyde insanlar toprağa esir olmuşlardır.
D) Köyde rüzgâr bir başka eser, yağmur bir başka yağar.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenmeme” söz konusudur?
A) İnsanın gerçek karakteri kolay kolay anlaşılmaz.
B) Bak şimdi resimlerin daha güzel olmuş.
C) Bu işi yapacak başka adam mı kalmadı dünyada!
D) Günlerce ders çalışmaktan bitkin düştük.

9. (1) Günümüzde çok şey üretmek, bu yüzden de hızlı yazmak gerekiyor. (2) Çabuk yazabilmek için çok  düşünmek şart bence. (3) Ben, yazarken müsvedde yapılmasını onaylamıyorum; çünkü bu, düşüncelerimin 
aynasını bulandırıyor. (4) Bazıları benim bu düşünceme katılmayabilir, bu onların bileceği bir durum.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde eylem nedeniyle verilmemiştir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10. (1) Düzensiz olmak için insanın kendisini zorlaması gerekmez, bu son derece kolaydır. (2) Asıl zor olan 
duyguların, izlenimlerin ve düşüncelerin yarattığı karışıklığı düzene sokmaktır. (3) Yazmak, sözcüklerle 
müzik yapmak, cümlelerin yapısı, ritmi ve birbirleriyle olan bağlantılarıyla ilgili zorluluklara yanıt vermek 
demektir. (4) Önemli olan da budur, sözün tınısını göz ardı etmeden yazmak.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir kavram açıklayıcısı ile birlikte verilmiştir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11. (1) Sizi tatmin eden bir biçim geliştirememişseniz eserinizin daha ilk sayfada sorunlar başlayabilir. (2) Değişik türlerde engeller önünüze çıkabilir. (3) Düşük cümle gibi küçük sorunlar hemen giderilebilir; fakat içinden çıkılamaz durumlar söz konusu olduğunda eliniz kolunuz bağlanır, kapana kısıldığınızı hissedersiniz. (4)Bunun ilâcı yazı yazmaya başlamadan önceki fikrinize dönüş yapmaktır; kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: “Ne ortaya koymayı amaçlıyorum?”
Numaralanmış cümlelerin hangisinde öğütte bulunma söz konusudur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

12. “Yetenek, bir sayfa değil, üç yüz sayfa yazmaktır”. sözleri ile anlatılmak istenen nedir?
A) Yaratıcılık
B) Özgünlük
C) Özlülük
D) Akıcılık

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Elektrikler kesilince makineler durdu.
B) Hastalandığından okula gidemedi.
C) Ağlamak hiçbir şeyi halletmez.
D) Parasızlıktan üzerine bir şey almamış.

14. (1) Fakir bir toprağa bol su vermek, çiftçinin ürünü yetiştirmesine olanak sağlar; ama bu, uzun dönemde çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. (2) Fazla su, toprağın altındaki su tablalarına süzülür ve toprağı koşullarına bağlı olarak değişen bir zaman dilimi içinde, yer altı suyu düzeyinin toprak, batak bir hâle gelenek kadar yükselmesine yol açar. (3) Fazla su ile topraktaki tuz oranı artar, özellikle buharlaşma toprağın üzerinde oluşan kalın tuz tabakası tarımı imkansız kılar. (4) Bunu önlemenin tek yolu, aşırı sulamadan kaçınarak çok dikkatli sulama yapmak ve toprağı uzun süreler için nadasta bırakmaktır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde toprağın tuzlanmasını engelleyici önlemlerden söz edilmiştir?
A) 1    B) 2     C) 3      D) 4

15. (1) İstanbul Filarmoni Orkestrası, Teksas El Paso Senfoni Orkestrası’nın da katılımıyla Bodrum Kalesi’nde bir klasik müzik konseri verdi. (2) Kale içinde, açık havada çok rahat bir konser alanı yapılmış, rahat oturuyor ve güzel seslendirme ile dünya şaheserlerini dinleyebiliyorsunuz. (3) Nitekim değerli şef Gürer Aykal, geçen gece bunu başardı ve olağanüstü güzel, tatlı bir konser yönetti. (4) Bu gibi etkileyici gösterilerin tekrarını ve Bodrum’un kötü şöhretini değiştirmesini dilerim.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde beğeni duygusuna yer verilmemiştir?
A) 1    B) 2     C) 3     D) 4

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin tekrarı söz konusu değildir?
A) Bu filmi seyretmekten bıkmadın mı?
B) Odasını yine toplamadan işe gitmiş.
C) İkinci baskıda bu hatalarını düzeltirsin artık.
D) Her zamanki gibi çok etkileyici konuştu.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değerlendirme söz konusudur?
A) Kitap Anadolu köylüsünün sorunlarını realist bir şekilde konu edinmiş.
B) Yarın arkadaşlarla kütüphaneye gideceğiz.
C) Babam bana bilgisayar alacağını söyledi.
D) Sanki bir kedi sesi duydum.

18. “… insanı birliğe, … yanlışlığa götürür.” cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) sevgi-benlik
B) sabır-şüphe
C) dayanışma-insanı
D) arkadaşlık-sevgi

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gözlem vardır?
A) Arkadaşlarla geziye gitmeyi kararlaştırdık.
B) Hafta sonu erkenden yola çıkacağız.
C) Sonunda istediğimiz hedefe ulaştık.
D) Kırlarda çocuklar kelebekler gibi eğleniyordu.

20. “Sanat eseri, içerikle biçimden örülmüş bir bileşim, bölünmez bir bütündür.” cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanat eserinde içeriğe önem verilmelidir.
B) Sanat eserinde konu ihmal edilmemelidir.
C) Sanat eserinde sade bir anlatım olmalıdır.
D) Sanat eserinde konu ve anlatım bir bütündür.

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.C, 4.A, 5.A, 6.B, 7.A, 8.C, 9.D, 10.C, 11.D, 12.A, 13.C, 14.D, 15.A, 16.C, 17.A, 18.A, 19.D, 20.D

cumlede anlam test 7 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap