Testler

Cümlenin Ögeleri Test 8-8.Sınıf Türkçe

Zarf tamlayıcısını bulmaya yönelik testtir.

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 8 (8.SINIF TÜRKÇE)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf tamlayıcısıdır?
A) Salon birdenbire karardı.
B) Biraz sonra ağır bir müzik başladı.
C) Sazların arkasından ince bir keman sesi duyuldu.
D) Onu böyle göreceğimi aklıma getirmezdim.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf tamlayıcısı değildir?
A) Kendini unutarak, kapıp koyuvererek yapacaktı.

B) Bu pek kısa, belki bir saniyenin dörtte birinden daha az bir zaman sürdü.
C) Benim masama yaklaştığını görünce büyük bir telaşa düştüm.
D) Dün gece yarısı karanlık bir sokakta gördüğü bir adamı tanımasına imkân var mıydı?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükleme sorulan “nasıl” sözcüğüne cevap veren bir öge vardır?
A) Yüzünde o eğreti gülümseme yoktu.
B) Karşı masadaki adam dikkatle bana bakıyordu.
C) Ben bu anda başka hiçbir şey istemiyordum.

D) Yüzünde en küçük bir tereddüt, hafızasını araştırdığına işaret edecek bir dalgınlık yoktu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükleme sorulan “nereye” sorusunun cevabı zarf tamlayıcısıdır?
A) Utanma ve ürpermeyle gözlerimi yukarı kaldırdım.
B) Tevfik’le beş gün önce Mersin’e gittik.
C) Ali, kardeşimle oraya ne zaman gitmiş?
D) Oyun arkadaşıyla bilmediği ülkelere gitti.

 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarf tamlayıcısı ile sağlanmıştır?
A) Seninle görüşmeyeli ne kadar zaman olduğunu biliyor musun?
B) Niçin bizi üzdüğünü söylemeyecek misiniz?
C) Ne zaman elbisemi yıkayacağını söyleyecek misin?
D) Bir insanın diğer bir insanı, hemen hemen hiçbir şey yapmadan, bu kadar mesut etmesi nasıl mümkün oluyordu?

6. (I)Bakışlarımız karşılaşınca gözleriyle beni dostça selamladı. (II) Hiç mübalağaya kaçmadan, hiç sırıtmadan, eski bir dost gibi beni selamladı. (III) Bunu sadece gözlerini bir kere açıp kapamakla, fakat yanılmama imkân vermeyecek kadar açık bir şekilde yaptı. (IV) Bütün yüzüne yayılan, açık, temiz, yalansız bir gülüşle güldü.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde “ne zaman, nasıl” sorularına cevap veren zarf tamlayıcıları vardır?
A) I               B) II            C) III             D) IV

7. (I) Eski bir dosta güler gibi güldü. (II) Bir müddet çaldıktan ve beni bir kere daha, bu sefer gözleri ve başıyla selamladıktan sonra başka masalara gitti. (III) Yerimden fırlayarak boynuna sarıldım (IV) Hayatımda hiç bu kadar mesut olduğumu, içimin bu kadar genişlediğini hatırlamıyordum.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde zarf tamlayıcısı yoktur?
A) I         B) II             C) III                 D) IV

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemde bildirilen işin zamanını bildiren bir sözcük vardır?
A) Gözlerimle onu takip ederek mırıldanıyordum.

B) Sergideki resmi seyrederken düşündüklerimin doğru çıktığını görmekle memnun oluyordum.
C) Bir aralık içimden cız diye bir şüphe geçti.
D) Tam bir emniyetle gözlerimin içine bakmış.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı isim tamlamasıdır?
A) Tam bir emniyetle gözlerimin içine bakmıştı.

B) Son şarkısını söyledikten sonra kayboldu ortalıktan.
C) Sonra, “Şimdi ne yapmalı?” diye kendi kendime sordum.
D) Hemen dışarı çıkıp kapının önünde onu beklemeli miydim?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf tamlayıcısıdır?
A) Ivır zıvırlarını nereye koymuşlar?

B) Masadaki adam ağır ağır konuşuyordu.
C) Sınıfa yeni gelen çocuk akıllı usluydu.
D) Yere düşen çer çöpleri toplar mısınız?

11. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı zarf tamlayıcısıdır?
A) Büroya aldığınız şu uzun boylu çocuk nasıl?

B) Ahbaplığı yavaş yavaş ilerletemez miydin?
C) Neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
D) Nasıl bir bisiklete binmek istersiniz?

12. I. bir gece
II. o tarihlerde
III. ağır aksak
IV. uzak ülkelerde
Yukarıda numaralanmış kelime gruplarından hangisi cümle içinde zarf tamlayıcısı olarak kullanılamaz?
A) I         B) II             C) III                 D) IV

13. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf tamlayıcısının cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir?
A) Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir. (zaman)
B) Bin ölçüp bir biçmeli. (durum)
C) Başsız evin köpeği çok avlar. (miktar)
D) Davetsiz gelen döşeksiz oturur. (miktar)

 

14. Zaten küçüklüğümden beri (I) saadeti israf etmekten korkar, bir kısmını ilerisi için saklamak isterdim… Bu hal gerçi birçok fırsatları kaçırmama sebep olurdu, fakat fazlasını isteyerek talihimi ürkütmekten her zaman (II) çekinirdim. Garsonu çağırmak için (III) etrafıma bakındım. Gözlerim orkestranın arasından geçerek salona doğru gelen kadına (IV) ilişti.
Yukarıdaki numaralandırılmış kelime gruplarından hangisi zarf tamlayıcısı görevinde kullanılmamıştır?
A) I           B) II           C) III                 D) IV

15. “Ahmet dayım yorgun görünüyordu bugün.” cümlesindeki “yorgun” kelimesi görev yönünden aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “ağır” sözcüğü ile özdeştir?
A) Kaldırdığım çekyat çok ağırdı.

B) Bundan daha ağırını kaldırmıştım gençliğimde.
C) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
D) Sence bu çekyat ağır mı, hafif mi?

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı, yüklemin sebebini anlatmaktadır?
A) Dersi iyi dinlemediğinden soruları cevaplayamadı.
B) Oğlunun resmini görünce ağladı.
C) Bunları düşünmekten kurtulmak için bir hareket yaptım.
D) Bir saniyeden daha az süren müthiş bir şaşkınlıktan sonra iskemleden fırladım.

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı yoktur?
A) Onun ellerini yakalayarak: “Ah yarabbi, o sizdiniz ha?” diye bağırdım.
B) Kafamın içinde ona söylenecek uçsuz bucaksız şeyler bulunduğunu hissediyordum, senelerce söylense bitmeyecek şeyler…
C) Birkaç kere yanınıza sokularak tabloyu sizinle beraber, adeta baş başa seyrettim.
D) Gözlerinizi ara sıra, rahatınızı bozan bu seyirciye çevirdiğiniz halde tanımıyordunuz.

18. Aşağıdaki cümlelerde ögeler özne-zarf tamlayıcısı-yüklem şeklinde sıralanmıştır?
A) Diğer ressam arkadaşlar da sizi merak ediyorlardı.
B) Ben hep böyle apaçık konuşurum.
C) Annemden ve babamdan çok dinlediğim bu lafı böyle ilk defa konuştuğum bir insandan duymak beni şaşırttı.
D) O bunu fark ederek sözü değiştirdi.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük zarf tamlayıcısı değildir?
A) Başka şeylerle meşgul olmak artık lüzumsuz ve manasızdı.
B) Pek de dürüst olmayan bir düşünce ile bundan vazgeçtim.
C) Adeta koşar gibi, hoplar gibi yürüyordunuz.
D) Hasta bir köpek kadar yalnızım şimdi.

20.Bu akşam da aynı yerden geçeceğimi nasıl tahmin ettiniz?” cümlesinde altı çizili sözcük aşağıdaki ögelerden hangisidir?
A) Özne
B) Belirtisiz nesne
C) Zarf tamlayıcısı
D) Belirtili nesne

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.B, 4.A, 5.D, 6.A, 7.D, 8.C, 9.A, 10.B, 11.C, 12.D, 13.D, 14.D, 15.C, 16.A, 17.B, 18.B, 19.D, 20.C

cumlenin ogeleri test 8 8.sinif turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap