Testler

Paragrafta Yardımcı Düşünceler Test 2

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER TEST 2

1.Edebiyatın her türü onu ilgilendirirdi. Ama şiiri hepsinden üstün tutardı. Böyle olmakla beraber, son yıllarda günlük yazma merakı başladı onda. Andre Gide’in günlüklerini çok sevdiğini söylüyor, hatta ona: “Andre Gide’i anımsatıyorsunuz.” dendiğinde bundan hoşnut oluyordu. Ama edebiyat dünyasında denemeleriyle ün yaptı. Denemenin edebiyatımızdaki üstadı kabul edildi.
Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Şiire büyük bir ilgi duyardı.
B) Bütün yazınsal türlerle ilgilendiğine
C) Günlük türünü denemeden üstün tuttuğuna
D) Şiirden daha çok hoşlanmasına rağmen denemeleriyle tanındığına
E) Günlükleriyle Andre Gide’e benzetildiğine

2. Saz şiirimizin büyük ustası, şiirlerinde aşk, yurt ve doğa sevgisini alışılagelen söyleyişten uzak bir duyarlıkla dile getirir. Zengin bir iç dünyası ve kuvvetli bir sezgi gücü vardır onun. Şairin düşündürücü, araştırıcı kişiliğini gösteren ve her haliyle bize ait olan sesi yansıttığı şiirlerinde, halkın her gün kullandığı dille geleneğe kendi sesini kattığını görürüz.

Bu parçadan sözü edilen şairler ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Şiirlerinde çeşitli konuları ele aldığı
B) Halk şiirinde bir çığır açtığı
C) Şiirlerini yalın bir dille yazdığı
D) Duygularını farklı bir anlatım tarzıyla işlediği
E) Şiirinin ulusal özellikler taşıdığı

3. Adında “dil” kelimesinin olması, bir derginin dil dergisi sayılmasına yetmez. Dil dergisinin bazı işlevleri olmalı bence. Öncelikle; dil dergisi dilin teknik yönünü, yani dilin kurallarını, kullanımını, geliştirilmesini önde tutmalıdır. İkinci olarak da dilin kazanımlarının korunması için savaşımlarını sürdürmeli, dili yozlaştıranların önlerine dikilmeli, yanlışları sergilemeli; doğru, iyi, güzel kullanımın örnekleriyle okuyucusunu donatmalıdır.
Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi dil dergisinin işlevlerinden biri olamaz?
A) Dilin doğru olmayan kullanımlarını göstermek
B) Dilde görülen yanlış gidişe engel olmak
C) Sayfalarında daha çok, yeni sanatçıların dil konusundaki yazılarına yer vermek
D) Sayfalarını, dilin kurallarına uygun ve edebi zevk taşıyan kullanımlara açmak
E) Dilin daha iyi bir düzeye gelmesi için çaba göstermek

4. Gerçek sanatçılar, başarılarıyla yetinmeyen, fikirleriyle topluma öncülük eden ve böbürlenmekten uzak insanlardır. Bu sanatçımız bu özelliklerin hepsine sahiptir. Gerek şiirde gerek düzyazıda, zirveye çıkmış ve toplumu etkilemiştir. En büyük ödülleri kazanmış, ama yine de şımarmamıştır. Öykü alanında da dünyaca kabul görmüş yetkin bir sanatçıdır. Olgunluk döneminde günlük ve anı karışımı bir tür oluşturması da ondaki sürekli yenilik yapma sevdasının bir yansımasıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Düşünceleriyle insanlara yol gösterdiği
B) Alçak gönüllü bir sanatçı olduğu
C) Eskiyi aşma çabası içinde olduğu
D) Edebiyat ödüllerini işlevsi bulduğu
E) Ününün ülke sınırlarını aştığı

5. Romantik dönem yapıtları, sanatçıların kendi yaşantıları, iç gözlemleri üzerine kuruludur. Bu dönem sanatçıları, geleneksel, kendiyle yetinen, düzenli bir toplumun parçası değil; yapayalnız, toplumla kolay kolay uzlaşmaz bir bireydir. Öteden beri kurulu toplum düzenine başkaldırmış olan kahramanlara hayrandır. Yapıtlarında bu tür kahramanlara yer vererek onları yüceltir. İnsanı, bilgisi sınırlı bir yaratık olarak değil; çok güçlü bir varlık olarak ele alır. Yine bu dönemdeki yapıtlarda Ortaçağ dünyasına ilgi duyulduğu, o dünyanın bin bir renkli olağanüstü masallarına özlemle yaklaşıldığı ve eserlerin bu çizgide oluşturulduğu görülür.
Bu parçadan romantik sanatçılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Toplumsal düzenle ters düştükleri
B) Kahramanlarını sisteme karşı çıkan insanlar arasından seçtikleri
C) Yapıtlarında olağanüstü olaylara yer verdikleri
D) Tüm insanları ilgilendiren konuları işledikleri
E) Yaşadıklarını yazdıklarına yansıttıkları

6. Mektuplar, sanatçıyı ele veren ipuçlarıdır. Şiirlere, romanlara, herhangi bir esere yansımayan birçok düşünce ve ayrıntı, sanatçının özel mektuplarında gün ışığına çıkar. Sanatçılar mektuplarıyla yapıtları ve sanat anlayışları hakkında da bilgiler verirler. Onları kendi ağızlarından, en içten, en doğal duygularıyla tanıma şansını yakalar okuyucu. Bu da en çok edebiyat tarihçisinin işine yarar. Bir eseri yazarı kadar kim aydınlatabilir?
Bu parçada mektupla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Sanatçıların sanat anlayışlarıyla ilgili bilgiler verdiğine
B) Yazarların yapmacıksız hallerini gözler önüne serdiğine
C) Sanatçıların eserlerinde bulamadığımız birtakım bilgileri içerdiğine
D) Sanatçıların öteki eserleri hakkında bilgi verdiği
E) Yazarların ünlü olmasını sağladığı

7. Yalın, açık ve etkileyici bir anlatıma sahip olan romancı, topluma dönük konuları anlatırken Fransız realistlerinin etkisinde kalmıştır. Sanatının ikinci bölümünde ise bireyin hem iç dünyasına hem de eğilimlerine yer vermiştir. Eserlerinde uzun ve yoğun cümlelerden kaçınmış, özgün benzetmelere yer vermiştir. Gençlik yıllarında yazdıkları ile bugünküler arasında açık bir anlayış değişikliği vardır. Sanat yaşamının olgunluk döneminde yaşayan yazar, geçmişimizin kültürel zenginliğini, kahramanlık dokusunu dile getirmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlaşılır bir anlatımı vardır.
B) Anlatımda farklı bir çizgi yakalamıştır.
C) Bütün eserlerinde konuları güncel yaşamdan almıştır.
D) Sanata bakışında zamanla farklılaşma olmuştur.
E) İnsanı psikolojik özellikleriyle ele almıştır.

8. Antolojilere çok önem verirdi Mehmet Fuat. Bir antolojinin, ancak yetkin eleştirmenlerce hazırlanacağına inanırdı. Antoloji hazırlamak yüksek düzeyde eleştiri gücüne bağlıydı. Onun Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi’ni ötekilerden ayrı kılan da bu titizliğiydi. Son yıllarda antolojisini 1940 doğumlulardan bugüne, hiç değilse bizim kuşağı da içine alacak biçimde genişletmesi için epeyce baskı altında kalmıştı. Okurların da isteğiydi bu, bizim de isteğimizdi. Yapmadı, yapamazdı da. Çünkü öyle bir antolojiyi günümüz şairlerini kapsayacak şekilde genişletmenin yol açacağı tartışmaların odağı durumunda kalmayı, aklının ucundan geçirmezdi.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
A) Yetkin bir antolojiyi usta eleştirmenler hazırlayabilir.
B) Antolojiyi hazırlamak eleştiri yeteneğinin iyi olmasını gerektirir.
C) Mehmet Fuat, antoloji türünde özgün bir çalışmaya imza atmıştır.
D) Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, geçmişten günümüze kadar ürün vermiş bütün şairlerin şiirlerini içerir.
E) Mehmet Fuat, antolojisini titiz bir eleştiri anlayışıyla oluşturmuştur.

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.C, 4.D, 5.D, 6.E, 7.C, 8.D

paragrafta yardimci dusunceler test 2 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap