Çalışma Kitapçıkları

Cümlenin Ögeleri Etkinlikleri 11

CÜMLENİN ÖGELERİ ETKİNLİKLERİ 11                                                                                  

1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.

1Beraber yürüdüğümüz zamanlar yanımda gidenin bir insan olduğunu bütün kuvvetimle hissetmiyor muydum?
2Onun sessiz sedasız yaşayışı, tahammül edişi, insanların zaaflarına merhametle ve edepsizliklerine eğlenerek bakışı kâfi bir irade değil miydi?
3Kendisine ağır gelen bu hadisenin tekrarını görmemek için yaptığı bu harekette beni kendisine sırdaş etmiş olması, ona daha çok bağlanmama sebep oldu.
4Birçok vesilelerle, onun hisleri kütleşmiş bir adam olmadığını fark etmiştim.
5Ev halkı kendisiyle gündelik ihtiyaçlardan ve para meselelerinden başka bir şey konuşmazlardı; çok kere bunları da Mihriye Hanım vasıtasıyla halletmeyi tercih ediyorlardı.
6Hasta, çukura kaçan gözlerini açarak: “Bugün biraz iyiyim!” dedi.
7Dışarı çıktığım zaman ortalık adamakıllı kararmış, sokak lambaları yanmıştı.
8Sesindeki bıkkınlık onun ne kastettiğini gösteriyordu.
9Canım yemek istemediği için odama çıkmayı ve biraz kitap okumayı düşündüm, fakat derhal vazgeçtim.
10Otelin altındaki kahvede gramofon tam bu saatlerde sesini son haddine kadar yükseltiyor ve yanı başımızdaki odada yatan Suriyeli bar artisti, işine gitmek için tuvalet yaparken Arapça şarkılarının en cırlaklarını bu sıralarda söylüyordu.

 

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara sözlerin hangi ögelerin açıklayıcısı olduğunu belirtiniz.

1Burada, iki karyolanın zor sığdığı bir odada, bir arkadaşla beraber oturuyorduk.
2Tam o yıllarda, 1980-1985 yılları arasında, İngilizce’mi epey ilerletmiştim.
3Karşındaki ağaçlıklı yolu, köy yolunu, görüyor musun?
4İşten gelirken bana da abur cubur bir şeyler-kek, çikolata, bisküvi- alır mısın?
5Evimizin karşısındaki dükkanda, Çınar Bakkal’da, zeytinyağı kalmamış.
6Ezel Bey’i- geçmişi olmayan o adamı, nereden tanıyorsun?
7Mümtaz amcamı görmeye hiç yanından ayırmadığı aracıyla, bisikletiyle, gidiyordu.
8Kumar oynayan adamın elindeki her şey-ev, araba, yazlık, tarla- gitmişti.
9Trene binince, o çok beklediğim an gelince, içime apayrı bir hüzün çökerdi.
10Şu karşıdaki binada, on katlı apartmanda, bir ofis açacağım.

 

3.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleler ögelerine yanlış ayrılmışsa karşına Y, doğru ayrılmışsa Y yazınız.

1Geriye dönerek /kenarları çamurlu asfalt üzerinde /Keçiören istikametine doğru/ yürüdüm. 
2Yolun iki tarafında /otomobil tamir atölyeleri, basık salaş kahveleri / vardı. 
3İçimde /âşık olduğum zamanlar / hissettiğim, /müthiş bir yürümek ve koşmak arzusu / vardı. 
4Etrafıma / bakmayı / unutmuş, bir hayli / ilerlemiştim. 
5Birdenbire / niçin / buralara geldiğimi / düşündüm. 
6Yolun iki tarafındaki ağaçlar / rüzgârdan / inliyor, / gökyüzündeki bulutlar,/ büyük bir hızla / koşup / gidiyordu. 
7İlerideki siyah ve kayalık tepeler / biraz / aydınlıktı / onlara sürünüp geçen bulutlar,/ buralarda / kendilerinden birer parça / bırakıyorlardı. 
8Gözlerimi / yumarak / ilerliyor, ıslak havayı / içime çekiyordum. 
9Rüzgâr / dün akşamkine / pek / benziyordu. 
10Kafamdan / söküp attığım soru / tekrar / belirdi. 

 

4.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerin hangi sorulara cevap verdiğini sırasıyla yazınız.

1Dün akşam buralarda başka bir adam, gözlükleri buğulanarak, şapkası elinde ve göğsü bağrı açık, koşar gibi yürüyordu.
2Rüzgâr kısa ve seyrek saçlarının arasına giriyor.
3Bu baş; bu hasta, bu yaşlı vücudu buralara sürüklemişti.
4Gözlerinde, hüzün dolu ve derin bir gülümseme vardı.
5Onu ve onun kafasının içinden geçenleri burada daha iyi göreceğimi zannediyordum.
6Ben, şapkamı uçurmak isteyen rüzgârdan, uğuldayan ağaçlardan ve koşup giderken birçok şekillere giren bulutlardan başka bir şey görmüyordum.
7Onun yaşadığı yerde yaşamak, onun gibi yaşamak demek değildi.
8Raif efendinin senelerden beri oturduğu iskemlede oturduğumu ve onun her gün birkaç defa yaptığı hareketi tekrar ettiğimi şimdi fark etmiştim.
9İnsan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz.
10Nurettin Bey’in getirdiği ihtiyar doktor, hardal lapası tavsiye etti ve öksürük ilacı yazdı.
11Akşamüzerleri hastayı yoklamaya geldiğim zaman kızarmış ve şişmiş gözlerinden onun biraz evvel ağlamış olduğunu fark ediyordum.
12Bu adam uzun uzun muayeneden sonra hastalığın zatürre olduğunu söyledi.
13Holdeki iskemlelerden birine çökerek avaz avaz bağırdı.
14Bir cuma günü akşamı onun hiç konuşmadan göğsü hırıldayarak nefes alışını seyrediyordum.
15Yanı başındaki komodinin üzerinde, ilaç şişelerinin arasında duran büyük bir cep saati odayı madeni bir sesle dolduruyordu.

 

CÜMLENİN ÖGELERİ ETKİNLİKLERİ 11 CEVAPLAR
1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.

1Beraber yürüdüğümüz zamanlar / yanımda gidenin bir insan olduğunu / bütün kuvvetimle / hissetmiyor muydum? (zarf tamlayıcısı/belirtili nesne/zarf tümleci/yüklem)
2Onun sessiz sedasız yaşayışı, tahammül edişi, insanların zaaflarına merhametle ve edepsizliklerine eğlenerek bakışı / kâfi bir irade değil miydi? (özne / yüklem)
3Kendisine ağır gelen bu hadisenin tekrarını görmemek için yaptığı bu harekette beni kendisine sırdaş etmiş olması, / ona daha çok bağlanmama / sebep oldu. (özne / yer tamlayıcısı / yüklem)
4Birçok vesilelerle, / onun hisleri kütleşmiş bir adam olmadığını / fark etmiştim.
(zarf tamlayıcısı / belirtili nesne/ yüklem)
5Ev halkı  / kendisiyle / gündelik ihtiyaçlardan ve para meselelerinden başka bir şey / konuşmazlardı; / çok kere / bunları da Mihriye Hanım vasıtasıyla halletmeyi / tercih ediyorlardı. (özne/zarf tamlayıcısı/belirtisiz nesne/yüklem/zarf tamlayıcısı/belirtili nesne /yüklem)
6Hasta, / çukura kaçan gözlerini açarak: / “Bugün biraz iyiyim!”/ dedi. (özne / zarf tamlayıcısı / belirtisiz nesne / yüklem)
7Dışarı çıktığım zaman / ortalık / adamakıllı / kararmış,/ sokak lambaları / yanmıştı. (zarf tamlayıcısı / özne / zarf tamlayıcısı / yüklem / özne / yüklem)
8Sesindeki bıkkınlık / onun ne kastettiğini / gösteriyordu. (özne / belirtili nesne / yüklem)
9Canım yemek istemediği için / odama çıkmayı ve biraz kitap okumayı / düşündüm, /fakat /derhal /vazgeçtim. (zarf tamlayıcısı / belirtili nesne / yüklem /cümle dışı unsur / zarf tamlayıcısı / yüklem)
10Otelin altındaki kahvede / gramofon / tam bu saatlerde / sesini / son haddine kadar / yükseltiyor / ve yanı başımızdaki odada yatan Suriyeli bar artisti, işine gitmek için tuvalet yaparken Arapça şarkılarının en cırlaklarını / bu sıralarda / söylüyordu. (yer tamlayıcısı / özne / zarf tamlayıcısı / belirtili nesne / zarf tamlayıcısı / yüklem / belirtili nesne / zarf tamlayıcısı / yüklem)

 

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara sözlerin hangi ögelerin açıklayıcısı olduğunu belirtiniz.

1Burada, iki karyolanın zor sığdığı bir odada, bir arkadaşla beraber oturuyorduk. (yer tamlayıcısı)
2Tam o yıllarda, 1980-1985 yılları arasında, İngilizce’mi epey ilerletmiştim. (zarf tamlayıcısı)
3Karşındaki ağaçlıklı yolu, köy yolunu, görüyor musun? (belirtili nesne)
4İşten gelirken bana da abur cubur bir şeyler-kek, çikolata, bisküvi- alır mısın? (belirtisiz nesne)
5Evimizin karşısındaki dükkanda, Çınar Bakkal’da, zeytinyağı kalmamış. (yer tamlayıcısı)
6Ezel Bey’i- geçmişi olmayan o adamı, nereden tanıyorsun? (belirtili nesne)
7Mümtaz amcamı görmeye hiç yanından ayırmadığı aracıyla, bisikletiyle, gidiyordu. (zarf tamlayıcısı)
8Kumar oynayan adamın elindeki her şey-ev, araba, yazlık, tarla- gitmişti. (özne)
9Trene binince, o çok beklediğim an gelince, içime apayrı bir hüzün çökerdi. (zarf tamlayıcısı)
10Şu karşıdaki binada, on katlı apartmanda, bir ofis açacağım. (yer tamlayıcısı)

 

3.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleler ögelerine yanlış ayrılmışsa karşına Y, doğru ayrılmışsa Y yazınız.

1Geriye dönerek /kenarları çamurlu asfalt üzerinde /Keçiören istikametine doğru/ yürüdüm.D
2Yolun iki tarafında /otomobil tamir atölyeleri, basık salaş kahveleri / vardı.D
3İçimde /âşık olduğum zamanlar / hissettiğim, /müthiş bir yürümek ve koşmak arzusu / vardı.Y
4Etrafıma / bakmayı / unutmuş, bir hayli / ilerlemiştim.Y
5Birdenbire / niçin / buralara geldiğimi / düşündüm.Y
6Yolun iki tarafındaki ağaçlar / rüzgârdan / inliyor, / gökyüzündeki bulutlar,/ büyük bir hızla / koşup / gidiyordu.D
7İlerideki siyah ve kayalık tepeler / biraz / aydınlıktı / onlara sürünüp geçen bulutlar,/ buralarda / kendilerinden birer parça / bırakıyorlardı.D
8Gözlerimi / yumarak / ilerliyor, ıslak havayı / içime çekiyordum.Y
9Rüzgâr / dün akşamkine / pek / benziyordu.D
10Kafamdan / söküp attığım soru / tekrar / belirdi.Y

 

4.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerin hangi sorulara cevap verdiğini sırasıyla yazınız.

1Dün akşam buralarda başka bir adam, gözlükleri buğulanarak, şapkası elinde ve göğsü bağrı açık, koşar gibi yürüyordu. (ne zaman, nerede, kim, nasıl, nasıl)
2Rüzgâr kısa ve seyrek saçlarının arasına giriyor. (ne, nereye)
3Bu baş; bu hasta, bu yaşlı vücudu buralara sürüklemişti. (ne, neyi, nereye)
4Gözlerinde, hüzün dolu ve derin bir gülümseme vardı. (neyde, ne)
5Onu ve onun kafasının içinden geçenleri burada daha iyi göreceğimi zannediyordum. (neyi)
6Ben, şapkamı uçurmak isteyen rüzgârdan, uğuldayan ağaçlardan ve koşup giderken birçok şekillere giren bulutlardan başka bir şey görmüyordum. (kim, ne)
7Onun yaşadığı yerde yaşamak, onun gibi yaşamak demek değildi. (ne)
8Raif efendinin senelerden beri oturduğu iskemlede oturduğumu ve onun her gün birkaç defa yaptığı hareketi tekrar ettiğimi şimdi fark etmiştim. (neyi, ne zaman)
9İnsan dedikleri mahluku, anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz. (kimi, ne)
10Nurettin Bey’in getirdiği ihtiyar doktor, hardal lapası tavsiye etti ve öksürük ilacı yazdı. (kim, ne, ne)
11Akşamüzerleri hastayı yoklamaya geldiğim zaman, kızarmış ve şişmiş gözlerinden onun biraz evvel ağlamış olduğunu fark ediyordum. (ne zaman, neyden, neyi)
12Bu adam uzun uzun muayeneden sonra hastalığın zatürre olduğunu söyledi. (kim, ne zaman, neyi)
13Holdeki iskemlelerden birine çökerek avaz avaz bağırdı. (nasıl, nasıl)
14Bir cuma günü akşamı onun hiç konuşmadan göğsü hırıldayarak nefes alışını seyrediyordum. (ne zaman, neyi)
15Yanı başındaki komodinin üzerinde, ilaç şişelerinin arasında duran büyük bir cep saati odayı madeni bir sesle dolduruyordu. (ne, nereyi, neyle)
cumlenin ogeleri etkinlikleri 11

cumlenin ogeleri etkinlikleri 11 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap