EKPSS DENEME SINAVLARI Testler

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 17

Yazan admin

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 17

1.“Açmak” kelimesinin aşağıdaki açıklamalarından hangisi, birlikte verilen örnek cümleye uygun değildir?
A) Koymak, eklemek: O, yemeklerine karabiber atmayı ihmal etmezdi.
B) Geri bırakmak, ertelemek: Bu konunun tartışılmasını gelecek haftaya attılar.
C) Elden çıkarmak, satmak: Bu lüzumsuz eşyaların hepsini atmıştı.
D) Giyilen bir şeyi çıkarmak: Yağmurda ıslanınca bütün elbiselerini koltuğun kenarına attı.
E) Göndermek, yollamak: Bu şair, ünlü romancıya Almanya’dan mektuplar atmış.

2.Necip Fazıl’ı lise yıllarımda çokça okumuştum.

Bu cümledeki altı çizili sözde olduğu gibi kimi sözler benzetme amacı güdülmeden başka bir söz yerine kullanılabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu örnektekine benzer bir kullanım vardır?
A) Ormanın güzel manzarasına hepimizi hayran olmuştuk.
B) Okulda arkadaşlarıma yaptığımız etkinlikleri çok özlemiştim.
C) Adam, kapının önüne geldiğinde yorgun ve bitkin bir hâldeydi.
D) O kadar hızlı konuşuyordu ki söylediklerinden bir şey anlamadım.
E) Bizim takım maçı kazanınca bütün ülke sokaklara döküldü ve galibiyeti kutladı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleye ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır?
A) Onunla şehirdeki tarihi yerleri gezmeyi haftaya bıraktık. (başka bir zamana bırakmak)
B) Onun düşünceleri üniversite öğrencileri tarafından tutulurdu. (benimsenmek, önemsenmek)
C) Ehliyet işlerine polisler bakar, trafik denetimini de yine onlar yürütür. ( bir işi yapmakla görevli olmak)
D) Söylediği sözler onun ne denli iyi niyetli olduğunu gösteriyor. (anlatmak, ortaya koymak)
E) Arkadaşım oy birliğiyle çalıştığı şirketin yönetim kurulu başkanlığına seçildi. ( fark etmek, ayırmak)

4. Aşağıdakilerden hangisinde verilen açıklama ayraç içindeki atasözüyle uyuşmamaktadır?
A) Bir zarara uğramak alnımıza yazılmışsa ne yapsak onun önüne geçemeyiz. (Akacak kan damarda durmaz.)
B) Durmadan yer yurt değiştiren kimse, eşya ya da varlık edinemez. ( Kaynayan kazan kapak tutmaz.)
C) Önlemler, tehlike baş göstermeden alınmalıdır; tehlike ortaya çıktıktan sonra alınacak önlem işe yaramaz. (Kazan taşarsa kepçenin değeri olmaz.)
D) Kişi kendi işi için harcayacağı çabadan dolayı başkasından karşılık beklemez. ( Kuş, kanadına kira istemez.)
E) Herkesin gözü önündeki gerçekler örtbas edilemez. ( Mızrak çuvala sığmaz.)

5. Acemhöyük’te Hititlilerin en önemli sarayları yer alıyor. Araştırmacılar buradaki saraylardan birinin adını “Sarıkayalar”, diğerinin adını ise “Hatipler” koymuşlar. İki saray arasında da irili ufaklı çeşitli resmî yapılar bulunuyor. Şimdiye kadar bu yapılardan aşağı yukarı yüz oda ortaya çıkarıldı. Bu saraylar neredeyse Mısır sarayları gibi geniş ve teşkilatlı yapılar. Bu sarayların en önemli tarafı ise atölyeleri. Bu atölyeler arasında fil dişi atölyeleri var. Acemhöyük’teki fil dişi atölyelerinde üretilen eserler Hitit sanatının şaheserleri olarak kabul edilir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Çoğullaştırmalar
B) Açıklama
C) Karşılaştırma
D) Tanık gösterme
E) İkilemeler

6. Mahyacılık dört yüz yıllık geçmişi olan bir Türk sanatı. İlk nerede ve ne zaman başladığı bilinmese de Koca Mustafa Paşa Camisi’ndeki süslemeyle ilk şeklini aldığı söylenir. Mahyalar, çift minareli ve çift şeritli camilere kurulur. Dört şerefe arasına gerilen çelik halatlar ve lambalarla yazı oluşturulur. Elektriğin olmadığı zamanlarda mahyaları kurmak oldukça zormuş. O zamanlar kandillerle kurulur, yakıt olarak bal mumu ve zeytinyağı kullanılırmış. Ramazan ayı boyunca iftardan sahura kadar yanarmış mahyalar.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır?
A) Öyküleme
B) Benzetme
C) Örneklendirme
D) Tartışma
E) Açıklama

7. Eskiden “Yukarı Deniz” derlermiş Van Gölü’ne. Gerçekten de göl değil bir deniz burası. Güneşin, sabahları üzerine yaydığı ışıklarını akşamüzeri kızıllığa bürüyüp topladığı diğer denizler gibi… Yukarı Deniz’deki akşamüstlerinin farkı ise buraya özgü toz bulutu… Van Gölü’nün deniz olduğuna inanmazsanız kirpikleri Van Denizi’nin sularında sararmış çocuklara sorun, ben onların yalancısıyım. Hem ellerinizi siper edip alev topu gibi duran güneşe, bir bakın bakalım, görebilecek misiniz ucunu bucağını?
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzetmeye başvurulmuştur.
B) Gözlemlere yorum katılmıştır.
C) Karşılaştırma yapılmıştır.
D) 1.kişili anlatımla oluşturulmuştur.
E) Niteleyici sözcüklere yer verilmemiştir.

8. Şehirden çıkalı daha bir saat olmadan farklı bir dünyaya ayak bastık. Doğa, köyün girişinden itibaren çiçek, ot ve meyve kokularıyla yüklü taptaze havasıyla karşıladı bizi. Yolun iki tarafı kır çiçekleriyle bezeli bir düşler ülkesiydi sanki. Kimi evler ekin tarlaları ve meyveli ağaçların arasında kaybolup gitmişti. Sanki doğadaki bütün güzellikler, bu köyde gibiydi. Hiç duraksamadan köyün yakınındaki sahile inip denizin serin nefesini doya doya içimize çektik.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Söz sanatlarına başvurma
B) Çeşitli duyulardan yararlanma
C) Betimleyici bir yol izleme
D) Öykülemeye başvurma
E) Alıntılara yer verme

9. Aşağıdakilerin hangisinde ses olayıyla kullanımı uyuşmamaktadır?
A) O, sırrımı paylaştığım bir dosttur. (ünsüz türemesi)
B) Nesli tükenen hayvanlar koruma altına alınıyor. (ünlü düşmesi)
C) Niçin söz verdiği hâlde zamanında gelmiyorsun? (ünlü daralması)
D) Sorunun doğru seçeneğini işaretledim. (ünsüz değişimi)
E) Arkadaşlarım bize geleceklerini söylediler. (ünsüz benzeşmesi)

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Onun bugün okulda hangi sınavlara gireceğini biliyor musunuz?
B) O kadar çok bekledim ki az kalsın eve geri dönecektim.
C) Geçmiş de yaşanan pek çok şeyi geride bırak artık.
D) Yarınki geziye kimlerin katılacağı belli değil henüz.
E) Dün sinemada güzel bir aksiyon filmi seyrettim.

11. Beyşehir Gölü (I) Orta Torosların arkasında kalan dağlarla çevrili kapalı bir havza durumunda. Bu (II) havzanın ortasında zümrüt gibi parıldayan göl (III) bozkırın ortasında yeşil bir vahayı anımsatıyor. Yüzmeye (IV) balık tutmaya elverişli olan gölün üzerinde pek çok endemik kuş (V) çiçek ve böcek türünün bulunduğu adacıklar mevcut.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül konamaz?
A)I. B) II. C) III.    D) IV.    E) V.

12.Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler, basit bir cümle oluşturmaktadır?
A) Gözlerinde renksiz bir perdeyle
Bir parça uzaklaş kederlerinden
B) Bir ruh gülümsüyor gibi derinden
Mehtabın ördüğü saatler nerde
C) Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin
Yağmur ince ince yağarken toprağa
D) Düşünme mevsimi inleten rengi
Elemdir mest etsin ruhunu yeter
E) Bak, seyret ağaran rengini ufkun
Mahmur gözlerinde süzülsün uykun

13.
Dün zihnimde yankılandı bir aşk şiiri

Bir gönül yol aldı sonsuz yolculuğa
Sözün en değerlisi, bir anlam taşımaz
Kara sevdanın tadını alanlara
Bu dizelerdeki tamlamalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır.
B) Zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır.
C) Belirtisiz isim tamlaması vardır.
D) Tamlayanı ve tamlananı arasına sözcük girmiş bir isim tamlaması vardır.
E) Birden fazla sıfat tamlaması kullanılmıştır.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcükte “-m(-ım, -im, -um, -üm) eki, yapım eki göreviyle kullanılmıştır?
A) Son günlerde başım çok ağrıyor.
B) Yeni tabletimi çok beğendiler.
C) İnşaatta çalışmaktan elbiselerim kirlendi.
D) Çocuklar bu ders çizim çalışması yapacağız.
E) Üniversiteyi kazandığı haberiyle üzüntüm az da olsa hafifledi.

15. Edebiyat eserleri, dönemlerinin her bakımdan izlerini taşır. Yaşanan sosyal ve siyasal olaylar, dönemin kültürü ve sanat zevki, yaşama biçimi, eğitim anlayışı, inanç sistemleri, gelecek endişesi edebiyat yapıtlarına ister istemez siner. Bundan dolayı her sanat eseri, oluşturulduğu zaman diliminin bazı özelliklerini yansıtmak durumundadır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
A) Her eser, kendinden önceki geleneğin özelliklerini taşır.
B) Her eser, yaşadığı dönemin düşünce anlayışından izler taşır.
C) Her eser, belli bir plan çerçevesinde meydana gelir.
D) Her eser, belli bir tema etrafında şekillenir.
E) Her eser, dil ve anlatım üzerinde yetkinliğe ulaşır.

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.E,4.B, 5.D, 6.E, 7.E, 8.E, 9.E, 10.C, 11.B, 12.A, 13.B, 14.D, 15.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

4 yorumlar

  • Hocam denemeyi pazartesi günü çözeceğim ama sorular genellikle dil bilgisi ağırlıklı olmuş.Birazcık daha paragraf ağırlıklı sorsanız daha iyi olur bence bir de sorular çok kolay gibi duruyor biraz daha zor sorular olsa daha iyi olur bence Çünkü 2020 ekpss de paragraf sorulari bayağı zordu

  • Hocam denemeyi çözdüm denemede sadece 4.soruda fire verdigimi dusunuyorum.6.soruda cevap anahtarı A demiş ama cevabın E olması lazım çünkü mahyacılık hakkında bilgi vermiş.Bir de 13.soruda bütün cevaplar doğru çıkıyor bence çünkü a şıkkında zihnimde derken benim zihnimdeden tamlayan düşmüş b şıkkında kara sevdanın tadını derken zincirleme isim tamlaması c şıkkında aşk şiiri belirtisiz isim tamlaması d şıkkında sözün en değerlisi isim tamlamasinda tamlayan ile tamlanan arasına sozcuk girmiş d şıkkında da bir gönül,sonsuz yolculuğa,bir anlam dan birden fazla sifat tamlaması kullanıldığı çıkarılabilir

  • Hocam 13.soruyu tekrar iyice inceledim ve cevabın B olduğunu çıkardım çünkü kara sevdanın tadını derken kara ismi nitelemiş ve sıfattır.Burada belirtili isim tamlaması vardır

Yorum yap