Çalışma Kitapçıkları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Ünite Çalışma Soruları

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI HİKÂYE ÜNİTESİ  ÇALIŞMA SORULARI

1- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a– Modern anlamda hikâye ………………………….. ile edebiyatımıza girmiştir.
b- ……………………………………………………… ’nin Almanya’nın Dresden şehrinde, Vatikan’da Türkistan’da olmak üzere üç
nüshası vardır.
c– …………………………….. aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye denir.

d– ………….…………bölümünde mesnevinin sunulacağı kişiye övgüler bulunur, Âğâz-ı dâstan bulunduğu
bölümdür.
e– ………………………….. durum hikâyesinin Türk edebiyatında ilk örneklerini vermiştir.
f– Millî Edebiyat Dönemi, 1911’de Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin’in Selanik’te çıkardıkları
…………………………………………………… dergisindeki makalesi ile başlamıştır.
g– Türk edebiyatındaki ilk mesnevi Yusuf Has Hâcip’in yazdığı ………………………………………………. dir.
h- ……………………………………….. gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı bir türdür, saz şairleri tarafından anlatılır, dili gayet sadedir.
ı– Dede Korkut Hikâyeleri Türklerinin bilinen en eski destansı hikâyeleridir. Bir ön söz ……………………………………………  hikâyeden oluşur.
j– Danişment Gazi, Hayber Kalesi, Van Kalesi ………………………………….  temalı halk hikâyelerindendir.
k– ………………………………………………………’nın 13. yüzyılda yazmış olduğu “Yûsuf ve Zelîhâ” Anadolu coğrafyasında yazılmış ilk mesnevidir.
l– Hikâye türünün dünya edebiyatında iki biçimi vardır: 1………………………………………………….2………………………………
m– Serim, düğüm ve çözüm bölümleri olan bu …………………………… tarz hikâyelerde, olaylar belli bir mantık ve merak düzeni içinde işlenir.
n– Yaşamın belli bir diliminin ele alındığı, kişilerin ruh hâllerinin, iç dünyalarının sezdirildiği …………………………………. tarzı hikâyelerde asıl olan olay değil; bireyin duygu dünyasıdır.
o- ………………………………………. destan ile günümüz modern hikâyesi arasında bir köprü görevi üstlenmiştir.
ö– Türk halk hikâyeleri beş bölümden oluşur: ……………………………………………………………………………………
2.Tabloyu doldurunuz.

YAZARESERTÜR
Sergüzeştroman
ŞeyhîHârname
Bombahikâye
Letaif-i Rivayat
Süleyman Çelebimesnevi
Leylâ vü Mecnûn
Küçük Şeylerhikâye

3. Tabloyu doldurunuz.

Tanzimat I.DönemTanzimat II.DönemMillî Edebiyat
Etkilendiği edebî akımlar
Konu
Sanat anlayışı
Dil

4- Aşağıda tanıtılan yazarların ismini boşluklara yazınız.
a-Yazdığı roman ve hikâyelerde realizm akımının etkisi görülmektedir. Roman ve hikâyelerinde küçük, şaşırtıcı, önemsiz konu ve olayları ruh çözümlemeleri yaparak doğal ve günlük konuşma diliyle işlemiştir. Sanat için sanat anlayışını benimsemiş, yaptığı betimlemelerde süslü ve ağır bir dil kullanmıştır. Şîr ve İclal isimli eserleriyle tanınır.
………………………………………………………………………………………

b– Maupassant tarzı olay hikâyeciliğinin kurucusudur. Eserlerinde anlatımı daha etkili kılmak için efsanelerden, atasözlerinden, deyimlerden ve halk hikâyelerinden sık sık faydalanır. Hikâyelerinde büyük oranda realizmin etkisinde olduğu görülmektedir.
…………………………………………………………………………………………

c– Tasavvuf akımının önemli temsilcilerindendir. İnsan sevgisi hoşgörü konularını da işler. Risâletü’n-Nushiyye adlı eseri öğretici, küçük bir mesnevidir.
………………………………………………………………………………………………

d– Hayriyye, Hayrâbâd ve Sûrnâme adlı mesnevileriyle ün kazanmıştır. Hikemî tarzın önemli temsilcisidir.
………………………………………………………………………………………………

5- Aşağıda bir mesneviden alınmış bölümü  okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Bir eşek var idi zâif ü nizâr
Yük elinde kat’i şikeste vü zâr

Gâh odunda vü gâh suda idi
Dün ü gün kahr ile kısuda idi

Ol kadar çeker idi yükler ağır
Ki teninde tü komamışdı yağır

Nice tü kalmamışdı et ü deri
Yükler altında kana batdı deri

Eydür idi gören bu sûretlu
Tan degül mi yürür sünük çatlu

Nazım birimi:
Ölçüsü:
Ait olduğu gelenek:
Uyak düzeni:

CEVAPLAR:

1-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a- Modern anlamda hikâye……………………TANZİMAT DÖNEMİ ………………. ile edebiyatımıza girmiştir.
b- ………DEDE KORKUT HİKÂYELERİ……………’nin Almanya’nın Dresden şehrinde, Vatikan’da Türkistan’da olmak üzere üç nüshası vardır.
c- Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye ……………… HAMSE …………………………… denir.
d- … METHİYE …………bölümünde mesnevinin sunulacağı kişiye övgüler bulunur, Âğâz-ı dâstan……… MESNEVİNİN ASIL KONUSUNUN …………….bulunduğu bölümdür.
e- Durum hikâyesinin Türk edebiyatında ilk örneklerini ……………..…MEMDUH ŞEVKET ESENDAL…………………….vermiştir.
f- Millî Edebiyat Dönemi, 1911’de Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin’in Selanik’te çıkardıkları ……GENÇ KALMELER………………………dergisindeki……… YENİ LİSAN …………….. makalesi ile başlamıştır.
g- Türk edebiyatındaki ilk mesnevi Yusuf Has Hâcip’in yazdığı ……… KUTADGU BİLİG’ dir.
h-…HALK HİKÂYELERİ……………………. gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı bir türdür, saz şairleri tarafından anlatılır, dili gayet sadedir.
ı- Dede Korkut Hikâyeleri………OĞUZ……………..Türklerinin bilinen en eski destansı hikâyeleridir. Bir ön söz ve ………………13 ……………… hikâyeden oluşur.
j- Danişment Gazi, Hayber Kalesi, Van Kalesi………DİN………….. temalı halk hikâyelerindendir.
k- ………………ŞEYYAD HAMZA……………………’nın 13. yüzyılda yazmış olduğu “Yûsuf ve Zelîhâ” Anadolu coğrafyasında yazılmış ilk mesnevidir.
l-Hikâye türünün dünya edebiyatında iki biçimi vardır: 1…………OLAY……………………….2………DURUM………………
m- Serim, düğüm ve çözüm bölümleri olan bu …………MAUPASANT……………………….tarzı hikâyelerde, olaylar belli bir mantık ve merak düzeni içinde işlenir.
n- Yaşamın belli bir diliminin ele alındığı, kişilerin ruh hâllerinin, iç dünyalarının sezdirildiği………ÇEHOV……….tarzı hikâyelerde asıl olan olay değil; bireyin duygu dünyasıdır.
o- …… DEDE KORKUT HİKÂYELERİ…………….destan ile günümüz modern hikâyesi arasında bir köprü görevi üstlenmiştir.
ö- Türk halk hikâyeleri beş bölümden oluşur: FASIL, DÖŞEME,ASIL KON SONUÇ-DUA,EFSANE……………

2- Tabloyu doldurunuz.

YAZARESERTÜR
SergüzeştSAMİPAŞAZADE SEZAİroman
ŞeyhîHârnameMESNEVİ
BombaÖMER SEYFETTİNhikâye
AHMET MİTHAT EFENDİLetaif-i Rivayat 
Süleyman ÇelebiVESİLET’ÜN NECATmesnevi
FUZULİLeylâ vü MecnûnMESNEVİ
SAMİPAŞAZADE SEZAİKüçük Şeylerhikâye

3- Tabloyu doldurunuz.

 Tanzimat 1.DönemTanzimat 2.DönemMillî Edebiyat
Etkilendiği edebî akımlarROMANTİZMREALİZMROMANTİZM
KonuYANLIŞ BATILILAŞMA,KÖLELİK, AŞKAŞK,ÖLÜMANADOLU VE ANADOLU İNSANI
Sanat anlayışıSANAT TOPLUM İÇİNSANAT SANAT İÇİNSANAT TOPLUM İÇİN
DilSADELEŞMEYE GİDİLMİŞDİL AĞIRSADE, AÇIK

4- Aşağıda tanıtılan yazarların ismini boşluklara yazınız.
a
-Yazdığı roman ve hikâyelerde realizm akımının etkisi görülmektedir. Roman ve hikâyelerinde küçük, şaşırtıcı, önemsiz konu ve olayları ruh çözümlemeleri yaparak doğal ve günlük konuşma diliyle işlemiştir. Sanat için sanat anlayışını benimsemiş, yaptığı betimlemelerde süslü ve ağır bir dil kullanmıştır. Şîr ve İclal isimli eserleriyle tanınır.
………………… SAMİPAŞAZADE SEZAİ ………………………………..

b– Maupassant tarzı olay hikâyeciliğinin kurucusudur. Eserlerinde anlatımı daha etkili kılmak için efsanelerden, atasözlerinden, deyimlerden ve halk hikâyelerinden sık sık faydalanır. Hikâyelerinde büyük oranda realizmin etkisinde olduğu görülmektedir.
…………ÖMER SEYFETTİN………………………………
c– Tasavvuf akımının önemli temsilcilerindendir. İnsan sevgisi hoşgörü konularını da işler. Risâletü’n-Nushiyye adlı eseri öğretici, küçük bir mesnevidir.
…………………YUNUS EMRE……………………………
d– Hayriyye, Hayrâbâd ve Sûrnâme adlı mesnevileriyle ün kazanmıştır. Hikemî tarzın önemli temsilcisidir.
……………NABİ………………………………………………

5. Nazım birimi: BEYİT
Ölçüsü: ARUZ
Ait olduğu gelenek: DİVAN ŞİİRİ
Uyak düzeni: AA/BB/CC

 

10.sinif turk dili ve edebiyati 2.unite calisma sorulari indir.

Hazırlayan:Yeliz Özge Toyman

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap