Testler

Paragraf Test 6 (8.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TEST 6 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Okuma sevgisi, dahası, okuma alışkanlığı, bana, neredeyse genlerle geçmiş olan bir güzel nitelik, diyebilirim. Ailemde herkesin okumayla yakın ve sıcak bir ilişkisi var. Babam ülkemizin ilk fen doktorlarından. Fen doktoru diplomasını, 1908’lerde almış. Bilimsel birkaç kitabı, kitapçığı, bildiğim kadarıyla bir romanı, büyük çoğunluğu taşra gazete ve dergilerinde yayımlanmış yüzlerce makalesi var. Annem, okuma hastasıydı. Edebiyat dışında, günlük gazetelerden, politik gelişmeleri de çok yakından izlerdi. Amcam, kardeşlerim, hepsi üst düzeyde okuyan, yazan kişiler.
Bu paragrafta okuma alışkanlığının genlerle geçmiş bir güzellik olarak nitelendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ailede herkesin okumayı sevmesi
B) Yazarın okumayı çok sevmesi
C) Ailedeki kişilerin yazar olması
D) Aile kişilerinin yüksek okul mezunu olması

2.Sanat eserinde konunun esas değil, sadece bir araç olduğunu asırlardır birçok şairin aynı konularda eser vermelerinden anlayabiliriz. Edebiyatımızda birçok şair Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin konularında şiirler yazmışlardır; ama hiçbiri Fuzuli’nin ve Şeyhi’ninki kadar değerli olmamış, zamanla sönüp gitmiştir.
Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Leyla ile Mecnun ve Ferhat ile Şirin edebiyatımızın önemli eserleridir.
B) Aynı konuda yazılmış birçok sanat eseri vardır.
C) Sanat eserinde konu amaç değil, araçtır.
D) Sanat eserinde üslup değil, konu önemlidir.

3. Çoban kaval çaldı, sordu bülbüle;
    Sürülerim hani, ovam nerede?
    Bülbül sordu, boynu bükük bir güle:
    Şarkılarım hani, yuvam nerede?
Parçada ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sevgi
B) Özlem
C) Çaresizlik
D) Pişmanlık

4. Şiirin yanı sıra öyküler, makaleler yazmaya başlamıştım. Yazma eylemine tutkuyla bağlanmıştım. Köyümün ve yurdumun gerçeklerini anlatan romanları, öyküleri birbiri ardına tamamlayıp yurttaki ve dünyadaki okurların önüne süreceğim. Kendime bir plan yaptım. Kitaplarımı Türkiye’nin en iyi kitapçıları basacak, makalelerim, en iyi gazetelerde çıkacak. Yalnızca ünlü değil, toplumu etkileyen önemli bir yazar olacağım.” diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A) Meraklı
B) Özverili
C) Fedakar
D) İdealist

5. Sözünü bilen kişinin
     Yüzünü ak ede bir söz
     Sözünü pişirip diyenin
     İşini sağ ede bir söz
Bu dörtlükte “söz” ile ilgili anlatılanları en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söz gümüşse sükut altındır.
B) Sözünü bil pişir, ağzını der devşir.
C) Söz dediğin yaş deridir, nereye çekersen oraya gelir.
D) Söz ağızdan çıkar.

5. Gelişigüzel kullanılan kelimelerden biri de “yoğun”. TDK tarafından “kesif” yerine üretilen bu kelime nerelerde kullanılmıyor ki? Örneğin; “Ada m yoğun trafikte yola koyulup yoğun bir stres altında işine gitti; iş yoğunluğundan karısına telefon etmeyi bile unuttu. Şirketin ürettiği mallar yoğun bir taleple karşılaşmıştı.” Gazeteleri biraz dikkatlice okuyun; bir “yoğun” kelimesinin yukarıdaki cümlelerdeki gibi bir yığın kelimenin yerini aldığını görecek, hayretler içinde kalacaksınız. Kelimeye sıkıştınız mı, bastır bir yoğun, gitsin!
Bu paragrafın konusu nedir?
A) Yoğun kelimesinin yerinde kullanılmaması
B) Gazetelerde yapılan kelime yanlışları
C) Kelimelerin yanlış anlamlarda kullanılması
D) Konuşmada çekilen kelime sıkıntısı

7. Babam bir küçükken öldü. Bizi annem yetiştirdi. Uzun süren savaşların, elverişsiz köy koşullarının, en başta da yoksulluğun içinde yetiştik. Bu anlattıklarımın hepsinin etkisiyle ben, kitapları halkı tarafından sevilerek okunan, bitince yeniden basılan, yabancı dillere çevrilen bir yazar oldum. Bunun temel etmeni, iyi bir okur olmamda yatar.
Parçaya göre kişinin iyi bir yazar olmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?
A) Zor şartlarda yetişmesi
B) İyi bir okur olması
C) Annesinin yetiştirmesi
D) Çok eser vermesi

8. İnsanlığım ile, insan olmakla ilgili yönlerimi, bazen içimdeki ben ile ilgili, kendimi tanımak ile ilgili yanlarımı da eleştirdiğim oluyor. Hayat yolculuğum ile ilgili, kendimi tanımak, arkadaşlarıma ve kendime nasıl davranmam gerektiği ile ilgili eleştirilerim var. İşimle, iyi işler yapmak ve sanatçılığımla ilgili. Kısacası insan olmakla ilgili eleştirilerim bunlar.
Bu paragraf, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
A) Kendinizi sık sık eleştirir misiniz?
B) Niçin eleştiriliyorsunuz?
C) Daha çok hangi yönünüzü eleştiriyorsunuz?
D) Eleştirilmekten korkar mısınız?

Edebiyatsultani.com

9. Kusursuz yazı yazmak yeteneğine sahip olmak isteyenler, güzel sözlerle bezeli bir sanat eserini yalnız okumakla yetinmemelidir. O eseri örnek alarak yazılar yazmalıdır. Varsa eserdeki eksiklikleri düzeltmeli ve bu tür eksikliklerden uzak yazı yazmaya çalışmalıdır. Bundan hiçbir zaman yılmamalıdır. Yazı yazmak da otomobil kullanmayı öğrenmek, ata binmek, yüzmek, kürek çekmek gibi bir şeydir.
Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
A) İyi yazı yazmak, yetenek gerektirir.
B) Yazı yazmak için değişik sporlarla ilgilenmek gerekir.
C) Güzel yazı yazmak, çalışma yapmakla mümkündür.
D) Kusursuz yazı, iyi bir dil bilgisi gerektirir.

10.Kitap denen bu küçük sihirli sandıklar nasıl açılıp kapanacak? İnsan bunu birilerinden, örneğin ana babasından ya da öğretmenlerinden öğrenmelidir. Çocuk önce tat almalı, sayfaların arasında, satırların altında gömülü sihri bulmayı, ballıbabalar gibi insana hoşluk veren bitkileri emercesine kitapları emebilmeyi öğrenmelidir. Ben bunu bir büyük aileye benzeyen okulda ağabeylerden, ablalardan kaptım, biraz da kendi kendime öğrendim. Sonra işler yoluna girer gibi olunca Türkçe öğretmenimizden yararlandım.
Bu parçada kitap okuma ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitap okuma alışkanlığının küçükken kazanılması gerektiği
B) Kitap sevgisinin bir büyük tarafından öğretilmesi gerektiği
C) Öğretmenlerin kitap okumayı sevdirmesi gerektiği
D) Kitap okuma alışkanlığının kişisel çaba ile oluşması gerektiği

11. Kimilerine göre, yazar olunmaz, yazar doğulurmuş. Doğru da olabilir, yanlış da. Bir yetenek olgusuna inanıyorum. Gelin görün ki bu yeterli mi acaba gerçek bir yazar olmak için? Bir de çok çalışmak, durmadan yazmak, yazmaktan bıkmamak gereği vurgulanır. Evet, yazar üretken olmalıdır, durmadan yazmalıdır, yazmaktan bıkmamalıdır; katılıyorum buna da, fakat yine de onca üretkenliğine, yazmaktan hiç mi hiç bıkmazlığına karşılık, bugün de kendini yazardan saydıramamış nice yazar adlarından koca bir liste yapabilirim size. Bence ikisi birlikte olmadan iyi bir yazar olunamaz.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir yazarın özelliklerindendir?
A) Yetenek ve çalışma
B) Üretkenlik
C) Bol bol okuma
D) Devamlı yazma

12. Güzel yurdum dağlarını
       Uzaktan göresim gelir
       Keskin esen yellerine
       Kendimi veresim gelir
Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir?
A) Ayrılık
B) Özlem
C) Ölüm
D) Ümitsizlik

13.Ülkemiz el yazması tarihi eser açısından gurur duyacağımız bir zenginliğe sahiptir. Ne var ki kütüphanelerin bu servislerinde yeter sayıda eleman çalıştırılmaması nedeniyle işler aksamaktadır. Türkiye’nin en zengin koleksiyonuna sahip İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki toplam personel sayısı on beş kişi civarındadır ve buna hizmetliler ile korumalar da dahildir.
Paragrafta aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır?
A) Kütüphanelerdeki eleman eksikliğinden
B) Kütüphanelerdeki hizmetlerin aksamasından
C) Kütüphanelere ilgi olmayışından
D) El yazması eserlere olan ilgisizlikten

14. Deneme yazarlığının nasıl bir yazarlık olduğu bir türlü aydınlanamıyor. Nasıl aydınlansın ki, neredeyse deneme yazarı sayısınca, hatta deneme yazısı sayısınca deneme çeşidi var. Kalem oynatmalar deneme, ruh durumlarına yaşantılara ilişkin programsız yazılar deneme, iri iri savları olmayan ama ağırbaşlı kuramlar geliştirmekten de geri durmayan düşünce ürünleri deneme, kimi alıntılar, şiire göz kırpan, utangaçlığı üzerinden atamamış kimi yazı parçacıkları deneme…
Parçaya göre deneme yazarlığının aydınlanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme yazarı ve yazısı kadar deneme tanımının olması
B) Deneme ile ilgili birçok yazının yazılması
C) Denemenin henüz yaygınlaşmaması
D) Deneme yazılarının az olması

15. O bir ressam, günün bir bölümünü atölyesinde geçirir. Burada birbirinden güzel resimler yapar. Sık sık sergiler açarak bu resimlerini sergiler, çalışmalarını halka gösterir ve güzellikleri halkla paylaşır. O sadece bir ressam değil, aynı zamanda bir yazar. O, duygularını, düşüncelerini, deneyimlerini sade ve akıcı bir üslupla şiirleştiren bir şairdir de.
Parçada sözü edilen kişi ile  ilgili en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzel resimler yapan başarılı bir ressamdır.
B) Ressamlığı, yazarlığı ve şairliği birlikte sürdüren bir sanatçıdır.
C) Düşüncelerini okuyucu ile paylaşmak isteyen bir sanatçıdır.
D) Çok beğenilen bir yazardır.

16. Geçenlerde sevgi üzerine bir kitap okudum: Kainatı Yöneten Güç Sevgi. Eser, sevgi konusunda yeni ve şaşırtıcı bilgilerle dolu. Sayın Kayserilioğlu’nun kitabı, içerik ve üslup bakımından insanı rahatlatan, insana çok şeyler kazandıran başucu kitabı olabilecek cinsten bir kitap, çok değerli bir eser.
Parçada “başucu kitabı” sözleriyle anlatılmak istenen nedir?
A) Her zaman yararlanılacak bir kaynak
B) Kuralları hiç değişmeyecek bir yol gösterici
C) Çok pahalı bir eser
D) İçindekileri herkesin beğendiği bir kitap

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.B, 4.D, 5.B, 6.A, 7.B, 8.C, 9.C, 10.B, 11.A, 12.B, 13.A, 14.A, 15.B, 16.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap