Testler

Fiilimsiler Test 7 (8.Sınıf Türkçe)

FİİLİMSİLER TEST 7 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “oldukça” sözcüğü eylemsidir?
A) Oldukça sert bir fren yaptı.
B) Aldığım son kalem oldukça kaliteliydi.
C) Sizler yanımda oldukça ben ümidimi kaybetmem.
D) Oldukça dürüst bir cevap vermişti.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmamıştır?
A) Tam sevgimi haykıracaktım ki sustum.
B) Tutup öldürüyorum içimdeki sevdaları bir bir.
C) Gelmiyor beklediğim bahar, yaralar merhem tutmuyor.
D) Gözyaşı olup dökülüyorum kaldırımlara.

3. Kedilerle ilgili bu durumu yeni öğrenmiştim: Normalde sokak kedisi kendisini saldırgan köpeklere karşı koruyabilirmiş. Bu direnci kıran tek şey neymiş biliyor musunuz: Sevgi… İnsanoğlu, eğer bir sokak kedisinin başını okşar ve ona şefkat gösterirse kedicik kendisinin koruma altında olduğunu zanneder ve sivri tırnaklarını içeri çekermiş. Ve vahşi köpeklerin azgın dişlerini gırtlaklarında veya itlaf ekiplerinin zehirli etlerini midesinde bulurmuş.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
A) 2    B) 3    C) 4     D) 5

4. Küçücük bir dokunuşta gardı düşen ve ölümcül yaralara açık hale gelen sarmanların kaderinde kendi aşk hayatımızın hülasasını buldum. Biz de Eros’un şefkatine sığınıp, sevdalanınca en mahrem zaaflarımızı ele vermiyor muyuz? Yıllar yılı ardına sığındığımız barikatların anahtarını gönüllü teslim edip, tırnaklarımızı içeri çekmiyor muyuz?

Yukarıdaki paragrafta kaç tane eylemsi vardır?
A) 4     B) 5      C) 6     D) 7

5.Sevginin bizi kollayacağına, sarıp sarmalayacağına dair ön kabulümüz yüzünden koruma duvarlarımızı gönüllü kaldırıp, yaralarımızı açık hale getirmiyor muyuz? Sonra ne oluyor? Sevdamız en büyük zaafımıza dönüşüyor. Saçımızı okşayan elin bizi ilelebet kollayacağına inanıyor, tatlı sözlere kanıyoruz. Taklalar atıp cilveler yapıyoruz. Ve en ummadığımız anda, en korunaksız halimizle yakalanıyoruz aşkın hoyrat yüzüne… Ders almak mı? Ne münasebet!..Daha son ihanetin yarası kabuk bağlamadan yeni yaralar için aralıyoruz kalbimizin kapılarını… Zavallı bir kedi yavrusundan farkımız yok aşkın karşısında…
Yukarıdaki paragrafta kaç tane isim fiil kullanılmıştır?
A) 1      B) 2     C) 3     D) 4

6. Boynumuzda, kalbimizde pençe pençe darbe izleriyle, her sıcak dokunuşta çocukça uysallaşıp, her hayal kırıklığında “köpek gibi” pişman olarak, her terk edişte acı çekip her dönüşte biraz daha kanayarak, kanayan yerlerimizi kediler gibi dilimizle yalayarak, bir daha aslalarla, daimalar arasında yalpalayarak yara bere içinde yaşıyoruz. O yüzden melekler, içe kıvrık patilerle gömülüyor. Ve hayata şeytanlar hükmediyor. Belki de en iyisi kuyruğu her daim dik tutmaktır… Şefkate kanmış mevta bir ev kedisi olmaktansa, gardını almış hayatta bir sokak kedisi kalmak daha iyidir.

Yukarıdaki paragrafta kaç tane sıfat fiil vardır?
A) 1    B) 2    C) 3     D)4

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ fiil kullanılmıştır?
A) İş uygulamaya geldiğinde bırakın eğitimi temel hedeflerini, söylediklerimizin de tam tersini yapıyoruz.
B) Daha da önemlisi, eğitimin sizin ve başkaları üzerinde bıraktığı izler neler?
C) Hani hep derler: “Okuyanla okumayan bir olur mu?”
D) Oysa eğitimle kazandırılmak istenen en temel alışkanlık, bilginin sürdürülebilir bir uygulamaya dönüşmesidir.

8. Hani, diyorum da, insanın gerçekten mükemmel bir dostu olsa… “Onu”, öyle, içine sindire sindire, kocaman bir sarılsa… Ne iyi olur değil mi? Paylaştığınız birileri var mı? Var ise mesele yok. Yok ise, gidin bulun hemen! Sırlarınızı paylaştığınız…Özlediğinizi açık yüreklilikle söylediğiniz… “Canım benim” dediğiniz…Telefonda bile saatlerce konuştuğunuz, sıcacık biri…
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir tane isim fiil vardır.
B) Dörtten fazla sıfat fiil vardır.
C) Zarf fiil vardır.
D) Adlaşmış sıfat fiil vardır.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil olan sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Onunla dahi konuşmak istemiyordu bu konuyu.
B) İhtiyar adam, derme çatma bir kulübede oturuyordu.
C) Hastanın inleyişi hepimizi derinden üzmüştü.
D) Kapatılan musluklardan damlayan sular birikinti oluşturmuş.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil vardır?
A) Onu görmediğinizde yüreğinizin “pıt pıt” attığını hissettiğiniz, bir dostunuz var mı?
B) Dert ortağı, sohbetlerinizi paylaştığınız, yalnızlığınızı anlattığınız, sevincinizi hisseden biri…
C) Yalnız kaldığınızı düşündüğünüzde, birilerine öfkelendiğinizde, sevdiklerinizi özlediğinizde,
hayal kurduğunuzda yanınızda o var mı?
D) Sizi hiç yalnız bırakmayan biri…

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ fiil yoktur?
A) Hayatı doya doya yaşayan biriydi babam.
B) Hoş görmez bakışlarına karşın, babası gibi, dedesinin de kendisiyle övündüğünü bilirdi.
C) Bir bakış da bana fırlattı köşeyi dönerken.
D) Bunları bir tarafa bırakıp önümüze bakalım.

12.Aşağıdaki cümlelerde “-mak” ekini alan sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?
A) Gözleri çakmak çakmak ona bakardı.
B) En sevdiği spor bisiklet sürmekti rahmetlinin.
C) Caddelerde dolaşmaktan bıkmıyor musun sen?
D) Bir gün sen de gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaksın.

13.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat fiil olan sözcük sıfat göreviyle kullanılmamıştır?
A) Dağ başlarına döne döne çıkan yolları, maviliklerde süzülen bir tepkili uçağı ikisi de akıl etmemişti.
B) Kamyon kasası üstündeki, bu yolları döne döne çıkan kamyon da çok süslüydü.
C) Kasa yapımında çalışan arkadaşı ise tepesinden hiç eksik olmuyor.
D) O, önceleri bu gülümsemenin, süsleme işini küçümseme demeye geldiğini bilmiyordu.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiile örnek olan sözcükler vardır?
A) Onun kasa yapımındaki yorgunluğunu şuradaki serin sularla giderdiğini, içini dışını ovup yıkadığını sanmıştı.
B) Karanfillerden birini kulak ardından çekip resimli tahtanın üst başına kondurdu.
C) Yine oradan alınıp kulak ardına takılmayı, oradan da çekilip köşelere iliştirilmeyi bekliyor.
D) Ama bir şeyin tanıdık gelmesi o şeyi öğrendiğimiz, gerektiğinde hatırlayabileceğimiz anlamına gelmiyor.

 15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi cümleye zaman anlamı katmıştır?
A) Asıl önemli olan, bilgiyi yeniden organize ederek hafızada kalıcılaşmasını sağlayacak bir hale getirmektir.
B) Öğrenciler bilgiyi en iyi gerçek dünyayla bağdaştırdıklarında anlayabiliyorlar.
C) Bu nedenle de soruları sonuna kadar okuyup ve yanıtlarınızın üzerinden mutlaka tekrar geçmeniz öneriliyor.
D) Konuyla ilgili kavram haritaları oluşturarak önemli noktaları kare içerisine alabileceğiniz, altlarını çizebileceğiniz, örneğin bir konuyla ilgili tüm ayrıntıları aynı renkle renklendirebileceğiniz söyleniyor.

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi, isimleşmiştir?
A) Kıymaları dondurucuya koyman gerektiğini bilmiyor muydun?
B) Kesilecek kumaşlardan bazıları şu köşede duruyor.
C) Pazardan aldığımız domatesleri güneşte kurumaya bıraktık.
D) Çileklerin çürük olanlarını hemen çöpe attım.

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.B, 4.D, 5.B, 6.B, 7.D, 8.A, 9.B, 10.C, 11.B, 12.A, 13.D, 14.D, 15.B, 16.A

fiilimsiler-test-7-8.sinif-turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap