Testler

Anlatım Bozukluğu Test 6-Çıkmış Sorular

ANLATIM BOZUKLUĞU TEST 6 – ÇIKMIŞ SORULAR

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1991 -ÖSS)
A) Tiyatrolarımızda bu ay, on yeni oyun sahnelemeyi düşünüyoruz.
B) Müzik alanında çok önemli bir yeri olan bu festivalin yaşatılması gerekir.
C) Bu sanatçıların çalışmaları üç yıldır ilgiyle izlenmektedir.
D) Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.
E) Edebiyatını ve balesini tanıdığınız bu ulus, ya kında resimde de varlığını gösterecektir.

2. Hitit tabletlerinde orman kelimesinin adı sık sık geçmektedir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? (1991 -ÖSS)A) “sık sık” sözü atılarak
B) “kelimesinin” yerine “kelimesi” sözcüğü getirilerek
C) “geçmektedir” yerine “geçer” sözcüğü getirilerek
D) “kelimesinin adı” yerine “kelimesi” sözcüğü getirilerek
E) “tabletlerinde” yerine “tabletlerindeki” sözcüğü getirilerek

3. Ona, buraya gelmeden önce mi sonra mı telefon ettin?
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? (1991 -ÖSS)A) “ona” sözcüğü, “sonra mı” sözünün arkasına getirile-rek
B) “buraya” sözcüğü kaldırılarak
C) “gelmeden” yerine “gelince” sözcüğü getirilerek
D) “mi” yerine “veya” sözcüğü getirilerek
E) “önce mi” den sonra “geldikten” sözcüğü getirilerek

4. (l) Ankara’da bahar, kırkikindi yağmurlarıyla başlar. (II) Öğleden sonra birdenbire gökyüzü kararır şimşekler çakar, yağmur boşanır birden. (III) Sonra gökyüzü aydınlanır; ağaçlar daha yeşil, sokaklar daha temiz görünür. (IV) Havada taze bir esinti ve toprak kokusu kaplar ortalığı. (V) Çiçeğe duran tomurcuklar patlar, tepeden tırnağa baharı yaşamaya başlar ağaçlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1991 -ÖSS)
A) I.     B) II.      C) III.      D) IV.       E) V.

5. (l) Dil insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan bir araçtır. (II) Toplumsal yapıya bağlı olarak sürekli gelişir ve değişir. (III) Bunun doğal bir sonucu olarak da dilde durmadan yeni kavramlar ortaya çıkar. (IV) Bu kavramları karşılamak için yeni sözcükler yaratılır. (V) Yeni sözcükler yaratmak için her ulus, dilinin sunduğu olanaklardan yararlanma yoluna gitmesi gerekir. 
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1992-ÖSS)A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1992-ÖSS)
A) İlkbaharda, sabahları bülbül sesleriyle uyanırdım.
B) Sokağa bakan, küçük ama şirin bir evimiz vardı.
C) Mahallenin çocukları çoğunlukla bizim bahçede oynarlardı.
D) O yıllarda ben otuz, o ise otuz beş yaşla- rındaydı.
E) Komşularımızla sık sık birbirimize gider gelirdik.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1992-ÖSS)
A) Sabahları durağa kadar yürüyor ve otobüse biniyorum.
B) Konuşmacının düşüncelerine katılıyor ve destekliyorum.
C) Bu dergiyi ilk yayımlandığı günden beri alıyor ve zevkle okuyorum.
D) Televizyondaki açık oturumları beğeniyor ve sonuna kadar izliyorum.
E) Akşamları, bir süre çalışıyor ve sonra dinleniyorum.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1992-ÖSS)
A) Düşüncelerini yazıyla değil, sözle anlatmayı seviyordu.
B) Önerilerimizi dinliyor ne var ki onların hiçbirini uygulamıyordu.
C) Sağlık durumlarının iyi ancak çok yorgun oldukları görülüyordu.
D) Gazetesini sürekli yanında taşıyor ama bir türlü okumaya fırsat bulamıyordu.
E) Bu konuda bilgi sahibi olmasına karşın, görüşlerini belirtmekten kaçınıyordu.

9. Kendisine (I) söylenen bu sözü duyar duymaz (II) oturduğu (III) yerden (IV) ayağa (V) kalktı, kürsüye yöneldi.
Bu cümlede, altı çizili sözcüklerin hangisi gereksiz kullanılmıştır? (1992 -ÖSS)
A) I D) II. C) III. D) IV E) V.

10. Hava kirliliğinin nedenlerinden biri de…
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle anlatım bakımından bozuk olur? (1992 – ÖSS)
A) yeşil alanların azlığındandır.
B) motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazlarıdır.
C) sanayi kuruluşlarının kent içinde bulunmasıdır.
D) ısınmada kükürt oranı yüksek olan kömür kullanılmasıdır.
E)çarpık yapılaşmanın, hava dolaşımını engellemesidir.


11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözler, gereksiz yere bir arada kullanılmıştır? (1993 –ÖSS)
A) Bu arkadaşını ötekilerden farklı tutar, incitmemeye çalışırdı.
B) Umduğunu bulamamış, bir süre sonra köyüne dönmüştü.
C) Buralara ayda yılda bir, seyrek olarak gelirdi.
D) O, bu yörede tanınmış, sözüne güvenilir bir kişiydi.
E) Söylenenleri dinliyor, anlıyormuş gibi davranıyordu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1993-ÖSS)
A) Bugün tatil olduğundan, sabahleyin geç kalktım.
B) Arkadaşımız, çok çalışkan bir çocuktu.
C) Dün akşam, rüzgâr ortalığı altüst etti.
D) Birbirlerini çok iyi anlar, inanırlardı.
E) Dün gece çok garip bir rüya gördüm.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1993- ÖSS)
A) Toprak kaymasının en çok nerelerde görüldüğünü saptayarak buna karşı hangi önlemlerin alınabileceğini tartışacağız.
B) Araştırmamda, anaokuluna giden çocuklarla gitmeyenlerin dil gelişimini karşılaştırıp aralarındaki farkı belirleyeceğim.
C) Bu mevsimde, balkondaki çiçeklerin kapalı bir yere taşınması gerekiyor.
D) Bu toplantıda çeşitli hastalıklar ve bunların nedenleri konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılacak.
E) Neşeli ve güldürü unsurlarının çokça kullanıldığı bu filmi mutlaka görmelisiniz. 

14. (l) Yazılarınızda, dilimize önem verilmeyişinden yakınıyorsunuz. (II) Dilimize gereken ilgi ve önemi vermek zorundayız, diyorsunuz. (III) Bu konuda sizi içtenlikle destekliyorum. (IV) Ne var ki dile gösterilmesi gereken özeni siz de göstermiyorsunuz. (V) Birçok sözcüğü yerinde kullanmadığınızı üzülerek görüyorum. (1993-ÖSS)
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A)I B) II C) III. D) IV. E) V.

15. Enerji (l) çocuklar (II) ergenlik çağındakiler ve (III) hastalık sonrası güçlenme (IV) dönemindeki kişiler için (V) önemlidir. (1993-ÖSS)
Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerden hangisine “özellikle” sözcüğü getirilemez? 
A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir sözcük anlatım bozukluğuna yol açmıştır? (1993 – ÖYS)
A) Başarı sözcüğünün anlamı kişiden kişiye değişir.
B) Her insan, yaptığı işin beğenilmesinden hoşlanır.
C) Sürekli ve düzenli bir çalışma kişiyi başarıya ulaştırır.
D) Önemsenmeyen, gereksiz hatalar başarıyı engeller.
E) Önemsiz gibi görünen ayrıntıların da bir işlevi vardır.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1993 – ÖYS)
A) Toplumsal yaşamda herkesin uymak zorunda olduğu kurallar vardır.
B) Kâğıt tüketimi bir toplumun gelişmişlik göstergelerinden biridir.
C) Yasalara göre, paranın üzerine yazı yazmak, yırtmak yasaktır.
D) Masanın üzerindeki kâğıtlar, kitaplar birbirine karışmış.
E) Dün aldığı gazeteleri, dergileri hâlâ okuyamadı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1993 – ÖYS)
A) Yaşamını zenginleştiren, anlam kazandıran birçok dostu var.
B) Her yıl arkadaşlarıyla Bodrum’a gider, orada uzun bir tatil yapar.
C) Sınıfta kaldığına çok üzüldü, bunu kimseye söyleyemedi.
D) Yolda arkadaşlarıyla karşılaştı, onlara, olanları anlattı.
E) Yeni bir ev aldı, içini istediği gibi döşedi.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1993 – ÖYS)
A) Bu yazıyı hazırlamadan önce, yalnızca dergileri değil, gazeteleri de taraman iyi olur
B) Okuduklarının ezberlemek değil, tartışarak özümlenmesini sağlamak gerekir.
C) Bu konuda yetkililerle konuşarak onların görüşlerini almayı düşünüyoruz.
D) Şişmanlıktan kurtulmak için beslenmenize dikkat etmeli, ayrıca düzenli olarak spor yapmalısınız.
E) Çocukların, masal kitaplarından çok, resimli romanlara ilgi duydukları bilinmektedir.

20. (I) Yıllar önce, sevdiğim bir şairin, beğendiğim bir kitabını almıştım. (II) Bu kitabı yıllardır özenle saklıyordum. (III) Dün, onu bir kez daha okuyarak anılarımı tazelemek istedim. (IV) Ancak kitabı kitaplığımda nereye koyduğumu bir türlü bulamadım. (V) Ya birine vermiş ya da bir yerlere sıkıştırmış olacağım.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1993 – ÖYS)
A) I.   B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.D, 2.D, 3.E, 4.D, 5.E, 6.D, 7.B, 8.C, 9.E, 10.A, 11.C, 12.D, 13.E, 14.B, 15.D, 16.D, 17.C, 18.A, 19.B, 20.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap