Testler

Paragraf Test 12 (8.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TEST 12 (8.Sınıf Türkçe)

1.Gerçek başarının sıfırdan örüldüğü doğrudur. Ancak unutulmamalıdır ki başarı hediyesi her zaman hayallerini diri tutup ısrarlı çalışanlara sunulmuştur. Niceleri bir lokantaya bulaşıkçı olarak girmiş, sonra da kendi lokantalarının patronu olmuştur. Niceleri daktilocu olarak girdikleri kurumdan genel müdür olarak ayrılmışlardır. Sonuçta kişinin kendine güveni gelir. Ayrıca ciddi bir emek harcanmadan bir başarı elde edilemez.

Bu parçada başarıyla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başarının çalışılarak elde edildiği
B) Hedefi olmayanların başarılı olamadığı
C) Başarının zaman içinde gerçekleştiği
D) Yaşam tecrübesi olanların daha başarılı olduğu

2. Müzik sadece bir eğlence aracı değil. Müzik, insanı hayatı anlamasını ve ayakları üzerinde durmasını sağlar. Müzik insanı disipline eder. İnsanın zekasını geliştirir, insanın başarı yolunu açar.
Yukarıdaki parçada müzikle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) İnsana sağladığı yararlardan
B) Yaşamdaki yerinden
C) İnsanları eğlendirdiğinden
D) İnsan yaşamına renk kattığından

3. Güler bir yüz, tatlı bir dille tamamlandığı zaman, insana bütün kapılar açılır. Gerçekten tatlı dilin açamayacağı kapı, çözemeyeceği düğüm yoktur.
Bu düşünceleri doğrulayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil yarası yaraların en derinidir.
B) İki dinle bir söyle.
C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
D) İstediğini söyleyen istemediğini işitir.

4. Bir davranışın gerçekleşmesinde, bireyin içinde yaşadığı toplumun yapısı, aile yaşantısı, uygulanan eğitim sistemi ve bireylerin yaratılış niteliklerinin büyük etkisi vardır. Yapılan bir eylemi anlayabilmek için bu etmenlerin tümü hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetersiz eğitim, kişiyi olumsuz etkiler.
B) İnsanları suça iten güç, sağlıksız çevredir.
C) Ailedeki huzursuzluklar bireylerin davranışlarını olumsuz etkiler.
D) Davranışlar değerlendirilirken kişi, bütün yönleriyle tanınmalıdır.

5. Ormanlık alanda toprak ve ağaçlar yüzeydeki suların düzenli akmasını sağlar. Şiddetli yağmurların felaket haline gelmesini önler. Çünkü ağaçlar, gövdeleri ve yapraklarıyla sularını hızını keser, yavaş akmasını sağlar. Ormanlar köy ve kasabalarımızı su baskınlarından korur. Sularla sürüklenen taş, toprak ve benzeri maddelerin hızını keser.

Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ormanlarda Hayat
B) Ormanları Koruma
C) Ormanlar ve Su Baskınları
D) Ormanlar ve Ekonomi

6. Başarı, hedefe yürümektir. … Aksi takdirde insan, bir hedefe ulaşır, fakat mutlu olamaz. Bunun yanında bizi felakete götürecek bir hedef de seçmemeliyiz. Önemli olan, insanın, hem kendisine hem topluma bir şeyler katabilmesidir.

Bu paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ancak yürünen hedef, kişinin hem kendine hem de diğer insanlara faydalı olmalıdır.
B) Hedefsizlik, insanın başarılı olmasının önünde en büyük engeldir.
C) Hedefi olmayanın başarısından söz edilemez.
D) Bunun için kişiler öncelikle hedeflerini belirlemelidir.

7. Kusursuz yazı yazma yeteneğine sahip olmak isteyenler, güzel sözlerle bezeli bir sanat eserini yalnız okumakla yetinmemelidir. O eseri örnek alarak yazılar yazmalıdır. Bundan hiçbir zaman yılmamalıdır. Çünkü yazı yazmak da otomobil kullanmayı öğrenmek, ata binmek, yüzmek, kürek çekmek gibi çalışma ile kazanılır.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
A) İyi yazı yazmak için çok kitap okumalıdır.
B) Yazı yazmak için değişik sporlarla ilgilenmek gerekir.
C) Güzel yazı yazma yeteneği sürekli yazmayla elde edilir.
D) Kusursuz yazı yazmak, Türkçeyi çok iyi bilmeye bağlıdır.

8. Başarı, anlamsız bir hedefe ulaşmak değil, gerekli olan neyse onu yapmaktır. Kendi vizyonuna, amacına ulaşmak değildir. Kişinin kendisi, içinde bulunduğu organizasyonlar ve toplum için gerekli olanı yapmasıdır. Başarı, bir işte elde edilen yararlı sonuçtur. İnsanın, ulaşmak istediği güzel bir hedefe varabilmesidir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Örneklendirme
B) Tanımlama
C) Tanık gösterme
D) Tartışma

9. Usta şairler, yazdıklarının pek azından memnundur. Şairin yazdıklarını, kendini beğenmeye başlaması için bir hayli yol alması gerekir. Daha yolun başında kendini şair diye tanımlıyorsa ve şiirlerine toz kondurmuyorsa onun gerçek anlamda şair olması zordur.

Bu paragrafa göre usta şair olmanın ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük sanatçıların izinden gitmek
B) Yazdığı şiirlere eleştirel gözle bakabilmek
C) Şiir üzerine bilimsel çalışmalar yapmak
D) Şiir yazma konusunda eğitim almak

10. Yale Üniversitesinde 1953’te bir araştırma yapılarak öğrencilere yaşamda bir hedeflerinin olup olmadığı ve bu hedefe nasıl ulaşacakları sorulur. Öğrencilerin sadece yüzde üçü yazılı hedefler belirtir. Araştırmacılar yirmi yıl sonra bu insanların hayatta kalanlarıyla görüşür. Varılan sonuç şudur: Hedeflerini yazılı olarak ifade eden yüzde üçlük grup, iş hayatında önemli yerlere gelmiş, başarılı olmuştur.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hedef belirlemek kişinin başarısını artırır.
B) Kişiler, kendilerini amaçlarına ulaştıracak donanıma sahip olmalıdır.
C) Her insan, yaşamda çalıştığının karşılığını alır.
D) Planlı bir yaşam sürenler istedikleri başarıyı elde ederler.

11. Çok okur, birikimini geliştirmeye çalışırdı. Pek konuşkan sayılmazdı. Düşüncesi sorulmazsa susmayı tercih ederdi. Fakat konuştuğu zaman da konunun ruhuna en uygun fikirleri dile getirirdi. Ayrıca, ikiyüzlülerin en amansız düşmanıydı.

Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılan kişinin özelliklerinden değildir?
A) Bilgisini artırmaya çalışması
B) Rahatına düşkün olması
C) Yerinde ve zamanında konuşması
D) İkiyüzlülükten hoşlanmaması

12. Yaşamın acıları insanları pişiriyor. Edebiyatın acıları ise iki kez pişiriyor insanı. Bu açıdan sadece insanın değil, sınanan sözün de pişmesi gerekir. Öyleyse süzülmüş sözler acının imbiğinden geçen sözlerdir. Ahmet Oktay buna vurgu yapmak için “Söz acıdan sınandı.” diyor.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Tanımlama
B) Betimleme
C) Tanık gösterme
D) Örneklendirme

13. Michael Jordan, lise yıllarında yeteneksizliği gerekçe gösterilerek okul takımından çıkarılmış; ancak o , dünyanın en büyük basketbol oyuncularından olmuştu. Amerika’nın en fazla okunan yazarı William Sorayan, ilk kitabını yayımlatmak için yayınevlerine yüzlerce mektup göndermiş, ancak olumlu bir cevap alamamıştı. Bil Gates, 1975’te Harward Üniversitesinden atılmıştı. Ancak o da diğerleri gibi yılmadı, pes etmedi ve dünyanın en başarılı ve zengin iş adamı oldu.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Başarıya ulaşanlar, olumsuzluklardan yılmayan kişiler arasından çıkar.
B) Başarı, sürekli bir çalışma sonucunda ortaya çıkar.
C) İsteyen her kişi başarıya kolayca ulaşabilir.
D) Başarılı olmak isteyenler, öncelikle kendilerine bir hedef belirlemelidir.

14. Fanatik eğilimli bireyler genellikle lider kişilerdir. Bu insanlar spora değil de bilime yönlendirilirse toplum için daha yararlı olabilirler. Mesela Edison da bir fanatikti. Ömrünü çalışmalarına adayan, neredeyse yirmi dört saatini atölyesinde geçiren bir bilim fanatiğiydi.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Karşılaştırma
B) Tanımlama
C) Örneklendirme
D) Benzetme

15. Önce zaman içinde parça parça yazarım. Sonra bu parçaları birbirine eklerim. En sonda bütüncül bir bakış açısıyla fazlalıkları çıkarır, eksiklikleri gideririm.

Yazar, yukarıdaki sözleri söyleyen gazetecinin hangi sorusuna bir cevap olarak söylemiştir?
A) Yazılarınızda hangi konulara yer verirsiniz?
B) Yazılarınızı ne zaman yazarsınız?
C) Yazılarınızı oluştururken plan yapar mısınız?
D) Yazılarınızı nasıl yazarsınız?

16. Çocukluğun saflığı ve gençliğin ateşi, en ileri çağlarımızda bile neşe ile yeniden doğar. Neşe, fenayı iyi yapar, iyileri büsbütün yüceltir. Ruh, neşe ile yükselir, neşe ile büyür. Kötü ihtiraslar, zararlı düşünceler, neşeli anlarda kalplerden silinir.

Bu paragrafın bütününde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
A) Neşenin insana birçok yarar sağladığı
B) Neşeli insanların çevresini mutlu ettiği
C) Neşesiz bir hayatın monotonlaştığı
D) İnsanı yaşlandıkça neşesini yitirdiği

17. Eğitim sistemimizde başarısızlığın tek nedeni olarak öğrenci gösteriliyor. Hiç kimse, kendisini sorgulama ihtiyacı duymuyor. Halbuki, başarısızlıkta eğitim sisteminin, programların ya da ailenin olumsuz etkisi olabilir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir?
A) Öğrencilerin sorunlarına duyarsız kalınması
B) Anne babaların, çocukların eğitimiyle yeterince ilgilenmemesi
C) Öğretim programlarının öğrencilerin ihtiyacına cevap vermemesi
D) Eğitimdeki başarısızlığın faturasının sadece öğrencilere kesilmesi

18. Bu soruya ansiklopedik bir cevap vermek istemem. Ama özetle, insanın bugünden daha iyi bir yarın için, kendini yarına kişisel olarak hazırlamasıdır. Yarına yatırım yapmaktır. Kişinin yaşam standartlarını olumlu yönde değiştirme, yaşam kalitesini artırmadır. Bireyin potansiyelini ortaya çıkarma, maksimum düzeyde kullanmadır.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap olabilir?
A) Kişisel gelişim nedir?
B) Kişisel gelişimin özellikleri nelerdir?
C) Kişisel gelişim nasıl gerçekleşir?
D) Kişisel gelişim uzmanı kimdir?

CEVAPLAR: 1.A, 2.A, 3.C, 4.D, 5.C, 6.A, 7.C, 8.B, 9.B, 10.A, 11.B, 12.C, 13.A, 14.C, 15.D, 16.A, 17.D, 18.A

paragraf test 12 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap