Çalışma Kitapçıkları

12.Sınıf Türk Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 2

1.Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgiler doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız.

Cumhuriyet Döneminde yazılan öğretici metinlerde sade bir dil kullanılmıştır. ( )

Coşkun ve ateşli bir anlatımı olan, toplumun ortak ve şairin kişisel duygularını yansıtan metinler epik metinlerdir. ( )

Abdülhak Şinasi Hisar’ın Boğazici yalıları adlı eser fıkra türündedir. ( )

Falih Rıfkı Atay Çankaya adlı eserinde anılarını anlatır.( )

2.Cumhuriyet Döneminde yazılan makale, gezi yazısı, hatıra, fıkra ve denemelerin ortak ve farklı yönlerini yazınız.

3.Nurullah Ataç’ın denemeleri hangi özellikleri gösterir? Yazınız.

4.Peyami Safa’nın edebi şahsiyeti hakkında dört maddelik bilgi veriniz.

5.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında ………… oluşturan …………….. farklı yönleriyle edebi metinlerde işlenir.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında …………………………… zevki ortaya çıkmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında ………………. Coğrafyası ve …………… konu olarak işlenmiştir.

6.Öğretici metnin yazarı ile hedeflenen okuyucu arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

7.Bilimsel yazılarda hangi yazı türü kullanılmaktadır? Yazınız.

8.Fıkra yazarı anlattıklarını ispatlama gayesi güder mi? Yazınız.

[spoiler title=’12.Sınıf Türk Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 2 Cevapları’ style=’default’ collapse_link=’false’]1. Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgiler doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız. a. Cumhuriyet Döneminde yazılan öğretici metinlerde sade bir dil kullanılmıştır. (D ) b. Coşkun ve ateşli bir anlatımı olan, toplumun ortak ve şairin kişisel duygularını yansıtan metinler mizahi metinlerdir. ( Y ) c. Abdülhak Şinasi Hisar’ın Boğaziçi yalıları adlı eser fıkra türündedir. (Y ) e. Falih Rıfkı Atay Çankaya adlı eserinde anılarını anlatır. ( D) 2. Cumhuriyet Döneminde yazılan makale, gezi yazısı, hatıra, fıkra ve denemelerin ortak ve farklı yönlerini yazınız. Benzer yönleri: a. Düzyazı biçiminde yazılmışlardır. b. Giriş-gelişme-sonuç bölümleri vardır. c. Kavram ve terimlere yer vermişlerdir. d. Toplumsal konulara yer vermişlerdir. e. Öğretici metin geleneği vardır. Farklı yönleri: a.Yazılış amaçları farklıdır. b.Dil ve üslup bakımından farklıdırlar. 3. Nurullah Ataç’ın denemeleri hangi özellikleri gösterir? Yazınız. Nurullah Ataç öz Türkçeci bir yaklaşımla denemeler yazmıştır. Denemelerinde genellikle edebiyat ve dil konularını işlemiştir. Eserlerinde kullandığı dil kendi döneminde yaşayan bazı genç yazarlarca benimsenmiştir. Atatürk’ün ilke ve inkılâplarını savunmuştur. 4.Peyami Safa’nın edebi şahsiyeti hakkında dört maddelik bilgi veriniz. a.Romanlarında psikolojik tahlillere önem vermiş ve bunda da etkili olmuştur. b.Makale, deneme ve eleştiri türlerinde de yazmıştır. c.Para kazanma kaygısıyla yazdığı eserlerde Server Bediî takma adını kullanmıştır. d.Batı’nın düşünce hareketlerini yakından takip ederek, felsefe ve psikoloji alanlarında geniş bilgiler vermiştir. e.Türk sosyal yaşamıyla ilgili pek çok tez öne sürmüştür. 5. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında …milleti… oluşturan …ögeler….. farklı yönleriyle edebi metinlerde işlenir. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında ……Milli Edebiyat… zevki ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında …Anadolu…. coğrafyası ve …insanı… konu olarak işlenmiştir. 6. Öğretici metnin yazarı ile hedeflenen okuyucu arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız. Sıkı bir ilişki vardır. Öğretici metinlerde yazar konuyu seçerken, konuyu işlerken, dili kullanırken okuyucunun bilgi birikimini, yaşını, gelişim özelliklerini dikkate alır. 7. Bilimsel yazılarda hangi yazı türü kullanılmaktadır? Yazınız. makale 8. Fıkra yazarı anlattıklarını ispatlama gayesi güder mi? Yazınız. Gütmez. [/spoiler]
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap