Yazılı Soruları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları D Grubu

1. Dede Korkut Hikayeleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden doğru olanlara yay ayraç içine “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
(   ) Destandan halk hikayeciliğine geçişte önemli rolü vardır.
(   ) Dede Korkut tarafından yazılmıştır.
(   ) Nazım-nesir iç içedir.
(   )Bir ön söz, 12 hikayeden oluşur.
(   )Ağır bir dili vardır.
(   )11.yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
(   )Asıl adı Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan”dır.
(   )Kahramanların en büyük yardımcısı atlardır.
(   ) Hikayeler didaktik nitelik taşımaz.
(   ) Hikayeler Doğu Anadolu’da ve Azerbaycan’da yaşayan Müslüman Oğuz boylarının geleneklerini, göreneklerini, iç mücadelelerini, doğaüstü güçlerle, yaratıklarla savaşlarını ele alır.

2.

A.Kutadgu Bilig(    ) Kaşgarlı Mahmut
B. Divanü Lügati’t Türk(   ) Edip Ahmet Yükneki
C. Atebetü’l Hakayık(   ) Ahmet Yesevi
D. Divan-ı Hikmet(   ) Yusuf Has Hacip

Yukarıda verilen yazar ve eserleri karşılaştırınız.

3. Türklerin kullandığı alfabeleri sırasıyla yazınız.

4. 

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatıİslamiyet Etkisindeki Türk EdebiyatıBatı Etkisindeki Türk Edebiyatı
…………………………
……………………….
…………………………
………………………
………………………
………………….
……………………
……………………..
…………………………

Yukarıda verilen tabloda boşlukları uygun şekilde doldurup İslamiyet Öncesi Türk edebiyatının beş özelliğini yazınız.
5. Aşağıda verilen açıklamalara uygun sözcükleri yazınız.
*Divan edebiyatının en uzun nazım biçimi ……….. dir.
*…………….. bir şehre dair hemen hemen her şeyi anlatan eserlerdir.
* ……………. Hz. Muhammed’in doğumunu anlatan mesnevilerdir.
* Yol göstermek, bilgi vermek, öğüt vermek amacıyla yazılan mesnevilere …………… denir.
* Beş mesneviden oluşan eserlere …………… denir.

6. Ömer, 11 Mart 1884’de Balıkesir Gönende Fatma hanım ve Yüzbaşı Ömer Şevki Bey’in ikisi küçük yaşlarda ölen dört çocuğundan biri olarak Dünyaya geldi. Oldukça sert bir bakışıyla insanın ödünü patlatan asker bir baba ile “İlk Namaz” adlı hikâyesindede anlattığı ve dünyada en çok sevdiği, başında yeşil örtüsüyle bir meleğe benzetdiği annesinin ve kendinden onbir yaş küçük Güzide ablasının olduğu bir ailede kendi hâlinde sessiz ama mutlu bir çocukluğu vardı.
Yukarıda verilen parçada yer alan yazım yanlışlarını bularak altını çizip doğru yazımları aşağıya yazınız.

7. Aşağıda yay ayraç içindeki boşlukları uygun noktalama işaretiyle doldurunuz.
Bir öğle sonrası  (     ) Bayram içeri girdi (   )
(   ) Sizi biri görmek istiyor  (   )
(   )Buyursun (  )
(   ) Bendeniz (   ) Mehmet Akif’in oğluyum.

Bir anda ne olduğunu şaşırdım ve nasıl şaşırdım bilemezsiniz. (  ) Eski bir dostluk havası yaratmak istercesine (  ) (  ) Ooo ( ) Buyurun buyurun (   ) nasılsınız (  ) (  ) türünden bir yakınlık göstermeye çalıştım.

8. Aşağıda verilen eserleri sanatçılarıyla eşleştiriniz.

A.Hayriye(    ) Şeyhi
B.Hüsrev ü Şirin(    ) Süleyman Çelebei
C.Risaletü’n Nushiye(    ) Nabi
D.Garipname(    ) Yunus Emre
E.Vesiletü’n  Necat(    ) Âşık Paşa

9. Halk hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nazım-nesir karışımı bir yapıya sahiptir.
B) Konu olarak genellikle aşk ve kahramanlık seçilir.
C) İçerisinde masal, efsane, fıkra, dua, beddua, deyim vb. örneklere rastlanır.
D) Yazılı ürünlerdir ve yazarı bellidir.
E) Anlatmaya ve olaya dayanır.

10. Sokağa tasasız, genç, renkli, sıhhatli, neşeli bir yüz görürüm diye çıktı. Böyle bir insan yüzüne rastlamakla kendi tasası, ihtiyarlığı, sarılığı, hastalığı ve neşesizliği geçmeyecekti. Belki büsbütün ye’ise, umutsuzluğa düşecekti. Amma istiyordu. Hem de bulamayacağını umarak dolaşıyordu. Kararı, kitabı açmadan kitap hakkında hükmünü vermiş münekkit fikri idi. Hiçbir münekkit elleri titreyerek, zevkten bayılırcasına bir kitap açamaz. Bu zevk yalnız okuyucu kalanlarda vardır.İşte o sokağa çıkarken sokak kütüphanesinin her kitabında bir kusur bulacağını biliyordu.
Yukarıdaki paragrafta verilen fiilimsileri bularak türlerini yazınız.

CEVAPLAR: 
1.  Dede Korkut Hikayeleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden doğru olanlara yay ayraç içine “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
(  D ) Destandan halk hikayeciliğine geçişte önemli rolü vardır.
( Y  ) Dede Korkut tarafından yazılmıştır.
( D ) Nazım-nesir iç içedir.
( Y  )Bir ön söz, 12 hikayeden oluşur.
( Y  )Ağır bir dili vardır.
( Y  )11.yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
( D  )Asıl adı Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan”dır.
( D  )Kahramanların en büyük yardımcılarından  atlarıdır.
( Y  ) Hikayeler didaktik nitelik taşımaz.
( D  ) Hikayeler Doğu Anadolu’da ve Azerbaycan’da yaşayan Müslüman Oğuz boylarının geleneklerini, göreneklerini, iç mücadelelerini, doğaüstü güçlerle, yaratıklarla savaşlarını ele alır.
2.

A.Kutadgu BiligB  ) Kaşgarlı Mahmut
B. Divanü Lügati’t Türk( C  ) Edip Ahmet Yükneki
C. Atebetü’l Hakayık( D  ) Ahmet Yesevi
D. Divan-ı Hikmet( A  ) Yusuf Has Hacip

3. Köktürk, Uygur, Arap, Kiril, Latin.

4.

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatıİslamiyet Etkisindeki Türk EdebiyatıBatı Etkisindeki Türk Edebiyatı
 Sözlü Edebiyat
Yazılı Edebiyat
Divan Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Servetifünun Edebiyatı
Fecriati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

* Bu dönem ürünleri genellikle dini törenlerde ortaya çıkan ürünlerdir.
* Öz Türkçe kullanılmıştır.
* Nazım birimi dörtlük olup genellikle yarım uyak kullanılmıştır.
* Şiirler hece ölçüsüyle söylenmiştir.
* Bu dönem şiirleri kopuz eşliğinde söylenmiştir.
* Sav, sagu, koşuk, destan bu dönemin ürünleridir.
*Ürünler kam, baksı, şaman adı verilen ozanlar tarafından söylenir.

5. Aşağıda verilen açıklamalara uygun sözcükleri yazınız.
*Divan edebiyatının en uzun nazım biçimi …..mesnevi…… dir.
*…..Şehrengiz………… bir şehre dair hemen hemen her şeyi anlatan eserlerdir.
* …..Mevlit……….. Hz. Muhammed’in doğumunu anlatan mesnevilerdir.
* Yol göstermek, bilgi vermek, öğüt vermek amacıyla yazılan mesnevilere …..pendname………. denir.
* Beş mesneviden oluşan eserlere ….hamse……….. denir.

6. Ömer, 11 Mart 1884’de Balıkesir Gönende Fatma hanım ve Yüzbaşı Ömer Şevki Bey’in ikisi küçük yaşlarda ölen dört çocuğundan biri olarak Dünyaya geldi. Oldukça sert bir bakışıyla insanın ödünü patlatan asker bir baba ile “İlk Namaz” adlı hikâyesindede anlattığı ve dünyada en çok sevdiği, başında yeşil örtüsüyle bir meleğe benzetdiği annesinin ve kendinden onbir yaş küçük Güzide ablasının olduğu bir ailede kendi hâlinde sessiz ama mutlu bir çocukluğu vardı.
Yukarıda verilen parçada yer alan yazım yanlışlarını bularak altını çizip doğru yazımları aşağıya yazınız.
1884’te-Gönen’de-Hanım-dünyaya-hikâyesinde de-benzettiği-on bir

7. Aşağıda yay ayraç içindeki boşlukları uygun noktalama işaretiyle doldurunuz.Bir öğle sonrası  ( …    ) Bayram içeri girdi (  , )

(  –) Sizi biri görmek istiyor  (.   )
( –  )Buyursun (!  )
(   ) Bendeniz (,   ) Mehmet Akif’in oğluyum.

Bir anda ne olduğunu şaşırdım ve nasıl şaşırdım bilemezsiniz. (.  ) Eski bir dostluk havası yaratmak istercesine (,  ) ( ” ) Ooo (! ) Buyurun buyurun (,   ) nasılsınız (?  ) ( ” ) türünden bir yakınlık göstermeye çalıştım.

 8.

A.Hayriye( B   ) Şeyhi
B.Hüsrev ü Şirin(  E  ) Süleyman Çelebei
C.Risaletü’n Nushiye( A   ) Nabi
D.Garipname(  C  ) Yunus Emre
E.Vesiletü’n  Necat(  D  ) Âşık Paşa

9. D
10. rastlamakla: isim fiil 
bulamayacağını: sıfat fiil  
umarak: zarf fiil
açmadan: zarf fiil
vermiş: sıfat fiil
titreyerek: zarf fiil
bayılırcasına: zarf fiil
kalanlarda: sıfat fiil
çıkarken:  zarf fiil
bulacağını: sıfat fiil
10.sinifturkdiliveedebiyati1.donem1.yazilisorularidgrubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Tülay Karataş

Yorum yap