Testler

Paragraf Test 7 (8.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TESTİ

1.Suat Derviş, ilk kadın yazarlarımızdan. 1907 doğumlu. Fosforlu Cevriye’yi pek çok kimse bilir; ama yazarını çok az kişi tanır. Özellikle Zehra Toska’nın çabaları ile edebiyatımıza yeniden kazandırılan, yapıtları yeniden gün ışığına çıkarılan Derviş’in romanları gibi öykülerinin güçlü yanı; zamanı, mekanı, tiplerin ruh durumunu, fiziksel özelliklerini bir iki cümleyle betimleyebilmesi, toplumun genel görünümünü anlattığı bireyleri arka planda ustalıkla sergilemesidir.
Yukarıdaki parçaya göre Suat Derviş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Döneminin en başarılı öykülerini yazdığı
B) Okurlarca pek tanınmadığı
C) Öykülerinde kahramanlarını iç ve dış özellikleriyle ele aldığı
D) Roman ve öykü alanında eserler verdiği

2.Davranışlarımızı kontrol altında bulundurur, irademizi kullanmayı öğrenir, kendimizden çok başkaları için çalışır, beden ve ruh sağlığımızı tehlikeye sokacak kötü alışkanlıklardan uzak kalabilirsek mutluluğu hak etmiş oluruz.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi “mutluluğu hak etmenin koşullarından” biri değildir?
A) İnsanın kendi hareketlerini kontrol altına alması
B) Başkalarına yararlı olmak
C) Zararlı alışkanlıklardan korunmak
D) Spor yapmak

3. Zamanla nasıl değişiyor insan!
    Hangi resmime baksam ben değilim.
    Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
    Bu güler yüzlü adam ben değilim.
Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mutsuz  
B) Üzgün  
C) Karamsar  
D) Vurdumduymaz

4.Balık üretiminin artırılması için deniz kirliliği önlenmeli, avlanma teknikleri denetlenmeli, yer yer kısıtlamalara gidilmelidir. Balıkçı teknelerinin gırgır ve lamba ile avlanması da yasaklanmalı; yoksa kontrolsüz avcılık denizin doğal dengesini bozmakta, balık neslinin tükenmesine neden olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi balık üretiminin artırılmasına alınacak önlemlerden değildir?
A) Denizlerdeki kirlenmeyi engellemek
B) Avlanma tekniklerini kontrol etmek
C) Kontrolsüz avcılığı engellemek
D) Balıkçı teknelerinin ava çıkmasını yasaklamak

5. Gökyüzünün başka rengi de varmış
    Geç fark ettim taşın sert olduğunu
    Su insanı boğar, ateş yakarmış
    Her doğan günün bir dert olduğunu
    İnsan  bu yaşa gelince anlarmış
Şiirin şairi aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilebilir?
A) Sevecen  
B) Ümitli  
C) Karamsar  
D) Meraklı

6. Gün olur, yağan yağmur,
     Ya berekettir, dökülür üstümüze,
     Ya seldir, sürükleyip götürür sizi.
     Yaşama sevinci varken ortada,
     Neden bozacaksınız güzelliğinizi?
     Siz ki umutla geldiniz dünyaya,
     Işık getirdiniz çocuklar,
     Işığınız sönmesin gün boyu.
     İnsanlık için çalışın el ele.
     Bozmayın güzelliğinizi
Şiirde, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yaşama sevincinin olduğuna
B) Güzel günlerin çok uzak olmadığına
C) İnsanlık için birlik ve beraberlik için çalışılması gerektiğine
D) Çocukların dünyaya umutla geldiğine

7. Güzeli, doğruyu aramalı ve uygarlık umuduyla yaşamalıdır insan. Bunu yapmadı mı büyük bir suç işlemiş olur. Aklın, güzelliğin hazineleri olan kitaplara dudak büktüğü an o suçun içine düşmüştür. Halbuki bireyi olduğu kadar toplumu da yarınlara o kitaplar götürecektir.
Parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Kitaplar, insanlara hayatın gerçeklerini öğretir.
B) Kitaplar toplumları geleceğe taşıyabilir.
C) İnsan güzeli, doğruyu aramalıdır.
D) Kitaplar, aklın ve güzelliğin hazineleridir.

8.Herkes bir şeyleri yaşıyor. Herkes bir şeylerin rüyasını görüyor ve tabiat insanların rengine bürünüyor. Her bahar daha az çiçek görüyoruz. Bir nesil sonrasının çocukları bülbül sesini duymayacak. Klasik peyzajlar iki nesil sonraki ressamların tablolarında gerçeküstü çeşitlemeler olarak boy gösterecek.
Parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
A) Doğaya sahip çıkmak gerektiğinden
B) Tabiatın insan rengine büründüğünden
C) Bir sonraki neslin doğal güzellikleri göremeyeceğinden
D) Sonraki nesillerin doğal güzelliklerini ancak resimlerde görebileceğinden

Edebiyatsultani.com

9. O çağdaş Türk edebiyatının, düşünce hayatının çok önemli bir köşebaşı, usta bir sentezcisidir. Olayların hepsine ta kalbine inerek sağlıkla bakan, her konuda her an cevabını alabileceğiniz hazır bir beyin, günlük yaşamın saniyesine bile dikkat eden, değerlendiren ve düzenlere sağlam kişiliği ile uyum gösterip zaman dilimini yaşayan, bunları çalışkanlığıyla sürdüren bir kültür insanı. Kibirsiz, yapmacıktan uzak, beraberliğinizde rahatlık duyduğunuz, keyif aldığınız bir dost, bir kardeş.
Parçada sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sıkılgan
B) Uyumlu
C) Planlı
D) Çalışkan

10. Ne maaşının azlığından yakınır, ne verilen zamdan dolayı sevinirdi. Kimsenin ilgisine, yakınlığına ihtiyacı yoktu. Kapkaranlık, tek kişilik dünyasında, plastikten yapılma bir robot gibi yaşardı. Yanında en komik fıkralar anlatılsa yüzünde en ufak bir tebessüm görülmezdi. Sanki beş duyusu yoktu bu adamın.
Parçada sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilemez?
A) Yalnız                          B) Bencil
C) Vurdumduymaz        D) Kanaatkar

11. Güven Turan, yalın bir şiirle çıkıyor okurunun karşısına. Konuşma dilinin rahatlığıyla, kendini hiç zorlamadan, günlük dilde varlığını sürdüren sözcükleri yeniden üreterek hiçbir şaire benzemeyen anlatımı ile şiirinin omurgasını oluşturuyor. Sabırla, bir kuyumcu hassasiyetiyle işliyor sözcüklerini şiirlerine. Kendine özgü hayallerle donatıyor şiirlerini şair.
Parçada sözü edilen Güven Turan’ın şiirleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dili sadedir.
B) Üsluba önem verilir.
C) Anlatımı özgündür.
D) Anlamca yoğundur.

12. Nuran Kutlubay da önce TRT’de başladığı sunuculuğu sırasında kullandığı güzel Türkçe ile beğenilmiş, ardından özel televizyonlara geçmişti. Hitabeti, güzel Türkçesi ve programdaki doğaçlama konuşmaları Kutlubay’ı yeniden gözde olmaya doğru itti. Toprağa serpilmiş tohum gibiydi; kayboldu birden, filizlendi bahar ayında. Tam bir profesyonel olmasının yanında çok iyi tekerleme söylüyor.Fobisi yok, ama hobileri oldukça fazla. Doğayla barışık yaşamayı seviyor. Müziğin mektepli ve metotlu öğrencilerinden.
Nuran Kutlubay için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tecrübeli bir sunucu olduğu
B) Değişik televizyonlarda çalıştığı
C) Türkçeyi en güzel kullanan kişi olduğu
D) Müzikle ilgilendiği

13.Maldivler ilginç bir ülke. 1500 adadan oluşan bu ülke 270 bin nüfusa sahip. Dünyada nüfusundan fazla turist ağırlayan tek ülke. Yılda yarım milyonu aşkın turist geliyor. Sürekli yaz ikliminin hakim olması, turizm açısından ülkeyi cazip kılıyor. Ayrıca endüstrisinin gelişmemesi ve çevreyi kirleten endüstrilere yer verilmemesi, gezmeyi ve tatili sevenlerin burayı tercih etmesini sağlıyor.
Parçada Maldivler ile ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
A) Adalardan oluşan bir ülke olmasından
B) Sanayisinin gelişmemesinden
C) Farklı iklim özellikleri taşımasından
D) Turistler tarafından tercih edilmesinden

14. Bir şeyler yazmak için kalemi elime alınca ne yazacağımı bilemiyorum. Belirlediğim bir konu üzerinde yazmaya karar verip saatlerce uğraştıktan sonra bin bir güçlükle yazdığım şeylerden çok uzaklaştığımı görüyorum. Ama bütün bunlar beni yıldırmıyor, aksine daha güzel yazmam için beni kamçılıyor.
Sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?
A) Kendini beğenmiş
B) Açık sözlü
C) Azimli
D) Kararlı

15. “Kırdan Bayırdan Hikayeler”, içten sevilmiş, özenilmiş, kırsal yaşam hikayeleri. Yazarın doğaya, köye, kırlara ve buralarda yaşayan insanlara yönelik iyimser bir bakışı var. O içten sevgi sert ve acımasız olan köy ve kır yaşamını yumuşatıp uysallaştırıyor. Bir anlamda memleketinden insan manzaraları özelliği taşıyor Şevket Arı’nın yazdıkları. Anadolu köylerinde, kasabalarında karşılaşabileceğiniz her türden insan var bu hikayelerde.
Paragrafta Şevket Arı’nın hikayeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?
A) Köy yaşamına iyimser yaklaşmasından
B) Okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlamasından
C) Öykülerinde değişik insanların yer almasından
D) Köy yaşamını anlatmasından

16. Asım Bezirci, ülkemizin ve edebiyatımızın öncü eleştirmenlerindendir. Bilimsel eleştirinin kurulmasında, yaygınlaşıp benimsenmesinde en çok emeği geçenlerdendir. Eleştiride öznelciliğin, eleştirmeni eserden uzaklaştırdığına inananlardandı. Ona göre eleştirinin görevi yaratıcılığa özenmek değil, yaratılmış olanı çözümlemek ve değerlendirmekti.
Asım Bezirci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bilimsel eleştiri metodunda öncü olduğu
B) En çok okunan eleştirmen olduğu
C) Nesnel eleştiriyi benimsediği
D) Eleştirinin, eseri çözümlemek olduğunu savunduğu

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.D, 4.D, 5.C, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A, 10.B, 11.D, 12.C, 13.C, 14.A, 15.B, 16.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap