Testler

ANLATIM BOZUKLUKLARI TEST 3

ANLATIM BOZUKLUKLARI TEST 3

1.Açık oturumda şiirin ne olduğunu saatlerce tartıştılarsa da bir sonuca varılamamıştır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) “Şiirin” yerine “şairliğin”kelimesi getirilmeli.
B) “Tartışmışlarsa da” yerine “tartıştılar ancak” sözü getirilmeli.
C) “Varılamamıştır” yerine “varamadılar” getirilmeli.
D) “da” bağlacı cümleden çıkarılmalı.
E) “Tartıştılarsa” yerine “tartışılmışsa” sözü getirilmeli.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Televizyonun çocuklar üzerinde çok etkili olduğu herkesçe biliniyor.
B) Televizyon ve radyo programlarının çocukların eğitimine katkıda bulunması gerekir.
C) Her televizyonun, çocuk programlarına yer vermesi, bir vatandaşlık görevidir.
D) Korku ve şiddet filmleri çocuklar üzerinde kötü etki doğuruyor.
E) Televizyonlarda tekrar tekrar gösterilen çizgi ya da çocuk filmleri çocukları saldırganlığa itiyor.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A) Garip bir yerdi burası; yazları sıcak, kışları da pek yağışlı değildi.
B) Kendini biraz toplamalı ve bir an önce çeki düzen vermelisin.
C) Bu şehrin geceki ve gündüz sıcaklığı arasında çok fark var.
D) Benim, babamın ve ağabeyimin tek ortak zevki balık tutmaktı.
E) Her yaza bu tatil kasabasına gelir, burada iki ay kalırdık.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır?
A) Bu olay gözlerin kör, kulakların sağır, yüreklerin taşlaşmasına fırsat vermez artık.
B) İlk resim sergimi İstanbul’da açmıştım, doğrusu sanatseverlerin ilgisi karşısında şaşırmıştım.
C) Aracınızın yolda kalmasını istemiyorsanız her ay düzenli olarak kontrol ettirmelisiniz.
D) Davranışlarına bakılırsa sanırım benden bir şeyler gizliyordu sanki.
E) Çocuklarına çok değer verir, onların üzülmemesi için elinden ne gelirse yapardı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Senin hoşuna gitmese bile kimsenin zevkine karışamazsın.
B) Hepimizde ara sıra hatırlayacağımız tatlı bir anı kaldı.
C) Kimse beni anlamak istemiyor, üzerime geliyordu.
D) Hepsi bir araya gelmiş, karar vermeye çalışıyordu.
E) Kimi zaman hiç konuşmadan kendi alemine dalıp gider.

6. Eski oyunlar yeniden ele alınmakta, geleneksel halk tiyatrosu bir düzene sokulmaya çalışmaktaydı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “Yeniden” atılmalı.
B) “Bir düzene” yerine “bir kurala” getirilmeli.
C) “Sokulmaya” yerine “verilmeye” getirilmeli.
D) Cümlenin başına “sanatçılar” getirilmeli.
E) “Çalışmaktaydı” yerine “çalışılmaktaydı” getirilmeli.

7. Aşağıdakilerden hangisinde “Onu gördükçe neşelenir, uzak kaldıkça kederlenirdi.” cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Birinci soruyu sen, ikinci soruyu ben çözerim.
B) Sanat, insanları birbirine yaklaştırdığı gibi uzaklaştırabilir de.
C) Tabloya hayran kalmış ama satın alamamış.
D) Sanat, hayatı yüceltme ve onu daha anlamlı kılma çabasıdır.
E) Çocuklara davranışlarımızla örnek olmalıyız, iyi eğitmeliyiz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “birlikte” kelimesi çıkarılabilir?
A) Yapıtın biçimsel yetkinliği, toplumcu çözümler üretmesiyle birlikte olursa değer taşır.
B) Düzenlediğimiz ödül törenine o ünlü sanatçı oğluyla birlikte gelmiş.
C) Eğer yalnız gitmekten korkuyorsanız birlikte gidelim.
D) Onunla öğrencilik yıllarımda birlikte kalmıştık.
E) Yaşı ilerlemiş olmakla birlikte gücünden pek bir şey kaybetmemişti.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bizde roman, Fransız edebiyatından yapılan çevirilerle başlar ve kısa sürede gelişir.
B) Yusuf Kamil Paşa’nın çevirdiği Telemak, roman tekniği bakımından güçsüzdür eleştirmenlere göre.
C) Telemak’ın Türk okuyucusunu ilgilendiren bir yönünün olmamasına rağmen çok beğenilmiştir.
D) Telemak’ın ilgi görmesinin nedeni, çeviriyi yapanın bir devlet adamı oluşudur.
E) Telemak’tan sonra çeviri ve yerli romanlarda büyük bir artış olmuştur.

10. (I) Sanatçının işlediği konular, modern Türkiye’nin bütün ekonomik, politik, kültürel görünümlerini kapsar. (II) Okuyucu onun yapıtlarını okurken Türkiye’nin toplumsal geçmişiyle bugününü derinlemesine kavrar. (III) Hayatımızdaki değişik olayların saçma yanlarına parmak basarak dramatize eder. (IV) Onun mizahının özünde, kimi zaman susturulmuş, kimi zaman da doludizgin koyuverilmiş bir öfke yatar. (V) Yapıtları çok yönlüdür ve yalnızca kısa öyküleriyle sınırlanmış değildir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I.    B)II.      C) III.      D)IV.       E) V.

11. (I) Tarih boyunca gizli ya da açık bir öğretinin kaynağı olan kitaplar yeryüzünde uzun maceralar yaşadılar. (II) Atlantis uygarlığından kaçırılan bir kitap Mısır’da, İskenderiye kitaplığında, herkesçe okunması yasaklanmıştı. (III) Sonra da Romalı askerler ünlü İskenderiye kitaplığını geride tek bir kitap kalmamak üzere yaktılar. (IV) Daha nice kitap yandı, kül oldu; ancak yenileri yazıldı ve uygarlık, seyrini sürdürdü. (V) İskenderiye kitaplığı yakılmamış olsaydı insanlığın kültür seyri çok daha zengin olabilirdi.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) I. ve IV.
D) IV. ve V.
E) II. ve V.

12. “Size ait olmayan eşyaları sahibinden izin almadıkça kullanmayınız ve dokunmayınız.” cümlesindekine benzer bir bozukluk, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kimse dersine günü gününe çalışmıyor, sadece sınav akşamları çalışıyor.
B) Konyalılar Mevlana ile gurur duyuyor ve yapılan her etkinlikte bunu ifade ediyorlar.
C) Anadolu birçok medeniyete asırlarca beşiklik yapmış, bağrında gizlemiştir.
D) Şairin sözcükleri yoğurarak, değişik anlamlar yükleyerek oluşturduğu şiirsel dünyayı tanıyor muyuz?
E) Onun uyguladığı bu yöntem hiç kimseyi aldatmıyor, sadece evet sadece güldürüyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Onun bu romanı diğerlerinden daha başarılı, mutlaka okumalısın.
B) Türk romancılığının gelişmesinde onun da mutlaka bir payı vardır.
C) Her romanında özgün bir konuyu işlemeyi başarırdı.
D) Önce çeviri romanlarla işe başlamış, sonra kendisi roman yazmaya başlamıştı.
E) Genç romancıların ondan alacağı birçok ders vardır.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “onun” kelimesi çıkarılabilir?
A) Sözünü ettiğin o yazı onun değil ki…
B) Bütün arkadaşlar konuştu şimdi sıra onun.
C) Doğrusu bu kadar erken geleceğini beklemiyordum onun.
D) Sanırım onun bugün düzenleyeceğimiz toplantıdan haberi yoktu.
E) Suç sadece onun mu ki sürekli ona bağırıyorsunuz?

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Böyle ağır bir sorunun üstesinden bana yardım eden olmazsa nasıl çıkarım, bilmiyorum.
B) Problemin adını doğru koymazsanız ona etkili bir çözüm bulmanız zor.
C) Sen bu günlerin değerini ancak meslek hayatına atılınca anlayacaksın.
D) Bu olay çok eskide kaldı, hâlâ kin gütmenin bir anlamı yok.
E) Beni herkesten üstün tutar, sözlerime çok değer verirdi.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Bizde halk şairleri genellikle köy, kasaba ve asker ocaklarında yetişir.
B) Halk şairleri şiirlerini saz eşliğinde ve hazırlıksız olarak söyler.
C) Günümüzde iletişim araçlarının yaygınlaşması, halk şairlerini olumsuz yönde etkilemiştir.
D) Eskiden halk şairleri köy köy, kasaba kasaba dolaşarak halkta duygu birliği oluştururlardı.
E) İçinde yaşadığımız sosyal ortam halk şairliği geleneğinin devam etmesine uygun değildir.

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.E, 4.E, 5.C, 6.E, 7.B, 8.B, 9.C, 10.C, 11.A, 12.D, 13.A, 14.D, 15.A, 16.A

anlatim bozukluklari test 3‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap