Testler

Yazım Kuralları Test 17 (8.Sınıf Türkçe)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Zeytin yağı, kalp atışlarının düzenlenmesine ve hücrelerin yaşlanmasını geciktirmeye yardım eden antioksidan maddeler içerir.
B)Sevginin bizi kollayacağına, sarıp sarmalayacağına dair ön kabulümüz yüzünden koruma duvarlarımızı gönüllü kaldırıp, yaralarımızı açık hale getirmiyor muyuz?
C)Dış hatlar kontuarının sonunda, gözden kayboluncaya kadar el salladım sana.
D)Dahası hepsini ben mi yaşadım bunların, yoksa yaşadığım ya da yaşandığını gördüğüm olaylar, kişilerden bir kolaj mı yaptım, çıkaramıyorum şimdi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) İnsanlar bir taraftan kendi özleriyle meşgul olur­ken bir taraftan da genişleme arzu ve isteğiyle çırpınıp durmaktalar. 
B)Kendi benliğini unutmuş insanlık, özünden kopmuş ve millî birliğini tanımaz olmuş toplumlar elbette bu fizikî yasaya uymayan kitle­lerdir ki sonları kural ve kanun tanımazların sonuna benzer.
C)İlk onlar diye isimlendirilen kâinatın temel taşı bilinen elektron, nötron, pozitron, negatron, foton vb. benzer parçacıklar nasıl fizikçilerin en büyük keşifleri sırasına geçmişse, milletleri ayakta tutan dil, din, bayrak, vatan gibi kural ve kaideler yani bizim asla vazgeçeme­yeceğimiz temel dinamiklerimiz de ilkler sırasına geçmeli ve önem görmeli değil mi?
D) Pis boğazlığına yenilip kovana giren bir böcek, bir karınca ya da yabani bir arı hatta başka bir kovana ait arı muhafızlar tarafından yakalandıkları yerde infaz edilirler.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Görünüşündeki haşmet, bakı­şındaki şiddet, bir yerden geçerken yer çökerten ayaklarıyla çıkarttı­ğı güçlü ses, bir hayvanın üzerine atılıp onu parçalayışından kesin­lik, aslanın aslanlığını apaçık kılan, Süleymaniye’nin bütün parçala­rına sinen mimarî uygunluk gibi aslanı tezatsız yapan özelliklerdir.
B) Genç işçi arıların ilk temizlik görevleri kendilerinden hemen sonra hücrelerinden, yani altıgen odacıklarından çıkan daha genç işçi arıların geride bıraktıkları döküntüleri, mesela bal mumu kırıntılarını koza parçalarını vs. toplayıp, peteği yeni misafire hazır hale getirmektir.
C)İşini öyle sev ki, başarıların bedenini ve yüreğini güçlendirirken verdiklerinle de yepyeni hayatlar başlatmış olacaksın. 
D)Yazar, kahramanlarını yakıp yıkan bir sevgiyi dile getirmek istediği için onların iç dünyasına yönelir ve bu sevginin zamanla şiddetli bir tutkuya dönüşümünü sergiler.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Seviye Talipler, Handanlar, Kâmuranlar her şeyden önce güçlü bir kişiliği olan, haklarını savunan, Batı terbiyesi almış, ama Batılılaşmayı giyim kuşamda aramayan, resim ya da müzik gibi bir sanat kolunda yetenek sahibi, yabancı dil bilir, kültürlü ve çekici ka­dınlardır.
B)Adıvar bir dönemi yansıtmakla yetinmiyor; ama­cı yalnızca belli bir tarih dönemindeki yaşamı canlandırmak değil, aynı zamanda bu insanların yaşamı dolayısıyla genel bazı siyasal ve toplumsal sorunlarla ilgili düşüncelerini anlatmak. 
C)İnsan oğlu, eğer bir sokak kedisinin başını okşar ve ona şefkat gösterirse kedicik kendisinin koruma altında olduğunu zanneder ve sivri tırnaklarını içeri çekermiş.
D)Yüreğinin sızısına nihayet bir çare, hayatına bir derkenar, her şeyi toparlayıp denkleyecek bir formül bulmak ümidiyle karşımda oturuyor.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Saçımızı okşayan elin bizi ilel ebet kollayacağına inanıyor, tatlı sözlere kanıyoruz.
B)Yirmili yaşlarını bitirmek üzere olan bu genç kadın, Avrupa’da doğup büyüyen ikinci nesil Türklerin çalışkan bir örneği. 
C)Hayatımızın kontrolden çıktığı yerler, kaderin ansız dönemeçleri ruhumuzu kimileyin fena sarsıyor. 
D)Ernest Becker, Denial of Death Ölümün İnkârı adlı kitabında, dünyanın kontrol edilebilirliği ve muntazamlığı yolundaki görüşümüzün, bizi kendi ölümlülüğümüzle yüzleşmekten koruduğunu öne sürer.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Ölümün yanı başında, ondan bir adım ötede yaşadığımız bilgisi, bizi endişelendirir ve işte bu yüzden, dünyanın kontrol edilebileceğine inanmak isteriz.
B)Boynumuzda, kalbimizde pençe pençe darbe izleriyle, her sıcak dokunuşta çocukça uysallaşıp, her hayal kırıklığında “köpek gibi” pişman olarak, her terkedişte acı çekip her dönüşte biraz daha kanayarak, kanayan yerlerimizi kediler gibi dilimizle yalayarak, bir daha aslalarla daimalar arasında yalpalayarak yara bere içinde yaşıyoruz.
C)Depremin onun istek ve iradesi ile yapıldığı gerçekliğine iman etmek, bizi bilinci olmayan bir fay hattının neden durup dururken hareket ettiğini anlayamamanın karmaşıklığından kurtarır. 
D)Terbiye, ana kucağında başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Kör taklide tutunup, sorgulama yapamayanlar hakikati anlayamazlar.
B)Siz yolunuzu şaşırsanız da dünyanın en fena adamına yol sorsanız işini gücünü bırakır, size gideceğiniz yeri—eğer biliyorsa—tarif eder.
C)Başarının bedelini bir dönem ödemeyenler, başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler.
D)Şefkate kanmış mefta bir ev kedisi olmaktansa, gardını almış hayatta bir sokak kedisi kalmak daha iyidir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Feneryolu’ndan İzmit’e kadar daha onbeş yaşındayken arabayı sana emanet etmişti annen.
B)Bir insanın nasibini kıskanmak, hasedin ta kendisidir; haset, Allah’ın takdirine itiraz etmek, onun hükmüne razı olmamaktır.
C) Yolu rastgele yürürsen ömür olur, dengin ile yürürsen şiir olur.
D)Bir hissin, bir düşüncenin hayır mı, şer mi olduğunu hak ölçüye vurmadan bilemezsin.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Nuri Pakdil, kanlı bir hüviyet cüzdanı koyuyor göğsümüze: “İnsan âşık olmadan kendini tanıyamaz.”
B) İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için ise uyandırmak gerekir.
C)İnsan bazen vazgeçer sevdiğinden, ruhuna eşdeğer saydığı da olsa.
D) Günlerdir bir gribin elinde buruşturulup evimin bir köşesine fırlatılmış gibiyim.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Fizikî dünyadaki temel kavramlar nasıl artı ve eksi yüklü parça­cıklar diye ikiye ayrılıyorsa ve bu yasa kâinatın atomlar dünyasında en önemli sac ayaklarını oluşturuyorsa insanlık âlemi de özünde iyi ve kötü, negatif ve pozitif yönleriyle ayakta durmaktadır. 
B)Maskelerinizi kuşanıp yalanlarınızı çoğaltın, hepiniz mezarısınız kendinizin.
C)Her an binlerce düşünce geçiyor aklımızdan ve fakat en derin sevdalar, hasretler ve de hüzünler bir gömü gibi kalbimizde.
D)Bir kimseye bilmediğini öğretmek, bildiğini hatırlatmak, kalbine bir ışık damlası düşürmek, bir kıvılcım, bir alev koyabilmek, benim için en büyük kazançtır.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bilgi bizi tercih yapmamız için önümüze daha çok seçenek koyarak değil, imkânsız şeylere kalkışıp hüsrana uğramamızı engelleyerek özgürleştirir.
B)Bu çeneyle atbaşı giden keskin bir zekâsı var.
C)Yalnız, aslan olabilmek için, nasıl öbür vücutları pençe içinde ha­mur gibi yoğurmak gerekirse, aslan bir topluluk olabilmek için de gel­miş geçmiş kaç kültür ve medeniyet varsa hepsini beynin pençesin­de eritmek, kalbe aslana yakışır bir inanç ve cesurluk yerleştirmek, el, ayak ve vücudu dolaşan bir kanla, bir aslan kanıyla toprağı donat­mak ve sonra o yürek, beyin, ruh ve pençe arasında aslan ahengi­ni ve dengesini kurmak gerekir.
D)Mükemmel biri olmasanız da olur, davranışlarınız sahte olmasın yeter.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Başarılı girişimcilerle başarısız girişimcileri birbirinden ayıran şeylerin yarısının sadece sabır olduğunu gördüm.
B)Baş parmağın diğer parmaklarla birleşip iş görebilecek bir vaziyette olmasıdır ki in­sana unsurlar üzerinde üstünlük imkânını veriyor. 
C)Edebî eserler, insanı yeni ve mesut, başka iyi ve güzel bir dünyaya götürmeye yardım etmiyorlarsa neye yarar?
D)Bugün ilim adamları; büyük şehirlerin baş döndürücü yükseklikteki binalarıyla insan ruhunu ezerek, çeşitli ruhî ve sosyal bozukluklara sebep olduğunda birleşmektedir.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Elması yerin derinliklerinde aradığın gibi, gerçeği de düşüncelerin derinliklerinde arayacaksın.
B)Endişelerimizin ve kaygılarımızın yarısı başkalarının bizim hakkımızda düşündüklerinden kaynaklanır, bu dikeni tenimizden çıkarmalıyız.
C) Bu kez, yine olağandışı bu kadın, öncekiler gibi bireysel sorunlarla sarsılan bir aydın ya da bir sanatçı olarak değil, ulusal dava peşinde erdemlerini kanıtlayan, ya da düşmana karşı savaşan bir yurtsever olarak çıkar karşımıza.
D)Zenginlik deniz suyu gibidir, içtikçe susuzluğumuz artar; sonunda biz mallara değil, onlar bize sahip olur.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Okuru her vesileyle Vehbi Dede’den ya­na etkileme yollarını arayan yazar fırsat buldukça onun zerafetinden, olgunluğundan, sükûnunu bozmayan bilge kişiliğinden söz eder.
B)Sinekli Bakkal iyi başlayan ama bir şeyler kanıtla­mak kaygısının romancılık kaygısına üstün geldiği yerde başarısını yitiren romanlarımızdandır.
C) Olayların ilk yarıdaki do­ğal gelişimi, çatışmaların yarattığı gerilim ve dramatik sahneler ikin­ci yarıda silinip giderken yerlerini Rabia ile Peregrini arasındaki zor­lama ve yapay bir ilişkinin gelişimine bırakınca roman hızını ve can­lılığını kaybediyor.
D)Bu dönemde Türk romanı, ilk kez bilinçli olarak hem İstanbul dışına, Ana­dolu’ya açılmış, hem de roman kahramanlarının birer toplumsal varlık olduklarının farkına varılarak, “bireysel” kişiliklerden uzaklaşılıp, içinde yaşadıkları toplumun ve bu toplumun tarihsel koşullarının belirlediği kahramanlar yaratılmaya başlanmıştır.

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.B, 4.C, 5.A, 6.B, 7.D, 8.A, 9.C, 10.A, 11.B, 12.B, 13.C, 14.A

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap