Çalışma Kitapçıkları

Edat, Bağlaç ve Ünlemlerle İlgili Etkinlikler 2

EDAT, BAĞLAÇ VE ÜNLEMLERLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 2                                                          

1.ETKİNLİK
Aşağıdaki paragraflarda edat ve bağlaçları bularak altını çiziniz ve edat mı bağlaç mı olduğunu belirtiniz.

Zaman yönetiminin iki piramidi var. Birincisi dikkat diğeri ise zamandır. İnsan, iki piramidi kullanabildiği zaman, duygusal, sosyal, psikolojik ve para sermayesini yönetebilir. Her iki piramit için de önem ve öncelik sıralamasının yapılması gerekiyor. Mesela bir anne olarak en öncelikli konunuz çocuğunuzun tehlikeli şeyler yapmasını engellemekse beyniniz ona göre çalışır. Anne çok derin bir uykudayken bile çocuğunun ağlama sesi ile uyanır. Çünkü beyni öncelikli konu olarak bunu kodlamıştır. Bireylerin öncelikli konularını, önem sırasına göre planlaması gerekir. Piramidi böyle sıralarsanız, beyninizi kodlamış olursunuz. Farkında olmadan beynimiz en öncelikli konumuza daha çok vakit harcar. Buna stratejik düşünmede deniliyor. Stratejik düşünmede kişi, bir amaç belirler ve amaca yönelik sıralama yapar. Kategorik düşünmek, öğrenilen bir şeydir. İlk önce bunu niyetleneceksiniz.

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan edatların altını çizerek cümleye ne anlam kattığını yazınız.
Bu bari doğru çıksaydı, yazarlığıma geçmişte bir ipucu bulacaktım.

Ders çalışmak için odasına çekildi.
Kurt gibi acıkmıştım.  
Ankara’ya tren ile gidecekler.
Nergis kadar güzelsin.
Bu ayakkabıyı babam için aldım
Bir ton kadar kömür almış.
Yüz kadar asker evin önünden geçti.
Ders çalışmak için odasına çekildi.
Teyzesi yaşlı annesi ile oturuyordu.
Benim için onun gelmesinde bir sorun yok.
Arabanın gürültüsü ile irkildi.
Mektubu okuyunca köyünü görmüş kadar sevindi.
Buranın havasından sıkıldığı için yaylaya çıktı.
Sorunu halletmek üzere gidiyorum.
Kitabı yarın vermek üzere alabilirsin.
Allah dağına göre kış verir.  
Anlatılanlara göre ikisi de suçluymuş.
Sanata karşı eskiden beri ilgim ilgim vardı.  
Denize karşı bir balkonu var.  
Bir an evvel bu işi bitireyim diye durmaksızın çalışıyor.
Ahmet amcam geliyor diye hazırlıklar yapılıyor.
Ayağını yorganına göre uzat.
Siz bana göre daha gençsiniz.
Ne yaptıysak vatan için yaptık.
Onun işini bitirmen için sana ne kadar ödeme yaptılar?
Sana göre her şey kolay.
Daha önce belirtildiği üzere.
Zeki abinizi için üç kişilik yer ayırdık.

3.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde gerekçe bildiren bağlaçlar kullanıldıysa karşısına D, kullanılmadıysa Y koyunuz.

1Allah’a sığın şahs-ı halîmin gazabından
Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir
 
2Kardeşime göre ben her şeyi kafaya takıyormuşum. 
3Dostlarımızı da akşam yemeğine çağırdık. 
4Telefonu çok kullanma, çünkü telefonu çok kullanmak beyin fonksiyonlarında bazı sıkıntılar oluşturuyor. 
5Mademki gelmeyecektin, neden haber vermedin? 
6Ver diyorum sana yoksa yersin dayağı. 
7Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. 
8Bu soruyu Nazım abin bile çözemez. 

 

4.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde “ile” sözcüğü edat ise karşısına edat, bağlaç ise bağlaç yazınız.

1Yaşam ile ölüm arasında çok ince bir çizgi vardır. 
2Elindeki çanta ile nereye gidiyordu acaba? 
3Cep telefonu ile bu kadar vakit geçirirsen bu hastalığa yakalanman gayet doğal. 
4İlkel yollar ile eğitim olmaz, dedi. 
5Bisikletinin lastiği ile jantı arasında bir uyumsuzluk vardı. 
6Balina kusmuğu ile tespih yapıldığını duymuş muydunuz? 


5. ETKİNLİK
Bağlaçların kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri bağlamak gibi görevleri vardır. Aşağıdaki cümlelerde bulunan bağlaçların görevlerini karşısına yazınız.

1Mehmet ile Nuri yazın İngilizce kursuna yazılacakmış. 
2Akşamları ne konu özetlerine çalışıyor ne de paragraf soruları çözüyor. 
3Ali’nin akrabası veya Mehmet’in amcasıydı geçen gün ölen adam. 
4İstanbul bu yüzden kâh gazsız kâh elektriksiz ve kâh kömürsüz kalabilir. 
5Bize güzel şeyler anlatıyorsun, ancak sen anlattıklarını yapmıyorsun. 
6Çocukları için saçını süpürge etti; ne yazık ki kendisi onlardan vefa görmedi. 
7Sizin cesaretinizden ve onun fikirlerinden çok faydalandım. 
8Bir bildiğimiz var ki konuşuyoruz. 

 

6.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde “de” “da” ve “ki” ler bağlaç ise D, değilse Y yazınız.

1Reşat Nuri’nin romanlarındaki başkişilerin genel özellikleri nelerdir? 
2Kişi kendini mükemmel görüyorsa da bunun doğru olmadığını bilmeli. 
3Gençlerin, odasına kapanıp aile bireyleriyle bile iletişim kurmaması veya ebeveynleri dışında sosyal hayata karışmak istememesine neden olan sosyal fobinin altında yatan neden dijital dünya. 
4Sosyal fobisi olan çocuklar göz teması kurmaz, bildiği halde sınıfta parmak kaldırmaz, öğretmen soru sorduğunda yüzü kıpkırmızı olur, sesi titrer ve heyecanlanır. 
5Tek ilgi alanı bilgisayar olan çocukların, arkadaşları olmadığı için ders dışında sadece bilgisayarla ilgilendiğini de dile getirdi. 
6Öyle ki bütün dünya genelinde dijitale bağımlı bir gençlik geliyor. 
7Ailenin destek ve isteğiyle hep birlikte hareket ederek, sosyal etkinlik, tatil ve gezme gibi ortamlar sağlandığı zaman rahatlama alanı oluşan çocukların ilgi alanları da bilgisayardan uzaklaşıyor. 

7.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde ünlemlerin cümleye kattığı anlamı yazınız.
Ya! O da mı kavgaya karışmış?  

Ooo! Nihat da sınavdan iyi puan almış.

EDAT, BAĞLAÇ VE ÜNLEMLERLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 2 CEVAPLAR:                                                        1.ETKİNLİK
Aşağıdaki paragraflarda edat ve bağlaçları bularak altını çiziniz ve edat mı bağlaç mı olduğunu belirtiniz.

Zaman yönetiminin iki piramidi var. Birincisi dikkat diğeri ise (bağlaç) zamandır. İnsan, iki piramidi kullanabildiği zaman, duygusal, sosyal, psikolojik ve (bağlaç) para sermayesini yönetebilir. Her iki piramit için de (bağlaç) önem ve öncelik sıralamasının yapılması gerekiyor. Mesela (edat) bir anne olarak en öncelikli konunuz çocuğunuzun tehlikeli şeyler yapmasını engellemekse beyniniz ona göre (edat) çalışır. Anne çok derin bir uykudayken bile (bağlaç) çocuğunun ağlama sesi ile (edat) uyanır. Çünkü beyni öncelikli konu olarak bunu kodlamıştır. Bireylerin öncelikli konularını, önem sırasına göre (edat)  planlaması gerekir. Piramidi böyle sıralarsanız, beyninizi kodlamış olursunuz. Farkında olmadan beynimiz en öncelikli konumuza daha çok vakit harcar. Buna stratejik düşünmede deniliyor. Stratejik düşünmede kişi, bir amaç belirler ve (bağlaç) amaca yönelik sıralama yapar. Kategorik düşünmek, öğrenilen bir şeydir. İlk önce bunu niyetleneceksiniz.

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan edatların altını çizerek cümleye ne anlam kattığını yazınız.
Bu bari doğru çıksaydı, yazarlığıma geçmişte bir ipucu bulacaktım. (keşke)

Ders çalışmak içinodasına çekildi. (amaç)
Kurt gibiacıkmıştım.  (benzerlik)
Ankara’ya tren ile gidecekler. (araç)
Nergis kadar güzelsin. (benzerlik)
Bu ayakkabıyı babam için aldım (özgülük)
Bir ton kadar kömür almış (ölçü, aşağı yukarı)
Yüz kadar asker evin önünden geçti. (ölçü, aşağı yukarı)
Ders çalışmak için odasına çekildi. (amacıyla)
Teyzesi yaşlı annesi ile oturuyordu. (beraberlik)
Benim için onun gelmesinde bir sorun yok. (görelik)
Arabanın gürültüsü ile irkildi. (neden)
Mektubu okuyunca köyünü görmüş kadar sevindi. (gibi)
Buranın havasından sıkıldığı için yaylaya çıktı. (sebep)
Sorunu halletmek üzere gidiyorum. (amaç, için)
Kitabı yarın vermek üzere alabilirsin. (şartıyla, koşul)
Allah dağına göre kış verir.  (uygunluk)
Anlatılanlara göre ikisi de suçluymuş. (bakılırsa, yönünden)
Sanata karşı eskiden beri ilgim ilgim vardı.  (hakkında, yönelik)
Denize karşı bir balkonu var.  (yönelik)
Bir an evvel bu işi bitireyim diye durmaksızın çalışıyor. (amaç)
Ahmet amcam geliyor diye hazırlıklar yapılıyor. (neden)
Ayağını yorganına göre uzat. (bakarak, ölçüsünde, uygunluk, kadar)
Siz bana göre daha gençsiniz. (karşılaştırma)
Ne yaptıysak vatan için yaptık. (uğruna)
Onun işini bitirmen için sana ne kadar ödeme yaptılar? (karşılık)
Sana göre her şey kolay. (açısından)
Daha önce belirtildiği üzere. (gibi)
Zeki abinizi için üç kişilik yer ayırdık. (aitlik)

3.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde gerekçe bildiren bağlaçlar kullanıldıysa karşısına D, kullanılmadıysa Y koyunuz.

1Allah’a sığın şahs-ı halîmin gazabından
Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir
D
2Kardeşime göre ben her şeyi kafaya takıyormuşum.Y
3Dostlarımızı da akşam yemeğine çağırdık.Y
4Telefonu çok kullanma, çünkü telefonu çok kullanmak beyin fonksiyonlarında bazı sıkıntılar oluşturuyor.D
5Mademki gelmeyecektin, neden haber vermedin?D
6Ver diyorum sana yoksa yersin dayağı.D
7Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin.Y
8Bu soruyu Nazım abin bile çözemez.Y

 

4.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde “ile” sözcüğü edat ise karşısına edat, bağlaç ise bağlaç yazınız.

1Yaşam ile ölüm arasında çok ince bir çizgi vardır.BAĞLAÇ
2Elindeki çanta ile nereye gidiyordu acaba?EDAT
3Cep telefonu ile bu kadar vakit geçirirsen bu hastalığa yakalanman gayet doğal.EDAT
4İlkel yollar ile eğitim olmaz, dedi.EDAT
5Bisikletinin lastiği ile jantı arasında bir uyumsuzluk vardı.BAĞLAÇ
6Balina kusmuğu ile tespih yapıldığını duymuş muydunuz?EDAT


5. ETKİNLİK
Bağlaçların kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri bağlamak gibi görevleri vardır. Aşağıdaki cümlelerde bulunan bağlaçların görevlerini karşısına yazınız.

1Mehmet ile Nuri yazın İngilizce kursuna yazılacakmış.Kelimeleri
2Akşamları ne konu özetlerine çalışıyor ne de paragraf soruları çözüyor.Cümleleri
3Ali’nin akrabası veya Mehmet’in amcasıydı geçen gün ölen adam.Kelime gruplarını
4İstanbul bu yüzden kâh gazsız kâh elektriksiz ve kâh kömürsüz kalabilir.Kelimeleri
5Bize güzel şeyler anlatıyorsun, ancak sen anlattıklarını yapmıyorsun.Cümleleri
6Çocukları için saçını süpürge etti; ne yazık ki kendisi onlardan vefa görmedi.Cümleleri
7Sizin cesaretinizden ve onun fikirlerinden çok faydalandım.Kelime gruplarını
8Bir bildiğimiz var ki konuşuyoruz.Cümleleri

 

6.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde “de” “da” ve “ki” ler bağlaç ise D, değilse Y yazınız.

1Reşat Nuri’nin romanlarındaki başkişilerin genel özellikleri nelerdir?Y
2Kişi kendini mükemmel görüyorsa da bunun doğru olmadığını bilmeli.D
3Gençlerin, odasına kapanıp aile bireyleriyle bile iletişim kurmaması veya ebeveynleri dışında sosyal hayata karışmak istememesine neden olan sosyal fobinin altında yatan neden dijital dünya.Y
4Sosyal fobisi olan çocuklar göz teması kurmaz, bildiği halde sınıfta parmak kaldırmaz, öğretmen soru sorduğunda yüzü kıpkırmızı olur, sesi titrer ve heyecanlanır.Y
5Tek ilgi alanı bilgisayar olan çocukların, arkadaşları olmadığı için ders dışı faaliyet olarak sadece bilgisayarla ilgilendiğini de dile getirdi.D
6Öyle ki dünya geneli değerlendirilirse dijitale bağımlı bir gençlik geliyor.D
7Ailenin destek ve isteğiyle hep birlikte hareket ederek, sosyal etkinlik, tatil ve gezme gibi ortamlar sağlandığı zaman rahatlama alanı oluşan çocukların ilgi alanları da bilgisayardan uzaklaşıyor.D

7.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde ünlemlerin cümleye kattığı anlamı yazınız.
Ya! O da mı kavgaya karışmış?  (şaşma)
Ooo! Nihat da sınavdan iyi puan almış.(beğenme)

edat baglac ve ünlemlerle ilgili etkinlikler 2

edat baglac ve ünlemlerle ilgili etkinlikler 2 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap