Testler

EKLER TEST 3(6.Sınıf Türkçe)

EKLER TEST 3 (6.Sınıf Türkçe)

1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki hem çekim eki almıştır?
A) kalemlerim
B) bilim
C) yolculuk
D) avcılar

2. Aşağıdakilerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır?
A) Bir aydır çok hastayım.
B) Annem bugün eve geç gelecekmiş.
C) İki tane balık oltası sattık.
C) Kardeşin pazardan kereviz alıyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelime çoğul eki almamıştır?
A) Yine yüksekten uçuyor kartallar.
B) Dün akşam beni ziyarete geldi çocuklar.
C) Soğuk suda doya doya içmişler.
D) Böyle cevaplar vermemelisin büyüklerine.

4. I. Hep aynı trenler geçer köprüden
    II. İçinde olursun
    III. Ben altında çaresiz
    IV. Her sabah erken
Numaralanmış dizelerin hangisinde hiçbir sözcük çekim eki almamıştır?
A) 1     B) 2      C) 3        D) 4

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hâl eki almış bir sözcük yoktur?
A) Kıpırtılar başlar sularda akşam oldu mu
B) Bu leylak kokusu hangi rüzgardan
C) Yarı uykulu gözler ile şehir iç çekiyor
D) Mutluluk geldi kapıma geç de olsa

6.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi işlevi yönüyle ötekilerden farklı bir ek almıştır?
A) Koşu bugün saat sekizde yapılacak.
B) Gözü o olaydan sonra görmez olmuş.
C) Altın aramak için yapılan kazı çalışması uzun sürdü.
D) Yazı yazmak, öyle kolay değildir.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -den, -dan (-ten,- tan) eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir?
A) Artık sıradan kitaplar yayımlanıyor.
B) İki öğrenci, yerinden kalkıp kapıya doğru yürüdü.
C) Yöneticiler, gençleri şiddetten uzak tutmak istiyor.
D) Sıcaktan korunmak için şemsiye kullanırdı.

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iyelik eki almıştır?
A) adamlara
B) kimsesizlikten
C) desteğini
D) sabırsızlık

9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime, ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır?
A) Bu gezi bir hafta sürecek.
B) Yaşadığımız sorunlar bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor.
C) Sabahın erken saatlerinde sütçü, kapımızı çaldı.
D) Bazen insan aşırı dalgın oluyor.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık, -lik” eki, soyut anlamlı bir sözcüktür?
A) Şu ormanlık alanda kahvaltı yapalım.
B) Eve güzel bir kitaplık almıştı.
C) Kendisine dört odalı bir yazlık yaptırdı.
D) Gençlik hayatın en güzel çağıdır.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dan, -den” eki eklendiği kelimeye “ayrılma” anlamı katmamıştır?
A) Caddeden çocuk sesleri geliyor.
B) Arabadan yeşil elbiseli bir bayanla üç çocuk indi.
C) Ağaçlar susuzluktan kurumuş.
D) Bu çiçekleri kırlardan mı toplamıştınız?

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Sabahleyin yolda rastladım, sevindi beni görünce.
B) Işıklarla dolsun kalbimin içi.
C) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar.
D) Ben bu firmanın genel müdürüyüm.

13. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde birden fazla yapım eki vardır?
A) Çam ağaçlarının altında çay içtik.
B) Papatyalar arasında gezdik, dolaştık.
C) Güzel kokulu leylakları topladım.
D) Zirveye çıkmak için daha çalışman lazım.

14. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde, hem yapım hem çekim eki vardır?
A) Uykudan uyanalı dört dakika olmuştu.
B) Aldığımız defterleri ne yapmışlar?
C) Yalnızlık denizinde boğulmak üzereyim.
D) Sessizlik aylardır aradığım şeydi.

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde yapım eki yoktur?
A) Evin avlusuna incir fidanları dikilmiş.
B) Fuardan aldığımız kitaplar otobüste unutulmuş.
C) Sorulardan üçünü cevaplayamadım.
D) Gemiciler dört aylık bir yolculuktan döndüler.

16. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eklerine ayrılışı yanlış belirlenmiştir?
A) açı-k-lar-a
B) dur-gun-luk-tan
C) ver-im-siz-ce
D) söz-cük-ler-imiz

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcük yoktur?
A) Şairlerin bir yönü okuruna dönüktür.
B) Bazıları önündeki güzelliği göremiyor.
C) Yazılan her roman kalıcı olamıyor.
D) Sabahtan akşama kadar kar yağdı.

18. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isim değildir?
A) Mevsim ortasında işinden ayrılınca üzüntüden hasta oldu.
B) Halk sanatçının konserini yaşlı gözlerle dinledi.
C) Böyle haberler alınca hayata daha farklı bakarız.
D) Kolay sorularla karşılaşınca pek sevinmiştik.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte çekim eki yoktur?
A) Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir.
B) Sen aklıma gelince hüzünlenirim.
C) Renkli terlikler almıştı kendine.
D) Çayırın üzerine oturup sohbet ettik.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “(ı)m” eki, görevi yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Bu yemeği çok severdi kızım.
B) Alım satım işleriyle uğraşan kim?
C) Bisikletin bakım zamanı gelmiş.
D) Bu tarlalarda verim oldukça yüksek.

21. Aşağıdaki cümlelerden altı çizili kelimelerden hangisinde, iyelik eki kullanılmıştır?
A) Dallardan dökülüyordu portakallar.
B) Ateşleyin kendinizi çocuklar.
C) Onda bitmez tükenmez bir azim var.
D) Bir defa da yüreğinin sesini dinle.

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hal eki kullanılmamıştır?
A) Bizde misafirler var şu an, sonra görüşelim.
B) Sizi bir daha görebilecek miyim?
C) Annemden bir daha haber alamadım.
D) Yaşlılar Haftası yapılan etkinliklerle kutlandı.

23.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelime, birden çok yapım eki almıştır?
A) Kız çocuğu, annesine yardım etmeye çalışıyor.
B) Yazarlar, insanlardaki bilgisizlikten yakınıyor.
C) Düğünlerinin güzel karelerini fotoğraf çekerek yakalarız.
D) Bu mevsimin güneşli havalarında çiçekleri balkona koyardık.

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.C, 4.D, 5.C, 6.B, 7.A, 8.B, 9.C, 10.D, 11.C, 12.D, 13.C, 14.A, 15.B, 16.A, 17.D, 18.D, 19.A, 20.A, 21.D, 22.C, 23.B

EKLER TEST 3 (6.SINIF TÜRKÇE)‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap