Çalışma Kitapçıkları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Ünite Çalışma Soruları

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. ÜNİTE  ÇALIŞMA SORULARI

1. Boşlukları doldurunuz.
a– Durum hikâyesi yazma geleneği bizde ………………………………………………………..ile başlar. Bu hikâyenin en başarılı örneklerini verir.
b– Modern hikâyeciliğin ilk ürünleri ………………………………. Dönemi’nden itibaren verilmiştir.
c– Millî ve dini değerleri yansıtan hikâyelerde …………………………… tarzının özellikleri görülür.
d– Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde…………………………….ve bilimlerinden
yararlanmışlardır.
e– Toplumcu gerçekçi hikâyelerde ……….… gibi çatışmalar işlenir.
f– Bireyin iç dünyasını anlatan hikâyelerde ………………..…………….. ve … teknikleri kullanılır.
g– Cumhuriyet Dönemi Türk hikâyeciliğinde 1923-1940 arasında ………………………………………………..bir dil bulunur.
h-Toplumsal gerçekçiler, eserlerinde toplumsal çatışmayı ve toplumsal çatışmaların insan üzerindeki etkilerini yansıtmaya çalışırlar. Özellikle …………………..,………………….ve… kesimin sorunları üzerine yoğunlaşırlar.
i– Bireyin iç dünyasını anlatan hikâyeler………………………tarzında yazıldığı için bireyin ruh hâli ve iç çatışmaları psikolojik tasvirlerle verilmiştir.
j– Millî ve dinî duyarlılıkları esas alan hikâyelerde amaç ……………………………………..

2. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız.

a.Ekmek Kavgası
b.İbiş’in Rüyası
c.Bugünün Saraylısı
d.Ayaşlı ve Kiracıları
e.Menevşeler Ölmemeli
f.Gurbet Hikâyeleri
g.Osmancık
h.Hanımın Çiftliği
ı.İbiş’in Rüyası
i.Kilit

3. Aşağıda verilen yazarlar hangi hikâye anlayışı ile eserler vermiştir? Eşleştiriniz.
a– Bireyin iç dünyasını esas alan anlayış
b-Toplumcu gerçekçi anlayış

c– Modernist anlayış
d– Millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan anlayış

1. ( ) Sabahattin Ali
2. ( ) Orhan Kemal
3. ( ) Oğuz Atay
4. ( ) Tarık Buğra
5. ( ) Mustafa Necati Sepetçioğlu

4. Aşağıda tanıtılan yazarların isimlerini boşluklara yazınız.
a-Eserlerinde, genellikle kendi yaşayışını, toplumsal sorunları ve düzensizlikleri anlatmıştır. Çoğunlukla çalışan insanlar arasından seçtiği kahramanlarının konuşmalarındaki yerel ve doğal dil özellikleriyle öykülemesinde görülen yalın anlatımı, onun hikâyeciliğinin temel özelliğidir. Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza isimli eserleriyle bilinir ………………………………………………………………………………………………

b-Romanlarında Türk toplumunun belli dönemlerini değişik boyutlarda işledi. İnsanların günlük yaşayışlarını, olayları hiç yorum yapmadan yazdı. Ayrıntılara girmeden gözleme önem verdi. “Küçük Ağa” romanıyla geniş kitlelere ulaştı………………………………………………………………………………………

c– Malazgirt Savaşı’ndan İstanbul’un fethine kadar Türk tarihini, nehir roman adını verdiğimiz tarzda çeşitli romanlarında kronolojik sırayla ele aldı. Tarihî konular dışında yaşanan toplumsal değişmeleri de romanlarında işledi. Yaratılış ve Türeyiş destanlarını farklı bir üslup ile yeniden yazarak millî kaynaklarımıza dönüş yaptı…………………………………………………………………………………………

d– 1909’da Fecriati Topluluğu’na katılan yazar, “Kirpi” takma adıyla “Kalem” dergisinde yazdığı yazılarla ünlendi. “Aydede” adlı gülmece dergisini çıkardı. Eserlerinde Türkçeyi çok iyi kullanan yazar, İstanbul Türkçesinin en güzel örneklerini verdi………………………………………………………………………………………

CEVAPLAR:
1. Boşlukları doldurunuz.
a– Durum hikâyesi yazma geleneği bizde MEMDUH ŞEVKET ESENDAL……………..ile başlar. Bu hikâyenin en başarılı örneklerini ………………SAİT FAİK ABASIYANIK………….………….verir.
b– Modern hikâyeciliğin ilk ürünleri………………TANZİMAT……………..Dönemi’nden itibaren verilmiştir.
c-Millî ve dini değerleri yansıtan hikâyelerde ……………OLAY HİKAYESİ…………..………..tarzının özellikleri görülür.
d-Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde….PSİKOLOJİ…………….ve ……PSİKİYATRİ…………bilimlerinden yararlanmışlardır.
e– Toplumcu gerçekçi hikâyelerde…AĞA-KÖYLÜ, PATRON-İŞÇİ, GÜÇLÜ-ZAYIF, ZENGİN-FAKİR, ÖĞRETMEN-İMAM …gibi çatışmalar işlenir.
f– Bireyin iç dünyasını anlatan hikâyelerde……………İÇ MONOLOG………..…ve…………BİLİNÇ AKIŞI……….teknikleri kullanılır.
g– Cumhuriyet Dönemi Türk hikâyeciliğinde 1923-1940 arasında ………………SADE, AÇIK……………………..bir dil bulunur.
h-Toplumsal gerçekçiler, eserlerinde toplumsal çatışmayı ve toplumsal çatışmaların insan üzerindeki etkilerini yansıtmaya çalışırlar. Özellikle ……İŞÇİ……….ve………KÖYLÜ………..kesimin sorunları üzerine yoğunlaşırlar.
i-Bireyin iç dünyasını anlatan hikâyeler………DURUM HİKÂYESİ ………tarzında yazıldığı için bireyin ruh hâli ve iç çatışmaları psikolojik tasvirlerle verilmiştir.
j-Millî ve dinî duyarlılıkları esas alan hikâyelerde amaç……BATILILAŞMANIN ETKİSİYLE DİN, DİL, TARİH, GELENEK, AHLAK GİBİ DEĞERLERİN SARSILMASINI ENGELLEMEK, HALKI BU KONUDA BİLİNÇLENDİRMEK

2.Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız.

a.Ekmek KavgasıORHAN KEMAL
b.İbiş’in RüyasıTARIK BUĞRA
c.Bugünün SaraylısıREFİK HALİT KARAY
d.Ayaşlı ve KiracılarıMEMDUH ÇEVKET
e.Menevşeler ÖlmemeliMUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU
f.Gurbet HikâyeleriREFİK HALİT KARAY
g.OsmancıkTARIK BUĞRA
h.Hanımın ÇiftliğiORHAN KEMAL
ı.İbiş’in RüyasıTARIK BUĞRA
i.KilitMUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU

3.Aşağıda verilen yazarlar hangi hikâye anlayışı ile eserler vermiştir? Eşleştiriniz.
a- Bireyin iç dünyasını esas alan anlayış
b-Toplumcu gerçekçi anlayış
c- Modernist anlayış
d- Millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan anlayış

  1. ( b     ) Sabahattin Ali
  2. ( b  ) Orhan Kemal
  3. ( c     ) Oğuz Atay
  4. ( a   ) Tarık Buğra
  5. ( d ) Mustafa Necati Sepetçioğlu

4. Aşağıda tanıtılan yazarların isimlerini boşluklara yazınız.
a-Eserlerinde, genellikle kendi yaşayışını, toplumsal sorunları ve düzensizlikleri anlatmıştır. Çoğunlukla çalışan insanlar arasından seçtiği kahramanlarının konuşmalarındaki yerel ve doğal dil özellikleriyle öykülemesinde görülen yalın anlatımı, onun hikâyeciliğinin temel özelliğidir. Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza isimli eserleriyle bilinir………………ORHAN KEMAL ……
b-Romanlarında Türk toplumunun belli dönemlerini değişik boyutlarda işledi. İnsanların günlük yaşayışlarını, olayları hiç yorum yapmadan yazdı. Ayrıntılara girmeden gözleme önem verdi. “Küçük Ağa” romanıyla geniş kitlelere ulaştı. …TARIK BUĞRA………
c– Malazgirt Savaşı’ndan İstanbul’un fethine kadar Türk tarihini, nehir roman adını verdiğimiz tarzda çeşitli romanlarında kronolojik sırayla ele aldı. Tarihî konular dışında yaşanan toplumsal değişmeleri de romanlarında işledi. Yaratılış ve Türeyiş destanlarını farklı bir üslup ile yeniden yazarak millî kaynaklarımıza dönüş yaptı………MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU………………………
d-1909’da Fecriati Topluluğu’na katılan yazar, “Kirpi” takma adıyla “Kalem” dergisinde yazdığı yazılarla ünlendi. “Aydede” adlı gülmece dergisini çıkardı. Eserlerinde Türkçeyi çok iyi kullanan yazar, İstanbul Türkçesinin en güzel örneklerini verdi……… REFİK HALİT KARAY ………

 

11.sinif turk dili ve edebiyati 2.unite calisma sorulari indir.

Hazırlayan: Yeliz Özge Toyman

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap